Column Peter Plasman: Ex-ministers moeten vervolgd worden om hun rol in de toeslagenaffaire

Strafpleiter Peter Plasman, op 17 maart verkiesbaar als Kamerlid voor Code Oranje, ziet wel brood in een strafrechtelijke vervolging van de betrokken ministers voor hun aandeel in de toeslagenaffaire. Aan alle voorwaarden om de ministers te vervolgen is voldaan, meent hij: “Bevestiging van de norm, preventie en vergelding: laat dát nou precies de doeleinden van strafvervolging zijn.”

Afgelopen week hebben we binnen een paar minuten het kabinet zien vertrekken, maar toch blijven. Dat blijven is staatsrechtelijk voorzien na een val, omdat er altijd een kabinet moet zijn en er geen nieuw kabinet in de startblokken staat. Los daarvan vergt de coronacrisis uiteraard dat bewindslieden hun werk voortzetten. Dit ondanks alle kwalificaties die inmiddels gebruikt zijn om de toeslagenaffaire te duiden.

Een ex-minister vertrok definitief uit de politiek, Lodewijk Asscher. In de toelichting op zijn vertrek kwalificeerde hij het overheidsoptreden als “een onrechtmatige jacht op duizenden gezinnen” Die aanduiding is bijzonder heftig, al was het maar omdat een jacht van de overheid op duizenden gezinnen al ernstig genoeg is. Door daar de term onrechtmatig aan toe te voegen, dus een onrechtmatige jacht, dient zich de vraag aan naar het bereik van het strafrecht in deze affaire.

Veel buitenlandse media hebben in hun berichtgeving over de kabinetscrisis ook aandacht besteed aan de formele aangifte van twintig slachtoffers om te komen tot vervolging van de destijds betrokken bewindspersonen. De landelijke pers blijkt dit minder interessant te vinden, maar dat is ten onrechte.

Artikel 356 Wetboek van Strafrecht luidt als volgt:

“Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie worden gestraft de ministers en staatssecretarissen aan wier grove schuld te wijten is dat de in artikel 355, onder 4’ omschreven uitvoering wordt nagelaten.”

Artikel 355, onder 4’ luidt als volgt:

“die opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet of andere wetten of algemene maatregelen van bestuur, voor zover die uitvoering wegens de aard van het onderwerp tot hun taak behoort of uitdrukkelijk hun is opgedragen.”

Deze artikelen lijken geschreven voor de toeslagenaffaire.

Van belang hierbij is dat onder opzet ook wordt verstaan het bewust nemen van het risico dat het fout gaat. Wanneer wordt vastgesteld dat inderdaad destijds al werd gecommuniceerd dat in 20% van de zaken onschuldigen (tienduizenden) zouden worden getroffen is dat op zich al voldoende om opzet bewezen te verklaren. De grove schuld die bedoeld wordt in artikel 356 is gegeven wanneer bewindspersonen niet hebben ingegrepen terwijl zij wisten hoe fout het ging.

Vervolging is niet een automatische reactie op mogelijk strafbaar gedrag. In ieder geval moet met vervolging een redelijk doel worden gediend. Eric Wiebes stelde bij zijn vertrek dat hij geen schuld voelde, hij zou niet weten hoe hij het beter had kunnen doen.

Dit terwijl door de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag aan de algemeen directeur van de Belastingdienst het volgende is gevraagd: “Heeft u hem toen ook persoonlijk gewezen op het risico dat de goedwillenden zouden kunnen lijden onder de kwaadwillenden?”, en de getuige onder ede antwoordde: “Ja, zeker.”

En: “Dat heeft zeker ook gespeeld tijdens de periode van de heer Wiebes?” Door de commissie is doorgevraagd: “Heeft u die buikpijn in de mate die u nu hier beschrijft gedeeld met staatssecretaris Weekers en staatssecretaris Wiebes?” Antwoord: “We hebben net geconstateerd dat ik een lange en goede relatie met mijn directeur-generaal Peter Veld had. Peter was degene die de rol had om die buikpijn mede namens mij indringend te bespreken. En even: ik weet zeker dat dat gebeurd is.”

Wanneer dit waar is en een bewindspersoon dan beweert dat hij niet weet hoe hij het beter had kunnen doen, staat het redelijk doel dat gediend is bij strafvervolging vast. Dat doel is dan in ieder geval bevestiging van de norm, zodat bewindspersonen die horen dat duizenden tot tienduizenden gezinnen onschuldig worden getroffen voortaan wél zullen weten hoe ze het beter kunnen doen.

