Grutjes! Warmtepompen en windmolens zorgen voor steeds meer overlast

Mitsubishi_Electric_MUZ-FD25VABH_room_air_conditioner
Foto: Een warmtepomp van Mitsubishi. Bron: Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons.

Verrassend is het niet: slapeloosheid, stress, vermoeidheid en andere effecten van overlast, komen steeds meer voor door warmtepompen en windmolens. Dat zeggen geluidsexperts in de Telegraaf.

Warmtepompen produceren kennelijk een constante toon op 50 hertz, wat klinkt als een zeer lage brom. Wie wel eens in Spanje, Portugal of Turkije heeft gelopen door de straten van een drukke stad, heeft een aardig referentiekader. Daar zie je steegjes en zijkanten van gebouwen helemaal volgebouwd met brommende airconditioners. Warmtepompen lijken eenzelfde effect teweeg te brengen.

En dan natuurlijk de windmolen, ook zo’n kreng. Transformatorstations die eraan gekoppeld zijn brommen ook. En dan laten we de overlast qua horizonvervuiling en dooie vogels dit keer nog buiten beschouwing. En gaat het nou om een handjevol mensen die hier last van heeft? Nee!

“Volgens onderzoek van het RIVM ervaart 8,1% van de bevolking enige hinder door laagfrequent geluid. Dat zijn 1,3 miljoen mensen. Daarnaast heeft 2,2% grote last. Oftewel 340.000 Nederlanders. Van der Plas: „Dat zijn gigantische aantallen.” Zijn eigen ervaring beschrijft hij als volgt: „Het is alsof ik dag en nacht in een draaiende wasmachine woon.””

Het is een kwestie van tijd voor dit aantal mensen fors toe zal nemen. Kun je straks naast het isoleren van je huis ook geluidsisolatie rondom die klote pomp gaan installeren, zo wordt verplicht deugen nóg duurder!


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

43 reacties

 1.   

  Deze overlast staat niet in verhouding tot het fijnstof, de CO2-uitstoot en het motorlawaai van traditionele verbrandingsmotoren.

  De warmtepompen worden overigens in rap tempo veel stiller.

  1.   

   Over warmte gesproken, hoe zit met jou warme gevoelens voor kleine kinderen? Je weet dat je daarvoor behandeld kunt worden? Het schijnt een zware therapie te zijn, maar de buurt wordt er veiliger door en je ontloopt verplichte behandeling als je betrapt wordt, die pc van jou staat ongetwijfeld vol met verboden inhoud.

   1.   

    Kun je maar niet ophouden met fantaseren over seks met kinderen, arme man?

    1.   

     Je maakt je eigen vlek steeds groter, je draait wel, probeert mij dingen aan te smeren, maar de uitkomst blijft hetzelfde. Je noemt het fantaseren over seks met kinderen zelfs aandoenlijk.

     …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
     ~Lao Tse~

  2.   

   Lao Tse,

   Deze overlast staat niet in verhouding tot u, Lao Tse, uw CO2-uitstoot de hele dag/ maand / jaar /jaren en het oeverloze geratel dat traditioneel elke dag zowat wat uit uw mond komt.
   Hoog tijd dat u in rap tempo veel stiller word..is beter voor iedereen hier op DDS.

  3.   

   Ernst, waarom vergelijkt u een warmtepomp met verbrandingsmotoren? heeft u een warmtepomp in uw auto?

  4.   

