Baudet in Zwitserse krant: “Onze filosofie is sterk tegen de Franse Revolutie…

Een duidelijke expositie van het gedachtegoed van Forum voor Democratie.

Afgelopen weekend postte Thierry Baudet een link naar een interview met een Zwitserse krant, Die Weltwoche. Hij had met die krant gesproken en allerlei vragen beantwoord. Vragen zoals: is hij bereid compromissen te sluiten? Wat bedoelde hij met ‘boreaal’? En wat is zijn politieke filosofie nou eigenlijk?

Baudets antwoorden zijn buitengewoon interessant.

Om te beginnen legt hij uit dat het grote verschil tussen FVD en het partijkartel is dat die laatste zich vooral bezighoudt met “de emancipatie van het individu.” Dat is “het grote doel” van elke politieke filosofie van de andere partijen. Forum voor Democratie staat daar anders in. Die partij verzet zich tegen alles waar de Franse Revolutie voor stond, aldus Baudet.

“I don’t see a fundamental difference between the classical Liberal Party (or whatever they call themselves), the Christian Democratic Party, the Labor Party, the Socialist Party and the Green Left Party. To me, all are basically the same. They are all representatives of the “liberal” or “liberalist” philosophy where emancipation of the individual is the ultimate aim. Maximum equality, maximum individual liberty…

“[O]ur position with regards to all the major questions of our time is not gradually different. It’s fundamentally different. We represent a political philosophy that is fundamentally different. We want things that are contradictory to the political spectrum that has dominated the West since the French Revolution.”

Oftewel:

“Ik zie geen fundamenteel verschil tussen de klassieke Liberale Partij (of hoe ze zich ook maar noemen), het CDA, de PvdA, de SP en GroenLinks. In mijn ogen zijn ze allemaal hetzelfde. Ze representeren de ‘liberale’ of ‘liberalistische’ filosofie waarin emancipatie van het individu het grote doel is. Maximale gelijkheid, maximale individuele vrijheid…

“Onze positie met betrekking tot alle grote vragen van onze tijd is niet ‘gradueel’ anders. Het is fundamenteel anders. Wij representeren een politieke filosofie die fundamenteel anders is. We willen dingen die het tegengestelde zijn van het politieke spectrum dat het Westen sinds de Franse Revolutie gedomineerd heeft.”

Maar wat is de filosofie van Baudet zelf dan precies? Hij legt uit:

“It’s the philosophy that starts from the understanding that we are paradoxical beings. We want to be free and, at the same time, we want to be embedded. We want to be individuals, but we also want to be members of a group. In a proper society, there’s an equilibrium there, a delicate balance that has culminated in what we might call ‘the individual properly understood.’ This reached its apex, I believe, in the eighteenth century, and was venerated in that great ‘swan song of aristocracy’, the nineteenth century. But now the individual has, of course, been “liberated” to an extent that we feel deeply atomized and unhappy. We don’t know how to get back to the community anymore.”

Oftewel:

“Het is de filosofie die begint met het begrip dat we paradoxale wezens zijn. We willen vrij zijn, maar tegelijkertijd willen we deel uitmaken van iets dat groter is dan ons. We willen individuen zijn, maar we willen ook bij een groep horen. In een gezonde maatschappij is er een equilibrium, een delicate balans dat culmineert in wat we ‘het individu op juiste wijze begrepen’ kunnen noemen. Ik geloof dat dit haar hoogtepunt beleefde in de achttiende eeuw, en geëerd werd in dat tijdperk dat het einde van de aristocratie inluidde, de negentiende eeuw. Maar nu is het individu natuurlijk ‘bevrijd’ tot zo’n hoogte dat we ons eenzaam en ongelukkig voelen. We weten niet meer hoe we een gemeenschap kunnen vormen.”

Dit in tegenstelling tot de ‘libertijnen’ en communisten:

“I think that under the influence of cultural Marxism, which started in the 1920s and became dominant in the 60s, intellectuals, politicians, artists, academics, journalists and, as such, the entire elite of our society have been bewitched by that idea. They came to believe that what stands in the way of utopia — whether a communist utopia or a liberal utopia — is bourgeois society, bourgeois traditions, the bourgeois way of life of ordinary people.”

Vertaald:

“Ik denk dat onder invloed van het cultureel Marxisme, wat in de jaren 20 van de vorige eeuw begon en dominant werd in de jaren 60, intellectuelen, politici, kunstenaars, academici, journalisten etc. — de hele elite van onze maatschappij — behekst zijn door dat idee [van de oikofobie]. Ze gingen geloven dat wat in de weg staat van De Utopie — of dat nou een communistische utopie of een liberale utopie — de bourgeois maatschappij is, bourgeois tradities, de bourgeois manier van leven van gewone mensen.”

En ja, ook liet Baudet zich van zijn ouderwetse kant zien:

“I don’t think it’s possible to understand Europe and to understand the intimacies, the incredibly subtleties of the European spirit, without a deep understanding of European art. It’s exemplary of the wickedness of the left and of the European Union, of liberal philosophy and globalist views, that they are so supportive of modern art and modern architecture, that they listen to pop music and propagate ‘ghetto’ lifestyles.”

Oftewel:

“Ik denk niet dat het mogelijk is om Europa echt te begrijpen, de subtiliteiten van de Europese geest, zonder een diep begrip van Europese kunst. Het is exemplarisch van de slechtheid van links en de Europese Unie, van de liberale filosofie en globalistische denkbeelden, dat ze moderne kunst en moderne architectuur zo steunen, dat ze naar popmuziek luisteren en ‘ghetto’ lifestyles propageren.”

Voor iemand het vraagt: ja, ik luister wel naar popmuziek en zelfs naar hiphop. Dat is ongetwijfeld dan ook waarom ik een conservatieve libertariër ben, en geen diehard conservatief zoals Baudet (of moet ik zeggen reactionair — een term waarmee hij overigens vrijwel zeker geen moeite mee zal hebben, aangezien hij in het gesprek ook hardop zegt de klok terug te willen draaien).

