Sylvana’s BIJ1 is een xenofobe, racistische, seksistische en genderdiscriminerende partij met oikofoob karakter

Wesley Schneider heeft z’n zegje er al over gedaan, maar ook hier zijn we nog niet klaar met het racisme van het Amsterdamse gemeenteraadslid Sylvana Simons. Tijdens een debat in de Stopera kwam dit tot uitbarsting. Bart Collard analyseerde de beelden en alle uitingen er omheen, en komt met het definitieve debatverslag.

Op woensdag 6 februari 2019 pleegde Michael ‘Micky’ Fudge volgens zijn moeder waarschijnlijk ‘suicide by cop’ omdat euthanasie niet mogelijk was. De politie kreeg die avond de melding dat een man mensen bedreigde met een vuurwapen bij de Nederlandsche Bank in Amsterdam. Het Parool berichtte daarover:

“Ter plaatse liep de man met getrokken wapen op de agenten af, die daarop op hem schoten. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of de man ook op de agenten heeft geschoten. Een passant die voorbij fietste is gewond geraakt aan zijn been. Omstanders zeggen zeker twintig schoten te hebben gehoord”.

De rijksrecherche doet onderzoek naar het voorval. Sylvana Simons van BIJ1 vroeg een debat aan met de woorden:

“Het bovenmatige aantal kogels dat is gebruikt om de burger neer te schieten baart niet alleen BIJ1, maar ook Amsterdamse burgers ernstige zorgen. Deze gebeurtenis creëert een klimaat van onveiligheid – niet alleen door de duidelijk onnodig hoge hoeveelheid kogels die is afgevuurd, maar ook door de consequenties die dit heeft gehad voor omstanders: een fietsende voorbijganger is namelijk ook door een politiekogel kogel geraakt. De Amsterdamse burgers verdienen dan ook een spoedige verantwoording van het college over het toepassen van dit buitensporige en onnodige politiegeweld”.

Op Twitter reageerde Nicole Temmink van de SP hierop:

“Ongelooflijk om dit nu zo te stellen. Dan heb je echt geen idee hoe heftig dit voor de agenten moet zijn geweest. Bijzonder smakeloos en te makkelijk om dan zo commentaar te geven”.

Vreer Verkerke, duoraadslid van Bij1 reageerde op deze tweet:

“21 kogels. Tegen 1 persoon. Die niet eens had geschoten. Je zou denken dat de politie getraind genoeg is om met een paar schoten iemand neer te brengen. Anders mankeert er iets aan hun training lijkt me. Jij hebt makkelijk praten als witte cisvrouw.”

Een cisvrouw is een vrouw die lichamelijk als vrouw geboren wordt. Waarom Verkerke een racistische en seksistische opmerking over Temmink maakt – in relatie tot de schietpartij – mag een raadsel zijn.

In de gemeenteraadsvergadering van woensdag 13 februari 2019 kreeg Sylvana Simons van BIJ1 het woord voor haar eerste termijn. Vrijwel direct daarna vond de eerste interruptie al plaats. Nicole Temmink wijst Simons op de ongepastheid van het debat, omdat de rijksrecherche het tragische voorval nog onderzoekt. Bij de politici zijn immers nog geen feiten bekend. Ze roept Simons op om terughoudendheid te laten zien voor de nabestaanden, voor de betrokken agenten en hun families. Eens te meer omdat Simons in de aanvraag van het debat schreef over “dit buitensporige en onnodige politiegeweld”. Simons geeft aan die woorden te zullen nuanceren in haar bijdrage. Ze spreekt van wellicht te scherpe woorden en spreekt haar waardering voor de politie in het algemeen uit.

Eric van den Burg van de VVD interrumpeert kort daarop. Hij leest de tweet van Bij1-lid Vreer Verkerke voor en vraagt: “Hoe rijmt u die woorden, door uw partij uitgesproken, met de teksten die u hier nu uitspreekt?“. Simons reageert dat ze niet over elke tweet van elk fractielid of partijlid gaat. Van den Burg vraagt of daaruit geconcludeerd kan worden dat alleen Simons namens BIJ1 spreekt, wat zij ontkent. Van den Burg spreekt Simons vervolgens aan op de ‘walgelijke’ tekst van een fractielid van haar partij.