   Geachte LaoTse,
   Discussies zijn het best te voeren vanuit feiten. Wat U schrijft is maar voor een klein deel waar, namelijk als men enkel naar moment kijkt. Het is beter naar het geheel te kijken. Welnu hier enkele feiten.
   De warmtepompen waar we over spreken komen bijna enkel en alleen uit Azië alwaar ze onder niet neutrale omstandigheden worden geproduceerd. De grondstoffen zijn voor een deel dezelfde welke ik U al aangegeven heb welke benodigd zijn voor electrische auto’s. Nu gaan we de electriciteit welke hier nodig is om deze pompen te laten draaien duurzaam opwekken. Neem nu als voorbeeld een windmolen. Zoals ik U al eerder aangegeven heb is hier staal voor nodig. De benodigde temperatuur hiervoor is niet electrisch op te wekken. Het benodigde ijzererts halen we met grote tankers uit bijvoorbeeld zuid Amerika, vervolgens lossen we deze in de haven van Rotterdam. Is niet echt milieu vriendelijk. Dan gaan we de molen produceren. Nu enkele simpele feiten: voor een 2 MW windmolen hebben we 260 ton staal nodig. Om deze te maken hebben we 300 ton ijzererts en 170 ton kolen nodig (winning, transport en gebruik niet echt milieuvriendelijk). De fundatie op zee bestaat uit stalen kokers welke ik hier niet mee reken, evenals transport en plaatsing niet. Als U de energie en de vervuiling in een tabel zet zult u zien dat een windmolen kan draaien tot hij uit elkaar valt en dan nog zal hij nooit zoveel duurzame energie leveren als zijn productie heeft gekost. In de opsomming zijn veel zaken niet meegenomen: stroomkabels is nu al een tekort aan (alleen nu al een tekort van 39 km vlgs het Parool), een windmolen op zee draait bij windkracht ca 3 en wordt stilgezet bij ca 7). Al deze parken dienen aangesloten te worden op data parken. Wist U dat een niet al te groot data park evenveel electriciteit verbruikt als een klein dorp?
   Nu de fijnstof: dat deel van de stelling klopt dus niet. Er dient gekeken te worden naar de totale uitstoot van een auto (ik neem even aan dat U een verbrandingsmotor in een auto bedoelt). Welnu door het grotere gewicht van het voertuig produceert een gemiddelde electrische auto meer fijnstof dan een “conventionele” auto. Het meeste fijnstof wordt geproduceerd door het rijden: ruwheid van het asfalt, temperatuur, banden en gewicht zijn hierbij de belangrijke factoren.
   De overlast van geluid is nu al in sommige grote steden groter dan die van de luchtkwaliteit en derhalve, de onderzoeken hiernaar zijn nu pas gestart, bestaat het vermoeden dat door mindere nachtrust als gevolg van meer geluid en warmte ( we warmen in de zomer de bebouwde omgeving met tot wel enkele graden op) door de warmtepompen de gezondheidsklachten zullen toenemen.
   Wist U trouwens: enkele beroemdheden hebben een klimaat bijeenkomst gehad in Italië afgelopen dagen (prive vliegtuigen, jachten, enz), dat er weer enkele vulkanen actief beginnen te worden en dat een vulkaan in 15 minuten tijd meer pathogene gassen kan uitstoten dan de mensheid in de afgelopen 10000 jaar?

   1.   

    Beste Ts,

    Uw becijferingen van de milieubelasting van alternatieve vormen van energievoorziening (waarvan relevant is dat die zich in hun technologische ontwikkeling in belangrijke mate in een prenataal stadium bevinden) lijken me pas zin te hebben als u een reële vergelijking maakt met de conventionele vormen van energie-opwekking. Dat doet u niet, u somt alleen maar de milieubelasting van alternatieve energiebronnen op, en toont daarin een bekommernis voor arbeidsomstandigheden in ontwikkelingslanden die me een tikkeltje hypocriet voorkomt omdat die aspecten nimmer worden betrokken bij de betogen van degenen die menen dat de global warming een hoax is en we zonder bezwaar kunnen doorgaan met het opstoken van olie, gas en steenkool.

    1.   

     Hypocriet, daar weet jij alles van.

    2.   

