Column Paul Cliteur: Hamid en Van der Galiën: Jullie kunnen je optimisme behouden!

In De Dagelijkse Standaard van 29 augustus 2020 schrijft Michael van der Galiën over een column van Raisa Blommestijn in de media. Blommestijn zegt: “We moeten ons verzetten tegen de woke-gekte.” DDS-eindredacteur Van der Galiën is het daarmee eens.

“Om te voorkomen dat steeds meer mensen en tradities het slachtoffer worden van cancel culture en boycots, hebben opdrachtgevers, grote bedrijven, mensen die reclamegelden uitgeven, maar ook burgers een verantwoordelijkheid: zorg dat de woke-gekte zich niet verder verspreidt,” schrijft Blommestijn. Amen, zegt Van der Galiën. Amen, zeg ik hem na. Maar Van der Galiën is niet erg optimistisch gestemd over de kans om het tij te keren. Hij vreest dat we “deze strijd uiteindelijk gewoon keihard gaan verliezen”. Waarom?

Van der Galiën: “Nederlandhatend links blijft maar bezig. Die malloten houden nooit op. Zelfs als ze gewonnen hebben niet; dan verzinnen ze gewoon een nieuw doel om voor te strijden.” Hij wijst op de enorme populariteit van censuur.

Heeft Van der Galiën gelijk? Een beetje wel misschien, maar we moeten ons ook bezinnen op wat ons dan te doen staat. Immers bij de pakken neerzitten kan altijd nog. Eerst nog strijden. Zoals ook gebeurt op een site zoals DDS.

Strijden wil ook zeggen diegenen steunen die dezelfde strijd strijden of althans een strijd die sterk verwant is met wat Van der Galiën ook voorstaat. Denk aan Wilders. Op 4 september doet het Hof uitspraak in het minder, minder-Marokkanen-proces.

Wilders verdient steun. Ook al ben je het niet in alles wat hij zegt hem eens, toch steun. Een van de dingen die de ultralinkse voorstanders van censuur, wokeness, malle racisme-beschuldigingen (vandaag tegen Piet Emmer of Max Pam, morgen tegen jullie allemaal) zo sterk doet staan is dat ze één blok vormen. Rechts is verdeeld.

Een van de belangrijke strijdpunten van dit moment is het volslagen malle proces tegen Wilders. Een man die terecht staat voor een opiniedelict terwijl de Nederlandse staat kilo’s boter op het hoofd heeft omdat ze de jihadisten die hem willen vermoorden niet onder controle weten te krijgen. Volslagen absurd. Niet alleen ontbeert de Nederlandse staat het morele recht om deze man te vervolgen (en laat staan te veroordelen), ook juridisch rammelt de zaak.

Dat brengt mij op de column van Ozair Hamid over het Wildersproces in DDS van 29 augustus. Hamid acht veroordeling van Wilders rechtmatig, maar niet wenselijk. Ik heb goed nieuws en slecht nieuws voor Hamid. Ik begin met het slechte nieuws. Zijn taxatie van de juridische kant van de zaak (de veroordeling van Wilders is rechtmatig) is volstrekt onjuist. Nu komt het goede nieuws. Wat hij wenselijk acht, namelijk dat de veroordeling niet zou plaatsvind, is juridisch volkomen mogelijk.

Waarom is die veroordeling van Wilders onrechtmatig? Het lange antwoord op die vraag staat in Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders (2016). Een iets korter antwoord in De Staat versus Wilders (2019). Een nog korter antwoord is één hoofdstuk uit het voornoemde boek (bovendien doorklikbaar en dus vrij verkrijgbaar). En het allerkortste antwoord staat hieronder omdat ik daar de argumenten van Hamid langsloop.

Waarom denkt Ozair Hamid dat de veroordeling van Wilders rechtsmatig is? Hij zegt eerst, terecht, dat we te maken hebben met de artikelen 137c en d van het Wetboek van Strafrecht?

Die artikelen geven aan dat we bepaalde dingen niet mogen zeggen over of doen jegens een groep mensen die is afgebakend op grond van – onder andere – ‘ras’. Wel, Wilders heeft iets gezegd over Marokkanen en die zijn geen ras, zei ik als getuige-deskundige tijdens dat proces. De advocaat van Wilders zei dat ook. Maar over dat ijzersterke argument van mij en van de advocaat van Wilders, zegt nu Ozair Hamid: “Dat Marokkanen geen ras zouden zijn, werd door de rechtbank van tafel geveegd.”

