In het nieuwe pensioenstelsel kunt u al snel op een houtje bijten. Eet smakelijk!

Econoom Frits Bosch ziet bijzonder weinig positieve eigenschappen van het nieuwe pensioenstelsel dat momenteel in voorbereiding is bij minister Koolmees: “Als het Pensioenakkoord doorgaat, verdwijnen we uit de top 100, richting Rwanda,” legt hij uit. Samen met pensioendeskundige Onno de Lange verkent hij alternatieve voor het in zijn ogen “absurde” nieuwe stelsel.

Het ABP gaat wellicht in 2021 de pensioenen korten. Er zullen dan vele fondsen met een dekkingsgraad beneden de 90% zijn die het voorbeeld van ABP zullen volgen, tenzij minister Koolmees alsnog ingrijpt en zijn Pensioenakkoord aanpast.

Want sinds minister Koolmees zijn Pensioenakkoord gepresenteerd heeft, heb ik op deze site in verschillende artikelen uitgebreid beargumenteerd waarom het een zéér slecht plan is. Ik ga dat niet herhalen, maar beperk me tot de essentialia. Het plan komt er op neer dat deelnemers vrijwel geheel beleggingsrisico’s voor de kiezen krijgen. Die risico’s zijn bepaald niet gering in deze coronatijd zoals we allemaal weten. Recessie met extreem hoge werkloosheid en faillissement lijkt moeilijk te vermijden. Het lijkt niet onlogisch te denken dat kapitaalmarkten, de effectenbeurzen, daar een tik van meekrijgen. En dat bij een algemene dekkingsgraad van 95% terwijl het volgens DNB minimaal 120% dient te zijn.

Wat is mijn conclusie? Als er ooit een moment is geweest om deelnemers van pensioenfondsen niet het volle risico te laten lopen – bij een totaal pensioenvermogen van €1.500 miljard – dan is het nu. Kan het nóg absurder? Ja, Koolmees heeft bedacht de intergenerationele solidariteit door te knippen. Dat vertaalt hij naar ‘ieder kruipt in een beleggingscategorie vanwege zijn of haar leeftijd en daar blijkt hij in zitten, wat er ook gebeurt op de beleggingsmarkten. Als u ouder bent blijft u in obligaties, ook al gaat de rente omhoog ten koste van uw pensioenvermogen”. U kunt dan op een houtje gaan bijten. Eet smakelijk!

Heer Koolmees, voor wat hoort wat, u geeft dan toch wel eigendom over het opgebouwde pensioenvermogen en zeggenschap?” Nee, u moet ja en amen zeggen en vooral niet verder klagen. Naar mijn mening heeft Koolmees de functie van een pensioenfonds vakkundig uitgehold. Ons huidige stelsel geldt nog als één van de beste ter wereld. Als het Pensioenakkoord doorgaat, verdwijnen we uit de top 100, richting Rwanda. Ik heb me dus gekeerd tegen het Pensioenakkoord, maar Koolmees luistert niet en is zo eigenwijs als de pieten.

Ben ik de enige die dit akkoord niet ziet zitten? Nee, er is helemaal niemand die zegt: “bravo Wouter, geweldig!” Integendeel, diverse professionals proberen nog te redden wat te redden valt, met gemorrel aan de randen. Leuk geprobeerd, heren, maar tevergeefs, je kunt een systeem wat in de basis bagger is niet verbeteren door gemorrel. Je kunt een kat niet laten blaffen als een hond. Koolmees’ systeem moet van tafel omdat het verrot slecht is.

Wat was mijn voorstel? Of je laat het huidige systeem in takt en verhoogt de rekenrente en zet die vast. Of je gaat voor een rigoureus flexibel systeem, mét individuele zeggenschap.

Maar je kunt praten als brugman; er wordt niet geluisterd. Alhoewel… ik heb een gesprek met Onno de Lange, secretaris van het Instituut voor Pensioeneducatie (IVP).

Frits Bosch (FB): vindt u dat het huidige pensioenstelsel niet meer functioneert?

Onno de Lange (OL): “Het is niet onbegrijpelijk dat men niet tevreden is met het huidige stelsel. Want vele Nederlanders realiseren een pensioen dat slechts 35% van het laatste salaris.“

FB: wat is uw voorstel?