Simons lijkt de kwestie te willen ontwijken. Maar met name Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren toont zich scherp: “Ik heb een vraag aan de fractievoorzitter van Bij1. Neemt zij dan afstand van de woorden van haar collega?“. Simons reageert: “Nee“, gevolgd door rumoer in de zaal. Na een nieuwe interruptie stelt Simons dat zij geen afstand hoeft te nemen van dergelijke uitspraken van haar fractieleden: “ik neem geen afstand van wat niet van mij is“. Een ander raadslid legt uit waarom dat problematisch is: “Als u zegt ‘ik wil daar geen afstand van nemen’, dan ga ik ervanuit dat het uw standpunt is“. Simons reageert daar echter niet meer inhoudelijk op.

Kennelijk vindt Simons het niet problematisch dat haar fractielid, niet gerelateerd aan het debat, een collega wijst op haar witte huidskleur en cisgenderschap. Dat is opmerkelijk. Want stel dat Annabel Nanninga van Forum voor Democratie naar een lid van BIJ1 zou hebben getweet “Jij hebt makkelijk praten als zwarte transgender“, dan was zij voor racist en seksist uitgemaakt en was er wellicht zelfs aangifte tegen haar gedaan.

Na een ruim kwartier kan Simons verder gaan met haar bijdrage: “Ik heb vragen. En die stel ik. En die stel ik ook omdat de ervaring mij heeft geleerd dat als het OM verklaart dat iemand “onwel is geworden op weg naar het bureau”, om maar een voorbeeld te noemen, dat ook iets heel anders kan betekenen [Simons lijkt een verband te trekken met de dood van Mitch Henriquez, maar het is onduidelijk waarom zij naar deze zaak refereert in relatie tot het incident bij de Nederlandsche Bank]. Dit nieuws leeft erg onder de mensen die ik spreek. Jongeren en met name jongeren van kleur, die schrikken hiervan.

Waarom leeft dit nieuws met name onder ‘jongeren van kleur’? Waarom schrikken juist zij hiervan? Van den Burg interrumpeert en vraagt voor verduidelijking. Simons: “Daarmee bedoel ik dat als het OM verklaart over een incident ik reden heb om in ieder geval die niet meteen helemaal klakkeloos aan te nemen.” Simons spreekt hier dus haar wantrouwen uit jegens het openbaar ministerie, dat het vervolgingsmonopolie in onze rechtsstaat heeft. Simons wordt daarom ook door andere partijen gewezen op de ongepastheid van haar bijdrage. Simons reageert dat haar ervaring is dat zij het OM niet klakkeloos kan volgen. Zij ziet het als haar taak om de zorgen van de mensen die zij spreekt te delen met de raad. Simons: “Zoals ik zei: dit nieuws leeft heel erg onder de mensen die ik spreek. Jongeren en met name jongeren van kleur. Die maken zich zorgen en schrikken hiervan“.

VVD’er Van den Burg interrumpeert. Hij wijst erop dat Simons insinueert “dat mensen zich zorgen hebben te maken als ze te maken hebben met het openbaar ministerie [of] de politie en daarmee insinueert ze ook nog dat kleur daarin een punt is… En ze knikt er nota bene nog bij!“. Simons reageert: “Voorzitter, ik knik daar inderdaad bij“. Van den Burg stelt dat Simons zich moet schamen: “Dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang horen te zijn voor politieagenten is walgelijk!“. Simons verwerpt Van den Burgs woorden, maar vult aan: “Het is misschien voor u moeilijk te begrijpen. Maar als ik u vertel dat ik mensen van kleur spreek die hiervan geschrokken zijn kunt u dat van mij aannemen.” Daarmee lijkt Simons op Van den Burgs witte huidskleur te duiden. Van den Burg vraagt waarom het voor hem moeilijker te begrijpen is dan voor haar. Simons ontwijkt die vraag: “Dat weet ik niet. Ik zei ‘wellicht is het voor u moeilijker te begrijpen’, maar u kunt het van mij aannemen als ik zeg dat dit de geluiden zijn die ik hoor.

Een ander raadslid stelt een verduidelijkingsvraag: “Heb ik u nou net horen zeggen dat Amsterdamse jongeren van kleur zich zorgen maken over of ze wellicht neergeschoten worden door de politie?” Simons is duidelijk in haar antwoord: “Wat u mij hoort zeggen is dat ik mensen heb gesproken – jongeren – jongeren van kleur – die zich daar inderdaad zorgen over maken. En niet geheel onterecht“. Dat ‘jongeren van kleur’ vrezen dat de politie op hen zal schieten is volgens Simons niet geheel onterecht. Oftewel, zij hebben een reden om daarvoor te vrezen. Dat betekent in de eerste plaats dat Simons de politie beschuldigt van racisme. In de tweede plaats stelt zij daarmee dat de politie zelfs zo ver gaat dat zij uiting aan dat racisme geeft door op niet-witte mensen te schieten. De angst van ‘jongeren van kleur’ is volgens Simons immers terecht.