Ja, prima Ozair, dat hebben wij natuurlijk ook wel gezien, maar je moet je niet zo gemakkelijk een paar oren laten aannaaien door het OM en door de rechtbank. Dat vegen van die tafel is geheel ten onrechte gebeurd:

1. Marokkanen zijn geen ras.
2. De Nederlandse wet zegt dat van “ras” sprake moet zijn voor een veroordeling.
3. Ergo: Wilders is ten onrechte door de rechtbank veroordeeld.

Waarom denkt Hamid dan dat de rechtbank dat begrip “ras” terecht heeft opgerekt tot nationaliteit? Dit is zijn antwoord: “ras in een juridische kader is veelomvattender dan in biologisch-genetische en sociologische context. Dit blijkt uit onder andere art. 1 van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (IVUR) en internationale jurisprudentie.”

Nee, fout. Dat blijkt helemaal niet uit dat artikel, zoals iedereen kan constateren die de moeite doet het even op te zoeken. Wat in artikel 1 van dat Verdrag gebeurt, is dat men een onderscheid maakt tussen ‘race, colour, descent, or national or ethnic orgin’. Dat betekent dat die zaken niet hetzelfde zijn. Ook de opstellers van het verdrag begrijpen dat ras iets anders is dan nationaliteit.

Wat valt af te leiden uit het feit dat men verschillende woorden hanteert voor ‘race’ en voor national or ethnic origin? Ook de opstellers van het verdrag begrijpen dat ras iets anders is dan nationaliteit.

Welk van die zaken heeft de Nederlandse wetgever nu in de eigen Nederlandse wet overgenomen. Ras? Of ook nationaliteit? Antwoord: alleen ras. Nationaliteit heeft men bewust niet opgenomen. Waarom niet? Omdat men zich heeft gerealiseerd dat als je dat wel zou doen het volslagen onmogelijk zou worden ooit nog eens iets ondeugends te zeggen over de nationaliteiten van Russen, Bulgaren, Nederlanders, Amerikanen, enzovoorts.
Het Openbaar Ministerie heeft het dus gewoon fout. De rechtbank heeft het gewoon fout. In Nederland is het maken van beledigende opmerkingen over groepen afgebakend op nationaliteit niet strafbaar.

Hoe kan het nu dat het OM en de rechtbank zulke kolossale fouten maken? Tja, daar heb ik wel een vermoeden over, maar het is wat speculatief. Dat is, denk ik, omdat die vriendelijke mensen in de rechterlijke macht de hele dag NRC-Handelsblad lezen en geheel geïndoctrineerd zijn met grootse internationalistische kosmopolitische vergezichten waarbij zij denken: “ach, de Nederlandse wet, dat is maar iets voor het klootjesvolk. Het gaat om die verdragen”. En als in zo’n verdrag staat ‘national or ethinic orgin’ dan moeten we daarop koersen. Die Nederlandse wetgever, die kan me wat.
Maar Ozair, niet volgen dus die lui. Hou je verstand erbij, met zelfstandig lezen kom je een heel eind.

Nu een tweede punt. Ozair zegt ook:

“Daarnaast is het evident dat Wilders zich ‘opzettelijk beledigend uitlaat over een groep mensen’. Door expliciet louter Marokkanen te benoemen, heeft Wilders een hele bevolkingsgroep aangesproken, wat een collectief is.”

Ja, dat klopt. Wilders spreekt over een collectief. Maar dat mag dus. Dat is niet verboden in de Nederlandse wet. Je kan over het collectief voetbalspelers, filosofen, hoogleraren, beurshandelaren, sympathisanten van Black Lives Matter en theaterbezoekers van alles opmerken. Dat zijn allemaal geen beschermde groepen volgens de artt. 137c en d Sr. Dus ook je tweede argument voor de veroordeling is niet goed.

Dit waren de twee argumenten op basis waarvan Ozair Hamid meende te kunnen concluderen: “De veroordeling is dus terecht.” En het zijn dus allebei hele slechte argumenten.

