“Verschrikkelijk, verstoppertje spelen!” Gidi Markuszower (PVV) nadat CBS stopt met gegevens over allochtonen

PVV-Kamerlid Gidi Markuszower is er absoluut niet over te spreken dat het CBS niet langer kijkt naar de westerse of niet-westerse afkomst van criminelen. En, zegt hij voor de camera’s van Omroep ON, wat zo mogelijk nog erger is, is dat de Tweede Kamer dat helemaal prima vindt.

“Als Kamer moet je beleid kunnen controleren,” zegt Gidi Markuszower (PVV) tegen Ongehoord Nederland: “Als je dus niet over de juiste gegevens beschikt kan je niet controleren. Dus als je weet bijvoorbeeld, en dat is zo, dat niet-Westerse allochtonen oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken, of dat immigranten uit bepaalde landen oververtegenwoordigd zijn bij verkrachting of bij moord of bij andere verschrikkelijke misdaden, dan kan je daar beleid op maken.”

“Nou, het Centraal Bureau van de Statistiek levert de cijfers aan,” gaat hij verder. “Wat je kan meten kan je weten.”

En daar zit hem nou juist de kneep. “Het Centraal Bureau van de Statistiek wil niet meer dat wij als Kamer of wij als samenleving dingen wéten,” legt Markuszower uit: “In plaats van gegevens openbaar maken, gaan ze gegevens verbergen, wegmoffelen, onder het tapijt schuiven. En dus kan je als Kamer geen normaal beleid meer maken.”

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal inclusief levendige chat… en volg mij op Twitter.

Dat vindt hij al erg genoeg, maar vervolgens maakt hij zich nog bozer over het feit dat een meerderheid in de Tweede Kamer het CBS hierin steunt. “Ja, verschrikkelijk, iedereen houdt van verstoppertje spelen hier,” zegt Markuszower. “Ze willen vooral niet partijen als de onze de gegevens aanreiken om ons punt hard te maken. En ons punt is: stop nou met immigratie uit bijvoorbeeld islamitische landen, houd nou op met al die immigratie, met al die pamperen van al die niet-Westerse allochtonen.”

“En dat gaat dus niet meer straks,” concludeert de PVV’er. “Dus een partij als de onze wordt alle gegevens ontnomen om kritiek te leveren op het huidige beleid.”

Het pleidooi van Markuszower ten spijt lijkt het CBS niet van zins om het besluit om met de registratie van de al dan niet-westerse afkomst van migranten te stoppen terug te draaien. Binnenkort verdwijnen die gegevens, vermoedelijk definitief, dus uit de datasets.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

38 reacties

 1. Edjan

  Wij mogen niet weten hoeveel mohammedanen er in ons land zijn en we mogen niet weten wat dat per jaar kost.

  Als alles zo doorgaat als het nu gaat, zijn de mohammedanen over 50 jaar in de meerderheid. Nu al leggen al die immigranten een grote druk op het woningbestand, op de verzorgingsstaat en op de zorg. In de criminaliteit zijn ze oververtegenwoordigd.

  En de linkse kerk is druk met de cijfers onder het tapijt te vegen en als ze tóch in de publiciteit komen, verzinnen ze een smoes om de autochtonen de schuld te geven.

  1. Beukman

   De meeste “mohammedanen” in Nederland zijn voor zover ik weet gewoon Nederlander, edjan, met in zelfs in Nederland geboren ouders.
   En dat ze over 50 jaar in de meerderheid zullen zijn, blijkt nergens uit. Sterker nog: er zit niet echt schot in de groei van het aantal “mohammedanen” in Nederland.

   1. Edjan

    Beukman. Dat er “geen schot zit in de groei van het aantal mohammedanen” komt puur door de aangepaste manier van tellen. Het aantal wordt al 20, 30 jaar kunstmatig op 5% gehouden terwijl ze met de bakken binnen blijven komen.
    De tellingen van het CBS zijn een leugen.

    1. Beukman

     Hoeveel “mohammedanen” komen er dan precies binnen, Edjan? En hoeveel “mohammedanen ontkerkelijken ondertussen? Kom maar eens met bewijzen voor dat wordt al 20, 30 jaar kunstmatig op 5% gehouden.

   2. coenzoon

    het blijven niet westerse zeer slecht geïntegreerde allochtonen ongeacht welk label je eraan hangt

  2. Max Aue

   “Als alles zo doorgaat als het nu gaat, zijn de mohammedanen over 50 jaar in de meerderheid.”

