Duitse vader beschermt dochter tegen #metoo en wordt vervolgd

Op uitnodiging van Angela Merkel loopt een dronken migrant naar jouw dochter. Hij grijpt haar billen en kijkt dreigend. Wat doe je dan? Deze situatie maakte een vader van dichtbij mee en zijn mannelijke natuur gaf hem in zijn dochter te beschermen. Hij sloeg de migrant op zijn gezicht. Probleem opgelost zou je zeggen, maar nee. De vader wacht nu gerechtelijke vervolging. Geweld en migratie lijken hand in hand te gaan. Vooral de disbalans tussen het aantal mannen en vrouwen dat naar Europa komt is een groot gevaar voor de veiligheid.  

Een medewerker van Deutsche Bahn zag het voorval op het station Hackerbrücke in München en alarmeerde de politie.  Die lieten weten zowel de migrant als de vader te vervolgen. Welk signaal geeft de vervolging van de vader af aan de samenleving? Niet de juiste zou ik willen betogen. Ondanks dat de veiligheidssituatie van jonge vrouwen in Europa onder druk staat door seksueel geweld is eigenhandig je dochter beschermen dus niet toegestaan. Dit komt door het verschil tussen de realiteit en hoe de wetgeving is ontwikkeld, soms is ingrijpen noodzakelijk.

In landen waar het United Nations Migration Replacement Programme invloed heeft op het regeringsbeleid ten aanzien van migratie zien we een toename in criminaliteit en geweldsmisdrijven. De Zurich University of Applied Sciences deed hier onderzoek naar en publiceerde dat sinds 2015 de criminaliteit stijgt in Duitsland. Precies het jaar dat Angela Merkel de poorten van Europa wagenwijd openzette voor miljoenen migranten. Het jaar 2015 lijkt een omslagpunt te zijn en ook in 2016 steeg de criminaliteit met ruim 10,4% in Duitsland. De mensenrechten van de eigen bevolking lopen dus gevaar wanneer de mensenrechten van anderen voorrang krijgen. Een onacceptabele situatie die eigenlijk niet met goed fatsoen is uit te leggen.

Het wordt dan ook tijd voor alle Europese natiestaten het migratieproces eindelijk eens goed vorm te gaan geven. Juncker spreekt wel over het inzetten van een Europese kustwacht, maar ondertussen blijft het in Brussel wel erg stil en lijkt er weinig actiebereidheid om iets te ondernemen tegen de volksverhuizing. De volksverhuizing die de politieke stabiliteit en bestuurbaarheid van de Europese staten onder druk zet is met name een risico voor vrouwen, zo betoogt prof. dr. Hudson van de Texas A&M University.

Het grote punt van zorg van Hudson is de disbalans tussen het aantal mannen en vrouwen dat zich richting Europa begeeft. Van nature ontstaat een verhouding van ongeveer 1:1 in de populatie waardoor voor elke man en elke vrouw in principe een liefdespartner beschikbaar is. Liefde is een essentiele menselijke behoefte en door de balans tussen de geslachten op onnatuurlijke wijze te verstoren wordt de kans vergroot dat groepen geen toegang hebben tot de ‘liefdesmarkt’. Want laten we wel zijn, miljoenen jonge mannen onderweg naar Europa is geen ‘gewone situatie’.

In 2015 was 58% van de migranten mannelijk en slechts 17% vrouwelijk. Hudson maakt zich hier ernstig zorgen over. Zij vergeleek verschillende landen met een disbalans tussen het aantal mannen en vrouwen en zegt: “What we have found uniformly is a rise in crime, particularly violent crime, property crime, crime against women,” Conclusie: voorkom #metoo door de balans tussen de geslachten te beschermen.

 

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

46 reacties

 1. Meester Kong

  Miste @DD al, maar hier istie dan…. uwen Teunis Dokter, de nieuwe @DD.

  1. marco1

   Welkom Teunis Dokter.