In dat verband zegt hij ook iets interessants — waarvan ik niet weet of alle FVD-stemmers het ermee eens zijn (hoewel een flink aantal zeker wel, met name de hoger opgeleide achterban):

“Well, it’s obviously true that the general public has always had folklore, and I don’t expect 17 million people in the Netherlands to be able to reproduce the finer harmonic intricacies of Schumann’s Piano Concerto. But society needs an elite that leads the way.”

Dus:

“Nou, het is natuurlijk waar dat het grote publiek altijd folklore heeft gehad, en ik verwacht niet dat 17 miljoen mensen in Nederland in staat zijn om de fijnere harmonische complexiteit van Schumann’s pianoconcert te reproduceren. Maar de samenleving heeft een elite nodig die de weg wijst.”

Met andere woorden, het geloof in een elite maakt wel degelijk een belangrijk deel uit van Baudets filosofie. Alleen dan een elite die a) altijd in gesprek is met het volk, onder meer via referenda, b) én een elite die de oude tradities respecteert, waardeert, en verdedigt. Baudet heeft dit al vaker gesteld, maar het is interessant dat hij daar in dit interview dieper op ingaat.

Tot slot is er dit:

“I think movements that have attempted to pin down esthetic principles and have tried to force them on the outside world — like Fascism, for example — have totally failed. I mean, Fascist architecture, to me, is very obviously missing the point, right? It shows that fascism is, at heart, a modernist movement. It’s an oikophobic futurism, not a traditionalism.”

Wat neerkomt op:

“Ik denk dat bewegingen die geprobeerd hebben om esthetische principes vast te pinnen en op te leggen aan de buitenwereld – zoals het fascisme bijvoorbeeld – compleet hebben gefaald. Ik bedoel, de fascistische architectuur mist duidelijk het punt, toch? Het laat zien dat het fascisme van nature een modernistische beweging is. Het is een oikofobisch futurisme, geen traditionalisme.”

En daar hebben we de term die écht de beste beschrijving is voor FVD en Baudet: traditionalistisch.

Afijn, een mooi, interessant interview — niet alleen voor mensen die Baudet en FVD normaal gesproken een warm hart toedragen, maar ook voor zijn critici.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

79 reacties

 1. TD

  De filosofie van baudet mbt politiek,de mens in het algemeen en als individu geeft toch een andere indruk ,en is niet te vergelijken met Hitler’s filosofie,beschreven in “Mein Kampf”.
  Willen de dames en heren reaguurders aub een beetje dimmen,en Baudet niet constant benoemen als zijnde nazi en facist.
  Jullie maken jezelf volstrekt belachelijk!

  1. Rien Noppen

   Baudet is inderdaad geen nazi en fascist. Mensen die hem daarvoor uitmaken schieten door.
   Wat Baudet wel doet is koketteren met fascistische en racistische ideeën. Ik vermoed dat hij dat bewust doet om de gewenste ‘demonisering’ te veroorzaken.

   1. poldi

    Rien Noppen is al aan het draaien.
    Nu nog de goede draai maken.

   2. ZiggyStardust

    Ik denk dat je er naast zit Rien.
    Baudet koketteert niet met fascistische of rascistische ideeen.
    Baudet verdiept zich volgens mij eerder in wetenschappelijk onderzoek, en de resultaten van die onderzoeken zijn niet altijd politiek correct. Dat wil niet zeggen dat ze rascistisch of fascistisch zijn. Het zijn gewoon feiten. Maar het benoemen van feiten zit bepaalde ideologische partijen en hun aanhang in de weg, en dan trekken ze snel de rascisme of fascisme kaart. Een renaissance zoals Baudet voor ogen heeft zal niet gauw meer plaats vinden, er waren toen vernieuwende grote denkers, kunstenaars en uitvinders. De impact die die tijd had op de hedendaagse wereld zal niet gauw overtroffen worden. Wat je ziet op dit moment is massaconsumptie op alle gebieden, muziek, technologie en Ikea kunst. Grote schrijvers en denkers nemen in aantal af, het vrije denken wordt niet meer gestimuleerd omdat het in de massa passen meer oplevert, met alle fopstudies zoals genderwetenschappen ten gevolg.
    Ik vind de hang van Baudet naar de renaissance niet zo gek, zelfs wenselijk, maar waarschijnlijk onhaalbaar.

   3. HansRO

    Baudet “koketteert” absoluut níet met fascistische en racistische ideeën. Zo’n type opmerking maakt duidelijk dat je de hogere principes van leven, het mens-zijn en maatschappelijke organisatie waar Baudet aan refereert totaal niet begrijpt en/of aanvoelt.
    Wat hij bedoelt is niet te beschrijven via de principes van het oude paradigma. In Hegeliaanse zin leidt de wederzijdse inwerking en uiteindelijke samensmelting van these en antithese tot de synthese, een principe van een hogere bewustzijnsgraad wat zich derhalve niet laat beschrijven via de oude principes van een lagere orde.
    Zou fijn zijn als de fascisme- en racisme roepende meute dit eens ging realiseren.

    1. Rien Noppen

     🙂

    2. Dik

     @Hans: Laat je niet verleiden door de satanische zuigtrol.

 2. Satty

  Ik ga het zeker lezen.

  Een elite die over het gewoon volk regeert om even later het fascisme af te keuren. Ik heb het nog niet gelezen, vanavond maar iemand die werkelijk democratie wil moet niet bij baudet zijn. Hij bespeelt zijn kudde uitermate slim, noemt ze te dom om te poepen maar wil ze het groepsgevoel bieden. Voor mensen die zichzelf niet als individu kunnen zien en niet in staat voor zichzelf te denken is het denk ik de partij.

