‘Minister Koolmees, het loopt niet goed af met onze pensioenen! We komen in de grootst mogelijke problemen!’

Het gaat helemaal de verkeerde kant uit met het Nederlandse pensioenstelsel. Dat zegt macro-econoom Frits Bosch over het nieuwe pensioenstelsel dat in de lucht hangt. Tegen minister Koolmees (D66) wil hij zeggen: “Het is buitengewoon onverstandig waar u heen wilt. Dit loopt niet goed af. Als u doorgaat met dit voorstel komen we in de grootst mogelijke problemen!”

Op hoofdlijnen zijn de onderhandelaars het eens over het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenfondsen gaan uitkeringen van het kaliber “u krijgt 70% van uw gemiddeld verdiend loon” niet meer garanderen. Dat konden ze in het verleden al niet, maar in het nieuwe stelsel zit geen enkele garantie meer. De verplichte buffers van de fondsen verdwijnen en werknemers krijgen in ruil voor de vaste pensioenpremie een stukje toekomstige uitkering, een pensioenaanspraak. Het pensioen wordt dus nog veel flexibeler dan het al was. Dat betekent dat deelnemers vandaag riant naar Australië op vakantie kunnen, maar morgen op een houtje moeten bijten.

Dat is precies níet wat een pensionado van zijn pensioen wil en niet verwacht. Een deelnemer betaalt uitkeringen om op de pensioendatum zekerheid te hebben qua pensioenuitkering. Die zekerheid komt dus te vervallen. Wat is het nut van een pensioenfonds als die zekerheid vervalt? Is het dan niet beter voor werknemers om dan zélf via een vermogensbeheerder te beleggen? En dan eigen geld op te bouwen en daar zélf over te kunnen beschikken. Met het laten vervallen van de uitkeringszekerheid vervalt een belangrijke, zoniet dé belangrijkste functie van het pensioenfonds.

In het nieuwe stelsel komt een einde aan de vermaledijde rekenrente die door mede door dictatoriaal ECB naar een onrealistisch en kunstmatig niveau van rond 0% is gedreven. Iedereen begrijpt dat een rente van 0% ridicuul is. Als men geld bij een bank in bewaring geeft, die er dan mooie dingen mee gaat doen, dan behoort de spaarder daar een reële vergoeding voor te krijgen. Dit is al vele jaren niet het geval. Leef er maar mee, maar onrechtvaardig is dit wel…

Al een kleine twintig jaar pleit ik ervoor om die belachelijk lage rekenrente los te laten omdat dit ertoe leidt dat onvoldoende wordt uitgekeerd, er wordt niet geïndexeerd ondanks riante beleggingsresultaten er wordt gekort. Beleggingsrendementen spelen door die absurd lage rekenrente amper een rol bij het uitkeringsbeleid van het fonds. De huidige rekenrente op marktbasis gaat ervan uit dat er in het fonds op ieder moment voldoende in kas moet zijn. Men gaat uit van de liquidatiebasis van het fonds tegen een ultiem lage rente waardoor de verplichtiongen naar extreme hoogte worden opgezweept. Deelnemers zijn al vele jaren de dupe van deze malheur. Geen wonder dat ze niet ‘blij’ zijn. Eigen schuld van beleidsmakers die niet luisteren.

Vakbeweging is blij met een nieuw stelsel, want er wordt ‘optisch’ niet meer gekort. Dat is ‘optisch’, want korten krijgt nu een andere naam: bij lagere beleggingsrendementen krijgen deelnemers gewoon minder, “het is uw risico, niet meer het onze, daaaag!”. Werkgevers zijn blij, want zij hoeven niet meer bij te plempen met een hogere uitkering als de nood aan de man komt. “Geweldig heer Koolmees! Dat we daar niet eerder zijn gekomen, wat dom!” Nee toch niet.

