Progressieven willen meer EU en massa-immigratie. Maar een azc? Niet in hun eigen achtertuin!

Frits Bosch beschouwt het politieke landschap van Nederland, en kijkt naar de verschillen tussen het huidige links en rechts. Tegenwoordig is dat vooral een tegenstelling tussen progressieven en populisten, meent hij. En het draait uiteindelijk allemaal om massa-immigratie: “Links ziet immigratie als een verrijking. Populisten zien het anders.”

Links is links en rechts is rechts en ze sluiten elkaar uit. De politieke tweespalt is enorm. De democratie staat op het spel. Hoe is dat zo gekomen? Laten we eens bekijken hoe links en rechts zich tot elkaar verhouden.

De begrippen links en rechts stammen uit de Franse revolutie van 1789. In de Assemblée Nationale zaten links van koning Lodewijk XVI de hervormingsgezinden, en rechts de koningsgezinden. Na de Tweede Wereldoorlog stond links voor rechtvaardigheid, solidariteit en een sterke overheid. Rechts stond voor individuele vrijheid, ondernemerschap en minder staatsinbreng.

Het kreeg nieuwe betekenis tijdens de anti-autoritaire Studentenopstand van eind jaren zestig vorige eeuw. Deze beweging zorgde voor een politieke aardverschuiving, aangejaagd door marxistische fanaten. In Duitsland wordt de strijd gevoerd door de Baader-Meinhof-Groep en Rote Armee Fraktion. In Nederland traden Provo en gewelddadige varianten naar voren. De opstand was succesvol, want het politieke spectrum verschoof naar links. Wat voorheen links was (Joop den Uyl, c.s.) verschoof daardoor naar het politieke centrum en wat rechts was werd voortaan ‘extreem rechts,’ populisme.

Het zogenaamd ‘progressieve’ gedachtegoed zette zich vast in veler hoofden. Kenmerkend zijn kosmopolitisme, globalisering, solidariteitsoverdracht aan Europese Unie, massa-immigratie, maar een azc? “Not in my backyard.” Het linkse gedachtegoed is vooral gedreven door beleid naar buiten de landsgrenzen.

Populisten menen dat dit beleid ten koste gaat van de eigen burgers die belasting betalen voor onder meer zorg, onderwijs en bescherming bevolking. Ze willen het vizier (weer) meer op nationale belangen richten. Populisme is te beschouwen als de reactie op de verlinksing van de politiek. Een centraal speerpunt vormt de massa-immigratie.

Links ziet immigratie als een verrijking. Populisten zien het anders. Ze wijzen op verlies van de eigen burgerlijke omgeving in stad en wijk. Ook leidt het tot vervreemding, sfeerverslechtering, verruwing van zeden, onaangepast gedrag, verloedering, teloorgang van gemeenschapszin, verbondenheid en waarden van eigen sociale groepen, teloorgang van cohesie van de samenleving, verlies van nationale cultuur, tradities en identiteit. Het heeft ook gezorgd voor een toename van armoede, daling van kennis en kunde, druk op het institutionele apparaat, onderwijs en zorg, verlies van banen en inkomensachteruitgang, getto’s, drugshandel, salafisme, criminaliteit, liquidaties, Jodenhaat, homohaat, achterstelling van vrouwen, teloorgang van de rechtsstaat en overbevolking. Dit alles tegen een fors kostenplaatje.

Nederland was voor de verlinksing een land van verzuiling. Met gereformeerden, katholieken, arbeiderspartijen en maatschappelijke organisaties die zich verzamelden in specifieke groepen. Nu is er nieuwe verzuiling, met 233 bevolkingsgroepen. Via de zogenaamde identiteitspolitiek wordt nu gestreefd naar ‘inclusie’ van deze groepen op de arbeidsmarkt vanwege etniciteit, afkomst, religie en seksuele geaardheid. Ons kapitalistisch stelsel gebiedt echter dat mensen elkaar beconcurreren op basis van talenten en gelijke kansen, niet op basis van gelijke uitkomsten. ‘Gelijkheid’ betekent rechtsgelijkheid, gelijkwaardigheid en gelijke kansen. Als de uitkomst gelijk moet zijn, dan dreigt discriminatie. Zo menen populisten dat de balans in Nederland verstoord is, en wensen de balans te herstellen. Als dat bereikt is zal het populisme kunnen afnemen. Deense sociaal-democraten onderkennen dit en maakten een ruk terug naar de oude wortels. Mogelijk verdient dit navolging om de kloof tussen links en rechts te dichten.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

23 reacties

 1. halo1

  De Deense sociaal-democraten zien het licht wel… en stoppen die criminele massa-immigratie. Denemarken heeft ook maar 5 miljoen inwoners…een paradijs bij het totaal overbevolkte NL… maar goed: die linkse partijen ….daar zijn de meeste mensen ook wel klaar mee.

  1. Harry Haller

   Inderdaad Halo1: Nederland heeft 2 miljoen inwoners meer dan Denemarken en Zweden SAMEN.

