Is Forum voor Democratie een kansrijke of kansloze partij?

Forum voor Democratie (Forum) is een politieke partij van liberaal-conservatieve snit, ‘populistisch’ genoemd. De partij is in 2015 opgericht als denktank onder leiding van Thierry Baudet en Henk Otten.  In 2016 werd Forum een politieke partij. Forum is inmiddels vier jaar actief. Tijd voor een tussentijdse evaluatie. De partij schommelt in de peilingen op rond 11 zetels. Ik schets eerst de partij, vervolgens ga ik in op de personen die de partij dragen en ik rond af met een conclusie.

Wie zijn Forum voor Democratie?

Sinds 23 maart 2017 is Forum vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In de Provinciale Statenverkiezingen 2019 behaalde Forum een overwinning door de grootste partij te worden. Forum is de grootste ledenpartij van Nederland, met 45.000 leden. Een grote prestatie voor zo’n nog jonge partij. Forum nam deel aan de Europese Parlementsverkiezingen 2019 met Derk Jan Eppink als lijsttrekker. De partij heeft zich in Europees verband aangesloten bij de fractie van de Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement.

De partij wil niet alleen de symptomen van de huidige crisis aanpakken, zoals “de ongecontroleerde immigratie, de uitzichtloze euro, het verslechterend onderwijs, en het onhoudbare zorgstelsel”. De partij richt zich vooral op de oorzaak: het politieke systeem zélf. De gedachte is dat ons politieke systeem uit 1848 stamt en Forum meent dat het niet meer past bij deze tijd en bij de wensen van kiezers. Een kleine groep partijleden van een select aantal partijen, heeft in Nederland de touwtjes in handen. Deze groep van circa 10.000 mensen noemt Forum het partijkartel.

Volksvertegenwoordigers en bestuurders worden nu vooral gerekruteerd door de partijleiding zélf, een systeem van coöptatie waardoor meelopers en jaknikkers bovendrijven zonder visie en moed. Deze carrièrepolitici willen doorschuiven naar een burgemeesterspost, een topfunctie bij een zorgverzekeraar of Brussel. De partij regelt het. De loyaliteit van de volksvertegenwoordiger ligt bij de partijtop, niet bij de kiezer. Hierdoor komen de belangen van de bevolking laag op de prioriteitenlijst. Partijbelang gaat boven landsbelang.

Wil Forum democratische vernieuwing?

Ja, nadrukkelijk. Dit doet een belletje rinkelen: dat wilde D66 ook, maar dat mislukte volledig. Bij Forum gaat de wens tot democratische vernieuwing veel verder dan bij D66. Forum wil het systeem van binnenuit compleet herzien. Bij Forum staat de verdediging van de natiestaat hoog in het vaandel. Forum meent dat er in ons land voldoende talent aanwezig is, maar komt niet tot wasdom door de achterhaalde partijcultuur.

Forum introduceert e-democracy om mensen zoveel mogelijk online te betrekken bij zaken die hen raken. De Forum website biedt een ‘democratie dashboard‘ waar de kiezer zélf het heft in handen neemt om dingen te veranderen via petities, burgerinitiatieven, crowdfunding en waar ze zich kunnen kandideren voor openbare functies. Forum laat zich inspireren door de Vijf Sterren Beweging in Italië. Forum wil aansluiten bij andere Europese vernieuwingsbewegingen.

Forum wil decentralisatie in de zorg en veroordeelt de ‘woekerwinsten’ van grote zorgverzekeraars. De politiek heeft een oligopolie gecreëerd waarin geen effectieve concurrentie bestaat. De zorgpremies blijven kunstmatig hoog, managementlagen slurpen het geld op waardoor steeds minder overblijft voor de ‘handen aan het bed’. Bureaucratie en regelzucht door leden van het partijkartel opgetuigd, trekken de middelen weg van mensen die het eigenlijke werk doen. Hier klinkt Pim Fortuyn door.

Laten we de drie dragende politici bij Forum eens langsgaan.

Thierry Baudet (1983) is jurist en politicus. Hij is de auteur van een aantal interessante boeken, waaronder over de natiestaat en de aanval daarop door politiek correct Nederland. Hoe nodig het is dat een politicus zich bekommert om de natiestaat blijkt maar weer eens nu nota bene de president-directeur van De Nederlandsche Bank “een deel van de soevereiniteit wil afstaan aan Brussel”. Verdediging van de natiestaat is inderdaad van extreem belang en Baudet staat er pal voor. Daarvoor veel lof en waardering. Baudet richtte na een kortstondige academische carrière in 2015 de denktank Forum voor Democratie op. Hij was een jaar later een van de initiatiefnemers van het referendum over het associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Niet lang na dit referendum werd Forum omgevormd tot politieke partij, met Baudet als politiek leider.

