Column Peter Plasman: Vertrouwen in de politiek beschamend laag, tijd om daar wat aan te doen!

De laatste tijd heb ik zo eens om mij heen gevraagd welk beeld mensen hebben van het vak van politicus. Welke kwaliteiten moet je hebben, wat wordt er van je verwacht, wat vind je zelf van politici in het algemeen en hoe denk je dat anderen tegen politici aankijken? Zou het vak iets voor jou zijn ? De reacties stemmen over het algemeen niet tot grote vrolijkheid.

De rode draad is dat een politicus over eigenschappen en kwaliteiten moet beschikken, die je liever niet in je naaste omgeving aantreft. Wat ik niet hoor zijn zaken als eerlijkheid, lief of zachtaardig karakter, beleefdheid, compassie en ruimdenkendheid. Een politicus moet echt uit een ander hout zijn gesneden. Incasseringsvermogen, opportunisme, poker-face, goed kunnen liegen, glad zijn als een aal en de beschikking over een grote plaat, die je bij tijd en wijle voor je kop kunt zetten, zijn begrippen die om voorrang strijden wanneer de politicus wordt beschreven.

Natuurlijk dient de politicus als pispaaltje voor alles dat niet goed loopt in dit land, dus dan ligt enige overdrijving voor de hand. Nou kan ik natuurlijk in een niet representatieve omgeving zitten, maar erg waarschijnlijk is dat niet. Bovendien komt het resultaat van vragen in mijn omgeving sterk overeen met wat jaar voor jaar professioneel opgezet onderzoek oplevert. Doordat aan politici nare eigenschappen worden toegedicht, scoren zij natuurlijk laag op de betrouwbaarheidsladder. Brandweerlieden scoren zo’n 90 procent, politici rond de 30 procent. Daarmee staan ze altijd in de buurt van de laatste plaats op de ladder. Een logische reactie zou kunnen zijn om wat carrière moves te organiseren en de rollen om te draaien. Dat zou voor het bestuur van het land misschien heel goed zijn, alleen vrees ik dat het land dan binnen de kortste keren is afgebrand.

Een andere, meer serieuze reactie op die geringe betrouwbaarheid zou zijn om daar wat aan te gaan doen. De eerste vaststelling moet dan zijn dat het optreden van politici door de jaren heen in ieder geval niet de goede aanpak is geweest. Dat wordt immers door die schamele en constante 30 procent betrouwbaarheid afdoende bewezen. Wie nadenkt over de vraag hoe het vertrouwen van de samenleving in politici kan worden opgekrikt komt talloze open deuren tegen, zoals geen loze beloftes doen, ruggengraat tonen, eerlijk zijn dus niet liegen. Dat laatste is echt wel een puntje omdat “politiek” liegen zo ingeburgerd is, dat velen denken dat politiek bedrijven zonder te liegen kennelijk niet mogelijk is.

Neem nu de jarenlang verkondigde leugen dat keiharde en onbezonnen bezuinigingen op onder andere de zorg, onderwijs en justitie onontkoombaar waren. Toen het coronavirus zijn intrede deed, bleek er opeens 100 miljard euro te vinden om de economie te redden en, zonder het u te vragen, nóg eens 100 miljard euro voor een Europees herstelfonds. Het buitenspel zetten van de burger bij zulke beslissingen is beschamend, ik geloof zomaar dat die ervoor gekozen zou hebben om nog meer geld te steken in het in de benen houden van onze economie. Denk daarbij aan de horeca- en evenementenbranche, omvallende MKB- en ZZP-ers. Maar het punt dat ik hier wil maken is dat die 200 miljard er vóór corona toch ook op de plank lag? Dit gigantische bedrag had ingezet kunnen worden om andere rampen, zoals het wegbezuinigen van zorg, af te wenden? Hoezo bezuinigen onontkoombaar. Nooit iets over gehoord.