   Nederland is dan ook een totaal verziekt, vervuild, politiek verrot en zwaar overbevolkt land. Maar toch worden er iedere week zo’n 700 dobbernegers binnen gehaald. Waanzin!

   Op dit moment is er al een tekort in de woningvoorraad van 340.000 huizen. En dat loopt ieder jaar op. Het antwoord? Niet de toevloed stoppen, maar Nederland nog verder volbouwen met 1 miljoen woningen.

   Eigenlijk zou Nederland onder internationale curatele gesteld moeten worden wegens algehele geestesongesteldheid en wilsonbekwaamheid.

   1. halo1

    Okay Harry.. hier zijn we het eens..mar ik ben nog steeds benieuwd naar de namen van VVD-ers gisteren die je Rutte ziet vervangen… (vorig draadje)

    1. Harry Haller

     Onder de VVD kamerleden zit inderdaad geen enkele premierwaardige kwaliteit. Wat nooit mag betekenen dat je als land dan maar aan een corrupte en amorele premier moet blijven hangen.

     Je zegt ook niet: ik kan geen goede huisbewaarder krijgen, daarom geef ik de sleutels maar aan een inbreker en dief.

     Zoals ik al eerder schreef ben ik voorstander van nieuwe verkiezingen, waarvoor eerst de formatie moet spaak lopen. En dat gaat gebeuren. Rutte moet weg.

     1. halo1

      Er is natuurlijk verschil tussen geen goede huisbewaarder kunnen vinden.. en je sleutels (actief) aan een inbreker geven.. maar okay…Rutte ja/nee is natuurlijk een psychologisch dingetje geworden :Freund of Feind. Ik raad je wel aan niet meer met “”rot op!”‘ e.d. te reageren.. dat verhoogt de mate van van serieus-te-nemen-heid…

 2. Adriaen van Bergen

  We zitten ook nog steeds te wachten tot een van de hypocriete ondertekenaars van “neem een vluchteling in huis” de daad bij het woord voegt.

 3. Monty

  Laten we dan maar hopen dat er snel een kabinet geformeerd wordt die deze problemen zal gaan aanpakken.

  Linksom of rechtsom zolang het maar de meerderheid van ons land vertegenwoordigd.

 4. Edjan

  Massa-immigratie. Ik heb uitgerekend dat bij ongewijzigd beleid de mohammedanen zo rond 2170, 2175 in Nederland in de meerderheid zullen zijn. Ik denk niet dat dat leuk gaat worden voor de blanken.
  Ooit was er een onderzoek onder de mohammedanen en een flinke meerderheid bleek liever onder de sharia te leven dan onder onze wetten. Een grote minderheid vond zelfs dat dit middels geweld bereikt mocht worden.
  Inmiddels krijg je van de overheid geen juiste cijfers meer over de toestand. Al lang geleden, rond 2085, dreigden er 1 miljoen mohammedanen in ons land te zijn wat niet goed uitkwam ivm. verkiezingen. Toen besloot de overheid tot een “verbeterde” telling: alleen de eerste en tweede generatie werden nog meegeteld, de latere generaties zouden dermate geïntegreerd zijn dat het echte Nederlanders waren en werden niet meer meegeteld. Inmiddels weten we beter. Weliswaar “daalde” toen het aantal mohammedanen tot en comfortabele 5,5%, een getal dat door de “progressieven” al 30 jaar lang genoemd wordt.
  De integratie geldt al lang als mislukt en nu wordt de blanken aangeraden om maar te integreren in die geïmporteerde culturen. Onze eigen cultuur moet op de schop en veel progressieven verkondigen zelfs dat wij, autochtone Nederlanders, helemaal geen eigen cultuur hebben.
  Inmiddels gaat de immigratie in een steeds sneller tempo verder. De bevolkingsgrootte stijgt, er is een tekort aan woningen, de gezondheidszorg en het sociale vangnet komen onder grote druk.
  De progressieven blijven net doen alsof er niets aan de hand is en alsof alles hierboven gelogen is.
  Wie het gelooft, noemen ze een racist en een fascist. Dus het is duidelijk dat ze met dit wanbeleid verder willen gaan. De consequenties zullen steeds duidelijker worden.

  1. Edjan

   Herstel, zo rond 2170, 2175 moet zijn: zo rond 2070, 2075, dus over 50 jaar of iets meer.

  2. Edjan

   Nog zo een: Al lang geleden, rond 2085 moet zijn: zo rond 1985.
   Ik zit 100 jaar te ver …

 5. right

  Welke resultaat zou het opleveren, indien men een objectieve groep mensen, zonder kennis en inzicht in de Nederlandse cultuur, normen en waarden, twee weken laat kijken naar de reclame-blokken, series, talkshows op NPO zenders?
  Oplossing:
  Allen zullen van mening zijn dat de bevolkingsafspiegeling bestaat uit, 50% blank, tegen 50% negroide!
  Dat is dus pertinent niet het geval!
  Wat is de aansturing en waarom?
  Het is objectief gezien, gewoon niet waar!
  Het is volksmanipulatie!