Baudet is erkend intelligent en munt uit in scherpe analyse. Wat hij zegt over klimaat lijkt voortreffelijk, idem over de boerenproblematiek. Hij kan echter ook de onverstandige dingen naar voren brengen, bijvoorbeeld “sluipmoordenaar” en de ‘treintweet’. “IQ en ras”, onzin, dat zeggen ze bij linkse media, maar is niet waar. Rob Jetten (D66) heeft aangegeven niet te willen regeren met een ‘racistische’ partij als Forum. Dit is een schandelijke uitlating voor D66, instigator van identiteitspolitiek, zijnde marxistisch en racistische beleid, zie mijn artikel D66 is een levensgevaarlijke marxistische partij die de polarisatie in de samenleving versterkt’.

Is Baudet “vrouwonvriendelijk” of “hij is juist een romanticus met een lief-naïef vrouwbeeld”?

Doorhalen wat niet verlangd wordt. “Hij heeft dubieuze conservatieve contacten”, onzin, wie dan? “Zijn speeches zijn doorspekt met intellectuele ijdeltuiterij, elitair, “boreaal” en “uil van Minerva”: dat klopt. Baudet weet een deel van de intellectuele bovenlaag van ons land te bereiken, maar niet “het volk” inclusief de zo belangrijke middenklasse en grootbedrijf.

Hij komt soms over als iemand die prima analyse pleegt, maar meer geïnteresseerd lijkt in de analyse zelf in plaats van pragmatische uitvoering ervan. Hebben staatszaken in den brede eigenlijk wel de belangstelling van deze jurist? Wat we horen en zien is te veel studeerkamergeluiden, te reactief, te weinig pro-actief. We missen ‘hands on’ over de volle breedte van staatszaken. Baudet laat zich niet adviseren. Hij komt daardoor soms over als een elitair ongeleid projectiel. Hij is bepaald niet een tactisch politicus, maar hoe kun je tactisch opereren als je het hele systeem wil omvormen? Dat lijkt daartoe weinig ruimte te laten. Er is sprake van wederzijdse uitsluiting. Probleempje…

We herinneren ons nog goed de studente die tijdens een optocht riep “als je Thierry dood wilt, zeg dan “paf””

En de deelnemers riepen toen ‘paf’. Ze kwam er mee weg met een berisping. We herinneren ons nog goed die universitair docent die over Baudet vroeg: “Waar is Volkert als je hem nodig hebt”? Hij kwam weg met een berisping. Het doet ons terugdenken aan de moord op prof. Pim Fortuyn en de ‘kogel die van links kwam’. De krokodillentranen, maar binnenskamers stond politiek correct Nederland te juichen en ze juichen nog steeds. De sfeer op links is nog steeds gewelddadig. De angst slaat je om het hart mocht Forum een brede volkspartij worden die de traditionele partijen electoraal bedreigt. Geert Wilders wordt al vele jaren dodelijk bedreigd. Forum dient haar politici te beschermen. In de beste traditie is extreem links nog steeds gewelddadig. Voor hen heiligt het doel nog steeds de middelen.

Theo Hiddema (1944) is de tweede man in de partij. Hij is advocaat en politicus. Sinds 23 maart 2017 is hij lid van Forum. Hiddema heeft ooit aangegeven te sympathiseren met de PVV van Geert Wilders maar sloot zich in 2016 aan bij Forum. Hij kwam op de tweede plaats van de kandidatenlijst te staan, direct na lijsttrekker Thierry Baudet. Op 27 mei 2019 brachten tien van de elf Forum-Statenleden uit Zuid-Holland hun stem uit op lijstduwer Hiddema voor de Eerste Kamerverkiezingen 2019. Hiddema is als strafpleiter verdwaald in de politiek. Je hoeft niet een raspoliticus te zijn om toch succesvol te zijn. Kijk naar Trump, hoe je ook over hem moge denken. Maar je moet wel voldoende toegevoegde waarde hebben voor een bepaalde kiezersgroep. Wat Hiddema te melden heeft is “not my cup of tea”.

