Column Frits Bosch: Hilarische Abdelkader Benali denkt dat ouders het Marokkaanse probleem wel even oplossen

Abdelkader Benali laat in zijn artikel “De paradox van de Marokkaanse opvoeding” (NRC 26/9) weten dat hij “hoopvol is dat in de Schilderswijk een generatie ouders is opgestaan die op straat en aan de keukentafel het verbale breekijzer inzet om het gesprek op gang te krijgen.”

Dat zou een hele opluchting kunnen zijn. Maar tijdens de discussie met Joost Eerdmans (Op1) en Arnold Grunberg liet Benali een ander geluid horen. Eerdmans stelde het ‘Marokkanenprobleem’ aan de orde. Benali: “je mag niet generaliseren, daarmee discrimineer je alle Marokkaanse Nederlanders”. Nu geeft Benali in zijn artikel impliciet te kennen dat er weldegelijk een Marokkanenprobleem is. Dit wordt overigens nog steeds door velen ter politiek correcte zijde ontkend, zoals prof. Leo Lucassen en prof. Maurice Crul ‘Integreren is een achterhaald concept’, als ontkenner van WRR-rapport over de tribalisatie van de Nederlandse samenleving.

De vraag is of de oplossing van het probleem inderdaad bij de Marokkaanse ouders ligt, zoals Benali meent. Ik denk het niet en zo ook prof. Frank Bovenkerk, hoogleraar Universiteit Utrecht en directeur WRR. Hij schrijft mij: “sterker, mijn stelling is dat de ontwikkeling door grotere sociale, economische en politiek factoren wordt bepaald en niet door projecten of andere ‘oplossingen’. Het is inderdaad een structureel probleem. Sinds de jaren 70 heeft onze overheid de houding van gedogen, politieke correctheid, wegkijken en blind geloof in multiculturalisme, “het komt vanzelf goed, het heeft tijd nodig”. Nee dus. Als immigranten het Nederlands niet machtig zijn werd en wordt dit eufemistisch ‘taalachterstand’ genoemd. Het wegkijken heeft een desastreus effect gehad op Marokkaanse jongeren. Het Nederlandse gedoog- en welzijnbeleid heeft ertoe geleid dat deze groepen nooit op eigen benen zijn komen te staan. Het is nog steeds de Nederlandse houding. Door het verslaafd raken aan uitkeringen is elke prikkel ontnomen om echt te werken voor je geld.  Een snelle integratie in het criminele milieu was het resultaat van het ontkennen en gedogen. DENK heeft gelijk met hun beschuldiging dat het onze schuld is, maar anders dan wat zij beweren met ‘jullie discrimineren’. Wij discrimineren juist niet! We hebben het gewoon de vrije loop gelaten, weggekeken. Onze overheid is ook schromelijk tekort geschoten met de bescherming van de bevolking, hooguit “rot op” als losse flodder van onze visieloze leidsman.

Presentator en filmmaker Ajoud El Miloudi toont over criminele Marokkaans Nederlandse jongeren hoe bij hen de integratie verloopt. Hij laat onthutsende shots zien en constateert dat de criminaliteit fors is toegenomen sinds hij in een allochtone wijk in Amsterdam opgroeide. Ze willen enkel geld, geld, geld. Ze zijn nu zwaar bewapend. Antropoloog en criminoloog dr. Hans Werdmölder zegt dat deze jongeren in een ‘schaamtecultuur’ en schuldcultuur zijn opgegroeid. De schaamtecultuur staat in de weg bij het oplossen van zware misdaad, zoals liquidaties. Een oprecht excuus van het individu telt in de westerse ‘schuldcultuur’ met ingrediënten als spijt uitspreken, toegeven dat je in de fout bent gegaan en berouw tonen. Het zou moeten gaan om: spijt, deemoed, nederigheid, berouw, redengeving, beterschap beloven, berisping en straf ondergaan. Dat geldt anders in een ‘schaamte­cultuur’. De gemeenschap voedt je op: de buurman, de schooljuffrouw, de ooms en tantes, de trainer. Als een jongere de fout in gaat, is dat niet alleen het probleem van de ouder, maar van de hele buurt. Respect en loyaliteit naar de gemeenschap winnen het van een oprechte bekentenis. Dit betekent ook dat de oplossing van Benali – ‘Marokkaanse ouders gaan de teugels aanhalen’ – helaas weinig soelaas zal bieden. De problematiek ligt diep ingebed in verschil in cultuur en moreel systeem. Marokkanen verkeren al 50 jaar in Nederland. Marokkaanse cultuur en moreel systeem hebben het overleefd en zullen het blijvend overleven.