Maar nu het goede nieuws. Want Ozair, niet boos worden, omdat ik je juridische kennis liefdevol corrigeer, want het goede nieuws blijft overeind. Jij wilde niet dat Wilders veroordeeld zou worden. Ziehier het goede nieuws: juridisch hoeft het niet, kan het niet. Of de mensen van het Hof dat ook begrijpen. Tja, dat is aan hun. Maar dat komen we snel te weten.

Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie en auteur van onder meer “De Staat versus Wilders”.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

65 reacties

 1. Che

  Waarom die fanatieke strijd tegen ultra links.
  Meerderheid ziet niets in het guurrechts van het FvD.

  Velen zien wel iets in de PVV, maar zien ook dat de PVV nooit de oplossing is.

  Dus braaf oppositie voeren, daar vallen nog wel wat puntjes te halen.

  P Cliteur blijft natuurlijk Baudet steunen, hij staat natuurlijk binnen de eerste tien van de kieslijst.
  Tja boven de tien is geen garantie dat je veilig zitting kunt nemen in de TK.

  Zitting in EK is natuurlijk beneden de waardigheid van Paul.

  1. Adriaen van Bergen

   Ultra links zijn degenen die geweld gebruiken in plaats van argumenten. Dus er is een hele goede reden om daar tegen te strijden.
   Links heeft een hele lange bloedige traditie van geweld.
   Russische revolutie, nazies, fascisten, Mao en nog veel meer. Allemaal links.
   Links eindigt altijd in hongersnood en onderdrukking.

  2. nexit nu

   Omdat ultra links , extreem links en links allen fascistische clubjes extremisten zijn en daarmee levens gevaarlijk voor de werkende belasting betalende burger.

   Gelukkig zien steeds meer werkende mensen dat ze bij het partijkartel slechts de kassa zijn. Stem sociaal , stem PVV

 2. Gebande3

  Links is te genezen, bestrijden, overwinnen.
  Geef gul aan degene met het mooiste rechtse verhaal en hij/zij zal u gelijk geven.

 3. Grasmaaier

  Altijd een heerlijk moment om de columns van Paul Cliteur te lezen. Vraag: waarom heeft advocaat Knoops deze argumentatie over ras/nationaliteit niet sterker naar voren gebracht als daar het scharnierpunt ligt?

  1. Gebande3

   waarom heeft advocaat Knoops deze argumentatie over ras/nationaliteit niet sterker naar voren gebracht als daar het scharnierpunt ligt

   Wie is de advocaat met een grote dosis ervaring in de rechtszaal en wie is de blaaskaak met theoretische kennis, schreeuwend aan de zijlijn ?

   1. nexit nu

    ga je friteur bijvullen blaaskaak

    1. Namo saya

     enz

     1. nexit nu

      nee

     2. Namo saya

      nee!

   2. Maurits Dekker

    waarom heeft advocaat Knoops deze argumentatie over ras/nationaliteit niet sterker naar voren gebracht als daar het scharnierpunt ligt

    Wie is de advocaat met een grote dosis ervaring in de rechtszaal en wie is de blaaskaak met theoretische kennis, schreeuwend aan de zijlijn ?

    Gebande3 is een blaaskaak. Een zwakzinnige blaaskaak.

    1. Ernest Stern

     Een inhoudelijk sterk onderbouwde reactie, Maurits. Wat ben je toch een kanjer van een debater!

  2. Ernest Stern

   Het genot dat Grasmaaier ervaart moet worden verklaard omdat hij een flodderige opinie las waarvan hij hoopt dat die waar is.

   Straks gaat hij me weer voor psychopaat uitkafferen, de arme ziel.

 4. Meriadoc Brandebok

  Dit verweer heeft de rechter al effectief van tafel geveegd:

  “Zien de uitlatingen op ‘ras’ in de zin van de artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht?

  Bij deze beoordeling stelt de rechtbank het volgende voorop.

  De implementatie van het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie uit 1966 (hierna: het IVUR) heeft ertoe geleid dat in 1971 in het Wetboek van Strafrecht artikel 137c werd aangepast en artikel 137d een volledig nieuwe tekst kreeg. Kort gezegd kwam het erop neer dat alleen groepen die gekenmerkt werden door ‘ras’, ‘godsdienst’ of ‘levensovertuiging’ (later ook ‘geslacht’, ‘seksuele gerichtheid’ en ‘handicap’) onder de bescherming van deze strafbepalingen vielen.