  1. TD

   In elke kudde moet de leider zijn positie bevechten,alsook bij roedels!
   De mensheid is het in wezen niet veel anders,het moeten sterke integere gekwalificeerde leiders zijn die richting bepalen!
   Wie wilt nu een slappe leiders als bijvoorbeeld,juncker,Rutte,Merkel,deze hebben een gebrekkige visie en totaal geen realiteitszin,en dat kan Europa missen als kiespijn!
   Democratie mag niet feitelijk verworden tot het gezegde:
   “in het land der blinden is éénoog koning!”

   1. Satty

    Tja ik zie mezelf als zelfstandig persoon die haar individuele vrijheid uit het collectief ziet komen.

  2. edoc431

   Dat kun jij nou wel iedere keer aanhalen maar wil jij mij vertellen dat de volgelingen van GL, d66 , CDA. wel voor zichzelf kunnen denken ?? .
   Dat een clubje als denk zijn gepeupel niet manipuleert .
   In wezen zijn ze allemaal hetzelfde .

   1. Satty

    Ik geloof zeker dat denk zijn achterban manipuleert. Ik geloof van andere partijen dat iedereen kan toetreden tot het bestuur waar ik bij baudet aan twijfel. Ik heb sowieso niet veel met de huidige politieke structuur.

    1. ZiggyStardust

     @satty, wat zou volgens jou een betere politieke structuur zijn?

  3. Arie B

   Stemvee heb je bij de heersende kliek. Eens in de 4 jaar komen ze de polder in, doen of de burger belangrijk is om vervolgens weer net zo makkelijk eigen plannen te maken die vaak in de verste niet lijken op enige verkiezingsbelofte. De denigrerende toon van de vvd-kroonprins over de kiezers (die pak je in met een paar goed verpakte cadeau’s) spreekt boekdelen.

 3. Ries

  Bijzonder interessante samenvatting Michael. Een lust voor de weldenkende geesten. In het interview toonde Baudet zich een intellektueel van hoog gehalte. En zelfs zijn uitlating dat een volk elite behoeft om überhaupt te kunnen groeien (vrij geinterpreteerd…) is mijns inziens volkomen terecht. Daarbij bedoelt Baudet elite die boven het populistische geblaat van links uitsteekt. Zelfs de trollen kunnen hier toch weinig tegenin brengen, of…?

  1. m.van.rosmalen

   Nou Ries
   Daar hebben wij de grote leidende filosoof van jou niet voor nodig.
   Dit wist ik allemaal al toen Derrie nog in zijn broekie lag te schijten.
   Sterker nog dit wiat het merendeel van jou zgn trollen al hoor.
   Maar wij verkondigen dit al jaren op een oer Hollandse manier ipv al dat geblaat en zo hoort het ook.

  2. Rien Noppen

   Ik begrijp dat Baudet de huidige elite wil vervangen door een nieuwe elite.

   🙂

   1. DeBruijn

    @ Rien

    Zo gaat dat toch altijd? De koning is dood, leve de koning.

  3. umhnz

   Een lust voor de weldenkende geesten.
   een intellektueel van hoog gehalte.
   een volk elite behoeft om überhaupt te kunnen groeien.
   Daarbij bedoelt Baudet elite die boven het populistische geblaat van links uitsteekt.
   .
   Uw poging enigszins geletterd over te komen is mislukt.

 4. Fortiori

  Filosoferen is wat anders dan regeren, Baudet. Waarvoor ben je gekozen ?

 5. poldi

  Een prima uiteenzetting van Thierry Baudets ideeen die ver staan van van fascisme en racisme.
  Ben benieuwd naar de trolreacties van @RN en zijn soortgenoten.

 6. m.van.rosmalen

  Het word hoog tijd dat dit omhooggevallen kwalleke eens met beide pootjes op de aarde beland.
  Met z’n prachtige , dure woorden waar het merendeel ven zijn “hoogopgeleide” stemmers de ballen niet van snapt.
  Mensen hebben een een woordenboek nodig om dingen te begrijpen .Wees eerlijk Sjerrie en zeg nou es gewoon waar je voor staat in klare taal
  Onze grote filosoof snapt er zelf ws ook de ballen niet van.
  Beetje interessant doen dat is het.

  1. Vit

   @m.van.rosmalen

   De PVV is meer wat voor jou dat is duidelijk, ik heb Thierry gevraagd in een e-mail om zijn betoog ook in Jip en Janneke taal te verkondigen voor de lager begaafden, scheelt ook weer in stemmen.

   1. Vit

    Eigenlijk feitelijk als het ware reeds is het best verwonderlijk dat het gemiddelde IQ van de Nederlandse bevolking tamelijk hoog is als je sommige reacties leest, dat geeft hoop voor de toekomst.

   2. m.van.rosmalen

    Gelukkig wel .
    Voel ik mezelf ook heel wat meer bij thuis ipv bij die nieuwe elitepartij van jou.
    Vraag me af of je het zelf wel allemaal begrijpt met je stoere praatjes of is het meer dat je alleen al een erectie krijgt mbt het feit dat het Forum v Debielen geassocieerd word met “Hoogopgeleid”
    Triest hoor dat je daar geil van word.

    1. Vit

     @m.van.rosmalen

     Ja hoor ik begrijp mijn held heel goed, soms moet ik mijn harde schijf aanspreken maar toch.

  2. TD

   Naar mijn mening is Baudet voorstander van een soort van technocratie,voor elke bestuursrichting uitgesproken deskundigen,die de juiste besluiten nemen ten behoeve van het volk en land.
   Elke bestuursvorm heeft zijn risico’s,maar wij als EU heen gaan is zeker weten de verkeerde bestuursvorm!

  3. DidiMadloba

   Gelukkig hebben we Google, en veel geblaat van Baudet is daar al mee door te prikken.
   Maar als hij juridische nonsens gaat roepen over dat Marrakech Pact dan staan collega Kamerleden met de mond vol tanden. Hallo! Je hoeft geen jurist te zijn om een jurist te zoeken.
   Marrakech dient om de migratieproblemen aan te pakken. Maar dat wil Baudet eigenlijk niet, want hoe meer ellende, hoe meer aanhang.