Kamerleden zijn onschendbaar in alles wat zij in de Kamer vertellen. Wanneer Wilders niet in een café maar voor het oog van de nationale camera in de Kamer “minder, minder, minder” had geroepen, had het Openbaar Ministerie het nakijken gehad. Liegen is natuurlijk niet strafbaar, dus dat mag in en ook buiten de Kamer. Alleen de kiezer kan politici op liegen afrekenen, helaas slechts één keer in de vier jaar, wanneer al die leugens en leugentjes weggezakt zijn en plaats hebben gemaakt voor nieuwe ‘schone’ beloftes, die vaak later weer nieuwe leugens blijken te zijn.

Toch is er hoop. Ten eerste omdat er met Code Oranje een vernieuwingsbeweging is gekomen, die de wensen van de burger weer op nummer één zet. Meer invloed door burgertoppen, burgerjury’s, burgerbegrotingen, met als ultiem einddoel het bindend referendum. Ten tweede omdat verschillende partijen advocaten als kandidaat in stelling brengen. Een advocaat die in welke hoedanigheid dan ook optreedt, mag het aanzien van de advocatuur niet schaden, dat is te vinden in de Advocatenwet in samenhang met de Gedragsregels advocatuur. Een advocaat die liegt schaadt dat aanzien. Dat is des te meer het geval wanneer hij dat doet in de hoedanigheid van advocaat én Kamerlid. Een advocaat wil ook niet liegen en hij wil ook niet dat zijn partijgenoten onwaarheden vertellen. Maakt een advocaat zich hier onverhoopt toch schuldig aan, dan volgt al snel een sanctie op basis van het tuchtrecht, in het openbaar door de zogeheten Raad van Discipline uitgedeeld. Daar houden advocaten niet van. Stelt u zich dat eens voor, een Kamerlid dat zich voor de Raad van Discipline moet verantwoorden omdat hij een potje heeft staan liegen. Zoals dat in mijn vak zo mooi heet, van dat onaangename beeld gaat wel flink wat preventieve werking uit.

De boodschap is dan ook eenvoudig: wilt u op 17 maart aanstaande het opzettelijk onwaarheid vertellen een halt toeroepen stem dan op een partij met advocaten op prominente plaatsen op de kandidatenlijst. Advocaten die toezeggen dat zij naast Kamerlid ook advocaat zullen zijn. Wanneer u het bovenstaande een beetje preken voor eigen parochie vindt door een advocaat ben ik het geheel met u eens, ik ben al een beetje aan het oefenen voor een eerzaam bestaan in de politiek.

Peter Plasman is kandidaat-Kamerlid voor Code Oranje

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

31 reacties

 1. unlocked

  Als de politiek zich gedraagt als regent en dictator zal het vertrouwen nog veel verder afbrokkelen. Immers vertrouwen gaat te paard en komt te voet

 2. ongevaccineerd

  Plasman kan beter aangeven hoe prutte vervolgd kan worden voor zijn daden.

  rutte heeft de zorg gesloopt door 77.000 man te ontslaan en de I.C capaciteit te halveren. Daarna gaat ie janken dat de zorg de druk niet aan kan en het land in lock down moet. De man is staats gevaarlijk en moet zo snel mogelijk weg. Is maart 2021 een optie ?

  1. Nico Sibelijn

   “rutte heeft de zorg gesloopt door 77.000 man te ontslaan en de I.C capaciteit te halveren.”

   Heeft ongevaccineerd daar een bron voor?

   1. ongevaccineerd

    die bron heeft hier 10.000 keer gestaan arrogante strónt vlé®k maar voor jouw zal ik hem nogmaals posten. Ik concludeer dus dat je al deze maanden hebt lopen tróllen zonder volledige info

    Ik concludeer dat al je reacties over de zorg , corona en de achterlijke lock downs gebaseerd zijn op je onderbuik in plaats van een feitelijke onderbouwing

    je bent gewoon een hufter strónt vlé®k

    maar speciaal voor jou, h**ps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/zorgmedewerkers-hard-nodig

    1. Nico Sibelijn

     Deze bron is uit 2017. Die 77.000 mensen zijn de afgelopen jaren allang weer aangetrokken.
     Over IC’s spreekt deze bron (niet meer dan een aankondiging van een debat) niet.