OL: “IVP stelt een pensioenplatform voor dat een oplossing voor dit probleem biedt. Hoewel veel Nederlanders beseffen dat een pensioen van 70% van het laatstgenoten salaris er niet meer in zit, begrijpen maar weinig dat dit in werkelijkheid veel lager is. Het nieuwe stelsel verandert hier niets aan.

Wij pleiten voor een oplossing die het voor de Nederlandse particulier makkelijker maakt om zijn of haar pensioenpositie te verbeteren en waarin pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders samenwerken. Wij hebben een mandaat om een alternatieve oplossing te formuleren die geschikt is in zowel het oude als het nieuwe stelsel en met draagvlak bij pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders.”

FB: Waar pleit u voor?

OL: “We pleiten voor een overkoepelend pensioenplatform waarin verplichte actieve en gewezen deelnemers en gepensioneerden door hun pensioenfonds worden geïnformeerd over de mogelijkheden om hun pensioen flexibel aan te vullen vanuit het netto-inkomen. Het is een digitale etalage met pensioenproducten van verzekeraars, banken, vermogensbeheerders en recente aanbieders zoals de premiepensioeninstelling of het pan-Europese pensioenproduct (PEPP).”

FB: Hoe kunnen deelnemers hiermee omgaan?

OL: “Iedere deelnemer ontvangt van het pensioenfonds een inlogcode om de persoonlijke pensioenpositie vast te stellen. Op basis van gecombineerde data van het pensioenregister, de belastingdienst, het UWV en spaar- en beleggingsrekeningen kan de deelnemer zien hoe hij of zij ervoor staat. Door persoonlijke aanpassingen te maken op het gebied van risicobereidheid, levensstijl, gezinssituatie en andere factoren, kan de deelnemer zien of er moet worden bijverzekerd, –gespaard of –belegd op de korte of langere termijn.’ Het nieuwe platform maakt het vervolgens mogelijk om te kiezen tussen verschillende pensioenproducten die passen bij de persoonlijke situatie van de deelnemer. Hieruit kan de deelnemer zelf kiezen, maar hij of zij kan ook een financieel planner of andere dienstverlener in de keten van de pensioenvoorziening inschakelen. ‘Om het voor pensioenfondsen mogelijk te maken om producten of diensten van andere aanbieders te distribueren via dit platform, is een wijziging nodig van de wettelijke taakafbakening die geldt tussen pensioenfondsen en verzekeraars.

FB: Hebt u dit getoetst op haalbaarheid?

OL: “Ja, we hebben getoetst en er is draagvlak. Dit is belangrijk en een substantiële wijziging van het huidige pensioenstelsel. De wijziging ligt ter bestudering bij het ministerie van SZW. Het beheer en overzicht van het platform moet in handen komen van een op te richten onafhankelijke entiteit. In het bestuur zitten aanbieders van pensioenvoorzieningen: verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioenfondsen plus deelnemers/consumenten. Door als voorwaarde te stellen dat alleen onder extern toezicht staande instellingen zich mogen aansluiten bij dit platform, zowel aan de productzijde als aan de vraagzijde wordt “toezicht op toezicht” voorkomen.’ De entiteit moet er op toezien dat particulieren goed worden bediend en dat de aanbieders voldoen aan vastgestelde kwaliteitscriteria voor service, producten, opleiding en communicatie.”

FB: Wat zijn voor deelnemers de voordelen van een dergelijk platform?

OL: “Die zijn duidelijk! Voor de overheid brengt de versobering van het tweede pijler-pensioen een mogelijke stijging van de uitgaven aan zorg en bijstand met zich mee, omdat mensen dit zelf niet meer kunnen opbrengen door onvoldoende pensioeninkomen. Zij zijn daarom gebaat bij het vergroten van het pensioenbewustzijn en het toegankelijker maken van derde pijler-oplossingen.’ Voor verzekeraars, banken en vermogensbeheerders ontstaat een nieuwe markt, die anders moeilijk te bereiken is.”

OL: “Om de markt van Nederlandse werkgevers, werkenden en gepensioneerden te bereiken en te motiveren om actie te ondernemen voor het verbeteren van hun pensioenpositie, zijn inspanningen nodig. Via distributie door pensioenfondsen blijven de kosten voor de deelnemers het laagst.”