 7. Rien Noppen

  Ik ben met Baudet van mening is dat het pianoconcert van Robert Schumann een meesterwerk is. Ik meen dat van staatswege moet worden geregeld dat iedereen daar kennis van neemt.

 8. Henk Albarda

  m.van.rosmalen, interessant commentaar, nogmaals bevestiging van uw niveau, M. van Rosmalen. Thierry Baudet gebruikt de volledig beschikbaar woordenschat ipv zich te beperken tot de 10 % van onze taal die velen gebruiken. Uitstekend te begrijpen, en Michael heeft er notabene de Nederlandse versie bijgezet. Wereldprestatie van een enkeling hier om raakvlakken te zien met racisme of fascisme. Degenen die erin volharden dat soort raakvlakken te zien, moeten wij danken. Diverse personen buiten mijn kennissenkring vinden de commentaren van ene heer Noppen, ene van Rosmalen en Satty dermate ongeloofwaardig dat ze programma FvD en uitspraken Thierry Baudet op een rij zijn gaan zetten, en nu FdV gaan stemmen. NPO begint ook een nieuwe koers te volgen, proberen nu doodzwijgen. De heer Noppen heeft met zijn ‘demonisering’ deels gelijk, er zijn kiezers wakker geworden doordat de demonisering ongeloofwaardig was.

  1. poldi

   Henk Albarda, ++++++
   Gr aan It.

  2. m.van.rosmalen

   Henk , het was me niet echt opgevallen dat u een niveau van wereldklasse heeft.
   Meer een wereldvreemd niveau .En in en in triest dat je jezelf superieur llijkt te vinden tov anderen.
   is ook niet echt aan uw schrijven te zien maar veel plezier verder met het ontcijferen van de Fantastische , Filosofische uitspraken van Derrie.
   Het is alleen jammer genoeg niet de taak van een politicus om galgje te spelen maar om knopen door te hakken en plannen ten uitvoer te brengen.
   Fijne dag verder.

   1. Vit

    @m.van.rosmalen

    “Henk , het was me niet echt opgevallen dat u een niveau van wereldklasse heeft.’

    Het lijkt mij niet iets waar jij over kan oordelen.

    1. m.van.rosmalen

     Nou , dat denk ik zeker wel.

     1. Vit

      Als jij je daar gelukkig bij voelt vind ik het goed.

 9. Ries

  Laat van Rosmalen eens uitleggen in welk opzicht Klaver en Jetten intelligenter zijn dan Baudet. Ik ben benieuwd en als hij dat goed kan onderbouwen, wordt ik lid van Groen Links. Dan heb je wel niks en je krijgt ook niets, maar je bent in elk geval ergens lid van. En dat is ook wat waard. Neem er even de tijd voor van Rosmalen, want ‘blaten’ kunnen we allemaal maar je krijgt nu de kans er iets fundamenteels tegenover te stellen.

  1. m.van.rosmalen

   Die Klaver en Jetten hebben allebei het niveau van een garnaal.
   Zijn beiden totaal niet op de hoogte wat voor zaken er zich allemaal afspelen binnen Ned.
   Misschien zijn ze wel op dehoogte maar het boeit ze totaal niets.
   Net zoals alle andere partijen in de 2de kamer incl de nieuwe Elite partij Forum v Debielen.
   De enige politicus met gezond verstand en een vooruitziende blik is Wilders.
   Dat getuigt pas van een niveau.
   Die joker van jullie loopt alleen maar achter de feiten aan.
   Kicken op zichzelf in een zwembad hecht ie meer waarde aan
   .

 10. Piet51

  Complimenten, zeer gemeend, voor Baudet. Hij maakt hier heel duidelijk waar hij voor staat en vanuit welke mens- en wereldbeelden hij zijn politiek bedrijft. Dat zouden veel meer politici zo helder moeten doen. Bijvoorbeeld Wilders heb ik nog nooit kunnen betrappen op zo’n doordachte benadering. Maar ook de gevestigde partijen zouden hier een voorbeeld aan moeten nemen. Zij doen dat misschien op details, maar zo, op een iets hoger abstractieniveau, heb ik e.e.a. nog nauwelijks gelezen. Het socialisme heeft het in zich in zijn theorieën, het liberalisme veel minder, op een paar economische visies na.

  Mij helpt dit artikel zeer, omdat het de mogelijkheid biedt om te onderbouwen waarom zijn politieke handelen zo’n weerstand bij mij oproept. Dat is niet een vermeend nazisme of fascisme, maar wel de kern van wat hij hier zegt. Dat heeft te maken met zijn beeld van een elite, zijn streven om terug te gaan naar een andere tijd, zijn beeld van populisme, zijn manier om zichzelf en mensen van zijn niveau boven anderen te plaatsen, suggesties alsof er veel mensen zijn die muziek als die van het pianoconcert van Schumann kunnen begrijpen en duiden, alsof er een kleine groep uitverkorenen is die de mensheid zal leiden. Ik weet het, ik interpreteer er in het wilde weg op los. Het is voor mij allemaal zo naast de alledaagse realiteit, want de mensen met dergelijke wensen ken ik niet en ik hoor ze ook niet. Maar even goed, lof voor Baudet met deze helderheid, as voorbeeld voor anderen. En dat meen ik echt.

  1. Dik

   “Ik weet het, ik interpreteer er in het wilde weg op los.”

   Dat is juist, maar je bent wel prettig om te lezen en om mee in gesprek te zijn.

   1. Piet51

    Dank voor het compliment, gemeend hoop ik? Gelukkig wordt door iedereen hier veel geïnterpreteerd, want anders zou het een saaie boel zijn. Interpreteren is namelijk niet erg noch slecht, net als (ver-)oordelen. Het maakt communiceren leuk en vruchtbaar. Maar het is wel belangrijk, dat je weet wanneer je interpreteert of (ver-)oordeelt, want anderen kunnen er met evenveel recht een andere interpretatie of oordeel op nahouden en dan is langs elkaar heen praten niet ver weg. Als twee gesprekspartners de ander zijn interpretatie of oordeel laten (in z’n waarde laten), word je beiden wijzer van een gedachtewisseling. Amen! 😉

    1. Dik

     “(…) gemeend hoop ik?”