     Geachte LaoTse,
     Ten eerste zeg ik niet dat we door kunnen gaan met hergebruik van fossiele brandstoffen. Ok zeg ik niet dat Global warming de hoax is. Wel ga ik niet zo maar mee in de stelling dat CO2 de enige oorzaak is en dat dit door menselijk handelen komt. Dit is echter een totaal ander discussie welke U er nu bij betrekt maar daar wilde ik toch even kort op reageren. Ik heb U aangeven wat de belasting is van de productie van enkel de constructie van een windmolen.
     De becijfering van de milieubelasting zoals U dat noemt heb ik niet gemaakt. Wat ik wel stel, en dat is algemeen bekend, is dat we met deze manier van alternatieve opwekking van energie niks opschieten. Nog sterker we gebruiken nog steeds een grote hoeveelheid van de fossiele brandstoffen om alternatieve energie te produceren. U noemt het hypocriet (!) van mij dat ik duid op de arbeidsomstandigheden in de landen van winning. Welnu hypocriet is vasthouden aan enkel uitkomstmetingen en niet naar de gehele keten kijken, hypocriet is hier een warmtepomp als milieuvriendelijk benoemen en deze vervolgens in fabrieken in Azië laten maken welke hun energie uit kolen halen, hypocriet is het dat we een fabriek verkopen aan een land in het midden oosten en de warmte welke deze fabriek nodig heeft welke nu uit gas komt ombouwen zodat deze op kolen kan worden gestookt. Hypocriet is dat er mensen zijn welke volharden in hun eigen gelijk en diegenen welke een andere mening hebben en deze ook onderbouwen met feiten weggezet worden als sceptici en ontkenners.
     U heeft ooit eens gezegd dat schelden een zwaktebod was, nu het mij hypocriet noemen gaat mij te ver. U wenst over dit dossier geen discussie te voeren op feiten en gaat voorbij aan de strekking van mijn antwoord.
     Nu een weg inslaan en daarbij tevens alle zekerheden welke er op dit moment zijn op basis van niet volledige informatie dat is mijn grootste bezwaar. Debewoners van dit land die niet de moed hebben om het probleem aan te pakken op die fronten waar we de meeste resultaten kunnen boeken ( 12 grootste vervuilers produceren in Nederland 75% van de CO2!) die zijn pas echt hypocriet…..

  5.   

   wederom gooit onze huishufter een bewering over het net die kant noch wal raakt.

   Welke warmtepompen worden veel stiller tarrel ?
   Waarom is men wetgeving aan het voorbereiden om geluids isolatie te verplichten bij warmte pompen als ze toch stiller worden ?

   Welk sommetje van fijnstof heb je het over tarrel ? doe even een voorbeeldje hufter

   Je bent en blijft een zielige pathologische leugenaar die de norm van fantast ver overschrijd.

   1.   

    h**ps://www.installatie.nl/nieuws/buiten-unit-steeds-stiller/

    1.   

     De heer Oudshoorn heeft gelijk als hij zegt dat ik warme gevoelens koester jegens kleine kinderen.
     ~Lao Tse ~

     …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
     ~Lao Tse~

     dagelijksestandaard.nl/2019/08/marianne-zwagerman-legt-vinger-op-etterende-wond-van-maatschappij-kwetswinst/#comment-1107920

   2.   

    Houd je kop tarrellikker…zelfs mijn vrouw en kennissen verbazen zich over zoveel coulance bij deze media…of het moet wel heel fout zijn volgens hun.

 2.   

  “Hasper begrijpt niet dat Nederland geen strengere wetgeving opstelt voor geluid waar warmtepompen aan moet voldoen. „In Canada of Nieuw-Zeeland is dat heel normaal. Hier wordt alles overgelaten aan handhaving. Wie een probleem ervaart, begint een eindeloos juridisch proces. Laten we liever gezonde wetgeving opstellen.”

  Juist, het beperken van de geluidsoverlast is technisch heel goed realiseerbaar. Om die reden is wetgeving zowel zinnig als noodzakelijk.

  1.   

   Over wetgeving gesproken, je weet dat kinderliefde strafbaar is?

   …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
   ~Lao Tse~

   De heer Oudshoorn heeft gelijk als hij zegt dat ik warme gevoelens koester jegens kleine kinderen.
   ~Lao Tse ~

   1.   

    Ik ga je maar met rust laten met je p*edofiele fantasieën, Jan.

    Gisteren heette je Frets, vandaag Jan. Heb je al een nieuwe naam bedacht voor morgen?

    :)

    1.   

     Je bent een volslagen karikatuur van jezelf, je herhaald hier dingen die niet zijn gezegd en wat jij zegt herhaal/citeer ik. Vervolgens sluit je af met een regel die volledig op jou van toepassing is.

     Ik laat jou niet met rust hoor, het is belangrijk dat ouderen mannen (60+), die schrijven dat ze warme gevoelens hebben voor kleine kinderen, in de schijnwerpers worden gezet.

     …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
     ~Lao Tse~

     1.   