  2. fockingworst

   @kingkong u probeert te zeggen?

   Het is zo jammer dat het Europese volk zich graag en gemakkelijk voor de gek laat houden door de het gevestigde mediakartel, die als het aan Jun keer ligt ook nog eens worden gemuilkorft.
   Er horen hier geen mensen binnengelaten te worden die de veiligheid in het gevaar brengen(moslims).
   Ik heb de veilige jaren 79 en 80 nog bewust meegemaakt.
   Tuurlijk er waren toen Nederlandse tokkies.
   Maar niet eindeloze wijken die zo slecht zijn dat je er als autochtoon gewoon niet meer veilig kan lopen.

   1. Baaz

    @Worst: “Ik heb de veilige jaren ’70 en ’80 nog bewust meegemaakt. Natuurlijk er waren er toen Nederlandse tokkies. Maar niet eindeloze wijken die zo slecht zijn dat je er als autochtoon gewoon niet meer veilig kunt lopen.”

    De islamisering van Nederland is in volle gang, gefaciliteerd door de NL-overheid. Zo kreeg de salafistische As-Soennah moskee in Den Haag (Stichting As-Soennah/Centrum Sjeikh Al Islam Ibn Taymia) tussen 2013 en 2017 maar liefst €44.083 euro aan subsidie.

    En daar stopt het helaas niet…

    1. Ernst Quispel

     Moet uit het feit dat de subsidie aan de As-Soenah moskee is gestopt dan niet worden geconcludeerd dat de ‘islamisering’ van Nederland op zijn retour is?

     1. Baaz

      @Ernst: Grappig dat je het toch probeert… 😉

      Gemiddeld 10.000 euro subsidie aan het bestuur van een salafistische moskee!

      Lees even wat ze over zichzelf schrijven:

      “Stichting as-Soennah is op 5 februari 1990 opgericht door een groep jonge moslims (…) Zij wensten hun leven zin te geven aan de hand van een zuivere Islam.”

      Een overheid die dit met subsidie ondersteund is gevaarlijk bezig. Overal waar de (salafistische) islam aan invloed toeneemt nemen de problemen navenant toe.

      Omdat jij een ontkenner van feiten bent is het verder zinloos om hier met jou over in gesprek te gaan. Iemand die zegt dat dé islam niet bestaat is nou eenmaal geen serieuze gesprekspartner.

     2. Aytas

      Baaz
      Uit welk islamitisch land kom jij?

     3. Ernst Quispel

      De islam bestaat wel maar dé islam niet.

      Begrijp je wat ik hiermee probeer te zeggen?

     4. Baaz

      @Aytas: Wil jij meer of minder islam?

     5. Aytas

      Baaz
      Dat is een andere discussie jij zegt dat er alleen 1 islam is wat feitelijk niet klopt. Er zijn net als binnen christendom veel stromingen. Zelfs binnen salafisme, de puristen zijn geen gevaar wel tegen intergratie wat ik een probleem vind

     6. Ernst Quispel

      Correct, Aytas, kenmerk voor het racisme jegens moslims is dat dit kwartje niet valt.

     7. Baaz

      @Aytas:

      Geleend bij de buren:

      Om de islam niet te hoeven betichten van geweld en terreur, hebben niet-islamitische westerlingen en sommige verwesterde moslims de term ’islamisme’ bedacht. Hiermee bedoelen zij een politieke, oorlogszuchtige ideologie die niets te maken zou hebben met de ware islam. Voor hen zijn er twee islams.

      De ene is verlicht, open, vredelievend, een godsdienst van liefde,
      tolerantie en vrede – en dit zou de godsdienst zijn zoals die door een overgrote meerderheid in alle rust wordt beleden. De tweede islam, het islamisme, is obscuur en in zichzelf gekeerd, sektarisch, fanatiek en oorlogszuchtig; een politieke, ontspoorde en zieke islam dus die niet te vergelijken is met de eerste, de ware, goede, gematigde, mystieke islam die de broeder is van het christendom en het jodendom, en die door zijn hoge graad van spiritualiteit vele niet-moslims aanzet tot bekering.