     Je bent erg dom corenona maar ik kan niet zeggen dat je niet kunt poepen, het is bij strónt all over the place.

     1. ongevaccineerd

      heeft de strónt vlé®k daar een bron voor ?

     2. Nico Sibelijn

      Ik heb ook nog even op het getal gegoogeld en NRC heeft het gecheked:

      NRC Checkt uitspraak: ‘Kabinet heeft de afgelopen jaren 75.000 zorgmedewerkers ontslagen’

      “NRC Checkt: ‘Kabinet heeft de afgelopen jaren 75.000 zorgmedewerkers ontslagen’
      Dat zei PVV-leider Geert Wilders bij de coronadebatten in de Tweede Kamer.
      Philip de Witt Wijnen

      De aanleiding
      Het is een terugkerend kritiekpunt op het kabinet van meerdere oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Als er in de afgelopen jaren niet zo enorm op de gezondheidszorg was bezuinigd, zou Nederland beter in staat zijn geweest om de coronacrisis te bestrijden. „We hebben de zorg bijna kapot gesaneerd”, zei PVV-leider Wilders in het debat eind maart. Ter onderbouwing vervolgde hij: „Er zijn 75.000 zorgmedewerkers op straat gezet.” Een week eerder formuleerde hij het nog explicieter: „Het kabinet heeft de afgelopen jaren 75.000 zorgmedewerkers ontslagen.” Deze stelling zal in de komende debatten ongetwijfeld terugkeren.
      Waar is het op gebaseerd?
      Desgevraagd verwijst de zorgwoordvoerder van de PVV-fractie, Fleur Agema, naar een Kamerbrief uit juni 2017 waarin toenmalig minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) schrijft dat „het aantal werknemers binnen de sector zorg en welzijn tussen 2012 en 2015 met ongeveer 77.000 is afgenomen”.
      Datzelfde getal had toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (de huidige PvdA-minister voor Medische Zorg) genoemd in een eerdere Kamerbrief, begin november 2016. Hij was nog wat specifieker: „Het aantal werknemers is tussen 2012 en 2015 geleidelijk gedaald van 1,2 miljoen naar 1,123 miljoen.” Een daling dus van „ongeveer 77 duizend werknemers”.
      Op Prinsjesdag 2017 gebruikte toenmalig SP-leider Emile Roemer dat getal, met lichte overdrijving, in hetzelfde verwijt, „dat er door bezuinigingen 80.000 banen in de zorg waren verdwenen” . In deze rubriek oordeelden we destijds die stelling ‘grotendeels waar’ was. Niet alleen lag het aantal nét iets lager, de afname van zorgpersoneel was niet alléén het gevolg van bezuinigingsbeleid van het tweede kabinet Rutte.
      En, klopt het?
      De genoemde regeringsbrieven zijn nooit herroepen dus het getal van 77.000 staat nog steeds. Maar er valt inmiddels wel wat op af te dingen. Allereerst blijft overeind dat de inkrimping van zorgmedewerkers lang niet altijd uit ontslagen bestaat, zoals Wilders beweert. Schippers schreef dat zelf ook in 2017: de 77.000 „betreft het saldo van in- en uitstroom uit de sector. Ontslag maakt onderdeel uit van de uitstroom uit de sector (net als bijvoorbeeld uitstroom naar een andere sector of door pensionering).”
      Inmiddels – we zijn een paar jaar verder – liggen de arbeidsmarktcijfers in de zorg beduidend anders. Uit de zogeheten AZW Statline van het CBS, die het ministerie van VWS als bron hanteert, blijkt dat de neergang van het aantal zorgmedewerkers (exclusief de kinderopvang) eind 2012 is ingezet en tot begin 2016 duurde. Op dat dieptepunt lag het aantal werknemers op 1,131 miljoen – het door Van Rijn genoemde aantal van 1,123 miljoen is dus toch wat bijgesteld.
      Sindsdien is het aantal zorgmedewerkers weer hard gestegen – ook door actief kabinetsbeleid. Denk aan de ruim 2 miljard voor de ouderenzorg uit 2017. Volgens de laatste waarneming van het CBS lag het aantal werknemers in de zorg een half jaar geleden op 1,237 miljoen. Dat is 106.000 méér dan het dieptepunt in 2016. Sindsdien is, juist ook door de recente acute extra vraag voor de coronabestrijding, het aantal verder opgelopen.
      Conclusie Het aantal van 75.000 zorgmedewerkers dat in ‘de laatste jaren’ door het kabinet ‘ontslagen’ zou zijn, zoals Geert Wilders beweert, klopt niet. Het is een gedateerd getal dat sloeg op de jaren 2012-2015, en dan nog maar ten dele. Sinds 2016 is het aantal nieuwe werknemers in de zorg aanzienlijk harder opgelopen, met ruim 100.000. We beoordelen de stelling als
      onwaar.
      ht*ps://www.reddit.com/r/thenetherlands/comments/fx3zyy/nrc_checkt_uitspraak_kabinet_heeft_de_afgelopen/