Paul Cliteur (1955) is jurist en filosoof, rechts-liberaal, atheïst en republikein. Hij zet zich in voor dierenrechten. Cliteur was van 1993 tot 1995 voorzitter van het Humanistisch Verbond. Sinds 2015 is Cliteur verbonden aan  Forum, waar hij lid is van de Raad van Advies. Hij heeft een intensieve academische klik met Baudet. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen 2017 was hij lijstduwer en in 2019 werd hij de Forum-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Cliteur is een briljant analyticus, getuige de lange lijst uitstekende boeken en artikelen die hij geschreven heeft over islam, rechtsfilosofie, cultureel marxisme en integratie. Een nadeel is echter dat hij uit dezelfde stal komt als Baudet en Hiddema: juristen. We missen ‘hands on’ over de volle breedte van staatszaken. Het lijkt Cliteur weinig te deren. Cliteur ziet Forum vooral als een culturele beweging. Dat klopt, maar dat lijkt te mager. Cliteur is als de prima theoreticus tegen wil en dank in de politiek verzeild geraakt. Hij is geen politicus, maar een analyticus die de issues die hem na aan het hart ligt uitstekend behandelt. Hij kan zich verliezen in verhandelingen over het door hem gemuntte begrip “theoterrorisme”. Interessant en boeiend, maar ‘over the top’ voor een politicus. Als de partij breder gegroeid is en er minder nadruk ligt op “de drie juristen” komt Cliteur mogelijk beter tot zijn recht.

Waardoor blijft Forum in de peilingen rond 11 zetels schommelen?

De partij is te intellectualistisch. Bedenk dat het niveau van de gemiddelde kiezer mavo of iets daarboven is. Doe Rotterdams in plaats van Leidse grachtengordel. Forum moet hurken en zich klein maken om de kiezer te kunnen toespreken. Het ontbeert de partij aan geslepen politici. Er is nu te veel ‘juridisch’ en te weinig breed ontwikkeld qua aanpak van staatszaken.

Economie is een blinde vlek. Baudet, Hiddema en Cliteur lijken nog niet de eerste beginselen hoe het bedrijfsleven werkt te kennen. Het is van cruciaal belang dit wel te begrijpen. Donald Trump geeft het goede voorbeeld als ‘hands on dealmaker’. Trump begrijpt in diepte hoe het bedrijfsleven werkt. En het bedrijfsleven begrijpt dus hem. Dat scheelt een slok op een borrel. Het lijkt het drietal weinig te interesseren. De opmars van Forum lijkt daardoor te haperen.

De komende Tweede Kamer verkiezingen worden interessanter dan ooit. Baudet heeft aangegeven in principe niet met de huidige partijen te willen regeren (CDA!). Maar de vraag is of er een breed zakenkabinet, noodgedwongen met PVV en Forum, toch in het vat zit. De traditionele partijen zijn er mordicus tegen. Dan voor hen liever een minderheidsregering, maar er zal toch gedoogd moeten worden. We zien een levensgroot probleem aan de horizon verschijnen.

Onderkent Forum de multiculturele problematiek?

Ja. Allochtone groepen steken steeds nadrukkelijker hun vinger op en grijpen buitenparlementaire macht. We zien dat op alle fronten gebeuren, waarvan Zwarte Piet er één is. Sinterklaas is tot symbool van ‘white supremacy’ verklaard. Verontrustend is dat de bevolking voor de dwingelandij door de knieën gaat. Men kijkt weg, buigt en knielt, vermeend veilig in eigen getto.

Premier Rutte onderkent de problematiek niet. Dat kan ook niet want hij staat mede aan de basis ervan met zijn open grenzen en ‘laat ze maar komen, rijp en groen’. Rutte heeft het enkel over ‘tuig’: hij heeft ze zelf binnengehaald. Hij is hét symbool van zwakte, ‘laissez faire’, liberalen zo eigen. Onze leidsman is ultiem zwak en veroorzaker van de huidige verloedering door zijn immigratiebeleid. Hij neemt uiteraard geen verantwoordelijkheid. “Immigratie is ons overkomen” zegt oud-minister Henk Kamp. Ja, ja.. Verontrustend is dat autochtonen zich door Rutte zo laten bedwelmen. Dat doet Forum niet. Daarvoor hulde.

Is Forum een kansrijke of een kansloze partij?