      De uitvinding van ’de twee islams’ is heel praktisch omdat het de niet-islamitische westerling geruststelt over het karakter van de islam. Maar het is ook een grote leugen omdat er maar één islam is. Eén islam die niet twee gezichten heeft, maar verschillende aspecten.

      Tussen islam en islamisme bestaat geen wezenlijk, maar slechts een gradueel verschil. Het islamisme is aanwezig in de islam als het kuiken in het ei. Er is geen goede of slechte islam, net zoals er ook geen gematigde islam is. Daarentegen zijn er wel gematigde moslims: dat zijn degenen die een deel van hun geloof links laten liggen.

      En daar zit nu het probleem. Wat is een goede moslim? Degene die de ongelovigen, de godslasteraars en de atheïsten stigmatiseert en doodt? Of degene die ervoor kiest de Koran op een westerse, verchristelijkte manier te lezen en die wordt beschouwd als een ketter omdat hij afwijkt van de traditionele islamitische interpretatie?

      Dit is precies wat jij verkondigd Aytas, alsof er twee islams zijn. Het is een Westers bedenksel en jij gelooft het.

     8. Ernst Quispel

      Er zijn geen twee vormen van islam, islamisme versus de rest, maar de islam is een bonte verzameling van stromingen en meer verschillende moslims.
      Het christendom van Hitler lijkt niet op dat van de KKK en ook niet op het christendom van Luther, Bonhoeffer of Haersma Buma.

     9. Baaz

      Er is één islam en er zijn moslims. Er zijn goede moslims en er zijn slechte moslims. De slechte moslims zijn degene die de zuiver islam niet doen. De zuivere islam is de ene islam. Er bestaan geen twee islams, alleen in de hoofden van degene dei Westers wensdenken.

     10. Aytas

      Baaz
      Ik heb vanuit mijn opvoeding een heel ander beeld.

      In de theorie die jij hanteert is er ook maar 1 soort volgeling van Christus, wat niet zo is. De theorie die jij hanteert is vrij gemakkelijk te ontkrachten door te kijken naar hoe men in de islamitische wereld zelf van meerdere stromingen praat. Ze hebben ook allemaal een naampje net als binnen het christendom.

     11. Baaz

      Er is één christendom, er is één Christus en er zijn verschillende christenen. Maar jij wil water & vuur vergelijken, jij wil, net als Ernst, het christendom linken aan de islam of vergelijken met islam. Anders dan de islam is het christendom een religie/geloof. Islam is een systeem met verschillende onlosmakelijke onderdelen.

      Religie is binnen islam niet los verkrijgbaar, en ook jij kunt mij geen voorbeeld geven van een gebied of een land waar islam de toon fluit en waar de politiek, het militaire, het juridische, het economische en het religieuze aspect los van elkaar functioneren.

     12. Ernst Quispel

      “Er is één christendom, er is één Christus”

      Nee hoor, er is een bonte waaier van denominaties in het christendom en die lijken soms nauwelijks op elkaar. En al die denominaties hebben ook een eigensoortige Christus bedacht die, hoe toevallig, overeenstemt met de eigen doelstellingen.