Annabel Nanninga van Forum voor Democratie reageert scherp: “Er is niemand in onze stad die iets te vrezen heeft van onze politie. Onze politie gaat niet midden in de Kalverstraat om zich heen staan schieten. Die suggestie is verwerpelijk en mijn vraag aan mevrouw Simons is: naast dit opruien voor een soort angst tegen de politie, waarom haalt u in godsnaam kleur hierbij?“. En dat is een goede vraag. Na een kort internetonderzoek kwam ik tot de conclusie dat de doodgeschoten Michael Fudge een ‘witte’ man was. Normaliter zou die conclusie geen enkele relevantie hebben, maar BIJ1 betrekt huidskleur in dit debat. In haar reactie wordt Simons tegenstrijdig: “Ik heb nergens nooit beweerd dat mensen in deze stad bang moeten zijn voor politie die maar in het lukraak rondschiet.” Er ontstaat rumoer in de zaal. “Dat de politie lukraak in het rondschiet en dat mensen daar bang voor zijn?! Dat ze bang zijn dat begrijp ik, dat begrijp ik heel goed! (…) Ik vind het terecht dat jongeren – of laat ik zeggen – ik kan begrijpen dat jongeren die angst voelen. Dat kan ik heel goed begrijpen, omdat ik teveel mensen ken die reden hebben daarvoor“. Maar met die woorden geeft Simons wederom aan dat er redenen zijn om ervanuit te gaan dat de politie lukraak schiet, althans op ‘mensen van kleur’ en dat zij reële redenen hebben om daar angstig voor te zijn.

Nanninga vraagt nogmaals waarom Simons kleur in deze discussie betrekt. “Omdat ik mensen spreek wiens leven beïnvloed wordt door het feit dat zij een bepaalde kleur hebben. We gaan het er vandaag in de raad ook over hebben. Dat heeft te maken met zaken als discriminatie, arbeidsdiscriminatie, diversiteit, inclusiviteit. Kleur is voor mensen van kleur een bepalende factor. En deze mensen die vertellen mij wat zij voelen, wat zij vinden, wat zij denken, wat zij vrezen. En nogmaals, als volksvertegenwoordiger vragen zij mij dat met u te bespreken“. Nanninga vraagt wat dat dan te maken heeft met het incident bij de Nederlandsche Bank. Mede door Simons haar ‘grote woorden’ in de aanvraag voor het debat spreekt Nanninga terecht van “een hele rare hutspot van zaken” die Simons naar believen aan elkaar knoopt.

Ook Johnas van Lammeren van Partij voor de Dieren stelt kritische vragen: “Vindt u dat u op dit moment uw woorden wel zorgvuldig kiest? U heeft gezegd dat er reden is om te twijfelen aan de oprechtheid van het OM. U heeft gezegd dat er reden is voor jongeren in deze stad, om bang te zijn voor politiegeweld. En dat kunt u niet ontkennen. Dat heeft u net gezegd. En vindt u dat u nu uw woorden wel goed kiest?” Simons: “Ja meneer Van Lammeren. Dat wat u net zegt: het antwoord op uw vraag is ‘ja’ “. Dat betekent dat de uitspraken van Simons gedurende het debat zorgvuldig zijn gedaan en dat zij er daardoor volledig verantwoordelijk voor is.

Van Lammeren wijst Simons vervolgens op de scheiding der machten: “De politiek hoort zich niet uit te spreken over rechtszaken. En hoort zich al helemaal niet uit te spreken als er nog onderzoek loopt. Helemaal niet als het onze Amsterdamse dienders zijn, die elke dag op straat werk voor ons verrichten.

Van Lammeren schetst een oudere casus waarbij de Amsterdamse politie met handvuurwapens op verdachten met machinegeweren afgaat. “Op dat moment is jouw pistool een klappertjespistool. Maar ze gaan wel! En deze agenten, dit korps wordt veroordeeld door een politieke partij voordat er enig feit bekend is. En ze [Simons] begon heel aardig met te zeggen dat ze het [de aanvraag] te snel had ingeleverd, maar elk woord wat ze zei werd erger. Ze heeft ondertussen het OM beledigd, ze heeft gezegd dat jongeren zich zorgen moeten maken dat ze onterecht worden neergeschoten door de politie, en ze distantieert zich niet van een uitspraak over een ‘witte cis mevrouw’, wat gewoon een collega van u is. U moet zich diep schamen“.