     3. ongevaccineerd

      nog een linkje voor de strónt vlé®k waaruit blijkt dat er NIETS is aangevuld zoals de strónt vlé®k nu beweert zonder bron vermelding

      h**ps://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/08/nrc-checkt-kabinet-heeft-de-afgelopen-jaren-75000-zorgmedewerkers-ontslagen-a3996190

      Ik stel vast dat de strónt vlé®k een pathologische leugenaar is

     4. Nico Sibelijn

      Je las mijn bron kennelijk niet, ongevaccineerd:

      “Sindsdien is het aantal zorgmedewerkers weer hard gestegen – ook door actief kabinetsbeleid. Denk aan de ruim 2 miljard voor de ouderenzorg uit 2017. Volgens de laatste waarneming van het CBS lag het aantal werknemers in de zorg een half jaar geleden op 1,237 miljoen. Dat is 106.000 méér dan het dieptepunt in 2016. Sindsdien is, juist ook door de recente acute extra vraag voor de coronabestrijding, het aantal verder opgelopen.”

     5. ongevaccineerd

      de strónt vlé®k kan dus niet aantonen dat de 77.000 medewerkers weer in dienst zijn , i rest my case zou de strónt vlé®k dan zeggen

     6. Nico Sibelijn

      “de strónt vlé®k kan dus niet aantonen dat de 77.000 medewerkers weer in dienst zijn”

      Nee, de mensen die uitstroomden kunnen, zoals de bron aangeeft, dat om allerlei redenen hebben gedaan, ontslag, andere baan, pensioen etc. Waar het om gaat dat de bewering dat er 77.000 mensen minder werkzaam in de zorg niet klopt, sterker, er werken er 30.000 meer.

     7. ongevaccineerd

      ?

 3. halo1

  Plasman ziet de oplossing in zijn Code Oranje. De website staat vol met mooie kretologie: burgerbesluiten, directe democratie, kleinschaligheid enz. Het partijprogramma moet al “‘oplossingsgericht”” tot stand..er is geen partijbinding. enz. Ik wens ze veel succes, maar het lijkt me de zoveelste goed-bedoelde poging tot…??
  Er is m.i. geen oplossing voor de problematiek, en zo ja..dan hooguit juist in het innemen van zeer duidelijke standpunten.. we zagen het aan Johnson: veel stemmen van Labourstemmers gekregen met zijn Get Brexit done…

 4. ongevaccineerd

  2,5 miljard bezuinigt en de strónt vlé®k wil dan beweren dat de mensen weer aangenomen zijn. De strónt vlé®k is volledig krakzinnig en lijkt niet in staat om de notulen van de stemming te vinden. Best wel triest als je zo een simpele tról bent

