Klimaatspijbelaars, kritisch denken leer je niet op het Malieveld. Kom eens met échte oplossingen!

Beste scholieren, ik daag jullie uit tot échte duurzame oplossingen!

Het is lovenswaardig dat jullie idealen hebben! Dat meen ik oprecht. Iedere generatie die jullie vooraf ging herkent zich hierin.

Ook al wil een groep schoolleiders anders laten blijken, jullie zijn daarentegen niet kritischer dan eerdere generaties. Sterker nog, kritisch denken leer je niet op het Malieveld, eerder door studie, discussie, reflectie, het constant uitdagen van je eigen opinie en door momenten van afzondering. Jullie zijn in deze zin dus niet uniek.

Ook wij waren jong en strijdbaar. Maar ook wij wisten niet geheel waar wij het over hadden en waren hypocriet, net als jullie. Het was wel gemakkelijker om niet met onze hypocrisie geconfronteerd te worden in onze tijd.

We droegen geen bont, dat deden vooral de generaties voor ons en dus konden we makkelijk opkomen voor de jonge weerloze zeehonden die werden doodgeknuppeld voor hun witte vachtje. Vooral onze moeders en oma’s gebruikten haarlak, dus achter die ozonlaag konden we ons zo scharen. Veeteelt was een ver-van-ons-bed-show, dus was het ook eenvoudig om je uit te spreken tegen zure regen. Sowieso is het gemakkelijk als jongere om ergens tegen te zijn. Later zal je erachter komen dat dat namelijk eigen is aan de levensfase waarin jullie je bevinden. Afzetten is zelfs gezond dan.

We gingen weliswaar niet naar het Malieveld, maar schreven bevlogen spreekbeurten en aanbaden Greenpeace. Om er later als volwassene achter te komen dat milieuorganisaties buiten het milieu nog wel meer bezig zijn met zichzelf in stand houden. Maar ook de overheid en het bedrijfsleven hebben behoorlijk last van instandhoudingsdrang ten koste van het juiste doen. Feitelijk is het mens- c.q. soorteigen en tot op zekere hoogte acceptabel. Maar die hoogte wordt door menigeen graag onverantwoord opgerekt. De generatie voor ons ageerden met de flowerpower beweging tegen oorlog, honger en armoede in de wereld om vervolgens als volwassenen flink aan deze ongelijkheid bij te dragen.

Er op terugkijkend wisten we feitelijk helemaal niet waar we mee bezig waren. Daarvoor waren we gewoonweg te jong. Ons werd aangepraat dat eigen dieren houden en vervolgens zelf slachten zielig was en dat de bioindustrie en slachthuizen veel beter waren. Wat wisten wij veel, dat dat niet klopte?! We zagen op basis van de verhalen van onze ouders die kip zonder kop nog even door de tuin heen rennen en vonden het walgelijk.

Nu we ouder zijn weten we wel beter. Hoe fijn is het niet voor een dier vrij rond te scharrelen, zelf het eigen eten uit de natuur te kiezen en bijgevoederd te worden met de beste restjes die mensen aanbieden. Na een voldaan leven, weliswaar nog steeds kort, geslacht te worden en dat bij voorkeur alles wordt gebruikt van je dierenlijf, geen restje dat verloren gaat. Dat in plaats van dat het voer je door de strot wordt geduwd zonder enige vorm van bewegingsruimte, om je maar zo snel mogelijk vet te mesten met ‘turbo’voeding en dan te slachten. Ik weet het, dierenactivisten vinden beiden geen optie. Maar vlees eten mag. Onder andere de opbouw van ons gebit en darmstelsel zijn een duidelijk bewijs dat wij omnivoren zijn, zo heeft de natuur het voorzien. Dat er mensen zijn die geen dieren willen eten, is ook prima. Ook variaties onder mensen heeft de natuur voorzien, zo heeft de mensheid namelijk de beste overlevingskansen. Daar draait het leven voor elke soort om: overleving.