Waar ligt dan wel de oplossing? Prof. Frank Bovenkerk zegt die niet te hebben en ik evenmin. Als we het zo lang hebben laten sloffen dan is het lastig de geest weer in de fles te krijgen. Dan resteert: “behoud je cultuur en moreel systeem, maar houd je aan de Nederlandse kaders van aangepast gedrag. Zo niet dan volgt forse repressie”, zoals Werdmölder opmerkte.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

33 reacties

 1. Marija

  M.i. Heeft Bosch wel gelijk.
  Terug naar orde handhaven en straffen. Pappen en nathouden werkt i.i.g.niet.
  Dat deouders een grote rol kunnen spelen zou kunnen, maar moeten die zelf niet eerst opgevoedworden?
  Dat er een paar ouders zijn die het licht gaan zien is hoopvol.

  1. Vrijedenkert

   Die ouders proberen het al ruim 50 jaar en zijn tot nu toe niet heel succesvol geweest…

   “Ze willen enkel geld, geld, geld. Ze zijn nu zwaar bewapend”.

   Geen van die ouders die nu zogenaamd het licht hebben gezien die dit na 50 jaar nog even gaan oplossen, laat staan ontwapenen.
   We hebben destijds een probleem geimporteerd die alleen maar groter zal worden en niet kleiner.

   1. Mireille

    Wij hebben geen autochtone criminelen, fraudeurs, oplichters enz.
    Alle randfiguren bijelkaar, de autochtoon wordt hiertoe niet gerekend. Die bestaat niet.

 2. Meriadoc Brandebok

  Het woord “Marokkanenprobleem” is nazistisch. De Nazi’s hadden een Jodenprobleem, ook wel de Judenfrage genoemd. Dit leidde uiteindelijk tot de Finale Oplossing. Combineerdat “Marokkanenprobleem” nog eens met de theorie van het “cultuurmarxisme”, een moderne variant op het anti-bolsjewisme van Hïtler, en je brouwt een giftig recept voor het omver werpen van de staat en het uitroeien van allochtone medeburgers.

  We hebben een probleem met CRIMINELE allochtonen in achterstandswijken, we hebben een crisis rondom kansarme migratie, maar GEEN Marokkanenprobleem.

  1. Ernest Stern

   Raak!

   1. Cootje

    Wegkijken , en je zal wel geen zus of zusters hebben . En leeft in je fantasie in een model maatschappij .

  2. Grasmaaier

   Brandebok, gespecialiseerd in Godwins, durft niet te erkennen dat we WEL een Marokkanenprobleem hebben.

   We hebben geen Chinezenprobleem, geen Molukkenprobleem, geen Tukkerprobleem, geen Belgenprobleem, geen Fransenprobleem enz., maar wel degelijk een heel groot Marokkanenprobleem: oververtegenwoordigd in de criminaliteit, dr*gshandel, afrekeningcircuit en uitkeringen.

   Alleen een hyper-politiekcorrecte malloot zal het ontkennen. En dat is precies wat Maria B. is.

   1. Meriadoc Brandebok

    Alleen als je discrimineert zul je beweren dat er sprake is van een “Marokkanenprobleem”. De realiteit is dat het niet bestaat, net zo min als de Duitsers een Jodenvraagstuk moesten oplossen.

    1. Rene van der Grijp

     Godwin: “Ofwel: als een online-discussie maar lang genoeg duurt, trekt een van de deelnemers geheid een keer een vergelijking met de nazi’s of Hitler. Godwin ergerde zich aan de gewoonte om in discussies op Usenet vergelijkingen met nazi’s, Hitler en de Holocaust te maken en meende dat deze, vaak absurde, vergelijkingen afbreuk deden aan de ernst van de Holocaust. Om dit tegen te gaan formuleerde hij zijn stelling, bedoeld als een soort meme of tegenmeme. De bedoeling van zijn stelling was dus niet een eind te maken aan discussies, maar om deelnemers aan een discussie bewuster te maken van de vraag of een vergelijking met de nazi’s of Hitler gepast is, of simpelweg een kwestie van te ver doorgevoerde retoriek”.

     …te ver doorgevoerde retoriek. Ja dat is dit (jouw) geval een waarheid als een koe.