FB: Wat zit erin voor het verplichte pensioenfonds?

OL: “Als je een pensioenfonds vraagt naar hun hoofddoelstelling dan is het antwoord “een goed pensioen bieden”. Maar in de huidige realiteit kunnen pensioenfondsen hun deelnemers niet helpen bij het oplossen van individuele pensioenproblemen en hierdoor dreigt het draagvlak voor een verplicht pensioenfonds af te nemen. Want wie wil er nu verplicht ergens een bij voorbaat ontoereikend pensioen opbouwen?”

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?en “Feminisme op de werkvloer.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

18 reacties

 1. vandaag

  Wat een ontzettende domme stigmatiserende titel.

  Of je nu een zogenaamd zeker pensioen hebt in een DB regeling waar door overheids ingrijpen schandalig gekort wordt of dat je een DC regeling waarbij de risicos gespreidt kunnen worden aan het einde van de looptijd door gespreid inkopen.

  Grootste voordeel van de nieuwe regeling is dat korten nooit meer mogelijk is, de regeling persoonlijk is, diverse bijproducten individueel in een collectieve regeling verzekerd kunnen worden (je hoeft dus niet mee te doen)

  Waarom zo een gestuurd artikel , het gras is altijd groener bij de buren maar de nieuwe DC variant is geen slechte optie in vergelijk met de oude DB variant met een negatieve rekenrente.

 2. saddy

  Met de plannen van Timmermans kunnen bedrijven straks geen winst meer maken.

  Elk pensioenfonds heeft verplicht al waardeloze zuid-europese obligaties aan moeten kopen.

  Door het continu bijdrukken van geld wordt de euro steeds minder waard.

  Aandelenwaarde naar nul, obligaties waardeloos en voor wat je in je oude matras hebt koop je niks meer: Je pensioen kun je vergeten.

  1. vandaag

   Ook dit scenario is niet meer mogelijk in de nieuwe DC variant !

   Iedereen kan zijn beleggingen zelf kiezen. ( zie bijvoorbeeld befrank , lifesight enz )
   negatieve zuid europese shit kan je links naast je neerleggen

   1. saddy

    @vandaag
    Dank je voor de eye-opener.
    Toch: ik heb te horen gekregen dat zuidelijke obligaties verplicht zijn. (via de ECB) maar ik zal nog eens navragen. (Je kunt zelf wat keuzes maken maar lang niet alles.)
    En: Waar moet je nog in beleggen? Obligaties hebben bijna nul rendement. Ik zie ook niet dat bedrijven (aandelen) nog winst blijven maken met al die regels die Timmermans c.s. gaan uitstrooien. Vastgoed met thuiswerken en leegloop winkels ook niet.
    Bovendien zie ik op korte termijn de AOW vermogensafhankelijk worden. Wat je dan aan pensioen krijgt wordt van je AOW afgetrokken. Dus ook in die zin zie ik het negatief in.

    1. vandaag

     @Saddy , Je moet even verschil maken in de nieuwe en oude regeling. Oud = DB (meestal) en nieuw = DC . De inlegstaffel verdwijnt en wordt een flatfee. Iedereen beheert zijn eigen potje. Afhankelijk van je “pensioen beheerder” krijg je een eigen dashboard waar je al je zaken kan regelen. Sommige aanbieders zijn heel ver en een verademing voor de gebruiker anderen blijven vast geroest hangen in het oude DB van wij pensioengroep bepalen. Die laatse groep gaat alles verliezen.

     De nieuwe beheerders hebben een dashboard waar jij alles kunt kopen. Je kunt ook risico zien wat je gaat lopen. Kortom het dashboard is een lopend document wat je meeneemt in je beslissingen en je assisteert. Er is niemand die zegt dat mag je niet kopen of dit moet je kopen. De pensioen beheerders hebben natuurlijk ook standaard profielen. Wil je veilig meelopen met een gemiddelde tracker kan dat ook. (misschien voor de meeste wel de beste en veiligste optie, 5 tot 6 % per jaar is mooi stabiel rendement)

     Oud DB = rekenrente voor berekening verplichtingen , geen eigen keuzes , verzekeringen NP en WP verplicht , verplichting tot voorgeschreven verdeling.
     Nieuw DC = geen rekenrente maar flatfee van 25%, alles vrij te kiezen (binnen keuzes provider) , open markt dashboard, verzekeringen zijn op verschillende manieren te regelen, valkuil bij einde contract WAS de verplichte inkoop van pensioen in 1 keer wat je nu mag spreiden om koers en valuta risico af te dekken.