In basis kansrijk, maar het komt nog onvoldoende uit de verf. Er is een schreeuwende behoefte aan een brede volkspartij op rechts. Sinds de moord op Pim Fortuyn is het neerwaarts gegaan met rechts. Die klap dreunt nog steeds door. PVV doet een poging maar zet niet door. Forum weet ‘het volk’ momenteel nog niet voldoende te bereiken. Het ontbeert zowel PVV als Forum aan een vehikel ‘om de oorlog te winnen’. In de zestiger jaren van de vorige eeuw vond de ‘lange mars door de instituties’ plaats. Die mars zal in omgekeerde richting moeten gebeuren. Als ik Forum zou mogen adviseren dan het volgende:

 1. Begeef je regelmatig onder het kiezersvolk in brede zin. Ga naar de wijken in steden en dorpen. Spreek regelmatig met autochtonen, allochtonen, burgemeesters, bedrijfsleven, ziekenhuizen, AZC’s, zzp’ers, etcetera. Weet wat er in de haarvaten van onze samenleving speelt.
 2. Wees niet elitair, spreek eenvoudige maar effectieve teksten. Bedenk dat je spreekt tot de gemiddelde kiezer op mavo-niveau. Maak de boodschap zo helder mogelijk. Daal naar hen af en ga ‘op je hurken zitten’.
 3. Verbreed je scope van kennis en kunde. Wees niet langer een juristenpartij.
 4. Onthoud je van zinloze discussies buiten het parlement met lieden waarvan je weet dat ze niet naar je willen luisteren en je nooit gelijk zullen geven, ook al heb je dat.
 5. Neem niet deel aan praatprogramma’s, daar heb je niets aan, integendeel.

Succes.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

33 reacties

 1. .nexit2021

  Zeer kansrijk als men op inhoud het debat aangaat.

  Het gelieg op nagenoeg elk dossier is zo makkelijk door te prikken. Objectieve politiek is wat we nodig hennen zodat de dossiers op feiten worden aangestuurd in plaats van op selectief links misplaatst gevoel.

 2. NO8D0

  Baudet is erkend intelligent en munt uit in scherpe analyse.
  Niks aan toe te voegen.

  1. Svetlana Patricia de Fleur

   Voor diegenen met een hogere schoenmaat dan IQ meting zijn de verwachtingen ook niet hoog

   Een kinderhand is snel vol 😀

   1. Factor

    Ruim 48.000 leden!

   2. .nexit2021

    daar weet jij alles van met je smerige hobby’s

    1. .nexit2021.

     Bij nader inzien neem ik dit antwoord geheel terug.

 3. Svetlana Patricia de Fleur

  FvD is een partij dat niks voorstelt. Ze hebben een man aan het roer die ik niet eens mijn honden zou toevertrouwen en die de uitstraling en charisma heeft van een gebruikte autoverkoper.

  En dat moet hoop bieden voor de toekomst 😀 😀 😀

  1. Oepsie

   Doe je hoofddoekje wat losser! Het belemmert je denkproces. Nog beter? Doe het af en laat de wind eens door je haren spelen. Knap je echt van op.

  2. Logica

   @ Svetlama Patricia de Fleur: Ik ga je een vraag stellen waarvan ik nu al weet dat je er niet op gaat antwoorden: op welke persoon of Partij stem jij en heb je de laatste keer gestemd? Wie vertrouw jij wel en waarom?

 4. Factor

  Ruim 43.000 leden en de grootste na de verkiezingen in 2019!

  1. Svetlana Patricia de Fleur

   Ruim 43000? Indrukwekkend

   In 2008 zat de SP al boven de 50000

   1. Factor

    Aantal leden SP 2019=36.286

    1. Svetlana Patricia de Fleur

     En nadat de FvD als een kaartenhuis in elkaar gezakt heeft hebben ze maar een handje vol leden over

     Laat de laatste het licht uit doen 😀

     1. Factor

      48.000

   2. Factor

    FVD heeft ruim 48.000 leden
    Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In een jaar tijd hebben we al meer dan de helft van het aantal leden dat de traditionele partijen in vele decennia hebben opgebouwd.

    h**ps://www.fvd.nl/

    🙂

    1. Svetlana Patricia de Fleur

     Momenteel komt FvD niet eens boven de 10 zetels uit in de peilingen 🙂

     1. Factor

      48.000

    2. Ernest Stern

     Met 48.000 leden hengel je ruim een halve Kamerzetel binnen. Dat schiet dus niet op.

     1. Grasmaaier

      Volgens de redenatie van Stern zouden de meeste overige partijen -gekeken naar het aantal leden- ook niet verder komen dat een kwart tot een halve zetel.

      De term ‘halve zool’ is op hem geheel van toepassing.

 5. Pierre Tombale

  Kansrijk of kansloos?
  De vraag stellen is hem beantwoorden.

  1. Factor

   In 2017 met twee authentieke zetels in de Kamer gekomen en in drie jaar tijd de grootste politieke ledenpartij van Nederland en in twee jaar tijd de grootste partij in de Eerste Kamer, de zetel- en geldrovende Otten niet meegerekend.

