Column Ozair Hamid: Liberalisme heeft een toekomst, conservatisme niet

Nu de Renaissancevloot dreigt te zinken in de postmoderne samenleving, wordt er door sommigen gesteld dat er kansen liggen voor een fatsoenlijke rechts-conservatieve partij. Maar liggen er geen kansen voor een klassiek-liberale partij, na de progressieve revolutie binnen de VVD?

Zonder twijfel was het het eerste land dat klassiek kapitalistisch was ingericht: Nederland. Al sinds de 17e eeuw wordt de voormalige Republiek gekwalificeerd als een economisch liberaal land. En dat gebeurd niet voor niets. Het protestantse volk vond de effectenbeurs uit, de moderne bv’s en vof’s, en speculatief handelen. Op sociaal-cultureel vlak was deze vrijzinnige filosofisch ook zichtbaar; Nederlanders legaliseerden als eerste ter wereld het homohuwelijk, zijn in overweldigende mate voor drugslegalisering en geloven inmiddels niet meer in God, maar in het individu.

Nationaalconservatieven geloven niet in deze exponentiële economische en sociaal-culturele groei. De mens kan alleen lineaire groei aan, die gecontroleerd en bescheiden is, zou de droombeweging van Joost Eerdmans uitdragen. Of dat ook een waarheid is voor Nederlanders, is discutabel. Vertel dat namelijk maar aan de VOC-ontdekkingsreizigers in 1637 of aan Thorbecke, die met hun destijds radicale opvattingen het land in alle opzichten hebben laten groeien.

Ook komt er vanuit de nationaalconservatieven hoek steeds meer kritiek op het vrijemarktdenken. Invloedrijke conservatieven, zoals Tucker Carlson, halen in de media geregeld uit naar multinationals omdat deze arbeiders zouden uitbuiten. In plaats van “uitbuiting” zou de lokale gemeenschap weer centraal moeten worden gesteld, met de bijbehorende lokale ondernemers. Dus over 50 jaar niet naar Rome binnen een uur met een hyperloop, maar met een 3 uur durende vlucht, uitgevoerd door de regionale maatschappij. Verouderde, niet werkende ideeën hebben geen toekomst in een wereld waar men steeds meer verbonden raakt met elkaar, welvaart die inspeelt op de realiteit wel.

Tegelijkertijd betekent niet dat bepaalde conservatieve principes geen waarde hebben vandaag de dag. Zo wordt het gebrek aan sociale cohesie door velen als problematisch ervaren. De daaropvolgende vraag is hoe daar invulling aan wordt gegeven. Dat kan niet gerealiseerd worden door een overkoepelende, homogene cultuur of godsdienst in zo’n divers land als Nederland – maar wel door bijvoorbeeld een collectieve wil te ontwikkelen om verder met elkaar te gaan als land, uiteengezet in Qu’est-ce qu’une nation ?.

Betoog daarom niet dat Nederland drastisch verlangt naar een conservatieve partij, want dat doet het niet. Het verlangt naar brede volkspartij met een liberale signatuur.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

16 reacties

 1. Meriadoc Brandebok

  Aan het gezicht van de nieuwsanker op de foto te ien, heeft de man net in zijn broek gepoept.

 2. CLoVis

   
  @MB herkent dit beeld aan de hand van zijn eigen pasfoto’s.

  1. Meriadoc Brandebok

   😂😂

  2. CLoVis

    
   En de laagopgeleide is meteen sprakeloos;
   kan zich alleen nog maar uiten door infantiele emoticons.

   1. Thant dolph

    Leuk, meld je dat dan ook even aan alle andere reageerders met emoticons?

  3. CLoVis

   @MB

   Ik heb er nog over gedacht om voor jou
   koppeltekens tussen de let-ter-gre-pen
   te gaan gebruiken;
   maar dan leer je natuurlijk nooit iets.