Een strafzaak tegen bewindspersonen wordt anders behandeld dan een “gewone” strafzaak. De zaak dient te worden ingeleid met een aangifte bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad. Dat is inmiddels gebeurd. Deze Procureur-generaal zal advies gaan uitbrengen aan de Minister van Justitie, waarna de Minister van Justitie beslist dat wel of niet tot vervolging moet worden overgegaan. Onafhankelijk van de beslissing van de Minister van Justitie kan de Tweede Kamer tot vervolging besluiten. Om tot dat besluit te komen is allereerst vereist dat de kwestie door minstens vijf Kamerleden wordt geagendeerd. Voor de kiezers die van mening zijn dat de toeslagenaffaire ook strafrechtelijk moet worden opgepakt is interessant dat Code Oranje belooft na maart 2021 de toeslagenaffaire met het oog op strafvervolging op de agenda van de Tweede Kamer te zullen zetten, wanneer de minister de vervolging niet al in gang heeft gezet.

Een onrechtmatige jacht van de overheid op duizenden/tienduizenden gezinnen willen we immers niet nog een keer meemaken (preventie), en moet ook goed gemaakt worden (vergelding).

Bevestiging van de norm, preventie en vergelding: laat dát nou precies de doeleinden van strafvervolging zijn.

Peter Plasman is kandidaat-Kamerlid bij Code Oranje

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

37 reacties

 1. driewerf

  Plasman zegt hier dingen die de linkse zuigertjes hier in het verkeerde keelgat zal schieten . Niet te min wat hij zegt is wel waar .hahaha

  1. lucinde

   Ik vind het juistheden interessant stuk.

   Juist door stoere rechtse VVD-praatjes, aangejaagd door de PVV, was het makkelijk om de meest weerloze personen keihard aan te pakken.

   1. driewerf

    Wie blijft er ook alweer zitten ??? Wordt Wiebes aangeklaagd ?.Wordt Asscher aangeklaagd ? wat wel waar is ,is dat Wiebes wordt geslachtofferd om Rutte uit de wind te houden . IK vindt dat iedereen die dik in deze zaak zat en zit keihard aangepakt moet worden .

    1. lucinde

     Van mij mogen ze allemaal aangeklaagd en indien schuldig, veroordeeld worden.

     Maar het volk zweert bij Rutte, ik begrijp er niks van, maar ik denk dat de meerderheid geen lange nasleep wenst en de daders veroordeeld wil zien.

   2. Queen

    Exact.

   3. Nostradamus

    De belastingdienst werd onder druk gezet om fraudeurs harder aan te pakken, niet om onschuldigen te beschuldigen als fraudeur. En fraudeurs hard aanpakken, dat moet nog steeds. Of ben jij van mening dat er gefraudeerd mag worden?

 2. M. Brandenburg

  Enkel de (ex) ministers is niet voldoende, ook de betrokken topambtenaren dienen vervolgt te worden, waarbij elke betrokkkene een beroepsverbod dient te krijgen voor welke publiekspositie in de toekomst dan ook. Probeer je geld maar te verdienen in de private sector. Daarnaast zou wachtgeld of WW in dit soort gevallen ook dienen te vervallen.

 3. Spaanse_K0K

  Mag ik aannemen dat deze ervaren advocaat en mogelijk 2e kamerlid al zijn kennis en kunde geheel belangeloos en gratis zal inzetten om tot een veroordeling van collega politici te komen en alle slachtoffers pro deo bijstaat?

 4. agenda2030

  jammer dat Plasman de uitspraak van de Hoge Raad niet aanhaalt die het nagenoeg onmogelijk maakt om bewindspersonen hoofdelijk aansprakelijk te stellen

  1. Mariposa78

   agenda je hebt helemaal gelijk dat de Pikmeerarresten niet aangehaald worden.
   Er zal helemaal niemand vervolgd worden al staan ze voor de rechter.

 5. Servio

  Het mooiste zou zijn dat we die hufters de doodstraf konden geven, wedden dat dit hun gedrag ingrijpend ten goede zou veranderen?

  1. jennifer

   Ja dan zijn we er ook zeker van af met de doodstraf toch, schijnbaar nog de enige manier om er van af te komen.

 6. Cootje

  In deze bananen republiek met een D66 bolwerk aan rechters en gezamenlijk een fantastische old boys netwerk , kunnen strafbare feiten ondergesneeuwd worden eventueel met een WODC aangepaste tekst wetenschappelijk onderbouwd op de juiste formaliteiten

 7. Meriadoc Brandebok

  Dit gehak op de VVD zal ervoor zorgen dat deze partij in maart alleen maar groter wordt.

  1. ManX

   Brandebok heeft duidelijk Pieter Omtzigt nog niet gehoord. Die maakt gehakt van Rutte. appelmoes, puree.

   1. agenda2030

    stem sociaal, stem PVV of laat je wederom lijden (geen spelfout) door het partijkartel

    1. Meriadoc Brandebok

     stem sociaal , stem VVD.

     1. Buiswater

      Stem Asociaal stem VVD

     2. usb3.0

      Je bent een debiel occult fantasietje

     3. Linksbuster

      Wees een laffe nederiglander en stem vvd!
      Of laat niet met je sollen, wordt weer trots en stem PVV!

     4. Niet L niet R

      Weet u wat sociaal is ?
      Ik betwijfel dat !
      Denk ook niet, dat U meevoelt met alle ellende die onderleiding van Rutte is aangedaan!

