Vanaf wanneer wordt de arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

De werkgeversorganisatie AWVN biedt hulp aan alle werknemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) genieten. Zelfstandigen moeten ook de AOV voltooien zoals gepland. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is niet verplicht, maar wel logisch om als ondernemer te gebruiken. In tegenstelling tot werknemers die automatisch hun arbeidsgeschiktheid verliezen, hoeven zelfstandigen en ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Daarom is AOV niet wettelijk verplicht. Nog niet …

AOV verplichtingen staan op de politieke agenda

Verschillende politieke leiders, met name vakbonden, eisen een verplichte groepsverzekering om het risico op invaliditeit te voorkomen. Vervolgens rapporteerden ze over oneerlijke concurrentie of de voorwaarden voor oneerlijke concurrentie tussen werknemers en zelfstandigen. Door het bestaan van sociale zekerheidsuitkeringen is het loon van werknemers immers hoger. Sommige politieke partijen zijn van mening dat als zelfstandigen door ziekte of ongeval niet kunnen werken, het onwenselijk is dat ze geen vangnet hebben. Werkgevers zijn altijd loyaal geweest aan alle ondernemers die hun eigen inkomsten- en uitgavenconcepten moesten bepalen.

Maar de werkgeversorganisatie AWVN pleit nu voor een verplichte AOV voor alle werknemers.

Particuliere AOV’s bieden meer waarde met minder geld

Als je het zo bekijkt, is dit type verplichte en openbare arbeidsongeschiktheidsverzekering slecht voor ondernemers. WAZ is duur en heeft beperkte voordelen, zeker in vergelijking met de huidige AOV van particuliere verzekeraars. Ze bieden meer waarde met minder geld.

Volgens documenten van Het Financiële Dagblad kozen ze, om de verplichte verzekering tegen een betaalbare prijs te behouden, voor een meer sobere dienstverlening dan de medewerkers. Insiders uit de industrie bevestigden het verhaal.

De binnen de Stichting Labour samengebrachte sociale partners hebben een maximum bruto maandbedrag van 1.650 euro. De premie voor de nieuwe verplichte verzekering voor meer dan een miljoen zelfstandigen in Nederland is afhankelijk van het inkomen. Maar dit is beperkt: freelancers zouden tot een totaalbedrag van ongeveer 200 euro per maand moeten uitgeven.

Oneerlijke concurrentie

Volgens de vakbond kan verplichte AOV oneerlijke concurrentie met werknemers over arbeidsomstandigheden verminderen. Onafhankelijke organisaties waren eerder tegen de voorgestelde AOV-verplichtingen. Maar Werkvereniging-woordvoerder Roos Wouters zei dat het weer zou gebeuren. Werkvereniging is een interessant platform voor moderne arbeiders. Ze zei dat verplichte AOV precies is wat freelancers niet nodig hebben. “Ze willen alle werknemers verplicht stellen, niet alleen zelfstandigen, maar ook nominale premies en er zijn geen wettelijke minimumvoordelen. Zelfstandigen krijgen nu wat ze niet willen.”

De nieuwe verzekering moet rond 2024 gelden en wordt uitgevoerd door UWV. Tot de pensioengerechtigde leeftijd moeten alle zelfstandigen verplicht verzekerd zijn. Zelfstandigen die al over een dergelijke verzekering beschikken, zijn vrijgesteld. Hetzelfde geldt voor freelancers die van een gratis verzekering houden. Wouters hoopt dat fans met plezier zullen reageren. De maximale premie van 200 euro is veel en u kunt alleen belastingvrijstelling krijgen als u een particuliere verzekering van vergelijkbare omvang heeft. Niet voor onafhankelijke organisaties die problemen op verschillende manieren hebben opgelost (bijvoorbeeld kostenbesparing).

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

5 reacties

 1. gustav

  De gemeentelijke IOAZ en/of IOAW uitkeringen dekken de lading voor de wat oudere zelfstandigen!
  vanaf 50 jaar en ouder gold deze regeling!
  Het zou kunnen dat deze regeling inmiddels is wegbezuinigd, immers Rutte3 heeft al héél véél afgebroken!

  1. gustav

   Rutte3=Rutte 1-2 en 3

 2. M. Brandenburg

  Nederland op zijn smalst, we hebben niets geleerd van het ziekenfonds in een enieuw jasje, ook die word nog steeds tot de kleinste letterltjes door de overheid bepaald en verplicht en daarme schiet de prijs direct omhoog, er is namelijk geen keuze en dus gaan prijzen omhoog. Nu is het met de zorgverzekering dat verzekeraars maar een winst mogen maken van 5,25% per polis, en het eventuele meerdere winst vloeit niet terug naar de premibetalers maar naar de overheid en de pot algemene middelelen (dus hoezo een privaat product) een zelfde zal gebeuren met ditprodcuct, op het moment dat de overeheid zich ermee gaat bemoeien zal de prijs uit de klawune lopen en onbetaalbaar worden, waar zelfs een steigerbouwer tegenwoordig voor een normale prijs (niet aftrekken van je belastingen en dus dan ook netto ontvangen) een arbeidsonngeschiktheidsverzekering afsluiten, en sinds we in Nederland de commisie voor tussenpersonen de nek om hebben gedraaid en daarme eventuele hulp bij declareren, kan die verzekering met een uurtje factuurtje die aftrekbaar is zonder comissie worden afgesloten, waardoor ook nog eens bespaart wordt, let wel rechtstreeks afsluiten bij de verzekeraar is nog steeds duur omdat die de kosten die ooit aan de tussenpersoon werden betaald nog steeds rekent.

 3. J.Rademaker

  Er was ooit een hele goede met een normale wettelijke premie en keurige uitkering ( 70% minimumloon.
  Dat moest geprivatiseerd en naar de verzekeringsmaatschappij net als de ziekenfondswet.
  De premie omhoog en winstoogmerk,lange wachtperiode en uitsluiten uitkeren als de patient bijna is overleden.
  De naam was, Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen en het is nog niet zo lang geleden.

 4. fisufisu

  Omdat Nederlanders netjes hun mondjes houden blijven de premies exorbitant stijgen en de normale burger in niet al te lange tijd verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten…

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.