  In de Memorie van Toelichting op het betreffende wetsvoorstel stelt de regering dat het begrip ‘ras’ moet worden uitgelegd naar de kennelijke strekking van artikel 1 van het IVUR.19 In artikel 1, eerste lid, van het IVUR wordt onder “rassendiscriminatie” verstaan elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ‘ras’, ‘huidskleur’, ‘afkomst’ of ‘nationale of etnische afstamming’.

  Het is aan de rechter om te beoordelen hoe, gegeven deze kenmerken, het begrip ‘ras’ in een concreet geval moet worden geïnterpreteerd. Duidelijk is verder dat de juridische betekenis van het begrip ‘ras’ veel ruimer is dan de betekenis die dit begrip in het Nederlandse spraakgebruik en de wetenschap gewoonlijk heeft.

  Verdachte heeft op 12 en 19 maart 2014 uitlatingen gedaan over een groep landgenoten. Hij heeft de groep landgenoten waarop hij het oog had op een voor iedereen heldere en duidelijke wijze geïdentificeerd. Hij heeft namelijk verwezen naar wat nu juist hen onderscheidt van andere bevolkingsgroepen in Nederland in wat voor hen kenmerkend is: hun gemeenschappelijke Marokkaanse afkomst.

  Vervolgens is het de vraag of het hierbij gaat om een groep die wordt gekenmerkt door ‘nationale of etnische afstamming’ in de zin van artikel 1 van het IVUR. Volgens de verdediging zien deze kenmerken uitsluitend op het verleden van personen, hun herkomst of oorsprong en niet op de ‘present status’. Bij Marokkanen gaat het echter om de ‘present status’ want zij bezitten naast de Nederlandse nationaliteit altijd de Marokkaanse nationaliteit, aldus nog steeds de verdediging.

  Deze beperkte uitleg volgt de rechtbank niet. Met ‘nationale of etnische afstamming’ wordt naar het oordeel van de rechtbank gedoeld op personen die een binding hebben met een nationale staat of grondgebied omdat zij afkomstig zijn uit eenzelfde land of streek en een gemeenschappelijke geschiedenis, gemeenschappelijke tradities, een gemeenschappelijke cultuur en/of een gemeenschappelijke taal hebben. Niet ter discussie staat dat van nagenoeg al deze aspecten bij de Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland sprake is. Dat zij naast de Nederlandse nationaliteit al dan niet gedwongen ook de Marokkaanse nationaliteit hebben, maakt dat niet anders.

  Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat de door verdachte gebruikte term ‘Marokkanen’ verwijst naar de in het IVUR opgenomen kenmerken ‘afkomst’, ‘nationale afstamming’ en ‘etnische afstamming’. Daarmee is sprake van een ‘ras’ in de zin van artikelen 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht.

  De rechtbank wordt in haar conclusie gesteund door eerdere uitspraken waarin is geoordeeld dat met de term ‘Marokkanen’ (evenals de term ‘Turken’) gedoeld wordt op een zekere etnische of nationale afstamming.20 Dat het in twee van deze zaken zou zijn gegaan om een ‘verbloemde raciale kwalificering’, zoals deskundige prof. Zwart heeft gesteld, kan de rechtbank uit die uitspraken niet afleiden. Zoals de officieren van justitie terecht hebben opgemerkt zijn de citaten in het rapport van prof. Zwart op dit punt niet geheel juist.

  Het voorgaande brengt met zich dat de rechtbank verdachte niet volgt in zijn standpunt dat hij expliciet heeft gesproken over personen met de Marokkaanse nationaliteit in de zin van het staatsburgerschap van Marokko.

  Dit betekent dat de rechtbank ook niet toekomt aan de vraag of het begrip ‘nationale of etnische afstamming’ in artikel 1 van het IVUR ook nationaliteit in deze zin omvat en hoe daarover in het internationale (publiek)recht wordt gedacht.”

  Het desbetreffende verdrag heeft dus impact op de binnenlandse wetgeving gehad en daarmee volgt de rechter de Nederlandse wetgeving.