In plaats van haar verlies te nemen wil Simons weten of Van Lammeren weet wat ‘cis’ betekent. Van Lammeren staat vol ongeloof voor de microfoon. Simons: “De heer Van Lammeren schijnt te denken dat er gescholden wordt wanneer iemand een cis vrouw genoemd wordt“. Nee, zo lijkt ook de hele gemeenteraad te denken, dat Temmink een cis-vrouw is was compleet irrelevant. En, zo legt Van Lammeren nog even uit, er werd “witte cis vrouw” gezegd. Van Lammeren: “En ook in dit debat geeft u aan dat de heer Van den Burg zich iets misschien minder goed kan voorstellen. Indirect trekt u gewoon de racismekaart richting de Amsterdamse politie, laat ik het ook maar gewoon benoemen.

Het is opmerkelijk dat BIJ1 een tragisch incident waarbij de politie een man (met een witte huidskleur nog ook) doodschiet aangrijpt om aandacht te vragen voor niet-onderbouwde beschuldigingen van politiegeweld tegen zwarten. Simons erkent dat termen als “bovenmatig aantal kogels” en “buitensporig en onnodig politiegeweld” te scherp waren, maar waarom zij het debat hierover heeft aangevraagd blijft nog steeds onduidelijk. Toen dat aan het begin van haar betoog werd gevraagd antwoordde zij: “Als ik mijn bijdrage gedaan heb, zal duidelijk zijn waarom”. Ook als Annabel Nanninga later vraagt of Simons’ oordeel over het schietincident niet onjuist was, reageert zij dat haar woorden wellicht te scherp waren, maar “het aanvragen van de actualiteit daarentegen, daar sta ik volledig achter. Nogmaals, als ik mijn bijdrage kan afmaken, dan kan ik ook vertellen waarom“. Maar haar pleidooi blijft vaag. En zelfs de volledige online geplaatste bijdrage die Simons had willen geven beantwoordt de vragen van Nanninga niet.

Na het debat plaatste ‘genderzwerver‘ Vreer Verkerke van BIJ1 nog een tweet: “Gezien de reacties (hier en eerder) mag je niet kritisch zijn op de politie. Al helemaal niet als zwarte vrouw. Boeiend. Toont waarom @PolitiekBIJ1 nodig is“. Dat Verkerke denkt dat Simons omwille van haar huidskleur geen kritiek op de politie mag hebben is een racistische uitspraak. Z/hij begrijpt kennelijk niet dat de andere raadsleden Simons serieus hebben aangehoord en omwille van de inhoud van haar betoog kritiek hebben geuit. Verkerke beschuldigt alle raadsleden daarmee van racisme, van het slechts aanvallen van Simons omwille van haar huidskleur. Met die xenofobe houding en de eerdere seksistische, racistische en genderdiscriminerende uitspraak staat z/hij zelf het inhoudelijke debat in de weg.

En dat terwijl BIJ1 vanuit “radicale gelijkwaardigheid” strijdt “tegen de huidige politiek vol moslimhaat, xenofobie, sekse-ongelijkheid, racisme, sociaal economische uitsluiting, genderdiscriminatie, verdeeldheid, uitsluiting en uitbuiting“. De afgelopen week toont de partij, inclusief fractievoorzitter Sylvana Simons, zich echter als tegenstander van haar eigen programma. Het is ironisch dat de politiek leider van Forum voor Democratie Thierry Baudet – wellicht BIJ1’s grootste tegenstander – een boek heeft geschreven over oikofobie: de angst voor het eigene, over zelfverloochening. Hoewel zijn boek een volledig andere strekking heeft is de term relevant voor de koers van Bij1. Bij1 is namelijk een xenofobe, racistische, seksistische en genderdiscriminerende politieke partij met een oikofoob karakter.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

70 reacties

 1. Rien Noppen

  Dat ‘xenofobe, racistische, seksistische en genderdiscriminerende’ lijkt me de typering van een al te opgewonden redacteur.

  Simons stelt terecht vragen bij dit incident dat op het eerste gezicht op z’n zachtst gezegd een overreactie van de politie betreft maar deed er onverstandig aan die actie, lopende een onderzoek, als te kwalificeren als buitensporig en onnodig politiegeweld.

  1. poldi

   @Rien Noppen, jouw reactie om dit vreselijke wangedrocht van een vrouw in bescherming te nemen zegt al genoeg.