Dat de overheid zich op doorgeslagen wijze met ons dieet wil gaan bemoeien, druist in tegen deze wet van overleving. De veestapel moet drastisch worden verkleind en we moeten vooral meer eten van wat op de akkers en in de kassen groeit, al dan niet genetisch gemanipuleerd. Kakkerlakken, kweekvlees, kweekvis, meelwormen, heerlijk toch?! Dat wild(e) vis en wit vlees het gezondste vis/vlees is voor de mens, is in het kader van klimaatverandering geheel niet interessant meer. Gezien we in Nederland intensief voedsel verbouwen, is bemesting onontbeerlijk om de gronden niet uit te putten. Houden we daarvoor nog wel genoeg gezonde mest over als de veestapel sterk wordt uitgedund?

Maar goed, terug naar jong, strijdbaar, onwetend en hypocriet. Dat een groep van jullie jong en strijdbaar is, demonstreerden jullie deze week donderdag op het Malieveld. Dat jullie minder weten dan oudere mensen is een feit. Hoe langer jullie zullen rondlopen op deze aardbol, hoe meer jullie normaliter zullen begrijpen en zullen ontdekken dat alles op deze wereld met elkaar samenhangt en elkaar beïnvloed. Of social media dit proces versnelt is maar de vraag. Dat is onder andere sterk afhankelijk van op welke wijze jullie dit gebruiken, bereid zijn tot diepere studie, reflectie, discussie en in hoeverre jullie de vaardigheid bezitten om kritisch na te denken, om zo onderscheid te kunnen maken tussen feit en fictie. En dat laatste blijft voor de meesten zelfs op latere leeftijd moeilijk! Oftewel, mocht je in aanleg slim zijn, ook slimme mensen kunnen onwetend zijn c.q. blijven.

Door die onwetendheid zijn jullie ook extra kwetsbaar. De meesten van jullie zullen zich er niet van bewust zijn dat er belangengroepen zijn die dankbaar gebruik maken van jullie bevlogenheid. Zo wordt jullie klimaatactie ondersteund door een brief ondertekend door 350 wetenschappers. Voor wie goed leest, feitelijk 347 wetenschappers waarvan 116 hoogleraren. Merendeel mensen die hun bestaansrecht te danken hebben aan de in ontwikkeling zijnde nieuwe economie van onder andere windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s. Ze zijn dus partijdig. Ook van andere klimaataanhangers krijgen jullie volop steun, want hoe komen jullie anders aan dat busvervoer? Dan vraag ik mij af hoeveel van jullie naar het Malieveld zouden zijn gekomen, als je op eigen houtje daar had moeten komen zoals in eerdere tijden? En hoeveel van jullie gingen er echt naar het Malieveld om het klimaat? Hoeveel van jullie maakt klimaatbewuste keuzes? Hoeveel van jullie zien het enkel als een leuk dagje uit? Hoeveel van jullie zijn enkel meegekomen vanwege groepsdruk? Hoeveel van jullie wil gewoon even de keel open zetten? Hoeveel van jullie spijbelt liever dan naar school te gaan?

Uit onderzoek blijkt dat de échte klimaatspijbelaars niet representatief zijn voor alle jongeren. Hoewel de meeste van jullie jongeren zich wel zorgen maken over klimaatverandering, maken de meesten zich geen zorgen dat ze zelf getroffen zullen worden. De meesten van jullie denken niet dat minder vlees eten effect zal hebben en is ook niet bereid om te minderen. Hoewel velen een verband leggen tussen vliegen en klimaatverandering, is een minderheid van jullie bereid het vliegtuig minder vaak te nemen. En ook minder shoppen ligt bij jullie gevoelig. Wie de jongere dagelijks observeert herkent dat beeld: hippe kleding, mobieltjes, reisjes, lekker chillen… Het is niet ondenkbaar dat jullie generatie de meeste wegwerpblikjes en -flesjes kopen en na afloop achteloos op de grond deponeren. Sinds de introductie van het plastic is dat geen enkele jonge generatie meer vreemd.