  3. Jannes-46

   Decennialang kampen we al met het wel degelijk aanwezig zijnde Marokkanenprobleem, en decennialang steken we daarvoor de kop in het zand. De vergelijking met het nazisme gaat volkomen mank; dan kun je net zo goed de Marokkanen die de hitlergroet brengen aan passerende Joden een vorm van nazisme verwijten, en alle islamieten die de staat Israël de Middellandse Zee in willen drijven een vorm van genocide of holocaust ten laste leggen.
   De gerechtvaardigd wens van velen om criminelen en oproerkraaiers met een dubbel paspoort het Nederlanderschap af te nemen en het land uit te zetten is totaal niet te vergelijken met de deportaties van Joden naar de vernietigingskampen, laat dat even duidelijk zijn.

  4. Vrijedenkert

   Links strooit weer eens met “Nazi-termen”, als het niet gaat zoals links wil of links eigen falen wil verbloemen gaat men andersdenkenden en politieke tegenstanders uitmaken voor Nazi en dat soort termen…
   Links is grotendeels verantwoordelijk voor dit drama en 50 jaar links pamper en wegkijkbeleid heeft niks gebracht en grotendeels gefaald, naast een allochtonen en massa-immigratie probleem hebben we dus vooral een ‘links probleem’ in dit land!

   1. Meriadoc Brandebok

    Ik ben niet links en rechts heeft dit labd de afgelopen jaren voornamelijk gerund.

    1. Jannes-46

     Wat is dan rechts in uw ogen? Voor het eigen volk en cultuur opkomen misschien? Weet u wel hoe racistisch andere volken kunnen zijn, die in uw beleving zielig zijn, en benadeeld worden? Onderscheid maken doet de mens op basis van zijn eigen achtergrond, wereldbeeld, waarneming, plus wat hem aangepraat wordt door de zelfbenoemde politiek correcte elite. Het juiste onderscheid kunnen maken op basis van harde feiten is waar het uiteindelijk om gaat.

  5. Cootje

   Dit hoort nu precies bij de wegkijkers en de theedrinkers . Laten we het houden op een noord Afrikaans probleem, die nu in 2020 zo langzamerhand voor een zuivere tweedeling in onze maatschappij gaat zorgen , in België en dan alleen nog in het deel Vlaanderen haalde Vlaams belang bij de laatste verkiezingen 23% van de stemmen , ze hebben nog geen landelijke regering na anderhalf jaar maar durven geen nieuwe verkiezingen te organiseren want Vlaams belang staat 45% in de peilingen. En er zijn in Nederland van die zalfjes die denken dat dat hier niet kan gebeuren , en dan op verkiezing avond gedeprimeerd en verbolgen zijn als het wel gebeurd dat ze het niet aan zagen komen . Slechte economische omstandigheden en geen vertrouwen meer in de staat geven niet te voorspellen verkiezing resultaten . 70 jaar wegkijken gaat eens afgestraft worden .

   1. Meriadoc Brandebok

    Er is ook geen Noord-Afrikaans probleem.

  6. Maurits Dekker

   Nederland heeft een levensgroot MAROKKANENPROBLEEM.
   Alleen de minder begaafden en kwaadwillenden ontkennen dit.

   1. Meriadoc Brandebok

    Nee, je poneert een discriminerende fabel.

    1. Ernest Stern

     Klopt, zoals je zei, het is dezelfde zieke denktrant als de nazi’s die meenden een Judenfrage te ontwaren en te moeten oplossen.

     1. Meriadoc Brandebok

      Juist.

    2. Jannes-46

     Nee hoor, zij zijn de parels der natie die, mede door de degelijke opvoeding door hun op kinderbijslag beluste verwekkers, de ultieme redders zijn van ons land. Waar zouden we toch zijn zonder de islamitische trein? Zo af en toe wat pietepeuterige criminaliteit plegen zoals liquidaties, plofkraken etc. zijn in uw ogen in feite een fabel, en daarentegen zelfs een absolute ergo onmisbare verrijking van onze Joods/Christelijke cultuur. Wat een gotspe!!

  7. Blondie

   Het Marokkanenprobleem is een probleem wat voorkomt in ALLE landen waar deze groep uit de honingpot is komen snoepen.

   Het probleem ontkennen, is mee gaan met dit Marokkanenprobleem.

   1. Meriadoc Brandebok

    Gelul.

 3. Ernest Stern

  Benali: “je mag niet generaliseren, daarmee discrimineer je alle Marokkaanse Nederlanders”.

  Ja, zo eenvoudig ligt het: als een kleine groep van Marokkaanse jongeren overlast veroorzaakt mag ja dat niet generaliseren naar de meerderheid van Marokkaanse Nederlanders die brave burgers zijn.