   1. Dik

    @Poldi: Verspilde moeite.

   2. HendrikJan

    Inderdaad poldi.
    Als het standpunt van NOP, overeenkomt met het standpunt van deze Zwarte Pieten haatster, is mijn idee over hem correct.
    Het is gelukkig maar, een te verwaarlozen groep in Nederland, die zijn en haar zienswijze deelt.

   3. Scarletti

    Hij verdedigd wel meer abjecte zaken
    Antisemitisme, Martijn, geweld, enz….

  2. fockingworst

   @riennoppentrol bis dus bij deze EEN VOLLE RACIST niet meer niet minder #pestdetrolweg

  3. BB

   @Rien Noppen

   Waarom is huidskleur in deze casus van belang?

   1. Bosche draak

    Simpel, Noppen is zelf een enorme rascist.
    Alleen rascisten kijken naar kleur.

    1. BB

     @Bosche Draak

     Ah, dat verklaart een hoop.

  4. Top

   Blablabla. Blaaskaak. Niet te vergeten, een zielig “mens/ding/iets”.

   1. Dik

    @Top: +1

  5. Scarletti

   Het meest trieste is dat u een antisemitische syriër verdedigd die geweld gebruikt tegen een Joodse restauranthouder, en het racistisch noemen van politie en OM (vanwege het neerschieten van een witte man) ook weer verdedigd.
   U ben met recht een zieke man

  6. monach

   20 kogels afvuren is wel erg veel. Want na 5 kogels mag je verwachten dat je niet meer beweegt.
   Maar had SS gereageerd als de overleden persoon een roomblanke Nederlander was geweest?
   natuurlijk niet.

 2. HendrikJan

  Een goede wortelboormachine inclusief vakman, is voor een kleine €450,- per dagdeel in te huren.

  Is vaak de beste oplossing als ook de wortelstruktuur moet worden verwijderd.

  1. Dik

   +1

   Heb je het rijtje gezien?

   – xenofoob
   – racistisch
   – discriminatie
   – seksitisch

   1. Roughwood

    En antisemitisch bovendien!

    1. Dik

     @Ruwhout: Ook dat!

 3. Benny

  Ss. Is niet geschikt voor politiek, niet meer geschikt als vj, eigenlijk is ze helemaal nergens meer geschikt voor…… Ze maakt zich zelf volledig belachelijk, zij is zelf waarvan ze anderen beschuldigd……. Ik denk dat ze bij de volgende gemeente raads verkiezingen haar zeteltje weer kwijd raakt … En let op. dat is natuurlijke dan de schuld van…. De witte man, of cisvrouw, of de politie, of de nazi’s of whatever…… Ss verkoop je huis en ga lekker in de zon liggen in Suriname

  1. DeBruijn

   Dit is Amsterdam, daar kan alles. Best kans dat zij een zetel wint.

 4. Benny

  Rienie is vergeten in welke tijd we leven,,,,, de tijd van aanslagen, de tijd van zwaar geweld, de tijd van iedere week schietpartijen vaak met automatische wapens, de tijd van dreiging enz enz…. We leven niet meer inde sixties maat, word waker……als je met een wapen loopt te zwaaien is dat het risico dat je loopt…

  1. Rien Noppen

   “Het bovenmatige aantal kogels dat is gebruikt om de burger neer te schieten baart niet alleen BIJ1, maar ook Amsterdamse burgers ernstige zorgen. Deze gebeurtenis creëert een klimaat van onveiligheid – niet alleen door de duidelijk onnodig hoge hoeveelheid kogels die is afgevuurd, maar ook door de consequenties die dit heeft gehad voor omstanders: een fietsende voorbijganger is namelijk ook door een politiekogel kogel geraakt”

   Een politicus die hier geen kritische vragen over stelt is geen knip voor de neus waard. In die zin vind ik het, zonder het onderzoek af te wachten, kritiekloos verdedigen van deze politieactie net zo onverstandig als de voorbarige kwalificatie van Simons ervan.

   1. ZiggyStardust

    Je neemt de woorden van Simons als waar aan, terwijl zij er niet zelf bij was, en daarna trek je een conclusie, terwijl je er zelf ook niet bij was en de uitslag van het politieonderzoek ook nog niet bekend is. Je zit hier dus gewoon onzin uit te kramen.

    1. Rien Noppen

     De door Simons genoemde feiten waren algemeen bekend in de media en worden door de politie ook niet tegengesproken.