 5. Ernest Stern

  “ Ik begin met het slechte nieuws. Zijn taxatie van de juridische kant van de zaak (de veroordeling van Wilders is rechtmatig) is volstrekt onjuist“

  Cliteur onderbouwt deze bewering niet en ik vermoed dat dit komt omdat dit niet goed mogelijk is.

  Het blijft een raadsel hoe het mogelijk is dat deze charlatan hoogleraar aan een gerespecteerde universiteit kon worden.

  1. Maurits Dekker

   “Het blijft een raadsel hoe het mogelijk is dat deze charlatan hoogleraar aan een gerespecteerde universiteit kon worden.”

   Linkse idioten, die zinnen zoals bovenstaand bezigen, kunnen nooit rationeel debatteren maar slaan direct aan het beledigen, ook al staat degene die zij menen te moeten beledigen qua intelligentie mijlenver boven hun eigen niveau. Dit soort mensen verdient ons diepste medelijden, hoewel dit moeilijk op te brengen is.

 6. Rene van der Grijp

  Het oprekken en manipuleren van definities is een gekende tactiek van linkse intellectuelen.

  Het begon met het zodanig veranderen van de definitie van ras dat men simpelweg stelde: rassen bestaan niet. Nou, daar verschillen de meningen nogal over, maar links schreeuwt het hardst dus hele volksstammen trappen er in.

  Daarna kwam het verruimen van de term racisme. Het ging niet meer om discriminatie naar ras (want rassen bestonden ineens niet meer) maar van alle groepen van “national or ethnic orgin”. Wiki:

  “Volgens het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie betekent raciale discriminatie elke vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming die ten doel heeft de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied, of op andere terreinen van het openbare leven, teniet te doen of aan te tasten, dan wel de tenietdoening of aantasting daarvan ten gevolge heeft.[9]

  De laatste definitie maakt dus geen onderscheid tussen discriminatie op grond van ras of op grond van etniciteit.”

  1. Meriadoc Brandebok

   Rene haalt het betoog van Cliteur in een maal onderuit.

   1. Rene van der Grijp

    “Rene haalt het betoog van Cliteur in een maal onderuit.”

    Aangezien ik geen jurist ben begin ik niet daar niet aan, zelfs al zou ik het willen.

    Ik constateer slechts het oprekken en manipuleren van definities, iets waar links duidelijk een handje van heeft. Het zijn valsemunters, al sinds de introductie van het cultuurmarxisme.

    1. Meriadoc Brandebok

     Je stelt terecht dat de term is opgerekt, en aangezien deze ook in de wetgeving is opgerekt, heeft de rechtbank een juiste beoordeling gemaakt. “Marokkanen” is strikt gesproken geen ras, maar volgens de door de VN/politiek opgerekte definitie past Marokkanen wel binnen een breder begrip van “ras”.

     1. Rene van der Grijp

      Ik zie dat we het eens zijn over het feit dat oprekking heeft plaatsgevonden, althans door de VN.

      Dat beschouw ik al als een stap van jou in de goede richting.

      Misschien dat de heer Cliteur, als hij dit leest, nog eens op de juridische details in kan gaan. In casu 137c en 137d van het Wetboek van Strafrecht.

      Maar nu de reden van deze oprekking, want daar zit naar mijn stellige overtuiging een politieke agenda achter. Het woord racisme heeft (terecht) een zeer negatieve connotatie. Door die term juridisch zodanig op te rekken dat ook “discriminatie” van bepaalde nationaliteiten of etniciteiten om geheel andere redenen dan ras of huidskleur als racisme bestempeld kan worden is een slinkse poging om die negatieve connotatie ook op niet-racistische kritiek te plakken.

      Met andere woorden: mondsnoering.

      Dat is ook exact waar het Wilders-proces om draait. Hem de mond snoeren.

     2. Meriadoc Brandebok

      Over dat eerste zijn we het inderdaad eens. Maar het oprekken van de definitie is op zichzelf niet fout, omdat er over de gehele wereld nog steeds wordt gediscrimineerd op basis van geslacht, religie, etc. (los van het al sinds het einde van de tachtigjarige oorlog uiterst tolerante Nederland). Om in internationaal verband de definitie breder te trekken onderstreept dat een beschaafd land zich verre moet houden van racisme (hetzij op basis van ras of etnische afkomst of religie).