De vraag die mij dan nog rest aan jullie die naar het Malieveld trokken, wat ga je doen om niet hypocriet over te komen? Zie je de oplossing in het volzetten van de Noordzee met windmolens die maar een klein deel kunnen voorzien in onze energiebehoefte en het aquatische landschap gigantisch veranderen? Zie je de oplossing in overal zonneparken waar landbouwgrond is, waardoor we ons voedsel moeten gaan importeren uit het buitenland? Ben je ervan overtuigd dat windmolens en zonnepanelen, die slechts vooral op bepaalde momenten stroom leveren (bij veel wind; vooral in de zomer), de huidige betaalbare en betrouwbare energievoorziening perfect kunnen vervangen? Geloof je dat ook nog als je weet dat je ontzettend veel windmolens en zonnepanelen nodig hebt om in de totale Nederlandse energievraag te voorzien en je dus waarschijnlijk het buitenland daarvoor ook nodig zult hebben? Wordt de wereld er echt beter van als we massaal overal de bossen kappen voor onze energievoorziening en de CO2 uitstoot daarvan op basis van een boekhoudkundig trucje niet hoeven mee te rekenen?

Denk je dat bedrijven die restwarmte leveren geen misbruik (zullen) maken van hun monopoliepositie en de energieprijzen alleen maar hoger zullen worden voor de huishoudens waaraan restwarmte geleverd wordt? Wist je dat een half miljoen huishoudens nu al gevoelig is voor energiearmoede c.q. belastingarmoede en dit alleen maar zal toenemen als je wind- en zonneparken massaal op de huidige wijze blijft subsidiëren? Jullie hechten mogelijk nog niet zoveel belang aan auto’s, maar hoe wil je de mobiliteit straks duurzaam en tegelijkertijd betaalbaar maken, als je erachter komt dat betaalbare woningen alleen nog te vinden zijn in de regio en (hoogopgeleid) werk vooral in de stad is? Dat is jullie toekomstperspectief. Het openbaar vervoer (OV) heeft nog nooit het solidariteitsbeginsel toegepast als het gaat om bereikbaarheid, betaalbaarheid en efficiënt OV in de regio, waarom zouden ze dat nu doen? Omdat jullie voor het klimaat spijbelen? Als het excuus toen was dat de kosten te hoog zijn, waarom zou dat dan nu anders zijn? Dit alles is onderdeel van het huidige/ beoogde klimaatbeleid.

Op basis van de huidige stand der techniek en het feit dat Nederland plat is, is het meest duurzame, betrouwbare, betaalbare alternatief voor fossiel op dit moment kernenergie voor onze energievoorziening. Met weinig kan je heel veel energie opwekken. Het nadeel is kernafval, volgens experts ter grootte van een tennisbal voor elk mensenleven. Een ander nadeel is een mogelijke kernramp die wel eens in het verleden is voorgekomen. Zijn jullie bereid voor kernenergie te kiezen (mogelijk kernfusie in de toekomst), want met windmolens en zonnepanelen gaan we er echt niet komen? Als Nederland minder plat was geweest, hadden we bijvoorbeeld een stuwdam zoals de Aswandam in Egypte kunnen bouwen. Deze dam kan behoorlijk wat elektriciteit opwekken en lijkt ideaal, maar is het ook zelfs niet. Door de dam worden de oevers van de Nijl niet langer meer met regelmaat overspoeld door vruchtbaar slib, waardoor landbouwgronden minder vruchtbaar zijn geworden. Oftewel, élk ingrijpen van de mens in de natuur brengt onbalans met zich mee. Hoe groot de nadelige effecten zullen zijn op het zeeleven in de Noordzee door windmolens, zal in de toekomst blijken, maar dat die er zullen zijn, is zeker. En ook kweekvisboerderijen in de Noordzee hebben nadelige consequenties voor het aquatisch milieu.

Dus beste scholieren, aan allen die oprecht op het Malieveld stonden ten behoeve van de bescherming van ons leefmilieu, wat gaan jullie er effectief aan doen? Gaan we door met het uitvoeren van het huidige/beoogd klimaatbeleid of gaan we voor écht duurzaam en dus ook sociaal en betrouwbaar zodat iedereen in Nederland én de wereld kan uitkijken naar een betere toekomst voor zichzelf, elkaar en de toekomstige generaties?