     1. ZiggyStardust

      Waaruit blijkt dat het aantal kogels bovenmatig was? En wie zijn die Amsterdamse burgers waar zij het over had? Je neemt haar woorden voor waar aan, verbind daar aan een conclusie, je zit hier dus gewoon onzin uit te kramen.

     2. Rien Noppen

      Of ze bovenmatig waren moet het onderzoek uitwijzen maar het genoemde aantal staat vast.
      Kritische vragen terzake lijken me echter geen overbodige luxe.

     3. Dik

      @ZiggyStardust: Je reacties zijn bewezen kansloos aan dat adres.

   2. BB

    @Rien Noppen

    Wie verdedigd deze actie dan?

 5. ZiggyStardust

  Dit artikel toont mooi aan hoe rascistisch, xenofoob en genderdiscriminerend Sylvana Simons en Vreer Verkerk zijn. Vragen stellen kan, maar pas na uitgebreid onderzoek. Zij heeft duidelijk voor haar beurt gepraat zonder op de hoogte te zijn van feiten. De gevolgen van de bezuiniging op de geestelijke gezondheidszorg worden hierdoor maar weer eens duidelijk. Verwarde types als Simons en Verkerke die na het falen in de landelijke politiek nu zelfs falen in de gemeenteraad, verkozen door een handje vol verwarde Amsterdammers.

 6. fockingworst

  Ss heeft alle mooie en beste kansen gehad die je maar kan krijgen als mens kleur of geen kleur, met slechts een kappersopleiding en een ballet schooltraining.
  In haar privé leven heeft ze vaak blanke mannen in relaties gehad.
  De relatie met ronald Kahn (oa cool cat), hij beschrijft dat ss graag in de aandacht wil komen de spotlights zoniet gaat ss drammen en boos worden.
  Ss heeft de afgelopen 20 jaar een fortuin verdient en is werkelijk sinds 2 jaar bankroet zelfs haar auto heeft ze moeten verkopen, dan ben je als iemand met die status toch wel diep gezonken.
  Hoe zou dat toch komen?
  Gewoon geld over de balk smijten (echte negers mentaliteit salaris is overgemaakt, cashen en uitgeven tot het op is)
  Deze politieke partij heeft blijkbaar niet gekozen voor haar idealen, maar voor het geld.
  Ze strijkt als gemeente raadslid toch ongeveer 2300 en ongeveer 250 vergoeding per maand op.
  Gezien het rascistisch spook wat in haar hoofd dwaalt is het nog de vraag of mevrouw de volgende verkiezing wel genoeg stemmen ontvangt om te blijven zitten.
  Ik en het merendeel van nederland denk ik ook niet.
  Ss voor haar portemonnai wel natuurlijk.

  1. Rien Noppen

   Een vies racistisch betoog. Worst laat zich kennen als een racist.

   1. marco1

    Net zo vies en racistisch als het betoog vaak is van die donkere vrouw die u zo hoog heeft zitten meneer Noppen. Leuk hoor dat u het altijd voor haar opneemt , ik vraag me af of u dat doet om dwars te zijn of dat het met uw geestelijke gestel te maken heeft dat u niet ziet dat die vrouw ellende betekent.

    1. Satty

     Marco wat is er niet racistisch aan het beschrijven van een negers mentaliteit? Is er een blanken mentaliteit? Ik weet gelukkig dat dit niet zo is als ik anders de meeste reacties op dit forum als leidraad zou nemen zou ik beweren dat de blanken mensen zijn die dom zijn maar door een narcistische stoornis niet in staat zijn dit zelf in te zien, een ernstig gebrek aan inlevingsvermogen hebben, fantasten die de geschiedenis bij elkaar bedenken. Nu weet ik dat dat niet zo is, dit soort mensen vind je ook tussen negers en Aziaten. Nee Marco dit soort opmerkingen van flocking is zo racistisch als de pest maar ze leven zich vooral uit. Ik hoop dat Tim dit lekker laat gaan. Iedere dag wordt mijn stelling hierboven over de reageerders, niet allemaal ook sommige rechtse weer bewezen. Laat ze doorgaan zichzelf voor schut te zetten

     1. Bosche draak

      Alus de gore rasciste haarzelf.

     2. marco1

      Het begin van mijn reaktie begon met” net zo” in principe zou dit al genoeg moeten zeggen hoe ik er over denk.

     3. Troelstra

      Is er een blanken mentaliteit? Ja, die is er. Gezond verstand aanwenden en handen uit de mouwen steken. Daar schort het in Afrika nog wel eens aan. De prestaties zijn ernaar.