      Een hele bijzondere Christus is de Christus van Adolf Hitler die zeker wist dat hij aan Zijn bedoelingen beantwoordde:

      ‘Mijn gevoel als christen wijst me op mijn Heer en Heiland als een vechter. Het wijst me op de man die ooit in eenzaamheid, omringd door maar enkele volgelingen, de ware aard van deze joden doorzag en mensen opriep om tegen hen te strijden en die – Gods waarheid!- niet het grootst was als lijder, maar als vechter. Als christen en als mens heb ik met een grenzeloze liefde de passage gelezen waarin hij ons vertelt hoe de Heer zich tenslotte in al zijn macht verhief en de gesel greep om het addergebroed uit de tempel te verdrijven. Wat een indrukwekkende strijd heeft hij gevoerd tegen het joodse vergif! Nu, na tweeduizend jaar, versta ik met de diepste emotie vollediger dan ooit tevoren dat het hierom was dat hij aan het kruis zijn leven moest laten. Als christen heb ik de plicht me niet te laten bedriegen, maar de plicht om een vechter te zijn voor waarheid en gerechtigheid. En als mens heb ik de plicht om erop toe te zien dat de menselijke samenleving niet op dezelfde rampzalige manier instort als de beschaving van de antieke wereld tweeduizend jaar geleden; een beschaving die door dit zelfde joodse volk naar zijn ondergang is geleid.’

      Je kunt met Christus alle kanten op zolang je er in slaagt zijn boodschap niet te begrijpen.

     13. Floris

      “Ik heb vanuit mijn opvoeding een heel ander beeld.”
      ——————————————————————
      Wat weet je van het beeld van Mohammed dat uit de islamitische geschriften ZELF naar voren komt?

      Hoe kan zo’n monster ooit een profeet van god zijn?

      Onbegrijpelijk, een ander woord heb ik er niet voor.

     14. Floris

      De stromingen binnen de islam ontlopen elkaar minder dan de islam-apologeten ons willen doen geloven. Het is een retorische truc om de indruk te wekken dat er ook een “goede” islam bestaat. Hoe kan dat met een monster en zijn haatboek als stichter?

      Het beste bewijs dat de speelruimte beperkt is, is dat “goede” stromingen, zoals de ahmadiyya en de alevieten, niet als moslims worden erkend door de soennitische hoofdstroming (90% +) en zelfs worden gediscrimineerd en vervolgd.

     15. Ernst Quispel

      “De stromingen binnen de islam ontlopen elkaar minder dan de islam-apologeten ons willen doen geloven.”

      Daar zit wat in, de theologische verschillen tussen de Katholieken en de Protestanten zijn, van enige afstand bekeken, ook niet zo groot. Dat belette hen echter niet hun bloederige oorlogen door de eeuwen met deze futiele dogmatische verschillen te legitimeren.
      Hetzelfde geldt voor de eindeloze bloederige oorlogen tussen de Soennieten en de Sjiieten. Floris denkt dat die vanwege de subtiele dogmatische verschillen eigenlijk niet bestaan.

      Ik vind dat hij daarmee een ernstig gebrek aan inzicht toont.

     16. Floris

      Ernst probeert de doelpalen weer eens te verzetten.

      Eerst had hij het over “een bonte waaier” waarmee hij de suggestie probeerde te wekken dat de diversiteit binnen de islam groot is en nu draait hij ineens bij en erkent hij dat de theologische verschillen klein zijn.

      Vervolgens tracht hij de discussie te verplaatsen naar de eeuwenlange strijd die stromingen met elkaar voeren over futiliteiten. Dat klopt op zich wel, maar daar ging het niet om. Het ging om die “bonte waaier” die in werkelijkheid niet bestaat.

      Er bestaat geen gematigde islam. En als er enkele stromingen bestaan die wél gematigd zijn (ahmadyya, alevieten) dan worden deze niet erkend.

      Ook Ernst zou de implicaties daarvan op waarde moeten kunnen schatten. Er is binnen de islam geen tolerantie voor een gematigde theologie.

     17. Ernst Quispel

      De bonte waaier in het christendom is net zo groot als die in de islam, Floris. Beide godsdiensten blijken overigens geen bonte waaier van verschillen nodig te hebben om er bloederige oorlogen mee te legitimeren.

      Mogelijk brengt dit feit je tot het inzicht dat als subtiele verschillen van theologisch inzicht toereikend zijn om oorlogen aan te vangen de oorzaak van die oorlogen buiten-theologische oorzaken hebben.

