Column Jan Roos: Een kritische schoolkrant-redacteur wilde mij interviewen over racisme, dus bij deze!

Ik kreeg via social media het verzoek om een interview te doen over racisme in onze samenleving voor een schoolopdracht. De jongeman die mij dat vroeg vertelde dat het een idee is van een, hoe kan het ook anders, linkse lerares. Dus dan weet je precies wat de verwachting is van deze mevrouw. En daar had hij dus weinig zin in en dat motiveerde mij juist weer om mee te werken.

Ik wilde het jullie dan ook niet onthouden, dus bij deze het hele verhaal. INTEGRAAL. Ik denk zomaar dat na het lezen er een docente huilend een kopje groene thee aan het drinken is. De knul moet het waarschijnlijk met een onvoldoende doen, maar dat heeft hij er vast voor over gehad.

Als je mensen zoals Sylvana Simons hoort praten, krijg je het idee dat we in het meest racistische land op aarde leven. Het lijkt ons duidelijk dat elk weldenkend mens walgt van racisme. Maar in welke mate is er volgens jou in Nederland racisme aanwezig, als je bijvoorbeeld de vergelijking trekt met Amerika?

“Er is geen enkele vergelijking met Amerika te maken. Daar is inderdaad soms nog sprake van onvervalst racisme, ook vanuit de overheid en dus ook politie en justitie. In Nederland is dat niet het geval. Ook zijn de rechten van minderheden verankerd in onze grondwet en hebben wij een uiterst pro-multiculturele politietop en linkse rechters. Onvergelijkbaar dus.”

“Ik durf zelfs te stellen dat ons land het minst racistische land van de wereld is. Zo langzamerhand krijgen minderheden namelijk meer rechten dan autochtone bewoners. Zo is het in ons land heel normaal om mensen af te wijzen op hun huidskleur of geslacht (blank en man). Wat overigens gewoon discriminatie en racisme betreft.”

“Als je Sylvana Simons hoort praten luister je naar iemand die gelooft in identiteitspolitiek. Dat komt erop neer dat je iemand niet als individu ziet, maar je ziet een huidkleur, een sekse, een geaardheid etc etc. Het is niet alleen een vorm van verzuiling op grond van o.a. ras (wat de definitie van racisme is), maar ook het begin van polarisatie. Ook daar zegt mevrouw Simons tegen te zijn, maar praktiseert zij dagelijks in haar uitingen.”

Denk jij dat er veel racisme op de werkvloer aanwezig is? Zo ja, Hoe zou dit in jouw beleving opgelost moeten worden?

“Natuurlijk is er racisme op de werkvloer, net als seksisme. En dat dient te worden bestreden. Daar hebben we wetten voor. Is er veel sprake van? Nee, dat geloof ik niet. Net als het bestaan van institutioneel racisme. Dat is een luchtkasteel van mensen als Simons. Want dat zou namelijk betekenen dat de overheid en al haar ambtenaren meewerken aan het bewust discrimineren van minderheden. Dat is natuurlijk onzin. Wat zeg ik, het tegenovergestelde gebeurt wel en dat noemt men dan positieve discriminatie. Wat vreemd is, want er is niks positiefs aan discriminatie.”

“Arbeidsdiscriminatie is wel een groot probleem. Mensen nemen liever Piet aan dan Ahmed. Dat ligt overigens niet alleen aan de werkgever die er xenofobisch denken op nahoudt, het komt ook door de oververtegenwoordiging van allochtonen als het gaat om overlast, criminaliteit en religieus fanatisme. Mijn compagnon is een Marokkaan en hij wordt niet eens uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek omdat hij inderdaad Ahmed heet. De beste man is uiterst intelligent en heeft een prachtige CV. Alleen om zijn naam komt hij niet aan de beurt. Dus dat is niet te ontkennen en dat dient bestreden te worden. Maar dat moet wel van twee kanten komen.”

“Werkgevers moeten stoppen om mensen per definitie om hun afkomst te weigeren. Allochtonen moeten werk gaan maken van hun slechte reputatie af te komen. Want zeggen dat ze allemaal slachtoffer zijn van een paar rotjongens is natuurlijk aantoonbaar onwaar. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de cijfers van het CBS waar duidelijk wordt aangetoond.”