     Met de huidige negatieve rente en verplichte inkoop van obligaties kan je geen DB regeling meer voeren. Immers elke euro ingelegd krijgt een negatief rendement.

     Wat men belasting technisch kan is natuurlijk eindeloos. Men kan ook deze mooie regeling kapot belasten bij uitkering.

     Wat de aow gaat doen weet ik niet maar inkomensafhankelijk zou kunnen. je weet het immers nooit met die haagse gifmuizen en rioolratten. Nivelleren via de jaarlijkse aangifte kan natuurlijk ook. Pas de algemene heffings korting ( hebben ze al een paar keer gedaan) aan en je vlakt iedereen af.

     kan je hier wat mee , ik noemde al befrank en lifesight , dat zijn wat mij betreft voorlopers op de toekomstige markt.

     1. saddy

      @vandaag
      Ja, ik kan hier iets mee.
      Dank je wel

     2. Vriend

      Wat ook een mogelijkheid is, is op je pensioenleeftijd vertrekken naar een land waar het leven een stuk goedkoper is en de huizen zeer betaalbaar zijn. Nederland is peperduur, met alles. En dat zal niet veranderen.

      In zo’n land kun je met een lager pensioen veel meer doen dan in Nederland en dus een rijk leven lijden – het gaat er niet om wat je ontvangt maar wat je ermee kunt doen.

 3. Blondie

  Rutte heeft de Nederlandse bedrijfspensioenen, ca 1600 Miljard Euro in Brussel gestald, alle landen van de EU gaan er uit snoepen.
  Pure diefstal, maar ja zoek eens een rechter, die Rutte hierop durft aan te spreken.

  NEXIT en RUTTUP.

  1. vandaag

   Omdat in het nieuwe pensioenstelsel “waarschijnlijk ” – moet nog heel veel geregeld worden – oude regelingen ingevaren MOETEN worden zal ook hier rutte achter het net vissen. Is een nog een dingetje met herverzekerde premie regelingen

 4. Toverkol

  Het maakt niet uit in welk pensioen stelsel je zit, zolang de zuidelijke EU landen niets aan hun schulden economie doen devalueert ons pensioen. Deze devaluatie kunnen we onmogelijk nog inhalen ! Dus….. Nederlanders we zullen armoe ervaren dankzij de immer solidaire fransen, Italianen en natuurlijk onze eigen Mark Rutte die het voor de knoflook vreters heeft mogelijk gemaakt !

  1. vandaag

   Dit is dus aperte onzin. Verdiep je eerst in de DC (defined contribution) regeling alvorens het gelijk te stellen aan de al oude DB (defined benefit) regelingen. De oude regelingen hebben een rekenrente de nieuwe niet.

   Goed inleggen – dus zuidelijke negatieve bonds laten liggen – geeft uiteindelijk een rendement wat de inflatie ruimschoots verslaat. Behaalde rendementen in het verleden bieden geen garantie naar de toekomst daarom is de overgang van DB neer DC eindelijk een feest. De vakbonden hebben schoorvoetend ingestemd omdat ze niet langer de consequenties kunnen verkopen – die je benoemt – aan hun achterban. Het zijn de bonden die vanuit hun collectief gedachte DC altijd geblokkeerd hebben door het risico aan de achterkant pensioen inkomen. Dat mag je nu eindelijk spreiden en over meedere jaren inkopen waardoor alle obstakels zijn verdwenen.