      Ik vrees echter dat dit kwartje niet kan vallen omdat dit je ganse islamofobe kaartenhuis doet instorten.

     18. Floris

      Typisch Quispel: hij is schaakmat gezet maar wil zonder koning verder spelen.

      Het ging om de valse suggestie dat er vele vormen van islam zijn die onderling sterk afwijken. De zogenaamde bonte waaier.

      Hij heeft moeten erkennen dat die bonte waaier de facto niet bestaat. Dat hij dit eindelijk erkent (eerder was daar nog geen sprake van) is een unicum.

      Om zijn huid te redden probeert hij het onderwerp een andere richting op te sturen. Daar trap ik uiteraard niet in.

     19. Baaz

      “Beide godsdiensten…”

      Nee hoor, islam is geen godsdienst. Godsdienst is een onderdeel van islam.

     20. Ernst Quispel

      Die bonte waaier bestaat er er wel in de islam, Floris (er is spiritueel een hemelsbreed verschil tussen een Soefi en een Alaviet, om maar eens wat te noemen) maar die zijn in hun maatschappelijke uitwerking nauwelijks relevant, zoals de verschillen tussen katholieken en protestanten er theologisch wel zijn maar niet de oorlogen verklaren die ermee werden gelegitimeerd.

      Jouw nadruk op de kleurnuances in de religieuze waaier vloeit voort uit jouw onjuiste idee dat die kleurverschillen de oorzaak zijn van maatschappelijke tegenstellingen. Dat is het paard achter de wagen danwel de vlinder die de rups veroorzaakt.

     21. Floris

      “Die bonte waaier bestaat er er wel in de islam, Floris (er is spiritueel een hemelsbreed verschil tussen een Soefi en een Alaviet, om maar eens wat te noemen)”
      —————————————————————-
      Ernst blijft wanhopig doormodderen.

      Alevieten worden niet erkend en soefi’s zijn tegenwoordig ook aangeschoten wild door hun eigen geloofsgenoten.

      Bovendien zijn het marginale groeperingen. De overgrote meerderheid is soenniet. Dus laat me niet lachen met je “bonte waaier”.

      De bonte waaier, dé islam bestaat niet, islamofoob…het zijn allemaal kansloze verzinsels van islam-apologeten.

      Waarom westerlingen, die toch zouden moeten weten wat voor vreselijk onmenselijk gedrocht de islam is, zich daarvoor lenen is voer voor psychologen.

     22. Ernst Quispel

      Floris blijft de geringe theologische verschillen binnen de bonte waaier binnen de islam benadrukken en ik wil hem daar best in volgen maar wijs enerzijds op de subtielere theologische verschillen in het christendom en anderzijds op het feit dat de naar zijn inzich subtiele dan wel verwaarloosbare theologische verschillen tussen het Soennisme en het Sjiisme vanuit zijn theologische causaliteit kennelijk voldoende reden zijn om er eeuwenlang bloederige oorlogen mee te legitimeren.

      Dit verhaalt telt niet op: het is van tweeen één, of je meent dat de theologische verschillen in religieuze geloofsinhoud oorlogen verloorzaken óf je ontkent die verschillen en je erkent dat die oorlogen andere oorzaken moeten hebben.

      Je loopt inhoudelijk volledig vast, Floris, en volgens mij heb je dat zelf ook wel door.

     23. Floris

      We weten dat Ernst niet in staat is z’n verlies te nemen en hij blijft maar proberen de doelpalen te verzetten. Het is meelijwekkend.

      De brede waaier bestaat niet. Dat heeft Ernst moeten erkennen. Het verhaaltje van de grote “diversiteit” binnen de islam, zuiver bedoeld om te suggereren dat er ook omvangrijke “goede” vormen van islam bestaan om zo de angel uit islamkritiek te halen, is doorgeprikt.