Wat vind jij van de Black Lives Matter organisatie? En wat vind jij ervan dat Femke Halsema bij een demonstratie aanwezig was met het logo van BLM op haar shirt? (Terwijl de coronamaatregelen aan de laars werden gelapt)

“Black Lives Matter heeft zelf gezegd dat ze een Marxistische beweging is. Ze komen dus niet op voor de rechten van de donkere medemens, maar willen ons allemaal knechten naar het Marxistische, lees uiterst linkse, ideaal. Ik vind deze organisatie dan ook gevaarlijk. Dat ze de ongelukkige dood van George Floyd, overigens een draaideurcrimineel, misbruiken om hele steden plat te branden toont al aan wat hun beweegredenen zijn. Namelijk om het bestaande systeem letterlijk te vernietigen. Overigens geven ze dat ook zelf toe. Halsema is ook uiterst links, dus die vindt deze club fantastisch. Zelfs zo fantastisch dat de demonstratie ondanks een pandemie van haar door moest gaan.”

“Ze liep daar overigens niet met een BLM logo, maar met een verwijzing naar de afschaffing van de slavernij. Ook een politiek statement natuurlijk daar het gebruikelijk is dat een burgemeester voor alle inwoners van de stad is en boven de partijen staat. Maar goed, je kan het haar nauwelijks kwalijk nemen. Het beste mens had natuurlijk die functie niet mogen krijgen met haar beperkte kunnen. Alleen ook hier was er sprake van seksisme. Het moest immers een vrouw worden, net als in Den Haag waar mevrouw Krikke er een puinhoop van maakte en kon vertrekken. Het is te verwachten dat Halsema datzelfde lot zal ondergaan.”

Jan hoe sta jij nu in de Zwarte pieten discussie? Toen jij lijsttrekker van VoorNederland was, stond jij voor het behouden van dit Nederlands stukje cultuur. Sta jij er nog steeds zo in, of ben je bij gedraaid?

“Zwarte Piet is geen discussie. Het is geen slaaf, het is geen blackface, het is geen racisme, het is een vriendelijk kindersprookje. Als je uit Afrika komt, zoals anti-Piet voorman Jerry Afriyie kan het zijn dat je het een vreemde traditie vindt. Dat betekent niet dat het dan dient aangepast te worden. Ik denk dat als ik in Ghana ga wonen, zijn geboorteland, en daar ga roepen dat hun tradities moeten worden afgeschaft ik met pek en veren het land uit wordt gegooid. En gelijk hebben ze. Ik zal waarschijnlijk wel eerst worden uitgemaakt voor racist.”

We kunnen wel zonder twijfel stellen dat er op dit moment een ‘ cancel cultuur’ gaande is. Denk bijvoorbeeld aan de opmerking van Johan Derksen waarna Veronica Inside geboycot werd. Wat vind jij van deze cancel cultuur, en is deze cultuur nog te stoppen of zijn we deze fase al voorbij?

“Ach ja, de cancel cultuur is een uitwas van het al eerder beschreven Marxisme. In dit geval is het cultuur Marxisme. Als je in de geschiedenis kijkt van socialistische en communistische dictaturen (dat zijn ze overigens uiteindelijk altijd want geen normale bevolking zou zo’n ideologie blijven omarmen) zie je dat dat het eindstation is van de cancel cultuur. Er blijft niets over dan door de staat goedgekeurde dingen. Elke vorm van afwijkend gedrag wordt direct afgestraft. Vaak met de dood als gevolg. In die landen mag je niet anders denken, praten, schrijven, creëren, filosoferen en zelfs leven. Alles wordt aan de meetlat gelegd of iets geaccepteerd kan worden.”

“Wij zitten nu in de vroege fase. Het is nog niet verboden anders te doen of te zijn, maar vanuit groepsdruk wordt wel geprobeerd dat te voorkomen. Dus mensen die op tv iets zeggen wat zij niet leuk vinden dan moet die persoon worden ontslagen, bedrijven mogen geen reclame meer uitzenden rond dat programma en het krijgt de stempel FOUT. Het aardige is natuurlijk dat dit soort mensen die willen dat alles eendimensionaal wordt zichzelf divers, pluriform en inclusief noemen. Maar als ze de macht krijgen zal er bloed vloeien. Want juist hun benadering van goede mensen en foute mensen is zo fascistisch als de pest. Overigens is fascisme ook een linkse uitvinding.”