Waarom loopt Koolmees’ pensioenhervorming niet goed af? Om tenminste drie redenen. De eerste reden is dat in deze opzet de jongeren en middengroepen de dupe worden. Als de ouderen vanuit het nieuwe en plotseling ruimere stelsel de pot rechtmatig ‘plunderen’ (goede beleggingsrendementen) en er blijft weinig voor jongeren en middenklassers over als zij aan de beurt zijn (bij lagere beurskoersen), dan is ‘t “jammer, maar helaas voor jongeren en middenklassers”. De generationele solidariteit wordt om zeep geholpen, zonder dat werknemers een echt eigen pensioenpot er voor terugkrijgen. Dat kun je niet gratis doen. Deelnemers: “geen solidariteit tussen de generaties meer? Okay maar daar wil ik wel een eigen pensioenpot ervoor in de plaats!” Koolmees: “Helaas, dat ga ik u niet geven, u blijft binnen de collectiviteit en u krijgt géén eigendom van het geld dat u gestort heeft.”

Reden nummer twee waarom dit plan van Koolmees niet gaat lukken: hoe gaat u jongeren en middenklassers te compenseren voor het financieel achteruitgaan via de zogenaamde ‘doorsneepremie’? De doorsneepremie zou regelen dat jonge werknemers evenveel pensioen opbouwen voor elke euro premie als oudere werknemers. Die premie dient lager te zijn want de euro van een jongere rendeert langer dat die euro van de ouderen. Dit is de perverse ondersteuning/solidariteit van jongeren aan ouderen. Als nieuwe regels ingaan moeten jongeren gecompenseerd worden voor wat ze hierdoor te kort komen aan subsidie. Dit issue is al van meet af aan een heet hangijzer en is nooit goed opgelost? Nu wel? Ik betwijfel het.

Jongeren wordt nu aangeraden om vooral de beurs en het fonds goed in de smiezen te houden om tijdig bij te sparen. Men voelt de bui al hangen blijkbaar. Maar wat een absurd voorstel. Jongeren zijn blij dat ze een redelijke baan kunnen vinden en geld weg kunnen zetten voor “huisje, boompje, beestje” plus vrouw en kinderen. Studerenden zijn blij als ze geld kunnen wegzetten voor het aflossen van hun studieschuld. Loopbaan vergt alle aandacht. Enige compassie met hen is gewenst als ze niet iedere dag naar de beurskoersen kijken in verband met de “ver van m’n bed show: mijn pensioen”. Ze hebben nu wel even wat anders aan ons hoofd, binnen een samenleving die momenteel alle kanten op gaat behalve de goede, zo lijkt het…

Reden nummer drie is dat de overgang van het oude stelsel met garanties naar het nieuwe stelsel vol met juridische voetangels en klemmen zit. De ouderen hebben hun rechten zwart op wit staan en zullen niet toestaan dat ze opeens daarvan afstand moeten doen. Als je met pensioen gaat wil men een mate van zekerheid hebben wat men mag verwachten aan euro’s om met vertrouwen een paar dagen naar Mallorca te kunnen gaan. Het ‘invaren’ van het oude stelsel naar het nieuwe stelsel is een walhalla voor juristen om daarbij te ondersteunen, kassa! Maar het is een hel voor beleidsmakers die vele rechtszaken in het verschiet zien aankomen. Daar wordt van juridische zijde al zo lang voor gewaarschuwd, maar nee, niet luisteren! Waarom ook?

De hoofdlijnen van de pensioenhervorming zijn inmiddels wel duidelijk, maar “in der Detail zeigt sich der Meister”! En die details zijn megagroot. Om die reden zeg ik ”Heer Koolmees, het is buitengewoon onverstandig waar u heen wilt. Dit loopt niet goed af. Het kan veel gemakkelijker. Verhoog de rekenrente naar 4%. Dat is de lange termijn rente, van mijn part wat lager als u daar zoveel moeite mee hebt. Pensioenfondsen zijn lange termijn beleggers, daar hoort dus een bijpassende lange rente bij, niet een marktrente op liquidatiebasis van het fonds, maar een vaste rente. Als u doorgaat met dit voorstel komen we in de grootst mogelijke problemen. Het Nederlandse pensioenstelsel geldt nog als het beste stelsel ter wereld. Ik voorspel dat we met uw voorstel een enorme duikeling gaan maken op de Moody’s ranglijst. Doe het niet! Keer om!”

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

24 reacties

 1. Fe

  Uiteraard , als leken uit de politiek zich gaan bemoeien met de simpele rekensom ” het pensioen ” en dit laten ondersneeuwen met oneigenlijke argumenten komt er uiteindelijk niets uit.