      Meer hoeft hier niet over gezegd te worden.

      Ernst probeert vervolgens het onderwerp te om te buigen naar de redenen waarom diverse stromingen elkaar bestrijden maar dat is een andere discussie. Ik ga niet mee in deze afleidingsmaneuvre.

 2. Ni28

  Een reële kijk van Teunis Dokter op de situatie rond de migratie. Het Wir schaffen das van Merkel is zo ondoordacht als maar kan. Het bewijs dat je je voor het denken niet je hart maar je hersens moet gebruiken. Deze disbalans tussen mannen en vrouwen is net zo desastreus als de overbevolking van de aarde. Elke disbalans leidt tot conflicten en met deze uit de hand gelopen migratie is dit niet de enige disbalans. Het gebrek aan opleiding, sterk afwijkende cultuur en geloofsbeleving zijn net zo sterke elementen die het leven in Europa in disbalans brengen. De dwaze United Nations Migration Replacement Programme is ronduit crimineel te noemen want het zorgt voor enorme conflicten in de samenleving en brengt deze onnodig in gevaar.

 3. Aytas

  West Europa behoort nog steeds tot de veiligste plekken ter wereld voor jonge vrouwen. Bijna al deze migranten gaan voor gezinshereniging dus in veel gevallen zal de balans wel weer rechtgetrokken worden.

  Vroeger werden me too situaties vaak verzwegen. Nu gelukkig niet meer dus cijfers hieromtrent zijn onbetrouwbaar.

  Veel westerse mannen verplichten zich over de 3e wereld om hun lusten bot te vieren, hier zou veel meer aandacht voor moeten komen.

  1. Baaz

   “West Europa behoort nog steeds tot de veiligste plekken ter wereld voor jonge vrouwen.”

   Ik ben benieuwd naar de cijfers achter deze mening.

   1. Ernst Quispel

    Alleen al in Nederland worden er wekelijks gemiddeld 23 aangiften van verkrachting gedaan, het topje van een ijsberg.

  2. Ni28

   Nog steeds maar hoe lang nog, dat is de vraag waar het om gaat. Het is gezond om vooruit te kijken naar consequenties van maatregelen zonder naar de opticien te hoeven gaan.

  3. Seneca

   @Aytas
   u schrijft: ‘veel westerse mannen verplichten zich over de 3e wereld om hun lusten bot te vieren’. neemt u mij niet kwalijk, maar dit begrijp ik niet. in de 18e eeuw was het voor de opvoeding heel belangrijk dat men door Europa reisde om kennis te nemen van de grootse kunst en cultuur van het Avondland
   waarvan het brandpunt lag in Griekenland en Italië. bedoelt u met uw opmerking, dat de ‘westerse’ man, om zijn opvoeding af te ronden de 3e wereld afreist om hun lusten bot te vieren? dat is nogal boud opgemerkt en ik heb veel gereisd dus u beschuldigt mij dat ik mijn lusten heb botgevierd? ik verwacht van u een welgemeende verontschuldiging en een waarschuwing van de heer Engelbart, gezien het beledigend karakter van uw opmerking.

  4. Riche

   Aytas dat ben ik met je eens. Veel westerlingen misbruiken zelfs kinderen. Echter ik vind het nogal een verschil als de profeet van een religie zelf met kinderen trouwt, oproept tot moord en onderdrukking , zoals Mohammed of een leider die oproept je naaste lief te hebben, zoals Jezus. Natuurlijk zijn er net zo veel geloven als gelovigen, maar de essentie blijft hetzelfde. Een moslim, van welke stroming dan ook heeft eerbied en respect voor iemand die je in deze tijd zou opsluiten of zou vervolgen als zo n pedofiele westerling. . Dus ondanks dat de meerderheid van de moslims niet eens in zijn hoofd haalt om te verkrachten en te moorden blijven ze opgescheept zitten met een profeet die het wel deed. Of heb ik dat mis?

