Wob-expert Roger Vleugels: ‘Tweede Kamer moet gesjoemel aan toeslagen-notulen voorkomen, dus vraag om meta-data’

Vandaag maakt het kabinet de notulen publiek van de ministerraad waarin er gesproken werd over toeslageninformatie die al dan niet gedeeld zou worden met de Tweede Kamer, en ook over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Volgens Wob-expert Roger Vleugels is het bij die “transparantie” van het kabinet voor de Kamer noodzakelijk om er bovenop te zitten. Want, zegt hij, als Wob-expert is het hem regelmaat overkomen dat de staat probeerde te sjoemelen met vrijgegeven informatie.

Op de dag dat het kabinet de ministerraadnotulen over de toeslagenaffaire gaat openbare, spreekt spreekt Roger Vleugels – misschien wel de bekendste Wob-jurist en -expert van ons land is – Tweede Kamerleden aan die opheldering willen direct aan. “Hee Kamerleden,” schrijft hij, “jullie willen doorpakken, cultuuromslag en zo: hebben jullie inzake de Ministerraad notulen naast de gewone en de P-notulen [persoonlijke notulen, red.] ook gevraagd om digitale verstrekking MET meta-data? Zo nee, dan zijn jullie onderdeel [van het] probleem en niet een deel [van de] cultuuromslag.”

Want, stelt Vleugels: “voor het Kamerdebat over de gewone en de P-notulen [van de] Ministerraad wordt cruciaal of er wel/niet met de aan de Kamer geleverde versies gesjoemeld is. Om dit te kunnen vaststellen is tenminste een levering in digitale vorm MET meta-data nodig.” Dat laatste is, legt hij voor de volledigheid ook nog even uit, “ook handig tegen geheugenverlies.”

HP de Tijd-journalist Ton F. van Dijk reageert daar op door te zeggen: “Ze zullen nu toch niet in die notulen gaan knoeien? Als dat uitkomt zitten ze allemaal thuis.” Met andere woorden, als daarmee “gesjoemeld” wordt, en het wordt uiteindelijk publiek bekend, dan is het einde politieke carrière voor álle betrokkenen. Dat is nogal een risico, wil Van Dijk maar zeggen.

Vleugels’ reactie op die vraag van Van Dijk laat weinig aan de verbeelding over. “Smile, menigmaal kwam ik [ante]- en postdateren of b.v. meerdere versies van een document waar maar één versie van zou bestaan, enz. in mijn juridische praktijk tegen.”

Ter verduidelijking legt hij uit dat “het toppunt van liegen door/namens een premier in mijn praktijk” een Wob-beslissing was met daarin “dat een bepaald document niet bestaat. Het ging om de verklaring die premier Kok over de vriendschap tussen Willem-Alexander en Maxima voorlas op tv. Hij had dat document in de hand! De reden dat ik dit document voor een cliënt opvroeg, was omdat deze vernomen had dat premier Kok op het laatste moment besloten had één van de alinea’s niet uit te spreken. Vervolgens dus de Wob-beslissing: dit document bestaat niet.” Maar dat was een beetje gek, want “het document was zelfs op CNN te zien!”

Voor Kamerleden die volledige openheid van zaken verlangen bestaat er dus des te meer reden om waakzaam te zijn, en te zorgen dat zij vanavond ook de volledige en oorspronkelijke notulen van de ministerraadvergaderingen te zien krijgt, mét waarborg in de vorm van metadata. Want gesjoemel met dit soort vertrouwelijke overheidsdocumenten? Roger Vleugels kan immers beamen dat het maar al te vaak voorkomt…

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

1 reactie

  1. Aborifa

    En de metadata betreffende de metadata enz. enz. enz.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.