  Een pensioen akkoord zonder akkoord en men blaast al maanden de loftrompet

  sukkels

  1. Vince Blank

   Waarom is het nou zo moeilijk de dekkingsgraad te baseren op rendement van de pakweg laatste 3 of 5 jaar ipv een vaste rekenrente (die overigens absurd laag is). Als er iets gedaan moet worden aan het pensioenstelsel dan is het wel het inperken van het afromen van winst en inleg. Deze percdntages zijn haast crimineel terwijl er geen concurrentie mogelijk is. Zelfs voor een prive kapitaalverzekering is er geen mogelijkheid deze bij een ander onder te brengen zonder minimaal de helft (als admonistratiekosten) in te leveren. Bovendien verbiedt de overheid dat op straffe van een boete die hoger kan uitvallen dan het gespaarde bedrag. (nepotisme? Iemand….?)

   1. Fe

    Daarom nemen momenteel de DC regelingen een vogelvlucht. Het enige risico is dan de aankoop van pensioen op pensioendatum waar gelukkig iets meer mogelijkheden zijn inmiddels.

    de roverheid is slechts bezig de potten te laten verdampen door de verplichting vast renderende waarden te kopen tegen een negatieve rente. Puur crimineel

    1. Vince Blank

     Nou reken je maar niet rijk. Ook de pemsioenfindsen gebruiken bij een aankoop de lage rente om jouw uitkering zo minimaal mogelijk te houden. Die gouden toiletten moeten ergens van betaald worden tenslotte.

     1. Fe

      Dat is niet correct. Het rendement en de rekenrente lopen niet gelijk. Daar komen juist de verschillen door. Heel veel geld in kas maar dan de verplichtingen bereknd met die resultaten maar de rekenrente verkloot het

  2. hans-e-pans

   Een uitspraak van “Minister Koolmees”.

   “Het loopt niet goed af met onze pensioenen!”

   “We komen in de grootst mogelijke problemen!”

   Minister Koolmees laat hierbij blijken dat hij voorkennis heeft.

   De pensioenen, dus de gelden in de pensioenpot, zijn waarschijnlijk al overgemaakt naar de bodemloze put die de EU heet.

 2. Ben-NIET-Groen-L

  Als mvr Kaag en Pluimen nou is gestopt worden met miljoenen euro’s naar bodemloze putten en terreurgroepen te sturen, komen we al een heel eind verder.
  En de miljarden euro’s die we moten ophoesten voor de plannen van mvr de furher Merkel niet te vergeten!!!

 3. JFU

  Het gaat zeker niet goed met de pensioenen, maar dan met de uitkeringen. Die worden al 15 jaar niet gecompenseerd met de inflatie….integendeel. Het geld klotst tegen de plinten van de pensioen fondsen. Pure diefstal over de ruggen van de pensioen gerechtigden..Schande!

 4. Duckday

  Stem PVV of FvD daarna direct uit de EU en EURO dit monsterverbond trekt al ons geld weg uit Nederland .Dit kabinet moet zeer snel verdwijnen. De politiek is alleen voor zicg zelf bezich hun zakken te vullen.We zijn stuurloos de ACTIVISTEN maken de dienst uit in dit land.

 5. Petrazoveel

  Wat kunnen de deelnemers aan het huidige pensioenstelsel doen om deze ‘vernieuwing’ te voorkomen?

  Ik zou graag in substantieel protest gaan maar weet niet hoe?

 6. Vliegenvanger

  Wouter Koolmees doet Dram66 nog even extra de das om voor de verkiezingen volgend jaar. Zo weten ze zeker dat ze geen zetels meer krijgen en met verdiende rust kunnen gaan. En kunnen genieten van een uitkering ook weer door de werkman betaald.
  Het grootste tuig zit bij dram 66.

 7. M. Brandenburg

  De pensioenfondsen zijn weggegeven aan de EUSSR, zelfs Duitsland heeft dit niet gedaan, die zelfde pensioenfondsen woren gedwongen de staatschulden van al die met financieel wanbeleid bestuurde Zuid-Europese landen te financieren, en dat gebeurd vooral met van die geweldige staatsobligaties met negatieve rente, waar de pensioenfondsen dus per jaar moeten betalen om die landen geld te lenen.