Een aantal maanden geleden was er weer een soort beeldenstorm gaande. BLM en Antifa demonstranten sloopten en bekladde beelden van personen uit het verleden. Ook werd laatst het beeld van Abraham Lincoln vernield, terwijl hij aan het roer stond bij de afschaffing van de slavernij. Wat vind jij van deze ‘Beeldenstorm’?

“Ze zouden keihard moeten worden aangepakt. Want wie beschaving probeert om te werpen met anarchistisch geweld is een gevaar voor de samenleving. Dat de politie erbij staat en niks doet geeft aan dat deze beweging de overheden angst aanjaagt en dat is een uiterst beroerde raadgever.”

In Amerika is een wet gemaakt waarin staat dat je bij het plegen van vandalisme op deze beelden je een celstraf krijgt van 10 jaar. Hoe vind jij dat de Nederlandse overheid had moeten ingrijpen bij deze gebeurtenissen?

“In Amerika worden er nog dagelijks beelden omver getrokken. Heel grappig dat antifa (anti-fascisten) dat doen uit naam van BLM. Je noemt je anti-fascist maar kopieert exact het handelen van de SA (Sturmabteilung). Het zou om te lachen zijn als het niet zo verdrietig was. In Nederland zijn vooral beelden besmeurd. Het is heel triest en de politie zou keihard moeten optreden. Overigens is een onderdeel van cultuur Marxisme het uitwissen van de geschiedenis. En geschiedenis is de grond waarop wij lopen. Natuurlijk zijn er fouten gemaakt. Natuurlijk zijn er zwarte bladzijden in de geschiedenis. Daar kan je van leren. Door het laten verdwijnen blijft er niets over.”

Waarom denk jij dat deze demonstranten dit doen?

“Omdat ze stapelgek zijn.”

Jan, vind jij dat de overheid op dit moment zich voldoende bezig houdt met racisme? En denk jij dat de racismebestrijding juist wordt aangepakt?

“Het gaat nergens anders meer over. Je mag bijna blij zijn dat corona deze psychose heeft ingedamd. In de media ging het ook nergens anders meer over. We hebben antiracismewetgeving. Dat is voldoende. De overheid kan niet meer doen. De samenleving dient het uit te bannen. Van bovenaf opleggen heeft geen enkele zin. Zeker niet als het als een soort anti-blanke zelfhaat wordt gepresenteerd. Dan bewerkstellig je het tegenovergestelde.”

Hoe vind jij dat onze mainstream media functioneert? Vind jij dat deze media gekleurd is? En zo ja wie of welke gedachte zit daar achter?

“De mainstream media zijn allemaal links-liberaal. Allemaal. Dus de pluriformiteit waar ze dag in dag uit over kletsen bestaat helemaal niet. Want hoe kan je jezelf pluriform noemen als iedereen en alles hetzelfde denkt. Zet de NPO maar eens aan. Als voorbeeld neem ik Trump. Op elke zender, elke omroep, elk programma is men tegen hem. Maar ook op RTL is men tegen hem. Ook in elke krant is men tegen hem. Ook elke columnist is tegen hem. Samenvattend: de hele mainstream media is tegen de president van Amerika. Naast dat het nogal zielig is, want de meeste Amerikanen weten niet eens dat ons land bestaat, laat staan dat het doen en laten van onze media daar enige indruk of invloed heeft, toont het maar aan dat er geen pluriformiteit is. Want waar zijn de voorstanders van hem? Bestaan die dan niet? Jazeker wel, ze komen alleen niet aan het woord. Dus ook dat is eendimensionaal.”

“Er is maar één smaak. En dat is nou precies wat een dictatuur is. En als de linkse mensjes het niet snappen, wat ze nooit doen omdat hun smaak nu de baas is, moet je ze vragen of ze het leuk zouden vinden als de hele media rechts zou zijn. Dat iedereen pro Trump is. Hun antwoord is dan wel nee. Maar goed, denken is vaak een lastig proces als je geest vertroebeld wordt kinderlijke emotie.”

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

27 reacties

 1. Sabreur

  Duidelijker dan dit kan het niet worden.

 2. JFU

  Dit meester stuk moet verplichte leerstof worden.

 3. Meriadoc Brandebok

  Jan Roos is veroordeeld omdat hij een kind heeft geslagen.

  1. Mogguh

   Sodemieter toch op zakkenwasser met je stemmingmakerij, Jan Roos heeft een allochtone puber terecht een draai om zijn oren gegeven.