     4. Scarletti

      Aldus de antisemitische 5e kolonne.

   2. sjun

    Kennelijk mag je geen kritiek hebben op een kijvende zwarte vrouw zonder voor racist versleten te worden. De dag breekt nog aan dat de term een geuzennaam wordt doordat de term veelvuldig te onpas is ingezet om persoonlijke aandacht te scoren.

    1. Scarletti

     Het woord racist heeft inmiddels al geen kracht meer. De meesten die anderen ervan betichten zijn vaak zelf antisemiet of rekenen blanke hetero’s af op huidskleur en doorsnee seksuele geaardheid.

    2. Rien Noppen

     Als de huidskleur van Sylvana, zoals hier regelmatig gebeurt, als kennelijk relevant aspect wordt ingebracht mag je terecht van racisme spreken.

     1. marco1

      Daar heeft u gelijk in maar denkt u ook hetzelfde over de uitspraken van de donkere vrouw die u zo hoog heeft zitten. Zij heeft toch ook de gewoonte om de huidskleur te benadrukken. Vraag me echt af wat u daar van vind meneer Noppen.

  2. Original NL

   Quote….of mevrouw de volgende verkiezing wel genoeg stemmen ontvangt om te blijven zitten…..
   In haar hoofd hoort ze volgens mij al teveel stemmen.

 7. TD

  Walther P99Q pistool waarschijnlijk te klein kaliber 9mm,een groter kaliber zou helpen bijvoorbeeld de S&W 1911-5 .45 ACP heeft een betere stopwerking!
  Dan hoef je niet zo vaak te schieten,1 kogel voldoet.

  1. Dik

   @TD: De politiekogel is plasticmantel hè, daar stop je sowieso niet zoveel mee, al kop je ‘m niet terug.

   youtube.com/watch?v=rJ5AB6EjTLQ

   1. TD

    Wist ik niet! Ze moeten wel goed bewapend zijn vind ik!

    1. Dik

     @TD: De Walther is een prima dienstwapen, probleem is alleen dat het wapen is aangepast op onze politiemunitie en die munitie is bovendien niet altijd in staat een verdachte afdoende te stoppen. Dit probleem speelt al sinds 1992, toen werd die kogel in gebruik genomen.

     Aan de andere kant, als ze volmantel gebruiken, niet te verwarren met een patronen, schiet je nog wel eens door de verdachte heen, met alle gevolgen van dien.

     De stopkogel (dumdum) is verboden, zo’n kogel heeft een groot stopeffect maar is ook zeer ‘dodelijk’.

 8. Spaanse kok

  Indien een stukjesschrijver zoveel woorden nodig heeft om zijn mening duidelijk te maken, vrees ik dat de bewijsvoering aan de magere kant en de persoonlijke interpretatie, incl. de nodige bijzaken, aan de vette kant is.
  Simons komt erg onhandig uit de hoek, dat is zeker.
  Dat elke scheet van Simons hier dagenlang breed wordt uitgemeten is ook zeker
  Ik kan me voorstellen dat iemand vindt dat 21 kogels tegen iemand die niet geschoten heeft veel is.
  Dat een agenten blijven schieten als iemand niet neergaat of zich overgeeft kan ik me ook voorstellen.
  Verdere conclussie van beide kanten vind ik erg voorbarig.

  1. ZiggyStardust

   De bewijsvoering is het gespreksverslag, waar het grootste deel van het stuk uit bestaat. Lijkt mij meer dan duidelijk. Dat jij dat niet begrijpt, tsja…

  2. Gekko

   Kok schrijft hier over de scheet van Sylvana Simons. Ik vind dat erg racistisch. Negerinnen laten geen scheten, dat weet iedereen.

  3. Scarletti

   U heeft best veel woorden nodig. Wat zegt dat over uw case

 9. Eugenie de la Fleur

  Dat rechtse mannetjes moeite hebben met sterke vrouwen als Sylvana is wel duidelijk, zeker als ze ook nog zwart zijn

  1. ZiggyStardust

   En vooral ook als ze voor hun beurt praten, en zelf rascistisch, seksistisch, xenofobisch, genderdiscriminerend, fascistisch en antisemitisch blijken te zijn. En oh ja, verward.

  2. marco1

   Kleur erbij halen slecht excuus geeft ook weer dat je zelf veel met kleur bezig bent. Ik mag haar niet als mens niet omdat ze een zogenaamd sterke negerin is. Zo sterk i s ze niet maar meer een aanfluiting.