Ik daag jullie uit tot échte duurzame oplossingen. Dan pas heb je daadwerkelijk impact!

Vicki Van Lommel is milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

24 reacties

 1. Spaanse kok

  Ing, Vicki Van Lommel, milieukundig ingenieur, zegt tegen scholieren: “ik daag jullie uit tot échte duurzame oplossingen!”
  .
  Zo, die is stoer.
  Zelf afgestudeerd zijn en dan tegen kinderen aan het begin van hun opleiding wat roepen.
  Voor mij zak je dan per direct door het ijs.

  1. Gekko

   Tamelijk domme reactie, kok. Die kinderen roepen anders al wel dat het klimaat naar de ratsmodee gaat. Hoe weten zij dat dan? Ze staan toch nog maar aan het begin van hun opleiding?

   De waarheid is dat die kleine kinderhersentjes al helemaal gehersenspoeld zijn. Door hun ouders misschien? Waarschijnlijker is dat hun meesters en juffrouwen hier voor verantwoordelijk zijn. Mede dankzij de 370 miljoen euro die de Europese Commissie in het project Youth for Climate heeft gestoken.

   1. Jacco

    Klopt helemaal meesters en juffen stoken de kinderen hier mee op.laatst het kinderpardon en nu weer de klimaathysterie allemaal via jeugdjournaal.ik maak dit zelf mee op het moment met mijn dochter van 9.ga ook maandag naar school voor een gesprek want ben hier niet van gediend een kind moet kind kunnen zijn en niet uitgespeeld worden over politieke spelletjes

  2. Roughwood

   Spanish cock, lid van de extremistische Groenlinkse Khmer fanclub, heeft liever niet dat kinderen worden geprikkeld en uitgedaagd om hier ZELF eens echt over na te denken. Milieuterroristisch deugvolk indoctineert, manipuleert en gebruikt kinderen bij voorkeur op een Goebbeliaanse wijze voor hun eigen ideologisch gewin. Want kinderen, altijd emotie en vertederend nietwaar? De maskers van de linkse milieudrammers zijn definitief af. Hun doel heiligt werkelijk alle middelen. Wat een schaamteloos stelletje misselijkmakende kindermisbruikers!

 2. Ries

  De waarheid doet pijn, dat is zo, maar Vicki (ik ken haar niet) heeft hier een stuk geschreven die mij uit het hart komt. Zelf als ze afgestudeerd is en de jeugd oproept met ideeen te komen, is dat niets meer dan een opdroep aan creativiteit en een oproep om op te houden met het klakkeloos napraten van de gutmesch-filosofie. Wie Vicki verwijt dat zij niet met een oplossing komt, maar de oplossing vraagt aan lieden die het blijkbaar weten, heeft het licht niet gezien, wellicht omdat een analserende intelligentie ontbreekt. Het is heel gemakkelijk om gezellig een dagje uit te combineren met wat gefreubel op een kartonnetje. Leuk toch? En dat is het dan ook. Op naar het huiswerk.

 3. marco1

  Moeten nu kinderen de oplossing brengen. Uiteraard heb ik een jas met bontkraag en mijn voorkeur gaat uit naar echt bont.

 4. Eric 1

  Spaanse kok. Ik moet je hier effe tot de order roepen. Als jij op het Malie gaat staan en roepen dat het beter moet beter en anders moet kom dan met een tegen oplossing

 5. Heras

  Ik vraag mij af of de kinderen ook op het malieveld zouden staan tijdens hun schoolvakantie ? En, eerlijk gezegd vind ik het een kwalijke ontwikkeling om kinderen te betrekken bij dit soort problematiek. Het is te groot voor hen.

  1. Lugar

   “Ik vraag mij af of de kinderen ook op het malieveld zouden staan tijdens hun schoolvakantie?”

   Wat denk je zelf?

   #stemzegweg

  2. IJsbrand Koudvuur

   PowNed heeft gisteren een vermakelijk filmpje omhoog geladen, daar zie je ook de drijfveer van deze kinderen…

   Een dagje niet op school.