  Ik heb dit lijstje nog van vorig jaar over de eerste negen maanden van 2019
  ABP 15,1%
  Zorg & Welzijn 18,8%
  PMT (Metaal & Techniek) 20,8%
  Bouw 18,1%
  PME (Metaalelektro) 19,1%

  1. M. Brandenburg

   PS dit zijn de rendementen tot dat moment, gaan we kijken naar de jaren ervoor dan zien we dat er meer dan genoeg rendement word gemaakt en dat er een veelvoud aan rendement word gemaakt in verhouding tot de uitkeringen. Maar het is en blijft een collectief staatsproduct en op pagina 1 staat sinds mensheugenis dat er aan de genoemde bedragen geen enkel recht mag worden ontleend.

   Het word tijd de pensioenen terug te halen uit de EUSSR en om te vormen naar het Chileense model, daar hebben ze jaren geleden het pensioen dat verglijkbaar was met het Nederlandse omgevormd naar een persoonlijk en individueel pensioen, waarna iedereen en dan ook iedereen en grof op vooruit is gegaan en spontaan het eindloon als pensioen volledig haalbaar werd en zelfs 120% laatst verdiende loon mogelijk is. De inleg is vervolgens lager dan in Nederland, verschil is je spaart voor jezelf en je de rendementen door de keiharde eisen aan het fonds zijn al meer dan 10 jaar minimaal 7% per jaar met pieken naar 25%

   1. Vanduinen

    Goed nieuws voor de ouderen die nu al pensioen hebben. Dat ze daar bij het ABP nog niet opgekomen zijn.

 8. harte385

  De overheid moet eens met zijn grafklauwen van ons gespaarde loon afblijven. ik hoop dat iedereen die deze verslechteringen door voert er zo spijt van zullen gaan krijgen dat ze er aan kapot gaan stelletje tering dieven.

 9. LifeBuddy

  Frits Bosch zegt ” Verhoog de rekenrente naar 4%. ” Maar al zou je de rekenrente 1% verhogen, kan de sLinkse regering de Noodfondsen die Brussel nodig heeft om de italiaanse maffia te please, Niet ophoesten. Alleen als we Uit de euro stappen kan je die rekenrente verhogen naar 4%. Dus het Eerlijke verhaal is ,dat koolmees uit de vvd stapt en volgend jaar, als er een rechts kabinet zit die rekenrente omhoog gooit.

 10. macsjang

  Beleid, om het even welk uitgestippeld door D66 heeft nog nergens goed uitgepakt voor de gewone man. Dat die k..partij gedecimeerd wordt is nóg teveel van het goede.

 11. Michael M

  Al jaren en jaren opnieuw datzelfde trucje en gelul nepnieuws om de pensioenen te slopen of eerder gezegd, dat wat we met de meesten hebben opgespaard willen graag enge mannetjes als Koolmees dolgraag in graaien. Daar waar veel geld zit trekken alleen maar verkeerde mensen aan. We barsten van het geld in de pensioenpotten. Het is niet meer aan te slepen. Al zat er 10000 miljard euro in de pensioenfondsen dan is er precies weer datzelfde gezeik over al die smerige leugens, de vergrijzing, de corona, de crisis, de oorlog en al dat gezeik opnieuw. Van de nu al 1400 miljard wordt jaarlijks 36 miljard uitgekeerd aan gepensioneerden, daarbij komt er weer geld bij door beleggingen. En dan nog de miljarden belastinggeld dat naar de Brusselse schatkist verdwijnt. Vervolgens willen ze peuteren aan de nabestaanden pensioenen. Dieven zijn het. Wellicht moeten de pensioenfondsen maar worden afgeschaft, en dat het geld maar terug gaat naar de burger zodat zij zelf baas zijn daarover en dan zelf op een belegging maatschappij stallen. Zo kunnen mensen nog zelf sparen voor hun oude dag in plaats van dat het van ze worden weggegrist en reken maar dat de geldwolven hoge pieten witte boordcriminelen liggen te loeren op de miljarden pensioengelden om het te kunnen stelen.

 12. Michael M

  Partij 66 is de grootste vloekpartij rampenpartij uit de hele geschiedenis. Een hele enge partij geworden zonder democratisch besef, vandaar nu partij 66. Of nog een zesje erbij !!!!