  3. Original NL

   …..met sterke vrouwen als Sylvana is….
   Ze ruikt misschien sterk..maar verder pffff hahahahaa!!

  4. Niet L niet R

   Ik heb geen moeite met die juffrouw, ik vind het zelfs heel zielig voor haar, je zal maar zo geboren worden!

 10. marco1

  Ik heb het hele debat gezien. Zij hoort totaal niet als volksvertegenwoordiger daar te zitten. Zij is ,ondanks dat ze leuk kan praten , een hele domme,onrust stokende boze vrouw. Schande dat een gemeenteraad tijd moet steken in een vrouw die vol van haat naar anderen en vol van zichzelf is rerwijl zij eigenlijk niets meer dan een gogodanseresje is zonder inhoud maar net te chique om achter het raam te gaan staan. Een vrouw die voor nog meer 2 deling zorgt in het land met haar haat gezaai en tevens een aanfluiting voor de normaal denkende donkere vrouwen.

 11. George Knight

  Het radicalisme van BIJ1 is voor alle partijen een zegen omdat ze door de afwijzing ervan zich ermee kunnen profileren. Het wachten is op het moment dat BIJ1 zich tegen BIJ1 afzet.

 12. Ries

  Bij het lezen van het bericht, is me iets bijzonders opgevallen…namelijk de volgende tekst:

  “Gezien de reacties (hier en eerder) mag je niet kritisch zijn op de politie. Al helemaal niet als zwarte vrouw. Boeiend. Toont waarom @PolitiekBIJ1 nodig is“ (Verkerke) . Vooral de tekst ‘boeiend’ en wat het aantoont. Deze vorm van reageren is zo typisch des trolls, dat ik ernstig vermoeden heb dat de heren, dames elkaar op het trollenfestijn ontmoeten en daar media-trollentraining krijgen…

 13. Onzin456

  Noem “wit” gewoon blank of normaal

  1. marco1

   Noem mens gewoon mens en uitschot gewoon uitschot.

 14. Moh de pedo

  Ik voel me als blanke gediscrimineerd door Bij1. Zijn er nog meer mensen die zich nu zwaar slachtoffer voelen?
  Zo ja, dan met een paar honderd man aangifte doen. Zucht. Wat is die club toch vermoeiend.

  1. Vliegenvanger

   Is een hele goede ja. Massaal aangifte doen tegen Silvana Simons. Kijken of ze nog harder loopt te zeiken over van alles en nog wat. Wat een rasistisch monster is het.
   Gauw laten verdwijnen uit de raad in Amsterdam. Niet geschikt als raadslid.

  2. bejaarde

   Er liggen nu of misschien nooit voor deze zaak voorgedrukte aangifte biljetten klaar, dus onbegonnen werk.

 15. Karel de Grote

  Het is gewoon een stompzinnig zwartjoekel die niet onder het kinderpardon valt, dus onmiddellijk het land uittrappen naar haar Surinaamse vriendje Bouterse

 16. sjun

  Ik vermoed dat het niet in onze gendergediversificeerde zwerver op komt dat er een IQ kwestie aan het licht komt in slachtoffercultus waarbij hij zich aansloot.

  1. Scarletti

   SS heeft zich omringd met duistere figuren uit het afvoerputje van de maatschappij. Op zich niet eens zo heel vreemd aangezien ze niet graag overklast wordt door anderen. Een normaal weldenkend persoon steekt al heel snel intelligent naast haar af

 17. Vliegenvanger

  Wat een achterlijk serpent is die Silvana. Een echte haatzaaier, niet meer op stemmen is het beste. Dat spook is levensgevaarlijk.
  Ze zal en moet gelijk hebben, ondanks dat ze weet dat ze zich zelf voor schut zet.

 18. Niet L niet R

  Die juffrouw is geestelijk niet in orde, vroeger werden zij verplicht behandeld, nu lopen zij vrij rond, en zij niet alleen!

 19. bejaarde

  Een ECHTE Amsterdammer, van iets gevorderde leeftijd, weet wat ik bedoel met het volgende: Rijp voor Paviljoen 3. Het glazen wagentje is hard nodig.
  Niks meer en niks minder.

  1. Rien Noppen

   Ik hoop dat ze spoedig een opnamemogelijkheid voor u weten te vinden, bejaarde.

 20. Gosselaar333

  Zou het hysterische juffie Simons ook vragen stellen als een getinte politie agent iets te veel kogels op een blanke medeburger schoot? Dit pedante mevrouwtje kun je het beste negeren.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.