     Ja!

  2. DeBruijn

   @ Piet51

   Ik geef Baudet op een groot vlak gelijk. Kijk eens even wat voor oerlelijke gebouwen en huizen in Nederland gebouwd zijn. Kom je in een mooie vestingstadje, heel mooi oud pand, staat er een nieuw pand naast waar ik niet dood gevonden in wil worden. Klinkt een beetje crue, maar er zijn zoveel afgrijselijk gebouwen neergezet. Wij hadden tot 1970 een mooi dorpsplein, in de jaren 70 – 80 is alles gesloopt en de meest lelijke gebouwen ervoor teruggekomen. Ziet er echt niet uit!

   Muziek, over smaak valt niet te twisten. Maar luister voor de grap eens naar de teksten. R&B en HipHop hebben het over b!tches, ho.eren, vrouwen slaan, zien vrouwen als lust object, dan wel vee, verheerlijken geweld, enzovoorts, enzovoorts. Dat is pure afval. Overige muziek is niet veel beter, Britney Spears heeft een nummer waar een orgie wordt gespeeld. En daar kijken kinderen naar!

   Kijk naar de botenparade in Amsterdam, waar bijna naakte mannen bewegingen maken of ze elkaar pijpen en andere dingen met elkaar doen. Heel smaakvol? Niet echt!

   Het verval zie je overal om je heen. En ook dat je niet eens meer je mening mag geven of de Nederlandse media valt over je heen. Wat komt niet aan onze verworvenheden.

   Ik kan nog wel even doorgaan, maar dat laat mijn gezondheid nu niet toe. Maar er is veel afbraak, van moraal, cultuur en samenleving in het algemeen. Dus ik herken veel wat Baudet zegt.

   1. Piet51

    @DeBruijn
    Je beschrijft heel helder de spanning die er altijd is, en is geweest, tussen het goede behouden en zoeken naar vooruitgang. Mooi of lelijk is altijd een subjectief onderscheid en dat verandert voortdurend. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de manier waarop Van Gogh moest leven en in zijn levensonderhoud moest voorzien en hoe hij nu wordt gewaardeerd. Wat politiek betreft geldt hetzelfde. Bijvoorbeeld, de rol van de PvdA en de betekenis voor iedereen vandaag is onomstreden, indertijd was men rijp voor het schavot. En kijk eens naar de introductie van de stoomtrein hoeveel ellende toen werd voorspeld a.g.v. dergelijke nieuwlichterij. Vrouwenkiesrecht, nog een voorbeeld.

    We moeten m.i. heel voorzichtig zijn met compromisloos afkeuren of overdreven waarderen van allerlei culturele uitingen. Die botenparade zou wel eens heel veel bijgedragen kunnen hebben aan de emancipatie van minderheden. Dolle Mina, Provo, en andere bewegingen hebben dat zonder twijfel ook gedaan. Maar achteraf beoordelen is altijd gemakkelijk, het gaat nu m.,i., om het nieuwsgierig volgen van allerlei ontwikkelingen a.h.v. de vraag wat mensen drijft om ergens enthousiast van te worden. Alleen die vraag geeft al veel inzicht in allerlei opmerkelijke verschijnselen.

    1. DeBruijn

     @ Piet51

     Dat is waar, maar we mogen best wat meer vaderlandsliefde hebben en tonen. De laatste 40 a 50 jaar heb ik veel minachting of onverschillendheid richting onze eigen cultuur, taal, gewoontes en geschiedenis gezien. Dat is de reden ook dat veel mooie oude gebouwen gesloopt zijn, terwijl dat niet nodig was. Ik zeg niet dat we alles moeten verheerlijken, maar er is wel degelijk het tegenovergestelde aan de gang sinds een lange tijd.

     Provoceren is op zich niet zoveel mis mee, tot op zekere hoogte. Ik heb niet tegen die botenparade, maar wel zoals een groot deel zich daar belachelijk staat te maken. Ik ken homo’s die schamen zich kapot en zeggen dat het juist tegen de emancipatie werkt.

     De popmuziek van vandaag de dag worst steeds simplistischer, er is onderzoek geweest. Het zou goed zijn om kinderen ook te laten zien wat er nog meer is,dan alleen deze ‘fastfood’ rommel. Of ze dat waarderen is vers twee, maar het kan geen kwaad aandacht aan de muziekgeschiedenis te besteden. Al weet ik niet of muziekles nog bestaatnetals in mijn jonge jaren.

 11. RPML

  FvD is de enige partij die niet geregeerd wordt door dogma’s. De huidige vorm van regeren werkt verstikkend op de samenleving omdat thema’s alleen nog maar worden ‘opgelost’ door het partijdogma van een aantal partijen bijelkaar op te tellen, te gaan polderen, om vervolgens met een ‘oplossing’ te komen waar geen van de partijen zich eigenlijk in kan vinden. Voor het oplossen van een probleem moeten alle kaarten op tafel, een grondige analyse van het probleem gemaakt worden en vervolgens (net als in een bedrijf) een oplossing gevonden worden.
  Als uit statistieken blijkt dat er onder criminelen een groot aantal allochtonen zit, dan kan het niet zo zijn dat er één partij aan tafel die kaart van tafel veegt en eist dat de rest dat ook doet: gevolg is namelijk symboolpolitiek, maar niet het probleem oplossen.
  Als uit statistieken blijkt dat de regeldruk en bureaucratie in de zorg de overhand heeft, dan kan het gevolg van het ‘aanpakken’ van dat probleem niet leiden tot nog meer bureaucratie.
  De huidige politiek wenst nooit álle kaarten op tafel te hebben, er is altijd wel een partij die één of meerdere kaarten niet op tafel wenst te hebben waardoor de discussie niet zuiver gevoerd wordt.
  Ik herinner mij nog Baudet in legertenue; alles en iedereen viel over hem heen, niet inhoudelijk, maar over de vorm. Het inhoudelijke probleem, namelijk de consequentie van jarenlange bezuinigingen is nooit aan bod gekomen, ook niet daarna.
  Baudet worstelt nog met het vinden van de juiste weg om problemen dusdanig onder de aandacht te brengen zónder dat de politieke elite weer over de vorm valt, en vooral het inhoudelijke debat onberoerd laat.
  Ofwel de zittende plucheplakkers gaan nu eindelijk eens een inhoudelijke discussie aan, ofwel blijven ze negeren, belachelijk maken en framen (het zwaktebod tot dusverre); in beide gevallen is de FvD-stemmer tevreden, ofwel de discussie wordt eindelijk gevoerd, ofwel FvD groeit zo groot dat hen geen keuze meer overblijft.