 3. M. Brandenburg

  Wanneer je de ideen van de VOC beoordeelt met een kijk op zaken van het heden dan ben je al direct ongeloofwaardig zoals elke discussie met een ieder die kijkt naar het verleden en deze vervolgens beoordeeld zoals we zaken nu zien.

  En altijd die onzin als progesief is de toekomst en conservatief niet, wie niet ziet dat progresief, ook wel bekend als regressief links of socialisme geen toekomst heeft is of ziende blind of zo zwaar geindoctrineerd dat de werkelijkheid word erkend. waar je ook kijkt zie je dat juist het conservatisme groeit (conservatief houd niet in dat je tegen verandering bent, maar dat je niet gaat repareren wat niet kapot is, en niet gaat vernieuwen op een manier die aantoonbaar zaken slechter maken, zie onderwijs, zie klimaat en de onzin die links verzint, kijk naar orde handhaven en zie normen en waarden), de weerstand tegen het kleine groepje samenleving ontwrichters groeit juist. De media rapporteert daar verder niet over het omroepbestel doordrenkt met linkse oud-politici die daar de dienst uitmaken en draaien op door vooral door links royaal verstrekte subsidies aan links ingestelde organisaties waarmee zij innig zijn verwoven, iets wat in de private wereld zou worden bestempeld als belangenverstrengeling en strafbaar. Waarnaast de gedrukte media, met aantoonbare subsidies van de EUSSR langzaam is opgekocht door een links Eurofiel verlengstuk in dienst van die EUSSR. Zien we in Europa dat de anti EUSSR krachten elke verkiezing zwaar winnen en gingen van 3% tot 7% tot 27% tot nu maar liefst 49%, en de staatspartijen dwingt om hun masker te laten vallen en toe te geven dat ze allemaal keihard links zijn en enkel verschillen in naam, vandaar ook dat we nu in Nederland een overheid met zoveel partijen hebben en het aantal partijen enkel maar zal toenemen, wanneer rechts blijft groeien. Het is links allemaal samen om zogenaamd de keus van het volk uit te voeren, maar de keus van het volk is op een partijprogramma dat in de praktijk bij linkse partijen inclusief de VVD de prullenbak ingaat om vervolgens de linkse staatpartijen belangen te behartigen, en dus verrijken aan belastinggeld, royale vergoedingen, minimale arbeid, en het volk dat steeds verder wordt uitgekleed, om enkel te kunnen worden gered door dat wat de problemen in eerste, tweede, derde en vierde instantie veroorzaakt, negeert, verergert en uit de klauwen laat lopen. Allemaal in de naam van progressie, maar wel met het doel om alle individuele vrijheid en zelfbeschikking de nek om te draaien, iets waar juist conservatisten tegen zijn, jij bent verantwoordelijk voor jouw leven, gezondheid en succes en niemand anders. Een doorn in het oog van de progresievelingen die denken dat meer en meer, grotere en grotere overheid de problemen gaan oplossen, de progressieven kijken zo sterk naar voren dat ze alle ellende uit het verleden dat hun richting al veroorzaakt heeft en nog steeds creeert negeren.

  1. Loelap

   Mee eens! Goed verwoord!

  2. Logica

   @M.Brandenburg, mijn complimenten. Uitstekend verwoord.