  2. werikke

   zouden ze bij jou moeten doen. wat wil je nu hiermee zeggen dan opnaaien

  3. Umut Aydin Sahin

   Nederland op zijn smalst. Turkse kinderen worden zo vaak door hun ouders geslagen. Dan kan zo’n tikje van Jan Roos (was trouwens zelfverdediging) er ook nog wel bij. Hahaha, dan kun je 75% van alle Turkse ouders wel veroordelen.

  4. Rene van der Grijp

   Brandegeit is echt een man van de inhoud, dat kun je wel zien.

  5. Vriend

   De opmaat naar fascisme, volgens Maria Brandegeit. Want alles is vandaag fascisme bij hem.

   1. Rene van der Grijp

    Jan Roos legt hier goed de vinger op de eendimensionale kuddegeest die er heerst. Aangezien Brandegeit ook een kuddedier is reageert hij met een persoonlijke aanval op de boodschapper.

    Hier nog maar eens het filmpje over het cultuurmarxisme:

    ht*ps://www.youtube.com/watch?v=T5zkjRlfw70

    Aan het eind zie je de kudde. Afwijkende meningen worden niet getolereerd.

  6. M.Dikker

   Hahahahaha…. Dat “kind” heeft hem aangevallen. Met een honkbalknuppel als ik me goed herinner. In een groep uiteraard; zulk volk komt nooit alleen.

 4. Winfrida

  Stel dat Donald Trump een zwarte man was geweest met dezelfde daden en handelen. Dan zou hij waarschijnlijk minder fel zijn aangevallen als nu, neem ik aan.

  1. Loelap

   Sterker nog, hij was dan geroemd om zijn daden.

   1. wesley bentley

    Dat wordt hij nu ook al

   2. Maurits Dekker

    Nog sterker, hij had waarschijnlijk een Nobel-prijs gekregen.

 5. Yoyo

  Jan, weer een ouderwets goed commentaar!
  Goed bezig!

 6. werikke

  zeer nuchter en duidelijk. dank

 7. Blondie

  Goed stuk Jan Roos, pas goed op je zelf,
  voor je het weet is er een Jan Roos plein in Rotterdam.

  1. wesley bentley

   Of je komt vergiftigd in een Duits ziekenhuis terecht.

 8. Bunky01

  Scherpe, indringende en waardevolle analyse, chapeau !

 9. lucinde

  Ik heb met Jan te doen, afgegleden tot niveau lokale schoolkrant.

  Beetje meneer cactus…

  1. Do

   Mooi stuk wederom van Jan.

 10. PG

  De bekende “spijker op zijn kop” !

 11. Marija

  Echt Jan, het scherpst op de snede.
  Veel van te leren.
  Chapeau!

 12. 56RdK

  Goed en doordacht verhaal! Chapeau! Dat er maar meer van mag komen!

 13. Ernest Stern

  “Er is geen enkele vergelijking met Amerika te maken. Daar is inderdaad soms nog sprake van onvervalst racisme, ook vanuit de overheid en dus ook politie en justitie. In Nederland is dat niet het geval.”

  Je kunt van malle Jan zeggen wat je wilt, maar niet dat hij niet heel consequent zijn hoofd in het zand kan steken.

  ht*ps://nos.nl/artikel/2336228-racisme-en-discriminatie-in-nederland-dit-zijn-de-cijfers.html

  „Als wij wijzen op institutioneel racisme bij de politie, bedoelen we daarmee niet dat alle politiemensen racisten zijn. Tegelijkertijd is het wel zo dat alle agenten door hun handelen gezamenlijk een enorme ongelijkheid creëren.”
  ht*ps://www.nrc.nl/nieuws/2020/09/27/het-racisme-van-een-gaaf-land-a4013767

  ht*ps://decorrespondent.nl/11317/institutioneel-racisme-in-nederland-wat-het-is-waar-het-zit-en-wat-jij-eraan-kunt-doen/464087536-47232adb

 14. Roelette

  Onbegrijpelijk dit verhaal over racisme: dat bestaat dus helemaal niet want r is maar één ( menselijk ) ras: genus homo, dat voor 99,999% identiek aan elkaar is: dat de mens met zijn identieke hersenen discrimineert op geloof, kleur, overtuiging, aard, voorkeur etc. enz. is dan natuurlijk weer een ander verhaal!!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.