  1. Dik

   @RPML: Plezierige conclusie, althans ik ben blij met de helderheid. Je hebt gelijk.
   Dat verklaart tevens het succes van FvD.

  2. Dik

   @Poldi: Als je de zuiger negeert heb je’m pas echt op de kast. Leuk toch? Probeer het eens.

  3. DidiMadloba

   Proest … Baudet staat helemaal stijf van de dogma’s. Die samen te vatten zijn als: zijn eigen gelijk.

   Van oudsher worden we met enige regelmatigheid opgeschrikt door een politicus die zegt dat hij de problemen eindelijk wel voortvarend gaat aanpakken, en met oplossingen komt. Fortuyn was daar een goed voorbeeld van. Af en toe zijn er ook managers die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven, en die dan een uitstapje maken naar de politiek, die ze ook wel even voortvarend zullen aanpakken.

   Maar het werkt nooit. Waarom niet? Omdat politiek zich inherent met tegenstellingen bezig houdt, dus nooit recht op een doel af kan gaan (bijv. “winstmaximalisatie”). Kan dat dan niet anders? Jazeker, met een dictatuur. Een enkele keer doen dictators best goed werk, alleen ontsporen ze meestal op den duur. Maar Singapore bijv. werd heel rijk door een verlichte dictatuur. En Adolf H. bezorgde zijn land o.a. een netwerk van autosnelwegen, voor die tijd iets heel bijzonders. De voortvarendheid waarmee hij het vermeende Jodenvraagstuk aanpakte wordt tegenwoordig toch algemeen veroordeeld.

 12. umhnz

  Ik word altijd blij van Nederlandse politici welke in een buitenlands blad uitleggen wat ze de Nederlandse bevolking willen vertellen.

 13. DeBruijn

  Ik snap ook niet zo goed dat de Franse revolutie nou als iets goeds gezien wordt. Zij moorden er lekker op los, net zoals de mensen voor hen deden.

  En laten we wel wezen, sinds de Franse revolutie worden de minderheden in Frankrijk ook nou niet bepaald goed behandeld. De taal van de republiek is Frans, staat in de grondwet. De overige 10 talen die zijn achtergesteld en die mensen worden echt gewoon gediscrimineerd. Te denken valt aan Catalaans, Baskisch, Nederlands (Noord-Frankrijk), Bretons, enzovoorts. Al die talen verdwijnen om die reden.

  Dus die broederschap is kennelijk alleen voor de Franstaligen en niet voor die anderen.

 14. Korporaal Monty

  Baudet geeft in hele mooie bewoordingen aan waarvoor hij staat.
  Hij laat het volk zien en horen dat hij hoog geletterde is.

  Hij bij gaat hij er bewust of onbewust aan voorbij dat het grootste gedeelte van het volk er geen reet van begrijpt.

  Ja Baudet is een goede volksvertegenwoordiger, echt een man van en voor het volk.

 15. Politiek Profeet

  Baudet wil de huidige elite vervangen door zijn nieuwe elite….kijk kijk kijk.
  Baudet is een klein dictatortje in spe.
  Waaruit moet die nieuwe elite dan bestaan?
  Pianospelende en bekakt pratenden?
  Voorlopig zie ik als eerste wapenfeit van het FvD dat zij Groningen verder willen blijven leegroven van het gas.
  Daarna is Drenthe aan de beurt,daar gebeurd het al op kleinere schaal dan in Groningen.
  Het volk heeft geen opgelegde elite nodig, die heeft alleen wat wijze mensen nodig die uit het volk zelf komen en zichzelf presenteren/onderscheiden.
  Otten is zo,n elitair figuur,net als Hiddema,die vinden zich beter dan het ;gewone;volk,bankfiguur als Otten en magistratenvriend Hiddema aangevuld met dandy Baudet….en zie….de nieuwe elite die ons land uit de islamisering moet halen?
  Een stem op het FvD is nu al een weggegooide stem gebleken, men gaat er spijt van krijgen…..

  1. edoc431

   Drente ???? gaan we Slagharen slopen dan of zo ??? hahahahaahahaha Drente toe maar …

   1. DidiMadloba

    Slagharen ligt in Overijssel.

 16. Markie

  Nederland gaat een beetje de goede kant op. Kom op mensen. Minder… Minder… Minder

 17. Suus1980

  Slagharen ligt in Overijssel.. En in Drenthe wordt al gas gewonnen. Al jaren. De NAM heeft al plannen om er, naast de 13 velden waar al gas gewonnen wordt, 17 locaties bij te winnen. Overgens is er in Groningen geen reden meer om te stoppen, daar is het al te laat voor, de grond schudt nog decennia lang door. Als de gaskraan wordt dichtgedraaid, zal dit voor de Drentse economie niet goed zijn. Vergeet niet dat er 20.000 banen gerelateerd zijn aan de gaswinning in het noorden.