      De vraag of het proces bedoelt is om Wilders de mond te snoeren kan alleen het OM beantwoorden, maar vooralsnog lijkt er weinig bewijs voor. Wilders heeft overigens immuniteit voor zijn uitspraken in de plenaire zaal van het parlement. Dus in principe heeft hij nog steeds carte blanche om zo veel onzin uit te slaan als hij wil. Hij is ook niet veroordeeld voor “kopvoddentax”, een uitspraak gedaan in de Kamer, dacht ik

  2. Gebande3

   Het oprekken en manipuleren van definities is een gekende tactiek van extreem rechtse reageerders.
   Zodoende trachten zij hun racisme en fascisme met een gewone rechtse vlag te bedekken.

  3. Ernest Stern

   “Het begon met het zodanig veranderen van de definitie van ras dat men simpelweg stelde: rassen bestaan niet. Nou, daar verschillen de meningen nogal over,”

   Mensen die er behoefte aan hebben de verschillen tussen rassen te zien en met name de superioriteit van het blanke ras wensen te benadrukken hechten er aan deze discussie te blijven voeren. Biologisch is het echter totale onzin. Rene weet dat overigens donders goed.

   1. Gebande3

    Als ratio en emotie tegenstrijdig zijn, kiest men helaas voor de waan van het moment.

   2. Jack Flash

    Wat betreft de ontwikkeling van technologie is superiorialiteit algemeen aan de westerse mens toebedeeld. Op gebied van sociale intelligentie,tezamen met spiritualiteit zal er niet veel verschil zijn.

    1. Rene van der Grijp

     “Op gebied van sociale intelligentie,tezamen met spiritualiteit zal er niet veel verschil zijn.”

     Ook op dergelijke vlakken is er het nodige verschil. De UVRM is een westerse verworvenheid. Vergelijk dat maar eens met de sharia in de islam, het hindoe-kastenstelsel of de wrede willekeur van China en in het verleden van Japan.

     1. Jack Flash

      Rene@ En Boedhisme dan?

 7. Blondie

  Kijk Nederland heeft op het vlak van de totale afbraak van de staat der Nederlanden niets aan de inbreng van Cliteur , van der Galiën , Hamid of Blondie.
  Wat Nederland nodig heeft is een democratische samenleving die volwassen met elkaar omgaat en waar de tweedeling door Links ingevoerd wordt vernietigd.
  Maak van Nederland een land waar men trots op is, een land waar personen wonen zonder een cordon sanitair maar met de simpele Nederlandse normen en waarden.

  1. Gebande3

   Maak van Nederland een land waar men trots op is,

   U leest schijnbaar weinig postings op dit blog.
   Helaas lees ik het tegenovergestelde van uw wens.
   Maar ik verwacht vanaf heden van u uitsluitend positieve berichten over Nederland.

   1. Blondie

    Goed lezen knul, er staat Nederland heeft niets aan de inbreng van enz.

    Het gaat over de tweedeling die Links heeft ingevoerd, die moet worden vernietigd.

    Daar breekt Nederland op af.

 8. Meriadoc Brandebok

  In de memorie van toelichting van de implementatie van het internationale verdrag schrijven de ministers:

  Overeenkomstig het verdrag moet in dit verband onder rassendiscriminatie worden verstaan achterstelling van mensen bij anderen wegens hun ras in het genot van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. In artikel 1 van het verdrag worden naast „ras” ook genoemd: huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming. Deze opsomming is in de bepalingen van het wetsontwerp niet overgenomen; er is volstaan met te spreken van „ras”. Dit is geschied, omdat de opsomming in het verdrag zich eerder leent voor een internationaal politiek document dan voor zich rechtstreeks tot burgers richtende bepalingen van nationale wetgeving. Aan een woord als „afkomst” b.v. kan een betekenis worden toegekend, die met de doelstelling van het verdrag en derhalve met die van dit wetsontwerp in generlei verband staat, b.v. maatschappelijk milieu of wettige, dan wel onwettige afstamming. Het woord „ras”, dat in het wetsontwerp niet nader wordt omschreven, zal naar de kennelijke strekking van de in artikel 1 van het verdrag gegeven opsomming moeten worden uitgelegd. Voor het overige verwijzen de ondergetekenden naar de toelichting op artikel 1, onderdeel B, van het wetsontwerp.”