 6. Piet Klein

  Absoluut een goed idee om met verschillende voorstellen te komen. De plannen van de coalitie en vrienden, onzinnige plannen, mega duur, duur voor de burger, moeilijk te realiseren. De plannen van het FvD niets doen, uitermate onverstandig gezien de ontwikkelingen die we zien gebeuren. Een alternatief is veel kernenergie. Weliswaar heeft kernenergie een belangrijk nadeel dat is het radioactieve afval, maar dit nadeel gaat het niet winnen van het nadeel van de opwarming van de aarde. Met deze kernenergie kan je waterstof maken, weliswaar een omzetting met een slecht rendement maar dat kost dan extra kernenergie en op deze waterstof kun je huizen verwarmen, auto’s laten rijden, de industrie voorzien en belangrijk voordeel is je kan het huidige gasnet eenvoudig gaan inzetten voor het waterstof. De actieradius van een auto blijft vergelijkbaar met nu, er zijn geen verontreinigde batterijen nodig. Is dit een sterk voorstel? Misschien of misschien niet, maar we zitten met een politiek zonder visie of zotte voorstellen, of een risicovolle visie en politiek die totaal gebrek heeft aan ambitie, lef, durf om het debat te voeren voor de verkiezingen. We zitten met een totaal verloederde politiek. Heel terecht dat jullie scholieren je hard maakt voor je toekomst

  1. PMG

   Dom verhaal Piet, waterstof barst van de nadelen, is levensgevaarlijk. Kernenergie is een veel betere oplossing en daarnaast methanol voormobiele doeleinden, de scheepvaart bijvoorbeeld waar tal van ontwikkelingen gaande zijn op dit gebied.

   Kijk maar eens op http://www.methanol.org en verbaas je.

 7. Rien Noppen

  De demonstratie op het Mailieveld past in de nationale bewustwording van de klimaatproblematiek. Heel veel Nederlanders waren zich tot voor kort niet bewust van het feit dat er een relatie bestaat tussen CO2-uitstoot en opwarming en ook niet van de relatie tussen vlees eten en CO2.

  Het onderwerp staat op de kaart en geen middelbare school in Nederland die dit thema de komende tijd niet zal behandelen.

  Dat is pure winst. Bewustwording leidt tot gedragsverandering, waartoe behoort het stemmen op politieke partijen die verantwoordelijkheid nemen op dit thema.

  1. TD

   Noppen:
   Heb je de vuilnisbelt gezien in Den Haag na afloop.De stads reinigingsdienst is nu nog bezig met puinruimen! milieubewust haha
   Je bent selectief blind!

   1. Gekko

    Sorry TD, maar dit is echt onzin. Ik heb met eigen ogen het Malieveld gezien gisteren, na de demonstratie. Alles was keurig opgeruimd.

  2. Siemien

   “De demonstratie op het Mailieveld past in de nationale bewustwording van de klimaatproblematiek.”

   nee dit valt onder burgerlijke ongehoorzaamheid, kinderen hebben namelijk een leerplicht en daar past spijbelen niet bij, daar kregen wij vroeger behoorlijke straf voor op school zoals nablijven of strafwerk, tegenwoordig krijgen dit soort spijbelaars een schouderklopje..

 8. Rien Noppen

  Voor mensen die nog niet begrepen hoe het zit: https://youtu.be/iQ8QCgajbMc

 9. Rosasolis

  Het klimaatactie groeit uit tot een Internationale beweging; nu zijn demonstraties in Frankrijk, Duitsland, en Zwitserland gepland. En niet alleen kinderen zullen meedoen. Ook studenten, docenten, hoogleraars, werknemers en wetenschappers. Mensen van alle leeftijden. Daarom zouden de demonstraties op zaterdagen moeten gehouden worden. Kinderen zouden meer aandacht aan hun studies besteden, in plaats van spijbelen. Demonstreren voor het klimaat probleem is een belangrijk streven, maar niet ten kosten van onderwijs en leerplicht.

 10. Troelstra

  Ondertussen stoken China en India er lustig meer kooltjes op los.