 4. Seneca

  tamelijk vreemd topic. de schrijver dezes refereert aan Tucker Carlson als dat deze een ‘invloedrijk conservatief’ zou zijn die uithaalt naar de multinationals, want deze multinationals zouden de arbeider uitbuiten. dan wordt er een vergelijking gemaakt tussen reizen met een hyperloop en een vliegtuig. auteur dezes gaat niet in op de door hemzelf geopperde stelling dat multinationals de arbeider zou uitbuiten. auteur dezes had deze stelling positief kunnen beantwoorden, want dat gebeurt elke dag, met name in de derde wereld. deze praktijken zullen hand over hand toenemen, ook in Europa want dat is een consequentie van de globalisering. in de VS is dit ook een ‘hot item’ en Trump (ik weet het, Trump noemen is vloeken in de kerk) heeft geprobeerd dit terug te draaien. over 50 jaar – eveneens door de auteur genoemd – zal de arbeider zich vliegend noch per hyperloop kunnen verplaatsen. het enige dat zijn/haar toekomst zal zijn is werken, werken en nog eens werken. maar deze toekomstige arbeider (kleinkinderen van de huidige generatie) zal wel uitgebuit worden omdat de huidige burger zo hersengespoeld of misschien wel gehypnotiseerd is, dat hij/zij niet merkt hoezeer men gemanipuleerd wordt. dat rapporteert de auteur dezes helaas niet.

 5. gustav

  Een tevreden, autochtoon volk wilt en heeft géén behoefte aan ‘progressieve’ wereld veranderende ideeën dan wel stellingnames!
  Er is helemaal niets mis met conservatisme, het heeft ons veel goeds gebracht en kan nog méér goeds brengen, wat goed is moet men met rust laten!
  Dat multiculturele groeperingen de wereld willen veranderen en naar hun hand willen zetten is evident, maar hun quasi baanbrekende ideeën kunnen we missen als kiespijn!

 6. halo1

  We zullen van dat woord “‘conservatief” afmoeten.. dat is veel te beladen en “ouderwets”…geen stemmentrekker…stabiliteit lijkt me een veel beter woord. En “progressief” moet van dat hippe, moderne image afgebracht worden door gerichte aanvallen.. want je kan ook progressief de afgrond inglijden door islamisering, chaotisering en zelfverloochening (toe te staan). En dan blijft natuurlijk altijd nog dat gouden (gesel)geschenk voor links: het nationaal-socialisme(verwijt) , dat te pas en te onpas ingebracht worden kan. De toekomst lijkt me inderdaad voor links met af en toe een conservatieve (correctie)knauw…het is niet anders.

 7. pasco

  Een land met de “extra-handicap” van teveel instromende vreemdelingen kan sowieso uiteindelijk de conservativiteit niet continueren, het fokprogramma van dit instromende is té grootschalig, het is immers toekomstig stemvee!

 8. Piet Klein

  Dankzij het massieve framen van politici en media is begripsverwarring ontstaan. Het massief framen van partijen naar rechts en extreem rechts van partijen die een andere koers willen dan het partijkartel (VVD, CDA, D66, PvdA en Groenlinks) geeft een totaal vertekend beeld van de realiteit. Een partij als de PVV wordt afgeschilderd als populistisch en rechts tot extreem rechts. Maar wie bereid is zich te verdiepen in de partij standpunten ziet dat de PVV naast een opinie over migratie (geen totaal open grenzen en wel bestaat uit het opleggen van respect voor de belangrijke basiswaarden van Nederland) er een veel socialer beleid wordt voorgesteld. De PVV is veel socialer dan wat de linkse partijen als PvdA en Groenlinks voorstellen. En vergelijk je de plannen van de PVV met resultaten van Groenlinks en PvdA dan is nog opvallender hoe sociaal de PVV is voor de hele bevolking en hoe slecht de resultaten zijn van PvdA en Groenlinks. De PVV neerzetten als extreem rechtse partij geschiedt eigenlijk alleen op basis van cherrypicking op standpunten en dan nog moet je je afvragen of deze ‘cherry’s” de partij als extreem kunnen kwalificeren dat wel legitimeren. Het extremistisch neerzetten van de PVV is min of meer het beeld dat door campagne van de tegenstanders wordt neergezet sterk ondersteund door de media tot en met de NPO toe. De PVV zou meer het predicaat midden partij verdienen waarbij de PVV duidelijk de enorm instroom van migranten ter discussie stelt. En ter discussie stelt of stromingen die zich keren tegen de westerse waarden en over gaan tot homohaat, jodenhaat, afkeer van westerse maatschappij en geen gelijke rechten voor vrouwen wel passen binnen onze maatschappij. Dat laat onverlet dat er heel veel migranten zijn die e waarderen omdat ze onze basiswaarden ook delen.