  Met andere woorden: de wetgever meldt uitdrukkelijk de definitie van “ras” op te rekken naar etnische afkomst en huidskleur. Daarmee begeeft de rechter zich dus binnen het kader van de Nederlandse wetgeving (Marokkanen = etnische afkomst): het woord “ras” is in de wet niet de strikte definitie van de term “ras”. Het duidt bijvoorbeeld ook op huidskleur. Met een kosmopolitische visie van de rechters heeft dit niets te maken, want toen de wetgever zich aan dit verdrag commiteerde, veranderde de wetgever zelf de Nederlandse wetgeving. De wetgever trok de definitie breder. Dat heeft de rechtbank goed gezien.

  1. Vrijedenkert

   Het kraaien van minder minder minder Marokkanen heeft niks met huidskleur of ras te maken en Wilders is veroordeeld op discriminatie op ras.
   Het discrimineren op afkomst is ook verboden maar daar is Wilders niet voor veroordeeld dus D666-rechters zitten gewoon fout!
   Men kan er van alles bijhalen en bijverzinnen maar de uitspraak was destijds heel duidelijk: willen jullie meer of minder Marokkanen en in die vraag aan zijn publiek werd geloof of kleur niet genoemd.

  2. combat le pelicule

   Occulttje denkt echt dat mensen op grond van “ras” achter gesteld worden..iemand voldoet niet aan de verwachtingen als hij/zij solliciteert maar omdat diegene een kleur heeft is ineens rascisme

   1. combat le pellicule

    Uiteraard valt niet te ontkennen dat zwartjes inferieur zijn aan blanken.

    Alleen linkse domme idioten ontkennen dat.

    1. combat le pelicule

     combat le pellcule

     1. Factor

      Onkruid is maar lastig uit te roeien Johnno!

     2. Namo saya

      etc siemien

     3. Factor

      Maar wel met je eigen nick, stumpertje!

     4. Namo saya

      Factorroodstartbalkenbrijpeetjehcombatfisfisinext etc

     5. Factor

      En dom ventje!

     6. combat le pelicule

      “Onkruid is maar lastig uit te roeien”

      Klopt en het blijft ook dom grut natuurlijk

    2. nexit nu

     wat is je eigen nick als je minimaal 25 accounts bezit

     1. combat le pelicule

      noma is zowel combatle pellcule als combat le pelicules als combats le pelicule

 9. Ernest Stern

  Uit de link van Che: “Dooddoeners, tegenstrijdigheden, halve antwoorden, bagatelliserend, flirtend met het populisme, fact free orerend, chicanerend, provocerend, goedkoop, belerend en onzinnig: kortom, arrogantie.”

  Niets aan toe te voegen.

  1. Rene van der Grijp

   Op “flirtend met het populisme” na zijn al deze kwalificaties op jou van toepassing.

   1. Gebande3

    Kunt u ook een discussie zonder persoonlijke beledigingen voeren of niet?

    1. Maurits Dekker

     “Kunt u ook een discussie zonder persoonlijke beledigingen voeren of niet?”

     Als u vindt dat het ‘constateren van feiten’ hetzelfde is als ‘persoonlijke beledigingen’ zijn uw cognitieve eigenschappen behoorlijk verstoord.

 10. Gebande3

  Persoonlijk vind ik de beschouwing van Ozair Hamid vanochtend van meer realiteitszin getuigen dan deze theoretische luchtfietserij van deze doorgestudeerde puntmutskabouter

  1. Jack Flash

   “Hamid acht veroordeling van
   Wilders rechtmatig, maar niet wenselijk”
   De praktijk is precies andersom.
   Over realiteitszin gesproken.
   Maffe kokkie.