 18. Paul

  Het fascisme heeft bepaalde ideeën die in principe niet slecht waren gekaapt en daarmee voor eeuwig besmet.
  Ideeën die eigenlijk niet beladen zijn, worden, doordat ze door blind-links makkelijk worden gekoppeld aan dat fascisme, verdacht gemaakt.

  1. DidiMadloba

   Een voorbeeld graag.

   1. Paul

    Als het over tradities en kunst gaat bijvoorbeeld wordt het gelijk de Hitler-Duitsland in verband gebracht.

    1. Paul

     de = met

  2. Paul

   Beter geformuleerd
   Het nazi-fascisme in het verleden heeft bepaalde ideeën die in principe niet slecht waren gekaapt en daarmee voor eeuwig besmet.
   Ideeën die eigenlijk niet beladen zijn, worden, doordat ze door blind-links nu met alle gemak worden gekoppeld aan dat fascisme, verdacht gemaakt.

 19. DidiMadloba

  Als Baudet vóór het behoud van de westerse cultuur is maar tegen de Franse revolutie dan is hij wel erg selectief aan het winkelen. Straks moet de Verlichting er ook nog aan geloven.

  Ook de nazi’s verwierpen de Franse Revolutie (1789). Mijn (Nederlandse) moeder groeide voor de oorlog op in Duitsland, en moest daarom een kwartierstaat maken van al haar voorouders (u weet wel, dat is zo’n omgekeerde stamboom: 2 ouders, 4 grootouders, 8 overgrootouders, enzovoort). De regels schreven voor dat men tenminste tot de Franse revolutie terug moest gaan, want de Franse Revolutie propageerde “vrijheid, gelijkheid en broederschap”, waarbij ze zelfs Joden betrokken in die “gelijkheid”. Nu laat zich dat 1:1 vertalen als “moslims”. Stel je voor: moslims als je gelijke beschouwen! Voor Baudet, Wilders en consorten is dat pure horror.
  De Fransen liepen destijds voorop met de gedachte van Grondrechten, die de Amerikanen al iets eerder in hun Grondwet hadden verwerkt.
  In navolging van zijn leermeester Cliteur is Baudet tegen grondrechten.
  Maar ook hier wordt weer selectief gewinkeld, want ze zijn voor een schier onbeperkte vrijheid van meningsuiting, en beginnen al te krijsen dat de scheiding van staat en kerk op de tocht staat zodra een politicus met een imam praat.
  Politici die verdraaien moeten veel harder worden aangepakt dan politici die draaien.

  1. Heinz

   Helemaal mee eens: de hoofddoek van Sigrid Kaag was al voldoende om de woede van menig DDS’er op te wekken. De zelfden die Baudet nu op de rug kloppen.

   1. DidiMadloba

    Maar heb je de reactie van Kaag gehoord? Met superieure onderkoeldheid zei ze heel simpel dat ze zonder hoofddoek Iran niet inkomt. Dus geen gesprek heeft. Getuigen in plaats van overtuigen.

    Als op Schiphol een Afrikaanse vrouw aankomt die vrolijk haar enorme borsten in de open lucht laat bengelen zal haar ook vriendelijk doch dringend gevraagd worden een bloesje aan te doen. Zo ervaren Iraniërs het ongeveer als een vrouw geen hoofddoek draagt. Die tegenwoordig wel ongeveer de helft van het haar mag vrijlaten.

 20. Scarletti

  “Maar de samenleving heeft een elite nodig die de weg wijst.” en daarmee diskwalificeerd Baudet zichzelf. Wat hij hiermee impliceert is dat hij het bestaande kartel 1 op 1 wil vervangen door een nieuw kartel. Niks “power to the people”, niks referendum, niks volksvertegenwoordiger maar gewoon de volgende volksmenner zoals Rutte en zij kartel bondgenoten.
  Waar Wilders zich nog meent het volk te vertegenwoordigen (wat voor een groot deel klopt) stelt Baudet zich daarboven

 21. Marija

  Lijkt mij nuttig dit artikel te delen op Facebook, twitter, e.d.
  Misschien worden er weer een aantal ogen geopend in positieve zin.

 22. Heinz

  Baudet begint een uit de hand gelopen studentengrap te worden. Dat niemand dat doorheeft. !

  1. Rosasolis

   @Heinz. Ik denk dat dit ook een studentengrap is geworden…Althans niet van muziek studenten, en werkende klassieke muzikanten. Uitvoerende muzikanten, docenten hebben het veel te druk om dit flauwe kul van Baudet te steunen.

  2. Brazil

   Wir sind wieder da.

 23. Rosasolis

  Wat onzin van Baudet over Schumann’s piano concerto. Dit mooie concerto kan alleen gespeeld worden door een getalenteerde pianist, maat niet door amateurs. R. Schumann heeft dit werk voor zijn vrouw Klara geschreven, die een zeer begaafde en befaamde pianist was. Over ” een elite in onze samenleving”:
  Dat hebben we al lang. Uitstekend concert pianisten, en piano leraren en conservatorium docenten. En radio 4 werd vorige jaar gekozen als het beste klassiek muziek zender in heel Europa.
  De verschillende “elite” omroepers geven dagelijks veel bekende en nog onbekende feiten over companisten, composities, en artisten door. En muziek uit oude tijden–tot en met vandaag. Interessant was het vorige week. Er was een Duitse muziek dag op radio 4. Omdat vele Duitsers steunen onze radio 4, hebben velen gebeld of geschreven via een mail, dat zij luisteren liever naar onze Radio 4. Beter muziek keuze, goede omroepers, altijd informatief, en gezellig. Ik was onder de indruk dat een aantal van de Duitse luisteraars hun best deden met een korte telefoon bericht in het Nederlands.
  Baudet is zeker niet zo goed geinformeerd over het klassiek muziek culturele leven in Nederland, die een van de beste in de hele wereld is. Kortom: klassieke muziek draait als een klok in ons land!
  Laat Thierry met zijn Borealis en Minerva uilen mythologie verhaaltjes doorgaan.
  Radio 4 doet het veel beter met muziek mythologie van vele componisten zoals
  Monteverdi (16de eeuw) en Gluck (19e eeuw) die over Orpheo en Euridice schreven.
  Handel die over Acis en Galatea schrijf. Sibelius over Finse mythologie. Allemaal mooie verhalen waarvan er alleen een zeer kleine verbindenis is: het zijn vanouds tot nu toe: volksverhalen.
  Maar die verhalen hebben niets met ons huidige leven te maken…Alleen als je een idioot aan de macht krijgt die vind dat de noordelijke Borealis wind over Europa moet gaan heersen, en dat Minerva uilen de kleine diertjes moeten weg jagen.
  Wij hebben T. Baudet helemaal niet nodig, te vertellen hoe het moet met onze oude tot
  hedendaagse muziek cultuur. Laat hem blijven met zijn uilen en Borealis (zonder Aurora).