   Dit is stupide onzin. Gewoon niet waar.

   1. coenzoon

    700 per week erbij exclusief legalisering van illegalen , gezinshereniging en expats flapdrol. Je weet inmiddels waar je de cijfers kan halen strónt vlé®k !

    1. Max Aue

     De concrete cijfers gaf ik al. Wikipedia is heel helder over dit onderwerp.

     “Tot in 2007 verwachtte het CBS dat het aantal moslims in Nederland de grens van 1 miljoen in 2006 zou passeren. Naar schatting waren er eind 2004 in Nederland 944.000 moslims, waarvan 6.000 autochtone Nederlanders. Daarbij werd het aantal allochtone moslims geschat met behulp van het percentage moslims in het land van herkomst. Bij nieuwere schattingen, die op basis van POLS-enquêtes werden opgesteld, kwam het CBS voor 2005 uit op 877.000 moslims en op 837.000 in 2006. Het aantal moslims daalde daarna verder tot zo’n 825.000 in 2008,[20] Dit is ongeveer 5% van de bevolking. De fluctuaties in de cijfers hangen vermoedelijk samen met de grote betrouwbaarheidsmarges van de steekproeven.[21] Een miljoen moslims zouden er naar verwachting pas in 2017-2023 zijn.[22] Schattingen van het aantal moslims in 2050 lopen uiteen van 8% tot 15%, afhankelijk van de beginwaarden en het toegepaste migratiescenario.[23] De algemene teneur van deze onderzoeken is dat het aantal aanhangers van de islam in Nederland groeit. Het SCP constateerde echter dat tussen 2012 en 2018 het aantal niet-moslims onder Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst was verdubbeld. Dit betrof met name Turkse Nederlanders van de 2e generatie, maar ook het aantal moslims onder de 1e generatie nam in deze periode af [24][25].

     Marokkaanse moslims vormen sinds 2010 de grootste groep binnen de islamieten in Nederland, met zo’n 355.883 personen, gevolgd door de Turkse moslims met bijna 325.000 personen. Van de groep ‘overige niet-westerse allochtonen’ vormen de Surinamers met 34.000 personen de grootste groep, daarna volgen de Afghanen met 31.000 en de Irakezen met 27.000.

     Het aantal autochtone aanhangers van de islam werd door het CBS in 2007 op circa 12.000 geschat, maar dit getal omvat ook allochtonen van de derde generatie.[26] Solide onderzoek naar dit onderwerp ontbreekt.[27] Momenteel zijn er nog weinig mogelijkheden voor nieuwe moslims. In de moskee verstaat men vaak niet waar het over gaat aangezien de preek vaak in het Arabisch of het Turks is. Naast de problemen in de moskee weet men vaak niet hoe er gebeden moet worden en ondervindt men vaak problemen in eigen omgeving. Familie en vrienden begrijpen hun keuze niet altijd. Bekeerlingen zijn vaak ‘zoekers’ die hun heil eerder zochten bij andere religies. Ook lijken de strenge regels van het geloof en de vastigheid die de islam biedt, aantrekkingskracht uit te oefenen op Nederlanders die zich bekeren.[

     1. Harry Haller

      Ik citeer graag Edjan: “Dat er “geen schot zit in de groei van het aantal mohammedanen” komt puur door de aangepaste manier van tellen. Het aantal wordt al 20, 30 jaar kunstmatig op 5% gehouden terwijl ze met de bakken binnen blijven komen. De tellingen van het CBS zijn een leugen.”

      Dat blijkt wederom nu het begrip allochtoon door het CBS helemaal onder het tapijt gemoffeld wordt. Het is smerig en onbetrouwbaar policor deugvolk.

     2. Max Aue

      “Het aantal wordt al 20, 30 jaar kunstmatig op 5% gehouden terwijl ze met de bakken binnen blijven komen. De tellingen van het CBS zijn een leugen.””

      Als je deze lasterlijke bewering niet kunt onderbouwen beschouw ik dit als de echte leugen.

     3. coenzoon

      wat kakel je nou met cijfers van 2007 randdebiel. Ik presenteer je de cijfers van 2021 strónt vlé®k. Je gewauwel raakt wederom kant noch wal domme jongen

     4. Harry Haller

      Op 1 maart 2021 woonden 4 319 781 personen met een migratieachtergrond in Nederland. Dat komt neer op 24,7 procent van de Nederlandse bevolking. Van de totale Nederlandse bevolking heeft 10,7 procent een westerse migratieachtergrond en 14,1 procent een niet-westerse migratieachtergrond.