   1. Floris

    Ik voorspel dat je hier geen antwoord op gaat krijgen, Riche.

    Maar geen antwoord is in dit geval ook een antwoord, want het geeft aan dat ze iets verdedigen wat niet verdedigbaar is.

    1. Riche

     Je weet maar nooit. Jammer overigens. Er zijn zeker zeer veel verschillende stromingen binnen de Islam. Helaas uit zich dat vaak in bloedvergieten onderling. Maar ze hebben één ding gemeen. De grootste moslim allertijden, in de ogen van de moslims, was waarlijk een grote crimineel en op geen enkele manier vergelijkbaar met Jezus. Met een voorbeeld als Mohammed is het niet vreemd dat onder de moslims zo veel geweld voorkomt. En men kan altijd nog beweren dat wat ze deden nog lang niet zo erg is dan hetgeen het grote voorbeeld allemaal deed. Waar ik benieuwd naar ben is hoe je kunt beweren dat de Islam vredelievend is én kunt beweren dat Mohammed geen moslim is dan.

     1. Floris

      Die stromingen verschillen veel minder van elkaar dan de islam-apologeten beweren.

      Verder ben ik uiteraard met je eens dat de Mohammed-figuur (en de koran) de achilleshiel van de islam is.

      Niet meer verdedigbaar in deze tijd.

      Eigenlijk zou deze fascistoïde mengelmoes van plagiaat (van de bijbel) en bizarre oosterse fantasie allang geïmplodeerd moeten zijn, maar het wezen van godsdiensten is helaas dat het bij kinderen op jonge leeftijd wordt ingeprent en dat slechts weinigen (binnen de islam) zich van die hersenspoeling los kunnen maken.

     2. Ernst Quispel

      Is het Rich bekend dat Mohammed een legendarische figuur is die in werkelijkheid waarschijnlijk nooit heeft bestaan?

     3. IJscoman

      Dat is geen argument Quispel. Jezus heeft wellicht ook nooit bestaan. Beide zijn voorbeeldfiguren die nagevolgd worden. En daar gaat het om. De virtuele Mohammed en virtuele Jezus zijn onvergelijkbaar met elkaar.

     4. Floris

      Ernst blijft al jarenlang dezelfde “troeven” uitspelen ondanks dat ze al vele keren weerlegd zijn.

      Ik zal nog maar weer een keer proberen hem op de goede weg te helpen: of Mohammed bestaan heeft doet er totaal niet toe. Het gaat erom dat moslims geloven dat hij wel heeft bestaan en dat de islamitische geschriften ZELF melding maken van zijn (vermeende) daden. En die zijn niet fraai. Toch wordt deze figuur verheerlijkt door moslims.

      Daar komt nog bij dat de christenen 600 à 700 jaar eerder wél in staat waren om een rechtschapen figuur neer te zetten. De islam is een stap terug naar de barbaarsheid van de vroege mens en is er nooit van losgekomen. Het is een draak van een religie en een plaag op deze aarde.

 4. Ruud562

  Mede door deze problematiek houdt Hongarije zijn grenzen dicht! Eén land in de EU dat wakker is en realistisch denkt en handelt!

 5. JanKlaasen

  58% mannelijk en 17% vrouwelijk? Ik mis er nog 25% 🙂

  1. swetsnek

   dat zijn de hetjes dombo

  2. cmsuijkerbuijk

   kinderen

 6. Janna47

  Waar ging het ook weer over hier? Juist ja, vader komt voor z’n dochter op, die door een moslim aangerand wordt en wordt door een medewerker van de Duitse Bahn verlinkt. Het lijkt waarachtig wel de Stasi. Wat dat betreft is er nog niet veel veranderd bij onze buren. De nazi’s zijn er niks bij. Wat een vent!
  DE moslim gaat waarschijnlijk vrijuit en meneer moet voor de rechter komen. De omgekeerde wereld…

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.