 13. Bes Tolen

  Of u het wil geloven of niet: ook deze problematiek heeft dezelfde oorsprong als de godsdienstoorlogen. Rome is daar de grote winnaar van. De hulpkrachten zijn enorm. En de grote massa daaruit wil maar niet begrijpen, dat ze volledig belazerd worden. Maar dan ook volledig. Dat geldt uiteraard ook voor de mensen, die Rome niet steunen.
  De nazi’s zijn opgekomen in Rooms katholieke gebieden. Dat had met scherpe onderdrukking door de kerk te maken van die tijd. Maar iedereen heeft wel de lelijke gevolgen ondervonden. We ondervinden er nu nog meer gevolgen van. Op financieel terrein en dat is geen wonder want de grootbanken zijn voor het overgrote deel in het bezit van Rome’s elite en van door Rome aangetrokken bankiers.En de rest van de bankwereld wordt aan de lijn gelegd.

 14. Bes Tolen

  De ECB is de afgelopen niet anders dan verlengstuk van de FED geweest. Dat betekent geen reële markt maar machtsontplooiing. De machtsgreep begon in de negentiger jaren. De organisatie op wereldniveau droeg al dat gevaar in zich.
  Beleggingsrendementen zijn nu dan nog beter dan de nulrente maar ze lijden al wel onder de huidige financiële politiek. Deze politiek wil ook alle investeringen naar zich toe trekken. Afzonderlijke staten mogen veel vuile was opknappen. Al naar de politieke willekeur van de machtigste partij. De bankenfunctie is belangrijk uitgehold en niet tot het kartel behorende banken werden en worden gecriminaliseerd, beboet, gemitigeerd enzovoort. [Merkel ziet dat natuurlijk niet en ook daardoor zit ze daar in Duitsland]. Uiteraard lijdt de kwaliteit van de maatschappij onder de huidige omstandigheden.
  Het FED-beleid zal niet veranderen en dat beleid is er de oorzaak van dat jongeren in een onzekere situatie geraken. Dat heeft niet in eerste instantie met de situatie van ouderen te maken. Dat zijn juist al langer D66 praatjes.
  De huidige gepensioneerden zien jaarlijks hun pensioen in koopkracht verminderen. Het gros van de pensioenen is niet hoog en zeker geen zeventig procent van het (laatste) salaris.
  Niet gepensioneerden hebben nog voordeel als hun salarisschalen worden aangepast. Dat wil zeggen hogere salarissen, die hoger pensioen geven. Opvallend is, dat de groepen, die voor de voortgang van de multicult het belangrijkst zijn, het beste behandeld worden. (De SP beweert het tegendeel want leraren zijn lid van de aan de SP verwante vakbond). In andere categorieën werk is de ontwikkeling heel wat negatiever geweest. Al dertig jaar soms. Maar dezen worden niet gehoord. Groepen met hoge kwaliteiten, vaak vrij klein in aantal, staan al jaren bij de overheid onder grote druk.
  De lonen staan al jaren zo onder toezicht van de staat, dat ze onvoldoende zijn om een normaal leven te leiden. Daarom zijn er nu volop toeslagen, fiscale aftrekken zoals voor zzp’ers, subsidies, enzovoort. Deze wijze van inkomensvorming wijst op een enorme bureaucratie maar kan helemaal in de soep lopen. Economisch is het ”systeem” helemaal fout. Uiteraard speelt het wezen van de EU hier ook een belangrijke rol.
  Onze pensioenproblematiek is nota bene onderdeel van wat er fout gaat.
  Dagelijks worden over de westerlingen bedrog, leugens en laster uitgestort. De meest oorspronkelijke bron is bekend. Velen werken er voor als journalist. Zonder het te begrijpen maar je moet wel een bepaalde minder frisse aanleg hebben of heel naïef zijn. Regeringen in en buiten het westen worden stelselmatig ten onrechte belasterd. En erger.
  Trump belasterde Hillary Clinton. Had hij dan wel gelijk?