      CBS. 1 mrt. 2021

     5. Edjan

      Harry Haller, 14,1 procent een niet-westerse migratieachtergrond.
      Dan ben ik met mijn 2 miljoen (11,5%) dus nog redelijk bescheiden.

      Dat gebruikte ik als startcijfer. verder nam ik voor de groei van de mohammedanen 5% per jaar en voor de krimp der allochtonen 0,5% per jaar.
      De formule wordt dan: start mohammedanen x 1,05 tot de macht (aantal jaren) – start allochtonen x 0,995 tot de macht (aantal jaren).

      Ofwel 2.000.000 x 1,05^38 = 12,7 miljoen mohammedanen in 2061
      En 15.000.000 x 0,995^38 = 12,4 miljoen autochtonen in 2061.
      Je ziet dan al na 38 jaar evenwicht.
      Het teken ^betekent; tot de macht.

      Ik snap dat voorspellingen over 38 jaar zelden uitkomen en ik zeg er dan ook bij: als er verder niets verandert. Maar daar ziet het op dit moment niet naar uit.

     6. Edjan

      Paar foutjes. Een keer allochtonen met autochtonen verwisseld.
      De formule wordt dan: start mohammedanen x 1,05 tot de macht (aantal jaren) – start AUTOCHTONEN x 0,995 tot de macht (aantal jaren).

      Het evenwicht bij deze cijfers wordt over 38 jaar bereikt dus in 2059.

 2. Beukman

  De PVV kwam destijds zelf met het voorstel om iemand pas vanaf de 4e generatie “autochtoon” te noemen. Het is er gelukkig niet van gekomen. Indirect toont dit het gelijk van het CBS aan.

  1. Edjan

   Beukman. Al tientallen jaren worden immigranten vanaf de TWEEDE generatie niet meer meegeteld als allochtoon. Want (in de fantasie van de linkse kerk) volledig geïntegreerd en dus volledig Nederlander.

   1. Beukman

    Als het aan de PVV ligt, wordt het feitelijk onmogelijk om ooit Nederlander te worden: dat ben je pas in de 4e generatie.

  2. coenzoon

   Al noem je ze bij de 2de generatie autochtoon het blijven niet geïntegreerde islamitische allochtonen

 3. Edjan

  Uit Wikipedia: citaat:
  “De wettelijke grondslag voor het CBS is sinds 20 november 2003 vastgelegd in de ‘Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek’.[5] Deze wet garandeert een onafhankelijke positie ten opzichte van de regering en andere overheidsinstellingen. Daarnaast is er een bestuursreglement[6] en zijn er wettelijke regelingen en besluiten voor en over het aanleveren van gegevens.

  Sinds 1 januari 2004 is het CBS een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Het CBS voert als ZBO overheidstaken uit, maar valt het niet direct onder het gezag van een ministerie. Politiek verantwoordelijk voor wetgeving, budget en de voorwaarden is de minister van Economische Zaken. De kosten van CBS worden betaald uit de rijksbegroting via het ministerie van EZK en door inkomsten voor aanvullende statistische diensten voor andere (overheids)organisaties.”

  Het is dus een constructie die vergelijkbaar is met de rechtspraak. In naam onafhankelijk maar alle kosten worden betaald door de overheid.
  Je moet dus niet vreemd opkijken als dergelijke instanties hun oren laten hangen naar de wensen van de overheid. Wiens brood men eet, diens woord men preekt. Staat niet in de koran maar is een oud-Hollands gezegde.

  1. Beukman

   Tja. Wat maakt iemand tot een Nederlander? Moeten al zijn grootouders in Nederland geboren zijn, zoals de PVV destijds voorstelde? Zit het in de genen? Moet hij de taal spreken? Voor zijn Inburgerings-examen geslaagd zijn? Niemand die het weet, ook het CBS niet.

   Het CBS heeft wél eens een aardig onderzoekje gedaan naar de mate waarin men zich Nederlander voelt – wat óók een criterium zou kunnen zijn:

   Het beheersen van het Nederlands speelt een belangrijke rol bij het zich Nederlander voelen van niet-westerse allochtonen. Ook het hebben van werk bevordert de identificatie met Nederland.

   Geboren in Nederland, dan vaker identificatie met Nederland
   In Nederland geboren niet-westerse allochtonen voelen zich ongeveer anderhalf keer zo vaak Nederlander als de niet in Nederland geboren eerste generatie. Als ook nog één van de ouders in Nederland is geboren, ziet de tweede generatie niet-westerse allochtonen zich vrijwel altijd als Nederlander.