      @Jan

      Je bent een trol en een vieze leugenaar. Nadat de redactie je bande vanwege het eindeloos herhalen van een en hetzelfde commentaar, ben je teruggekomen onder een nieuwe nick en met een nieuwe werkwijze van het trollen. Dit keer opzettelijk liegen en zaken uit het verband rukken.

      Je bent een forumvervuiler. Zelfs personm die jouw getrol aanvankelijk tolereerde hebben je gevraagd met de blogvervuiling te stoppen. Stop ermee, stop met het inzetten van dubbelaccounts en ga normaal bijdragen.

      Je krijgt toch niemand weg, want dat is kennelijk je bedoeling.

     2.   

      En daar is zijn hulpje, ook niet verrassend. Dat jij nog ogen hebt zou mij verbazen, nepgristen! Je zou jezelf de ogen namelijk uit je harses moeten schamen om zo’n ‘kindervriend’ uit de wind te houden en het voor hem op te nemen.

     3.   

      Guusje, Het ouderlingmatrasje, Heeft de behoefte om een andere smeerlap te beschermen. Gekker kan het niet worden.

     4.   

      Twee smeerlappen dus.

    2.   

     Dat is goed jongen laat jij Jan maar even met rust …dan neem ik het wel even hoor .Je kan kletsen wat je wil Martijn was je site nu zul wel op darkweb meerder kindersites hebben wordt tijd dat de politie jouw pc.laptop .mobieltje in beslag gaat nemen viepeuk.

     1.   

      De heer Oudshoorn heeft gelijk als hij zegt dat ik warme gevoelens koester jegens kleine kinderen.
      ~Lao Tse ~

      …fantaseren over seks met kinderen. Aandoenlijk is het ook.
      ~Lao Tse~

    3.   

     quote Lao Tse 4 uur ago Beantwoorden
     Ik ga je maar met rust laten met je p*edofiele fantasieën, Jan.

     Gisteren heette je Frets, vandaag Jan. Heb je al een nieuwe naam bedacht voor morgen?

     :)

     end

     wie kaatst kan de bal verwachten en linkse hufters gaan dan huillie huillie doen. Wat een zielig protret ben je mister 100 namen

  2.   

   quoteJuist, het beperken van de geluidsoverlast is technisch heel goed realiseerbaar. Om die reden is wetgeving zowel zinnig als noodzakelijk.
   end

   net en nu weer beweer je dat ze steeds stiller worden hufter. Als ze steeds stiller worden waarom zou je dan je tijd verdoen aan wetgeving maken tarrel ? wetgeving is dus overbodig en totaal onzinnig

   Je liegt en bedriegt weer eens en je valt zo door je verotte mandje hufter

   1.   

    ‘Je liegt en bedriegt weer eens en je valt zo door je verrotte mandje hufter’

    Maar dat is toch geen verrassing? Hij besodemieterd de boel naar behoefte, de hele ganse dag!

 3.   

  Prachtig toch, dit is wederom een bevestiging, dat Nederland een keiverrot land is geworden.

  Links Demoniserend Wegkijkend Nederland, stort Nederland in een poel van ellende.

  Links Nederland, zit in de ban van Bilderberg en die ruiken macht en geld.

  Rutte is het slechtste, wat Nederland na de tweede wereldoorlog is overkomen.

  Stop met de EU in deze vorm.

  NEXIT.

 4.   

  Toevallig loopt er een petitie tegen windmolens in de Noordzee. De milieulobby hoopte ook dat tussen die windmolens blauwe paradijzen zouden ontstaan, omdat daar niet meer gevist wordt. Nu blijkt dat de windmolens en de stroomkabels (waar vooral haaien en roggen zeer gevoelig voor zijn) juist slecht zijn voor het onderwaterleven. Het magnetische veld vormt als het ware muren in zee. Als de poten in de bodem geheid worden, veroorzaakt dat tot meer dan 200 decibel lawaai, zestig meer dan een startend vliegtuig. Geluid draagt onder water ver en vissen en zeezoogdieren communiceren met geluid. Dat lawaai maakt ze doof en blind. Ook de ronddraaiende wieken veroorzaken inderdaad het typerende monotoon geluid waar ook dieren gek van kunnen worden. De windmolens staan op onze beste visplekken. Dan kan men wel gaan zeggen dat er evengoed nog 80% over is om te gaan vissen, maar zo werkt het niet. Vissen zijn net als mensen. De een wil in Amsterdam leven en de andere in Rotterdam. Er zit wel overal vis, maar niet in de mate dat het commercieel aantrekkelijk is. Daarnaast zijn al deze bouwwerken op zee ook niet veilig voor de scheepvaart. Ook is het zo dat die molens pas draaien bij windkracht 3 a 4 en stoppen bij 7. Als ze niet draaien, moet de elektriciteitscentrale worden opgestart om in de energiebehoefte te voldoen. Dat kost zoveel energie dat het rendement van die windmolens teniet wordt gedaan. En dan de ongekende kosten om energie van zee te transporteren naar de wal.