  Het partijkartel VVD, CDA, D66, PvdA, Groenlinks zijn jarenlang niet meer opgekomen voor de gewone man en vrouw zowel de autochtone als de allochtone Nederlander en dat begint vanaf de laagste inkomens tot ver boven modaal. Ook het FvD kwam veel meer op voor de gewone man of vrouw en is jammer dat ze zo in kreukels terecht zijn gekomen. Ook de partij van Richard de Mos, code Oranje lijkt zich in het midden te willen plaatsen. Er is sterk behoefte aan midden partijen die weer wel willen opkomen voor de NL-burgers. We willen graag af van het partij kartel dat voortdurend niet opkomt voor de gewone NL-burger, de allochtone Nederlander en de autochtone Nederlander. 10 jaar Rutte heeft NL weinig goeds gebracht en veel problemen gebracht. Als je er vanaf wil dan moet je geen VVD, CDA, D66, PvdA en Groenlinks stemmen. Dan kun je over links gaan SP of partij voor de Dieren maar het risico bestaat dat je dan een links kabinet krijgt mogelijk zonder VVD en CDA of weer het partijkartel terug krijgt. Of je moet voor PVV en Code Oranje gaan of het FvD als deze partij zich nog zou weten te herstellen. Of over rechts, of misschien beter gezegd over het nieuwe midden kans van slagen heeft, de peilingen zitten nog ver van een omwenteling af, echter er is geen nieuwe partij voor nodig. Je moet bereid zijn de framing die massief op je af komt links te laten liggen en serieus te kijken naar wat partijen nu echt willen en dan zijn de kansen in het midden niet slecht.

 9. plakband

  De liberale crimineel.
  De liberale druxhandelaar.
  De liberale werkeloze.
  De liberale actievoerder.
  De liberale bijstandstrekker.
  De liberale politicus.

  Een geweldige toekomst.

 10. George Knight

  Ozair Hamid haalt begrippen door elkaar. Hij komt daarom tot een afweging die weinig waard is omdat zijn definitie van de begrippen niet kloppen. Het is een raadsel waarom DDS dit betoog plaatst van iemand die niet weet waarover hij praat.

  Hamid heeft er geen idee van wat conservatisme is. Dat blijkt als hij Tucker Carlson een invloedrijke conservatief noemt. Dat is Carlson niet. Of: niet meer. Als Fox News commentator is hij het tegendeel van een conservatief. Hij is een nationalist, populist en witte racist, hoewel hij dat laatste zelf ontkent. Carlson heeft afstand genomen van conservatieven als David French en werd in de laatste campagne fel aangevallen door de conservatieven die verenigd zijn in het Lincoln Project.

  Nederland heeft geen conservatieve partij of beeldbepalende conservatieve opinieleiders die de conservatieve zaak in de publieke opinie bepleiten. Maar dat betekent niet dat er geen plek is voor zo’n partij in het politieke spectrum.

  De verwarring ontstaat als in een lijst (zie Wikipedia: ‘List of conservative parties by country’) Forum voor Democratie geschaard wordt onder de conservatieve partijen. Maar die partij is niet conservatief, maar populistisch, nationalistisch en racistisch. De maatstaf voor het conservatisme om tot een zinvolle vergelijking met het liberalisme te komen is daarom niet een racistische ultra-rechtse partij als Forum voor Democratie, maar voor Nederland een partij die niet bestaat. Dat vraagt voor sommige jonge geesten waarschijnlijk te veel denkwerk, abstractievermogen en kennis van de politieke filosofie. Dan is zwijgen beter.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.