 5. Bes Tolen

  In Duitsland is wettelijk vastgelegd, dat de pensioenen niet gekort mogen worden. Verder zijn ook dit jaar de pensioenen flink verhoogd, namelijk met 3,40%, drie komma veertig procent, en voor Oost Duitsers met 4,20%, vier komma twintig procent, omdat de Oost Duitsers een achterstand hebben.
  Elk jaar is daar nog verhoogd! Met zulke percentages!
  Het stelsel van Nederland is veel en veel slechter voor de deelnemers dan het Duitse. Het is tijd om het hele Haagse zootje eens voorgoed op te rollen. Omdat het helemaal geen financiële kennis heeft en de D66 propaganda, die ook het opzetten van de jeugd tegen de ouderen inhoudt, gezicht geeft.
  Bovendien gaat van de meest hoge staatsuitgaven er onnoemelijk veel naar zaken waarvan ieder zich moet afvragen of hier de politiek ooit voldoende bevoegdheid voor heeft gekregen van het volk. Mijns inziens is de verantwoording tegenover het volk onvoldoende om zo te mogen regeren als de laatste veertig jaar is gebeurd.

  Overigens komen mij de inkomenscijfers van CBS niet als betrouwbaar voor. Ik vermoed, dat wordt uitgegaan van de hoogte op pensioendatum en daar is dan nog bijgeteld voor inkomsten uit werk en uit vermogen.
  Ik merk verder op dat het particulier vermogen van de meeste Nederlanders wel erg laag ligt. Bovendien zijn de huizenprijzen in Nederland hoog zodat men en zeker de politiek, zich wel eens mag afvragen wat het betekent dat de Nederlanders zo weinig eigen vermogen hebben. Is het land uitverkocht? Grotendeels. Dat het in de uitverkoop staat moge duidelijk zijn. De pensioenpot is dan nog waar het meeste geld in zit. Dat zou wel eens de reden kunnen zijn waarom regeringen die pot met geld afgrenzen en ook box 3 inkomstenbelasting zo oneerlijk belasten. Wat verdoezelen ze meer?

  1. vandaag

   quote Verder zijn ook dit jaar de pensioenen flink verhoogd, namelijk met 3,40%, drie komma veertig procent, en voor Oost Duitsers met 4,20%, vier komma twintig procent, omdat de Oost Duitsers een achterstand hebben. end

   Praat je nu over pensioen of AOW (altersrente) ? Volgens mij (geleerd op een seminair) draait Duitsland bijn a volledig op de gewerkte jaren en het daarbij horende staatspensioen de altersrente. Bedrijfspensioenen zoals wij die kennen heb je niet veel in Duitsland.

   Overigens is elke verhoging die niet gedekt is in een pot bijzonder dom omdat de eindafrekening altijd komt.

 6. Bes Tolen

  Vermogen is als het ware bespaard op arbeid. Dat maakt het eenvoudiger bij goed investeringsbeleid betere inkomens te verwerven. Mogelijk is het Duitse economische systeem in totaliteit dan beter zodat het hogere inkomens geeft. De vraag is hoe dat komt.
  De financiële macht is geconcentreerd bij de FED, een particulier bezit in Amerika. De nul procent rente is een gemanipuleerde marktprijs. Daarmee is de situatie oneerlijk. De EU volgt dat en gedwongen ook de individuele staten waarvan er blijer kunnen zijn dan hun staatsburgers.

  1. Freba

   De FED; niets anders dan een criminele organisatie, gevestigd in de schurkenstaat , de VS, geleid door Zionisten. Een “onbesneden” meneer zal nooit directeur worden. Je ziet het pas als je Ze doorhebt.

   1. Vriend

    Je ziet de ware en verachtelijke antisemieten pas als ze zich blootgeven.

 7. Bes Tolen

  Ik had duidelijker moeten stellen. Vermogen komt voort uit besparing.

 8. Freba

  Pensioenpotten zijn virtueel. Heb 47 jaar keurig betaald en het ABP maakt rendementen die boven de 5/6% liggen en dan nu aankomen dat er te weinig aanwezig is. Blijf gewoon potten. Verstrek het buitenland kredieten. Want als je dit niet doet komen Zij het wel ophalen. Solidariteit heet dat. We blijven toch een treurig volkje, verdeeld in het katholieke Zuiden en het Calvinistische Noorden. Terwijl Zuid en Noord Holland bevolkt worden door “Buitengaatsen”. Nog nooit anders geweest……”Heb medelijden met mij en het arme Volk”.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.