  1. Cootje

   Er was er in de jaren 80 een ras echte politicus Hans Janmaat die werd weggezet als racist . De oude politieken partijen demoniseerde deze wijze man . En de steden werden opgezadeld met uit de bergen geplukte analfabeten , wisten niet waar voor een vuilnisbak diende , een verfje voor diende en mochten leven als ratten op een hoop , alle toen geldende normen en waarden werden over boord gekieperd voor de economie , nu mogen oostblokkers pertinent met 7/8 mensen op een bugalow park wonen en schijten de oekrainse chauffeurs onze nationale parkeerplaatsen onder , politiek heeft geen norm , Corona hersteld dit aardig

   1. Ernest Stern

    “een ras echte politicus Hans Janmaat”

    Cootje bedoelt wellicht een racistische politicus. Dat was Janmaat inderdaad.

    1. Cootje

     Mocht je gewoon in die tijd democratisch op stemmen en deed dat dan ook , in Rotterdam heeft hij wel eens de meeste stemmen gehaald , en racist is wat in jou genen zit bij de oude politieke elite die demoniseren tot een kunst hebben geheven , maar Vlaams belang en le penn worden steeds groter in hun landen , de mensen laten zich niet meer beduvelen, en het demoniseren is voorbij al zal de publieke omroepen het nog wel even proberen vol te houden met huilie huilie , in Nederland gewoon een zuivere tweedeling en daar gaan Baudet en Wilders vruchten van plukken , mag jij bij je roomse vrienden blijven met het licht uit

  2. pasco

   Ernest Stern\
   “als een kleine groep van Marokkaanse jongeren overlast veroorzaakt?”
   Dan moeten ze opgepakt worden en indien onvindbaar, in het signalement teint/huidskleur en indien bekend, etnische afkomst vermelden!
   Ja, dat is logisch, anders kan men deze figuren niet al te snel opsporen!!

 4. sonny

  Natuurlijk mag men niet generaliseren, maar maar men zal toch het kaf van het koren moeten scheiden!
  Het is evident dat er veel goede en fatsoenlijke Marrokanen in Nederland verblijven, maar dat kan niet betekenen dat men het tuig met rust moet laten!

 5. plakband

  Hilarische Abdelkader Benali denkt dat ouders het Marokkaanse probleem wel even oplossen

  En weer is een formule bedacht waarbij de linkse politiek lekker kan wegkijken.
  Slachtoffers zijn de nederlandse belastingbetalers.

  Stem de slinkse kliek weg.
  Stem PVV of FvD en Nexit voor net te laat is.

 6. Cootje

  Nog zo linkse kerk hoofd artikel Telegraaf . Rel jeugd tijd om man te worden ??

 7. Ploppert

  Onmogelijk een verandering te brengen bij iemand (van de straat in dit geval).
  Kijk eens bij jezelf hoe moeilijk je iets bij jezelf kunt veranderen.
  Kinderen zijn een 100% weerspiegeling van de ouders.
  Dus veranderen?
  Vergeet het maar.
  Niet aanpassen en de wet overtreden?
  De grens over, of langdurig de bak in. Consequent.

 8. hollandia

  Denk je nu werkelijk dat de marokkaanse ouders ook maar ergens aan meewerken,
  die jongeren moeten overdag slapen en goed uitgerust zijn en savonds/nacht worden ze door de ouders de straat opgestuurd om zoveel mogelijk ellende te veroorzaken en dit land kapot te maken. Ze kunnen niemand oppakken voor al die autobranden het zijn allemaal mocros
  Het is een vooropgezet plan van de moslims.

 9. Bes Tolen

  Wie een beetje verstand had, wist bij de binnenkomst van vreemde groepen dat deze groepen beperkt moesten blijven om geen grote problemen te krijgen. Maar ”ethisch krankzinnigen” dachten daar dadelijk anders over. Zo hebben tientallen jaren christelijke groepen zowel Rooms katholiek als protestants in samenwerking, Marokkanen overgebracht naar Duitsland (via Nederland) en naar Nederland. Je kon als je wilde er zwart een jaarsalaris bij verdienen als je elke zaterdag op stap ging. Geen enkele autoriteit reageerde. Ook al wisten ze er van. Hele groepen zijn uit allerlei landen overgebracht. Hier speelden ook christelijke organisaties een hoofdrol. De meeste immigranten zijn illegaal het land binnen gekomen en de politici, het grote voorbeeld waren burgemeesters van Amsterdam, wensten nooit in te grijpen. Laten de autoriteiten nu eindelijk eens aanpakken wat niet door de beugel kon en niet door de beugel kan. Dat gebeurt echt niet.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.