  Chinese steenkolenhonger vuurt prijzenslag aan

  Door THEO BESTEMAN

  Vandaag, 08:15 in FINANCIEEL

  Duitsland sluit alle kolencentrales. De Europese kolenoverslag via de Amsterdamse haven slinkt rap. Toch is een ton steenkool in een jaar tijd 17% duurder geworden. Hapert de groene revolutie?

  Met het klimaatakkoord van Parijs van 2015, dat een drastische reductie van CO2 behelst, kregen kolenproducenten het einde van hun verdiensten in beeld. Pensioenfondsen en verzekeraars stapten recent uit investeringen in de vervuilende steenkolencentrales. Het aanbod in mijnbouw is daarop teruggevallen.

  In Duitsland moet de kolen in energiecentrales in 2038 volledig zijn vervangen door groene energie, bevestigde de regering eind januari. Op kolen werkende energiecentrales worden gefaseerd stilgelegd. Die ontwikkeling zet door: de stap beperkt in Europa de vraag met 290 miljoen ton kolen.

  „De overslag in Amsterdam daalt nu vier jaren op rij, het laatste jaar met 18%”, aldus de woordvoerster. „Dat lijkt dus een trend, maar zeker is het niet. Amsterdam kondigde in 2017 aan in 2030 een steenkoolvrije haven te willen zijn. Verwerker OBA speelt hier al 20% ruimte vrij voor alternatieve ladingen. De vraag naar kolen kan vanuit Amsterdam mogelijk zijn weggelekt naar andere havens”, stelt zij. „De kolenoverslag in Rotterdam is in 2018 met 4% gestegen.”

  In VS sluiten mijnbouwers
  Bruin- en steenkool werden na grote ongelukken met kernenergiecentrales de alternatieven voor deze schonere energie. De overgang naar ’groen’ zal met horten en stoten gaan. Onderzoeksinstituut Ifo in Duitsland waarschuwt na het besluit voor 2038 voor extreme kosten na het stilleggen van alle kolencentrales, €1000 miljard tot in 2050. Omdat er onvoldoende zicht zou zijn op voldoende vervanging om huizen blijvend te verwarmen.

  In de Verenigde Staten versnelt levering van goedkoop Amerikaans gas de afbouw van kolengebruik. De helft van de Amerikaanse energiecentrales die in 2008 nog op steenkool werkten is al gesloten, turfde het energieagentschap IEA eind januari. Ondanks de beloofde steun van president Trump aan mijnbouwers, die tijdens zijn campagnes van ’beautiful, clean coal’ sprak, is kolenverwerking door de industrie volgens het IEA met zo’n 620 miljoen ton gezakt. Tot het niveau van 1979.

  Daar staat de onverwachte toename van kolenverwerking in Azië tegenover, met geschat 1400 ton extra dit jaar. China is daarin de prominentste opkoper, Indonesië en India volgen. De vraag blijft halsstarrig hoog, zo verklaren grondstofanalisten de recente prijsstijgingen voor de grondstof die in de ban wordt gedaan.

  Weinig effect ingrepen
  Peking vaardigde in 2010 nog scherpe milieueisen uit voor de steenkolenbedrijven om hun uitstoot in vooral zijn steden te beperken. Vermaard zijn beelden van politieagenten die overal kolenkacheltjes bij Chinezen uit huis wegsleepten, terwijl bewoners zich er als laatste warmtebron aan vastklampten. Recentere satellietbeelden en nader onderzoek van het Carnegie Institute for Science tonen dat die ingreep en de uitstootbeperking van kolenstokers China relatief nog weinig effect heeft behaald.

  „De Chinese overheid heeft wel ingrepen beloofd, maar is daar in de praktijk nog niet in geslaagd”, aldus medeauteur Scot Miller in ’Nature Communications’.

  China leeft veel meer dan het Westen van steenkool. Het gaat wel versneld over op andere bronnen als gas, zonnepanelen en windenergie. Maar de pijpleidingen naar de eigen gasbellen reiken nog lang niet tot in alle stedelijke gebieden. Bij extreme kou heeft Peking uitzonderingen op de restricties gemaakt.