 6. Heras

  Fvd gaat groot worden.
  Ministers van dit huidige kabinet hebben niets gedaan voor de Nederlander. Dat zijn mensen zat. De afbraak van alles dat met moeite opgebouwd is. En de geldverspilling is ongekend. Dat hele globalisme gedoe is onrealistisch en vaagt onze identiteit volledig weg.
  Men wil weer terug naar de rust en orde.

 7. Fortiori

  Gebruik heldere taal, geen ingewikkelde zinsconstructies om “het volk te bereiken”. Geen moeilijke woorden zoals: ” incorporeren ” onlangs nog in een fvd journaal gebruikt. Wanneer er een woordenboek bijgenomen haakt men af. Korthouden, zinnen max 13 woorden.

  1. Factor

   etc & enz

  2. Fortiori

   * bijgenomen moet worden*

 8. Ernest Stern

  “Wees niet elitair, spreek eenvoudige maar effectieve teksten”

  Frits Bosch zou moeten kunnen beseffen dat dit voor Thierry Baudet eenvoudig een onhaalbare kaart is. Om die reden zal het FvD een marginale en politiek-bestuurlijk weinig relevante partij blijven zolang deze charlatan het boegbeeld is.

 9. Eppo123

  FVD wil o.a. minder Europa en minder immigratie van kanslozen. Echter zolang het brede midden van de NL-politiek (van GL/PvDA/D66 t/m CDA/VVD) dat niet wil c.q. daar geen werk van maakt, verandert er op dat gebied niets in ons land. Helaas voor FVD zal het vrees ik, bij roepen langs de zijlijn blijven. SP en PVV ondergaan hetzelfde lot. Hetzelfde overkomt de meerderheid van de Nederlandse bevolking. De politici van het grote midden, varen gewoon hun eigen koers. Zo ging het ook met het NEE tegen de EU-grondwet of het Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne).

 10. palko

  Elke politieke partij die zich keihard afzet tegen links, dus tegen parasitisme en tegen profiteursschap, heeft bij de Tweede Kamer verkiezingen van 17 maart 2021 kans op mijn stem. En als die partij ook nog tegen het volkomen doorgeschoten beleid van Europa (Brussel) is, dan vergroot dat de kans op mijn stem aanzienlijk.

 11. rexm

  Als de burgers een goed Nederland willen hebben, zullen ze toch eens wakker worden en op de FVD stemmen.
  Naar de burger wordt toch niet naar geluisterd, het huidig slap zooitje strooit maar met slaappillen.
  En maar steeds maar liegen en bedriegen en met een sorry wegkomen.
  De FVD heeft meer intellect in huis als het hele coalitie pack.
  Stem FVD en Nexit.

 12. A-BBa

  LS Baudet de politiek van binnenuit wil veranderen zal hij toch bij zichzelf moeten beginnen. Het FvD draait compleet om hem waarbij hijzelf problemen heeft met het wegdrukken van zijn ego in het belang van de partij. Zijn partij werkt dus niet veel anders dan de andere partijen, van echte democratische keuzes binnen deze partij is geen sprake.

 13. Telex

  Frits Bosch heeft de spijker op de kop geslagen. Goede analyse. Om groter te worden moet ook een andere sociale klasse aangesproken worden. Forum zal niet veel groter worden als het zich beperkt tot het academisch niveau. Diegenen welke zich daarin bevinden en zich tot FVD aangetrokken voelen zijn al binnen .Het gemiddelde electoraat staat niet te wachten op een presentatie met woorden als boreaal etc. Dan komt de gedachte opzetten ik begrijp hem niet hoe kan hij mij . Te academisch. Minder koketteren met eigen kunde en meer verplaatsen buiten de eigen kudde. Misschien staat de PVV daarom momenteel wel hoger in de peilingen? Men zou zich moeten richten op hen die de PVV niet salonfähig vinden maar het gedachtengoed eigenlijk wel omhelzen. Succes

  1. Logica

   Inderdasd Telex, Pim Fortuyn sprak daarom alle lagen in de bevolking aan. Toch heb ik het idee dat hij de goede kant op gaat. Ik vind het de laatste tijd vrij normaal uitleg geven. Als Baudet dat vasthoudt dan kan er zekers veel moois uitgroeien. Ik vind het hart op de goede plaats belangrijker dan een hoge IQ. Veel afgestudeerden zijn erg eenzijdig denkend. Ze hebben echt niet overal verstand van.

 14. PG

  Met een andere voorman zou FvD snel kunnen uitgroeien tot een grote partij in de 1e en 2e kamer.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.