  1. marco1

   Tot zover de reklameboodschappen voor radio4. De aanbiedingen van deze week in de Konmar volgt nog.

   1. Rosasolis

    @marco. Bestaat die oude Konmar ergens nog? Zo ja, ga jij ons over hun
    wekelijkse aanbiedingen schrijven?

 24. Velzen

  Ik vind de verdergaande versplintering op rechts geweldig. Laat ze elkaar maar de tent uitvechten en zodra de sociale agenda van de PVV bekend is spreken we weer verder.
  En hoe meer rechts het publieke domein uitkleed, politie, overheid enz, enz des te beter voor mij.

 25. DidiMadloba

  Onder een enorme berg gewichtigheid verbergt Baudet een nogal simpele stelling: hij is tegen vrijheid. Een soort gereformeerde maar dan niet religieus.
  Is hij dan “traditionalistisch?” Me dunkt dat hij noga selectief winkelt in tradities. De keuzes die hij maakt zijn zijn eigen keuzes, en dat die “beter” zouden zijn is helemaal zijn eigen bewering.

  Volgens mij is Baudet juist een gevaar voor traditionele waarden. Dat begint er al mee dat hij niet eens de Verlichting lijkt te accepteren, een 16de eeuwse stroming die het fundament vormt van de moderne natuurwetenschap.
  De verworvenheden van de achttiende eeuw, zoals die tot een hoogtepunt kwamen in de Franse Revolutie, maar in feite de tijdgeest weerspiegelden, verfoeit Baudet. En met zijn zorgen over een gebrek aan richting door een overmaat aan vrijheid lijkt het of hij de niksigheid wil bestrijden, maar daarbij etaleert hij een schrikbarend wantrouwen in de creativiteit van de menselijke geest.

  Wat ik mij nu afvraag of hij maar een beetje aan het dollen is geweest met de Weltwoche, of dat hij werkelijk een beetje kierewiet is. Als hij zo hoog opgeeft van “de Nederlandse cultuur” dan hoop ik dat hij ook de oerhollandse gedachte kent: “als je gewoon doet doe je al gek genoeg”.

  En wat moet zijn achterban denken? Zo’n beide benen op de grond man als Henk Otten. Is die zo verliefd op Baudet dat hij hem lekker laat orakelen, of gaat het hem toch een keer de strot uit hangen?

  Van tradities gesproken: populistische partijen gaan meestal snel weer ten onder aan intern gekibbel. Treft dat lot ook het FvD? Ik heb niets met Wilders, maar ik moet hem nageven dat hij zijn club in de hand heeft, met ijzeren discipline, waarbij er natuurlijk geen plaats is voor inspraak laat staan partijdemocratie. Ik denk altijd aan het Friese PVV Statenlid, die meende dat ze daar wel wat anders aan hun hoofd hebben dan islam. Hij werd op staande voet ontslagen. De PVV heeft maar één doel: de islam verslaan.

 26. haha

  Begrijpt Thierry wel waar de Franse revolutie vandaan kwam? Het volk crepeerde door onderdrukking door de elite. Die hij kennelijk weer terug wil.

  1. Rien Noppen

   🙂

 27. Heinz

  Met dat interview heeft hij de indruk gewekt bij de Zwitsers dat de inwoners van Nederland hoog geschoold en goed opgeleid zijn. En ze daarom op hun nivo aanspreekt. Dat is tochmooi meegenomen ?

 28. haha

  Het bewijs is nu geleverd! Fvd is niet racistisch of fascistisch. Die begrippen bestonden in de pre-moderne samenleving nog niet! De inquisitie daarentegen wel.

 29. Pallas

  Hekel aan fraterne en non results op egalite en liberte is laissez faire?
  Nou dat hebben we dan gemeen. Die egalite en mn de broederschap is verkrijgbaar bij de afdeling rolberoerte. Vrijheid is ook al zo’n eufemisme waar deze en gene laissez faire aan koppelt of de broeders die overal maar overheen mogen gaan. De paapsen heulden plots opportunistisch met het volk, al wilden ze asceet als de vromen waren toch liever weer in Avignon en Rome en de rest van de wereld beheersen.
  Maar filosofie? Welke leefstijl en omgang met aardse schatten staat FvD voor? Welke omgangsvormen zijn beter dan die in de Arbo wet worden gevraagd, of die via Milieubeleid en wetgeving de donuteconomie vormgeeft? Wat is beter dan ISO, zeg wat je doet, doe wat zegt en bewijs het? Q beleid dat voorkomt dat afval en uitval vergroot wordt, verspilling vergroot, en onnodig.
  En werkoverleg, de democratie op de werkvloer, participatie stimulatie, democratie in de wijk. FvD is blind voor wat je met innovatie curve van Rogers al lang kunt signaleren om je heen. Social enterprizes met maatschappelijk ondernemen als doel en resultaat voor de samenleving dat iedereen meekandoen.
  Kunst liefde? Onderschat Apollo en muzes niet. KLF, de red hot chili peppers, the Doors en velen meer.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.