   Lees verder:
   cbs.nl/nl-nl/nieuws/2010/35/werk-en-taal-belangrijk-voor-het-zich-nederlander-voelen

   1. coenzoon

    quote Tja. Wat maakt iemand tot een Nederlander? end

    Iemand die Nederland een warm hart toedraagt en zich mengt in de cultuur en de maatschappij. Hier vallen dus geen lange tenen islamieten onder die voor hun levenswijze op alle vlakken uitzonderingen wensen.

    De maatschappij is al vergiftigd met slecht geïntegreerde niet westerse allochtonen die allemaal hun eigen dorp willen in de stad.

   2. Harry Haller

    Beukman leutert: “Wat maakt iemand tot een Nederlander? Moeten al zijn grootouders in Nederland geboren zijn, zoals de PVV destijds voorstelde? Zit het in de genen? Moet hij de taal spreken? Voor zijn Inburgerings-examen geslaagd zijn?”

    Ja. Ja. Ja. En ja.

    1. Beukman

     Het heeft kortom geen enkele zijn, Dr. Haller, om te integreren. Je zal er nooit bijhoren. Er is een gen dat bepaalt of je Nederlander bent. Maar ook als je dat gen hebt, zullen pas je achterkleinkinderen Nederlander zijn.

     De PVV is een recalcitrante puberbeweging die de facto slechts dient als baantjesmachine voor Geert en zijn trouwste discipelen.

 4. Max Aue

  ” Wij mogen niet weten hoeveel mohammedanen er in ons land zijn”

  Jawel hoor.

  h*tps://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/51/meerderheid-nederlandse-bevolking-behoort-niet-tot-religieuze-groep

 5. Drostemannetje

  Je hoeft alleen maar om je heen te kijken en dan zie je dat het niet goed gaat. VVD, D66, Groen links, PVDA en de christen unie hebben daar allemaal schuld aan. Ook het verlengstuk in de media, NPO, NOS, Universiteiten en rechtbanken downplayen alles wat de Islam in een kwaad daglicht kan zetten of houden ze uit de wind door lage straffen of geen straffen te geven. Vanochtend bij WNL hadden ze het over het sissen en het lastig vallen van vrouwen. Je snapt natuurlijk wel dat ze allemaal zeggen dat het onacceptabel is, zoals die Paternotte van D66 die ook aanwezig was, maar de olifant in de kamer benoemen ze niet de lafbekken.

  1. Edjan

   Droste, ooit een verhaal gelezen van een feministische vrouw die na heel erg lang aarzelen moest toegeven dat er inderdaad ‘(s nachts) wel eens onaangenaamheden plaats vonden.
   Door MANNEN.
   Zo rolt de linkse kerk. Van de ene leugen naar de andere.

 6. Edjan

  Zowel Aue als Beukman reageren op mijn aantijgingen dat het CBS LIEGT met bronnen die aantonen dat dat niet zo is. Die bronnen zijn … van het CBS.
  Het verbaast ne niet dat het CBS zichzelf gelijk geeft. Maar leugenaars blijven het.

  1. coenzoon

   wij van wc-eend adviseren wc-eend

 7. Piet Klein

  Wederom blijkt dat bepaalde instituten zoals het CBS niet op de juiste manier worden aangestuurd. Steeds blijkt weer dat ze zich plaatsen onder regie van het kabinet en vele malen is al gebleken dat ze daarmee een propaganda verlengde van het kabinet aan het worden zijn. Al deze instituten CBS, CPB etc. zouden moeten vallen onder het hoogste gezagsorgaan en dat is de Tweede Kamer. Het zo moeten zijn dat de beschikbare capaciteit ter beschikking staat aan alle partijen en mogelijk naar rato van de zetelverdeling. Daarnaast zou er een capaciteitsbudget beschikbaar om plannen van het kabinet door te rekenen. Het CBS maakt niet de keuze waar statistiek op wordt gepleegd maar de opdrachtgevers waaronder de kamer. En natuurlijk misschien zijn er een aantal basics die standaard worden uitgevoerd en is er bepaalde capaciteit voor specifieke onderzoeken. Als een partij haar budget wil besteden aan de relatie tussen de aardappelteelt in Zeeland en broedvogelstand in Groningen dan hebben ze dat maar uit te voeren. Als een partij de relatie wil weten tussen niet westerse allochtonen en wat anders dan hebben ze dat maar uit te voeren. Natuurlijk mag deze partij worden aangesproken op de feiten die ze willen, de consequenties van het doen van het onderzoek, de interpretatie van het onderzoek. Deze instituten net als de DNB gaan zich verpolitiekt op stellen maar hebben uitdrukkelijke taken dan wel competenties die ze in dienst moeten stellen van de democratie. Deze instituten moeten onder regie van de Tweede Kamer komen en het kabinet kan quotum krijgen voor onderzoeken die ze willen uitvoeren. Den Haag moet terug naar de basics van de democratie en het lijkt erop dat er flink de bezem door moet.