  2. Maurits Dekker

   “Persoonlijk vind ik de beschouwing van Ozair Hamid vanochtend van meer realiteitszin getuigen dan deze theoretische luchtfietserij van deze doorgestudeerde puntmutskabouter”

   Iemand die bovenstaande beledigende woorden neerschrijft en meent hiermee een gedegen commentaar te leveren op de mening en constateringen van Prof. Cliteur kan alleen maar worden gekwalificeerd als:
   een volslagen idioot, die volkomen ten onrechte meent dat zijn mening ertoe doet, en die de uitkering die hij maandelijks geniet voor geen cent waard is. Lieden zoals deze idioot (Gebande3) hebben een waardeloos leven, hetgeen zij zelf ook beseffen, maar kunnen daar verder niets anders mee doen dan proberen hun medemensen met een andere mening het leven zo zuur mogelijk te maken. Lieden als zij leven een volkomen waardeloos en overbodig leven. Maak er maar een eind aan is de gratis aanbeveling aan Gebande3.

 11. Adriaen

  En weer word er in de commentaren volop op de man gespeeld.
  Het is het van laflinks vanouds bekende spelletje met z’n allen tegen één.
  Met als hoogtepunt qua argumentatie: Cliteur is een doorgestudeerde puntmutskabouter.
  Meer dan beschamend, gewoon onbeschoft.

  1. Ernest Stern

   Cliteur verspeelt elk mogelijk wetenschappelijk gezag door op een marginaal rechts blogje als DDS dit soort flodderige artikeltjes te schrijven.

   Zowel onbegrijpelijk als bedenkelijk.

   1. Jack Flash

    “marginaal rechts blogje”
    Onze huissukkel zit er 24/7 op.
    Al jaaaaaren.
    Verkondigt als semi-intellectueel de meest fascistiude onzin.

    1. Jack Flash

     fascistoïde

    2. Rene van der Grijp

     Het is inderdaad hilarisch dat iemand die zichzelf zo serieus neemt als de megalomane draaideurtr*ol Ernest Stern het blog DDS bij herhaling afschildert als marginaal en er desondanks al jaren z’n dagen slijt.

     De enige conclusie moet dan zijn dat hij zelf marginaal is (understatement).

     1. Ernest Stern

      Dat zie je goed, beste Rene, in tegenstelling tot jij die volle zalen weet te trekken, is mijn rol in de maatschappelijke discussie marginaal.

     2. Ernest Stern

      Voor de taalpuristen: er is discussie mogelijk over de vraag of het ‘tot jou’ of ‘tot jij’ moet zijn:

      ht*ps://taalkoeien.wordpress.com/2007/05/12/in-tegenstelling-tot-joujij-joujij-ook/

      ht*ps://nl.taal.narkive.com/wuoX2evq/in-tegenstelling-tot-jij-jou

     3. combat le pelicule

      “taalpuristen”

      Aldus taalnazi ernst quispel

     4. Factor

      Hij heeft genoeg aan etc of enz

 12. Jack Flash

  “in tegenstelling tot jij”
  Whoehaha!
  En nog gauw “taalpuristen” voor willen zijn.
  Domme paranoia-piemel.

  1. Ernest Stern

   Heb je de links bekeken, Jack?

 13. Maurits Dekker

  WAARSCHUWING

  Dit forum wordt geteisterd door een aantal sujetten (waarschijnlijk één of twee personen met een groot aantal nicknames) die als TR0LLEN bestempeld kunnen worden.

  Dit zijn de namen welke zij gebruiken zijn:


  Che
  Ernest Stern
  Charles Bingley
  Meriadoc Brandebok
  Gebande3
  Namo Saya
  DubbelZout

  1. Gasgraaier

   Paul Cliteur/redactie: geef deze reaguurder svp een ban?
   Dit NEPaccount Maurits Dekker is bedoeld om bijzonder gewaardeerde reaguurders met hoogstaande reacties in diskrediet te brengen en haat te zaaien met zijn degenererende
   uitspraken.
   Kortom, louter om te tro*llen.

 14. Aborifa

  Het proces Wilders is een politiek proces. Het gaat er om dat W. zodanig populair is dat de gevestigde partijen hem gaarne een kopje kleiner willen zien.
  Elke gelegenheid wordt te baat genomen. Voorgedrukte aangiften. Interpretatie van de wet. Hij stelde een vraag en toen hadden ze hem te pakken. En werd er een heel feest van gemaakt. Een feest om niks. Sommigen genieten daarvan.
  De discussie op DDS gaat ook nergens over.
  Cliteur voert argumenten aan. Veel van de reageerders roepen maar wat.
  Het droevig gesteld hier.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.