   2. Queen

    Omtzigt? De slimste populist.

  2. Cootje

   Omtzigt liet Pinokkio een gezicht trekken . Of die vol in zijn kruis was geraakt zodat het bloed wegstroomde uit zijn gelaat , vol getroffen een narcist die toch nog emotie heeft

  3. usb3.0

   occultje is ook een randdebiel die het prettig vindt dat Nederland vol-le-dig kapot wordt gemaakt door de vvd en co..

   1. Linksbuster

    Een randdebiel die groot respect voor de gevestigde orde heeft….en te laf om voor de vrijheid te strijden..al is het maar met het stembiljet.

 8. Rieks

  Plasman huilt mee met de wolven in het bos, omdat hij denkt dat hij daarmee nu politiek kan scoren. Ongetwijfeld zal hij dan als advocaat bereid zijn die politicus te verdedigen. Want Plasman lijkt me een man zonder principes. Dat geldt natuurlijk voor alle advocaten. Overigens is het strafrechtelijk vervolgen verkeerd. Als dat zou kunnen (dus ook een wethouder etc.) dan is niemand bereid in de politiek te gaan en verantwoordelijkheid te nemen. Willen we dat?

  1. Queen

   Sterke reactie. Het is aan de stemmer de verantwoordelijken te straffen.

   1. agenda2030

    Dan heeft de stemmer maar 1 mogelijkheid.

    stem sociaal , stem PVV

 9. usb3.0

  Laten we het anders stellen, deze affaire zal tot voorbeeld dienen, dus al de ministers en ambtenaren zwaar straffen als voorbeeld…

  1. halo1

   Ik begrijp nog steeds niet dat ons rechtse immigranten-kritische forum zo meegaat met dat linkse “kruisig-die-gezaghebbers-“frame , te meer omdat het merendeels om (schimmige) immigranten-clubjes ging…

   1. usb3.0

    Oh halo1 denkt dat het alleen om deze affaire gaat, is dat het?

 10. O.k.

  Nederland is klaar om politiek den Haag op een hakblok te leggen,maar dankzij Rutte en consorten is de rechtsstaat niet meer bij machte om daders aan te pakken. De rechterlijke macht beschermt de staat tegen de burgers ipv de burgers tegen de staat.

  Meester Visser heeft dit ook al een paar keer openbaar gezegd en hij was ooit rechter die nog de burgers kon en mocht beschermen tegen de overheid.

 11. Red52

  We zijn in deze situatie, omdat onze regering, Eerste en Tweede Kamer, de Hoge Raad, de rechterlijke macht en ambtenarij een situatie hebben gecreëerd, waardoor zij elkaar beschermen in veel situaties.
  Zie als voorbeeld de aangifte van Ministerie van Financiën die door het OM Ministerie van Justitie niet ontvankelijk is verklaard. A dekt B.
  Het is niet meer dat het bestel er voor de burger is, maar de burger is er alleen nog voor het bestel en alle meevreters. (NPO, subsidievreters etc.)

  Ze hebben een soort motorbende alla de Hells Angels gecreëerd, waar alle centen naar toe dienen te vloeien.

  Ik zeg al jaren, dat Ali Baba zich heeft gevestigd in Den Haag, helaas had hij geen 40 rovers bij zich, maar met alle ambtenaren erbij bijna een miljoen.
  En altijd maar vragen om meer, meer, meer en meer.
  Kijk naar Klaas Knot van DNB, die zit te wachten op zijn volgende salaris verhoging.

  Als door de corona tijd iets is aangetoond, is het dat het bestel niet functioneert.
  Alles dat fout kon gaan, ging fout.
  En natuurlijk lag het allemaal aan de burgers, de belastingbetalers.

  Het wordt tijd dat er ingegrepen wordt in het OLD Boys netwerk van de top ambtenaren en dat de schuldigen een schop onder de kont krijgen en op straat belanden zonder een zee aan fijne arbeidsvoorwaarden.
  Ook zij zouden moeten worden behandeld als de ouders in de toeslagaffaire. Gevangenisstraf hoeft voor mij niet, maar financiële kaalslag voor hen en hun gezinnen. Misschien belanden ze dan weer met beide benen op onze aardbol.

 12. saddy

  Wie heeft die aangifte bij de Procureur-generaal gedaan? Is er kans dat met wat druk de aangifte weer ingetrokken wordt?

  Misschien voor de zekerheid nog maar een aangifte doen? Tegen alle betrokkenen persoonlijk lijkt me. Er was toch een actie-groep van slachtoffers?

  Aangezien ook de rechterlijke macht weer eens fout bleek te zijn ben ik heel benieuwd naar de inhoud van de aangifte maar kan hem nergens vinden.

 13. Telex

  Maar wat gaat de club Plasman er aan doen of zijn het alleen mooie woorden?

 14. tata

  Deze jurist volgt Plasman in zijn redenering.

  1. agenda2030

   nou vertel , waarom zouden ze zich niet achter het pikmeer arrest verschuilen zoals altijd ?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.