  1. Nico Sibelijn

   Je lijkt niet zo goed te kunnen lezen, ongevaccineerd. Ik citeer nog maar eens het NRC:

   “Sindsdien is het aantal zorgmedewerkers weer hard gestegen – ook door actief kabinetsbeleid. Denk aan de ruim 2 miljard voor de ouderenzorg uit 2017. Volgens de laatste waarneming van het CBS lag het aantal werknemers in de zorg een half jaar geleden op 1,237 miljoen. Dat is 106.000 méér dan het dieptepunt in 2016. Sindsdien is, juist ook door de recente acute extra vraag voor de coronabestrijding, het aantal verder opgelopen.”

   1. Nico Sibelijn

    Het poepkereltje is even stilgevallen, mogelijk omdat hij weer veel stróntvlekken moest wegpoetsen.

    🙂

    1. halo1

     Ik denk dat jullie beider discussie meer gelezen /serieuzer genomen wordt als jullie alle twee die scheldkannodes vermijden.. we weten nu wel hoe jullie over elkaar denken..ik (en ik denk veel anderen) haak meteen af bij beledigingen..

     1. ongevaccineerd

      de strónt vlé®k is en blijft de strónt vlé®k . Hij hoeft niet te reageren op me want een discussie is toch niet mogelijk met de kwal. Enne de hufter wím hútten kan je niet beledigen , het is nu eenmaal een minderwaardig onderkruipsel.

   2. ongevaccineerd

    ouderzorg is geen ziekehuismedewerker domme strónt vlé®k . Een ombuiging van geld in de zorg uit het ziekenhuis naar de ouderenzorg is voor het ziekenhuis een bezuiniging. Je weet wel , de bezuiniging die 15 ziekenhuizen de kop heeft gekost en mensen uit lelystad nu naar zwolle of hardewijk moeten voor behandeling.

    Er is 2,500.000.000 bezuinigd op de ziekenhuizen domme strónt vlé®k
    Er is een deel (hoeveel kan ik helaas niet vinden) overgedragen aan gemeenten om zorgtaken over te nemen arrogante strónt vlé®k . Maar zoals in elke discussie probeert de strónt vlé®k de discussie met oneigelijke argumenten te sturen door zaken te mengen.

    kennelijk is je arrogantie weer te groot om ouderzorg en ziekenhuiszorg te scheiden domme strónt vlé®k . Maar goed als je alle info uit google betrekt sta je snel in de verkeerde hoop strónt dat is duidelijk

    1. Nico Sibelijn

     Er is inderdaad bezuinigd op ziekenhuiszorg, eenvoudig omdat er steeds minder mensen en steeds korter in het ziekenhuis liggen. Veel van de ziekenhuiszorg is verschoven naar thuiszorg, revalidatiezorg en zgn anderhalve lijns-zorg en veel behandelingen gaan tegenwoordig veel meer poli-klinisch.

     Wilders en andere roeptoeters bekritiseerden ook niet de personeelsvermindering in sec de ziekenhuizen maar in de zorg breed en daarvan zul je inmiddels begrepen hebben dat alleen maar sprake is van een groei van het aantal zorgmedewerkers.

     1. ongevaccineerd

      is er nu wel of niet bezuinigd hufter ? Eerst ontkennen dan bekennen , je lijkt rutte wel strónt vlé®k

      Er is ruim 2,5 miljard bezuinigd waardoor ziekenhuis zorg onder de maat is. Er zijn 2.000 I.C bedden verdwenen door de bezuinigen strónt vlé®k

      Er wordt WEL gesproken over ziekehuis en I.C opvang hufter .