  Chinese energiecentrales verstoken kolen, omdat die nog onvoldoende andere krachtige warmtebronnen hebben. Eind vorig jaar zag ING al dat China 11% meer kolen van hoge kwaliteit importeerde. De extra voorraad was ook bedoeld om de prijs te drukken. Het kan zich volgens de ING-analist geen onverwachte onrust onder zijn bevolking over hun kachels permitteren.

 11. Troelstra

  Wetenschappers in gele hesjes tegen klimaatwaan
  ‘Wetenschappelijke hesjes’ is een platform van weldenkende burgers die vinden dat de wetenschap wordt misbruikt voor politieke doeleinden. Sterker nog, zij vinden dat op brede schaal een waar-achtig klimaatwaanbeeld is gecreëerd dat wetenschappelijk gezien nadrukkelijk moet worden verworpen.

  Voor de politiek is deze ‘grote leugen’ een ideaal middel om haar politieke rechtvaardiging aan te ontlenen.
  Voor een deel van het bedrijfsleven is het een verdienmodel en melkkoe en soms is meedoen een noodzakelijk kwaad.
  Voor de wetenschap is de inbreuk op integriteit dodelijk.
  Voor het individu, de welvaart en de échte milieuproblemen wordt het een stap terug richting crisis, totalitaire macht en de Middeleeuwen.
  Bestrijd de demonisering van CO2
  Dus is een medicijn nodig in de vorm van feiten. Feiten die voor het voetlicht worden gebracht door intellectuelen die de moeite nemen om zichzélf op de hoogte te stellen. Wij als wetenschappers willen de demonisering van CO2 aan de bron bestrijden, door:

  Te wijzen op de positieve effecten van CO2-bemesting op al het leven.
  Met feiten te onderbouwen dat ‘extreem weer’ niet toeneemt en dat de zeespiegel niet abnormaal, maar heel gestaag stijgt.
  Te wijzen op de corrumperende effecten op wetenschap en wetenschappers van de politieke en morele vraag naar CO2 als boosdoener.
  Te wijzen op de Orwelliaanse Dubbelspraak die ons wordt opgelegd met termen als ‘CO2-vervuiling’ en ‘Klimaatminister’.
  Wat willen wij doen?
  Deelnemers aan dit netwerk hebben zich onafhankelijk verdiept. Wij hebben de conclusie getrokken dat de keizer geen kleren draagt en zien met lede ogen hoe diverse slechte permanente ontwikkelingen ons richting de volgende crisis voeren. De feiten zijn er, de spreekkoren en spandoeken nog niet. Wij willen de publieke opinie en de betere elementen in de politiek ten goede beïnvloeden.

  Politiek verschillen we misschien, maar niet alles ís politiek. Daarom beginnen wij vanuit gedeelde waarden en visie een bottom-up initiatief. We willen via een gezamenlijk manifest opereren, zichtbaar zijn en een consistente boodschap versturen. Zo doorbreekt het wetenschappelijk hesje als symbool het arrogante alleenrecht op de wetenschap dat de alarmisten altijd hebben geclaimd.

  De eerste stap is het verzamelen van ideeën en reacties op het manifest. Het bestrijden van de klimaatwaan is een belangrijk speerpunt. Mogelijk kunnen we aanhaken bij bestaande initiatieven. Met onze groeistrategie richten we ons op de samenleving en op de politiek. Zo zorgen we als wetenschappers voor een verandering om het tij te keren – voordat de wal het schip gaat keren!

  1. Rien Noppen

   Dat verbaast me niet. Ik hoorde een paar van die Gele Hesjes op de televisie en dat zijn stuk voor stuk mensen met een wetenschappelijke opleiding.

   🙂

 12. Troelstra

  Klimaatactivisten zijn de pseudowetenschappers en wijken zo meer af van de klimaatconsensus dan klimaatsceptici
  https://doorbraak.be/klimaatactivisten-zijn-de-pseudowetenschappers/

 13. Karel de Grote

  Het moge toch weer duidelijk zijn dat deze jongeren weer door hun leraren, respectievelijk leraressen zijn geïndoctrineerd en nu wil die oplichter Rutte er nog een schepje bovenop doen en vind het fantastisch wat ze deden, er komen zeker verkiezingen aan. Wat een walgelijk mannetje.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.