  1. Max Aue

   “Wederom blijkt dat bepaalde instituten zoals het CBS niet op de juiste manier worden aangestuurd. Steeds blijkt weer dat ze zich plaatsen onder regie van het kabinet en vele malen is al gebleken dat ze daarmee een propaganda verlengde van het kabinet aan het worden zijn.”

   Zolang deze bizarre bewering niet wordt onderbouwd beschouw is dit als een platte leugen.

   Piet Klein plaatst zich met dit soort gevaarlijke onzin buiten elke serieuze discussie.

   1. coenzoon

    probeer de platte leugen dan eens te ontkrachten met recente data en niet met meuk uit 2007 strónt vlé®k !

    Overigens kan je zelf vast wel vinden hoe vaak het CBS gegoocheld heeft met cijfers. Iedere keer werd de voorpagina gehaald !

   2. Harry Haller

    De huismongool Max Aue heeft vandaag al zeker vijf keer zijn standaardzinnetje geventileerd “zolang deze bizarre bewering niet wordt onderbouwd beschouw is dit als een platte leugen.” Verder komt deze propagandamachine van de overheid niet meer.

    1. Edjan

     Klopt. “Het is laster als u dit niet kunt onderbouwen”. Maar waar je ook mee aan komt: het telt niet! Alleen de officiële cijfers tellen! Maar die zijn overheid-gerelateerd dus dat vinden sommige mensen leugens. Max vindt dus dat je alleen overheidsleugens mag gebruiken om overheidsleugens te ontkrachten. En het is niet verwonderlijk dat dat niet likt.
     Maar ja, als ik Max boos krijg, zie ik dat als een compliment.

     1. Edjan

      likt = lukt.

   3. Piet Klein

    Max, het feit dat het CBS meent een statement te mogen maken op wat ze wel en niet willen onderzoeken toont aan dat ze menen zich politiek te mogen opstellen. Er is een lawine van publicaties van het CBS die tendenzen suggereren maar bepaald worden door een specifieke invalshoek bedoeld lijken om deze tendenzen te suggereren. Ook de timing is (lijkt) vaak geregisseerd. Het is natuurlijk mijn oordeel en je mag zelf er anders over oordelen. Max helaas hebben wij iets gemeen, wij vinden van de ander bizarre beweringen doet en gevaarlijke onzin produceert.

 8. Hamer Sikkel

  Markuszower is fervent supporter van de joodse staat Israël en steunt derhalve het apartheidsbeleid inzake bevolkingsgroepen in dat land.
  Eigenlijk wil hij in NL hetzelfde, namelijk dat er bepaalde groepen inwoners expliciet moeten worden vermeld.
  Nochtans is iedere burger in ons land volgens de grondwet gelijk en dient als zodanig gelijkwaardig te worden behandeld. ⁉️

 9. Eppo123

  Links is naïef, links kijkt weg, links maakt meer kapot dan je lief is.

 10. Pieter48

  Alle instanties die met de overheid gelinkt kunnen worden zijn door linkse bestuurders gerund.Van het jeugdjournaal tot het universitair onderwijs is alles gestoeld op linkse ideeën.Het is hip om links te zijn voor de jeugd.Geen wonder als kinderen van af hun jeugd tot het universitair onderwijs langzaam maar gestaag de linkse boodschap opgedrongen krijgen. Aangezien dat de gemiddelde Nederlander meer interesse heeft in voetbal als in politiek is het voor de linkse bestuurders steeds eenvoudiger hun greep op de maatschappij te vergroten. Het einddoel van links in dat wij nog meer overbevolkt raken door de instroom van alle zielige vluchtelingen dus de zorgzame maatschappij is niet meer te handhaven en te betalen. Ook zullen wij worden uitgeleverd aan Brussel de daarbijbehorende klimaat waanzin zullen moeten accepteren.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.