      Je bent een dom arrogant stuk strónt wat geen discussie kan voeren dat is volledig duidelijk. Ik constateer dat zelfs de strónt vlé®k niet langer kan ontkennen dat de ziekenhuis zorg is uitgedund en dat de I.C capaciteit gehalveerd is maar dat gelukkig de ouderzorg is uitgebreid.

      stem sociaal , stem PVV

     2. Nico Sibelijn

      “is er nu wel of niet bezuinigd hufter ?”

      Er is per saldo niet bezuinigd en de de kosten voor de Zorg lopen in de Nationale Begroting jaarlijks nog steeds op.

      Ik heb de indruk dat je dit onderwerp niet zo goed overziet, je snapt in elk geval de informatie in de bron die ik opvoerde niet.

      Gelukkig heb je wel veel verstand van poep en strónt.

     3. ongevaccineerd

      ppppppppppppffffffffffff , wat een zeldzame hufter

      De ziekenhuis zorg is uitgebeend tegen de ouderenzorg

      Ergo het ziekenhuis krijgt minder centjes zoals jezelf zegt strónt vlé®k

      Heb je de notulen al gevonden volidioot ?

 5. Telex

  Dit zooitje incompetente opportunisten moet nodig weg. Wellicht moeten we daarbij ook niet vergeten zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de huidige situatie. Dat kan wel eens als een nadeel van democratie worden uitgelegd, maar heeft u iets anders? Het geheim zit hem in onverschilligheid, burgerlijke braafheid, indoctrinatie en hersenspoeling op scholen en door media, en een totaal gebrek aan werkelijkheidszin bij de massa. Eeuwen is de mens klein gehouden door geloof het zwaard, en indoctrinatie. het zal nog wel even duren voordat we dat allemaal doorkrijgen.

  1. halo1

   Als u een reeel alternatief heeft.. horen we het graag! We moeten n.l. roeien met de riemen die we hebben, inclusief dat “‘zooitje incompetente opportunisten”..

   1. ongevaccineerd

    nee hoor , dat zooitje incompetente opportunisten kunnen we zo passeren in maart 2021

    stem sociaal , stem PVV

 6. Pieter48

  Vertrouwen in de politiek beschamend laag. Dan is de politiek degene die zich moet schamen. De debatten in de tweede kamer zijn verworden tot toneel spel van het slechte soort.Er word meer aan partijpolitiek gedaan dan de belangen van het volk en Nederland te behartigen. Als er van de 150 aanwezigen 25 bezig zijn met het volk of het land te dienen is dat veel. Tijdens belangrijke debatten zit men te appen of op een iPad te gluren. Veel kamerleden hebben totaal geen histories besef.Om met de overheid in contact te raken moet je veel geduld hebben. De overheid wil bijna geen contact met de bevolking. Lastige vragen weten ze listigste omzeilen. Of je krijgt met een voorlichter te maken die de ambtenaar waar je een belangrijke vraag aan wil stellen beschermd . Voorlichters zijn meestal achterbakse figuren die graag liegen voor hun baas. Dit land verdiend een beter bestuur . Eerlijker en zich niet terugtrekken inhuren ivoren torens.

  1. halo1

   Politiek ist niet “‘degene”” die zich schamen kan.. alleen personen kunnen dat. Weet u een ander land waar het beter is..of een andere tijd?

   1. ongevaccineerd

    ik vind dat onze regering zich dood moet schamen , geldt overigens ook voor mevrouw wir schaffen das en dat franse mormel

 7. Telex

  Het probleem is dat er een soort gewenning gaat plaatsvinden, men gaat het gewoon vinden besodemieterd te worden. Het zal duidelijk zijn dat men met een wit boord en enige welsprekende draaikonterij heel ver kan komen. Wat we nodig hebben is dat journalisten zich niet voortdurend bewust om de tuin laten leiden, bang als ze zijn de volgende keer niet meer in aanmerking te mogen komen om weer zo’n slap interview.
  af te mogen nemen. De hand die je voedt hak je niet af tenslotte. Het is heel simpel wat hoeden we over onder de streep.

 8. Telex

  NB: We stemmen er zelf op

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.