 15. Shadow1100

  Ik kreeg 50 jaar geleden medegedeeld dat ik na 40 jaar werken mocht stoppen en met pensioen kon gaan.
  NEE, nu door tot 67 jaar en 4 maanden.
  Het pensioen zou gebaseerd zijn op basis het laatst genoten salaris.
  NEE, het is nu gebaseerd op het middelloon.
  Het zou waardevast zijn.
  Nee, zie volgende.
  Het pensioen zou jaarlijks geïndexeerd worden.
  Nee, al 12 jaar niet geïndexeerd. Het wordt misschien zelfs gekort.
  Vrijwel alle gepensioneerden hebben sinds 2008 tot wel 12 procent ingeleverd.
  Al mijn werkzame jaren is iedere maand meer dan 1/4 van mijn salaris ingehouden voor mijn pensioen (27,6%). Dus gewoon achtergesteld, dus niet uitbetaald, salaris.
  NIKS uitkering; MIJN eigen geld.

  Gezamenlijke waarde pensioenpotten:
  Eind 2007: 683 miljard euro
  Eind 2012: 916 miljard euro
  Eind 2017: 1.338 miljard euro
  Tussenstand 2020: €. 1.600.000.000.000,00 (1.6 biljoen €)

  Bijna alle fondsen hebben, ondanks crisis en lage rente, een rendement behaald van 8,6(!) procent (PFZW) per jaar (=137,6 miljard). Echter, de door de overheid en De Nederlandse Bank opgelegde kunstmatig lage rekenrente van 1,577 procent, zorgt ervoor dat de voor indexering vereiste dekkingsgraad van 110 procent niet wordt gehaald. 
  Het geld klots tegen de plinten op. Jaarlijks maken de pensioenen vele miljarden €uro’s winst maar ze doen zich voor als de armste kerkratten.

  Dekkingsgraad bij geen pensioenroof
  Wat als de overheid in de vorige eeuw het niet geringe vermogen niet had afgeroomd (gestolen!). Hoe zou de financiën er nu voor staan? In totaal is 32,86 miljard gulden door de (r)overheid (Lubbers/Kok) afgepakt en dat komt overeen met 32,86/2,20 = 14,91 miljard euro. Voor het gemak houden we 1990 als gemiddelde jaar aan voor de periode, dat de overheid geld aan het pensioenfonds heeft onttrokken. Tussen 1990 en eind 2015 zit 25 jaar. Oftewel het zou inmiddels gaan om een opgebouwd bedrag van 14.910.000.000 * 1,062^25 = 67,08 miljard euro, waarmee het ABP een vermogen van 351 + 67 = 418 miljard euro zou hebben. Dit vertaalt zich naar een theoretische dekkingsgraad van 418/(351/0,982) = 117%. Hiermee zou het ABP aan de minimale eis van 110% voldoen, waardoor een verhoging van de pensioenen terecht zou zijn.

  De pensioenuitvoerders hebben zichzelf wel een salaris aangemeten van tussen de 250.000,00 en 600.000,00 €uries. Dik boven de Balkenende Norm van €. 187.000,00,
  inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen.
  Eén van de bestuurders, Sinke, kreeg vorig jaar maar liefst 721.000 euro, blijkt uit onderzoek van de SP. In 2017 kreeg deze bestuurder nog 360.000 euro.
  Daarnaast streken vier bestuurders van pensioenuitvoerder APG in 2018 alles bij elkaar bijna twee miljoen euro op. Als straks onze pensioenpotten verdeeld gaan worden over de Europese landen zullen de arme(?) landen daar heel blij mee zijn en kunnen ze daar nog eerder met pensioen.

  Kijk ook eens naar de grote tekorten in de pensioenpot van “onze” europarlementariërs.
  Die betalen weinig premie, worden niet gekort en krijgen toch een riant pensioen, rara.
  Het tekort bij het aanvullende pensioenfonds van het Europarlement is opgelopen tot ruim 326 miljoen euro. Een groot probleem dat dan op het bord van de Europese burger, de belastingbetaler, komt te liggen. De uitkering van het aanvullende pensioenfonds aan de deelnemers is namelijk gegarandeerd. Ook wanneer de pot leeg is.

  1. combat le pelicule

   En weet je Shadow, de jongere generatie zeurt nu al dat ze jouw pensioen/aow moeten betalen…de generatie die nog geen slag gewerkt heeft…

 16. combat le pelicule

  Met dank aan de EU renteverkr*chters en leugenclown Rutte die de pensoeinpotten over heeft gedragen aan de EU