 5.   

  We malen straks nergens meer om : h**ps://www.globalresearch.ca/weakening-earths-magnetic-field-greatly-accelerated-apocalyptic-implications/5674372

  5% per 10 jaar, en dit neemt toe.

  Opwarming is niet meer relevant, een tsunami van kanker wel.

  Een wereld zonder oceanen en atmosfeer, het belooft niet veel goeds.

 6.   

  tja warmtepompen het zijn ondingen maar ze missen hun doel niet, want door die slapeloze nachten ontstaat stres en dat wordt van kwaad tot erger tot er niet meer gewerkt kan worden en dat sluit dan ook meteen weer mooi aan op het feit dat men door moet werken tot zijn 70 ste en daarna niet meer behandeld hoeft te worden als men ziek wordt dus kan de mensheid in nederland op hun 70ste verjaardag meteen de kist in , dan hoeven we de pensioenen ook niet te verlagen voor die 10% mensen die de 75 wel gaan halen en hoeven we ook geen rente meer te geven op de spaarrekeningen.
  ja ja het is allemaal goed in elkaar gezet.

  ik vraag me wel eens af hoelang het duurt dat nederland in opstand komt, of zou er sneller een burgeroorlog uit breken.

 7.   

  Buurman heeft sinds kort een airco, zit nu buiten met gehoorbeschermers. Al een keer met woningbouw gecommuniceerd, wanneer dat niet helpt, de politie een aantal keer aan de deur laten komen totdat ik een redelijk dossier heb en vervolgens een rechtzaak aanspannen. Kost wat tijd, maar dan is de overlast wel over hoop ik.

 8.   

  Stagiaire Wout vindt een nieuwe schaamlap om zonder goed argument tegen warmetepompen, windmolens en andere middelen die de gore lucht kunne reduceren…

  Vanaf heden worden dom bij rechts, de fantasten die gebukt gaan onder laagfrequent geluid, wat honden nog net horen, in hun klaagclub opgenomen nemen.

  Overigens leuk boompje…laagfrequente geluidsoverlast feit of verzinsel?

  1.   

   Ach ja, Noppie/Tengo/Kawana/Dopper/Duijndam/Code134/Rancune/F.C. Labrouste/Lao Tse/Garland S. tucker/Vanduinen/Caesar Lion Cachet/Ceteris Paribus/Boudewijn Abma slaat altijd terug, niets om over na te denken. Het lijdt een armzalige leventje.

 9.   

  Zouden ze echt milieu vriendelijker zijn met alle energie verbruik? Denk het niet.

 10.   

  LS…

  TESLA / MARCONI MAKEN ELK KLIMAAT GEREUTEL OVERBODIG !

  1.   

   TESLA is een klimaat probleem ! + nog een aantal fors grote andere problemen

   1.   

    LS…

    Je weet niet eens wie TESLA is dombo !

 11.   

  Ik had een ventilator in mijn kelderraam later inbouwen, gewoon voor afkoeling en bestrijding van vocht. Wat denk je? Steeds één van die kleine snotapen er een stokje in. Alles kapot.
  Heeft hier natuurlijk niets mee te maken, maar ik wou het even delen.

 12.   

  Steekt zo’n snotaap …….

  1.   

   Het moet niet gekker worden!

   1.   

    Gekker kan niet, een 60-plusser die warme gevoelens koestert voor kleine kinderen en die seks met kinderen aandoenlijk vindt.

    1.   

     Nee, seks met kinderen acht ik crimineel, maar het is wel aandoenlijk dat jij over niets anders kunt fantaseren.
     Zoek hulp, arme stakker.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!