  1. Edjan

   @Right. Al die adverterende bedrijven willen heel graag als Politiek Correct worden gezien. De gedachte daarachter is, dat de links-liberalen de meerderheid vormen en dus de grootste groep consumenten is, die het meeste kopen. Strijk je deze groep tegen de haren, dan kun je een kopers-boycot en een hoop gescheld verwachten. Of een steen door je ruit.

   Volgens PC moet iedereen gelijkelijk vertegenwoordigd zijn zodat iedereen zich “op zijn / haar / Xer gemak kan voelen.

   Het is nu pas begonnen en het zal voorlopig ook niet weg gaan, het nieuwste speeltje van “progressief” “links”.

  2. sonny

   De EU wenst een hartgrondige, definitieve volksvermenging, over 50 jaar is de bevolking
   licht tot donkerbruin/zwart!
   Donkere huidskleur is immers dominant!
   Maar het gaat de politiek echter niet om de huidskleur!
   De blanke cultuurkrachten zijn niet in evenwicht en in overeenstemming met de politieke bedoelingen!
   De democratie moet verdwijnen, weg met het stemrecht en volksinbreng!
   Het volk moet ‘ zwakker’ worden!

   1. Edjan

    Klopt, sonny. De “elite” (grote bankiers en politici, bazen internationals) en hun hielen-likkertjes willen de bevolking weer tot lijfeigenen maken. Die lijfeigenen mogen geen eigen cultuur hebben (want dan kunnen ze zich verenigen) vandaar die vermenging. Dat daar eerst spanningen en later gevechten uit voortkomen, vindt die elite alleen maar goed. Dan kunnen ze met een klein leger de zaak in evenwicht houden. En onder de duim.

   2. rafi

    Pak het op een positieve manier aan: de Hollanders moeten gewoon keihard gaan fokken en niet meer emigreren maar hun mensen zelfs terughalen uit Canada en zo. Verder moeten ze hun kinderen duidelijk maken dat ze een partner moeten hebben die ook voor de NL cultuur, normen en waarden gaat. De NL cultuur is te mooi om te verdwijnen. Er is continuiteit nodig. Krijg VEEL kinderen, en blijf bij elkaar, levenslang. Dan verwatert het moslim-aandeel. Dit laatste ook door het juiste belied in de politiek uiteraard. Wel juich ik de emigratie van subversieve blanke elementen , zoals de Rosenmullers en de Duyvendaks en talloze anderen van dit land toe. Dus er valt nog veel te fokken, door de goeien.

   3. Janna47

    @Sonny
    Helemaal mee eens!
    ‘Het volk moet zwakker worden’ ja en vooral dommer, daar zijn ze flink mee bezig, zie het onderwijs! Maar de sufferds zien het niet, zoals hier vaak ook opgemerkt kan worden.

  3. Drostemannetje

   Als je de reclameblokken moet geloven, wonen er meer negers dan blanken in Nederland. Ik denk dat ze de Bijlmer als uitgangspunt hebben gebruikt. Dit alles na de BLM demonstraties intake crimineel Floyd. Het land wordt gek gemaakt door een kleine minderheid die aan alle touwtjes trekt.

   1. Max Aue

    Uiteraard heeft dit stupide gewauwel niets met racisme te maken.

    🤮

 6. dinaro

  Daarom moeten er zoveel boeren weg…..die bezetten 60 % van ons land
  volgens Ed Nijpels op 1 gisteravond.
  Gelukkig kreeg hij goed repliek van Caroline van der Plas van de Boer Burger Beweging!
  De herhaling is vanmiddag…de moeite waard!!
  Ze wist meer dan die minkukel Ed Nijpels.

 7. rafi

  Eens met analyse, maar ik vrees dat links bewust doet en wil wat het doet en wil om de boel te ontwrichten en bewust polariseert door overal achterstelling in te willen zien ten behoeve van revolutie. Marx lukte het in het westen niet met de arbeidersklasse. Die kreeg het veel te goed in het kapitalistische systeem. Dus pak je het aan via de moslims, andere niet-Westerlingen, de nog kneedbare studenten/jeugd, en klimaatonzin. Precies in lijn met de neomarxistische leer van Gramsci, Dutschke, en Marcuse. Ze weten ook wel dat dit ellende geeft aan individuen, getuige het feit dat ze zelf dan geen AMC of windmolen in hun achtertuin willen, en hun kinderen naar een blanke school sturen terwijl een zwarte dichterbij is, zoals Halsema in Amsterdam. Ze haten het Westen domweg. Omdat ze demonisch gedreven worden. Zonder Godsgeloof speelt satan in het vacuum.

  1. rafi

   spring i.p.v. speelt

   1. rafi

    springT

 8. Smek

  Voor 2070 hebben we allang een burger oorlog in Nederland.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.