6709504391 a4be3f0685 c

Noord-Brabant legt vergunningverlening stil vanwege stikstofuitstoot in ''kwetsbare natuur": Grote bouwprojecten vallen stil

Binnenlandmrt 02 2023, 18:00
Noord-Brabant heeft voorlopig een stop gezet op de verlening van vergunningen voor projecten die zorgen voor meer stikstofuitstoot in Natura 2000-gebieden. Dit besluit komt nadat analyses hebben aangetoond dat deze kwetsbare natuurgebieden snel verslechteren en niet bestand zijn tegen extra stikstofuitstoot. Dit heeft grote gevolgen voor diverse sectoren zoals de lokale infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw en verduurzaming. De kans is groot dat meer provincies zullen volgen en dat de bijvoorbeeld de bouw in een groot deel van Nederland stil komt te liggen.
Projecten in al deze sectoren die nog geen natuurvergunning hebben, komen nu stil te liggen. Het provinciebestuur heeft ook twee weken voor de Statenverkiezingen de discussie over de uitvoering van het stikstofbeleid door provincies op scherp gezet. De provincie Noord-Brabant heeft namelijk ‘natuurdoelanalyses’ uitgevoerd naar de vijftien Natura 2000-gebieden binnen haar grenzen, waaruit blijkt dat de natuur daar verslechtert en de Europese doelen op het gebied van natuurbescherming uit zicht raken.
Volgens de provincie is de oorzaak een combinatie van verzuring, vermesting en verdroging, waardoor veel planten- en bomensoorten verdwijnen en insecten, vogels en andere dieren hogerop in de voedselketen hieronder lijden. Dit zal op termijn leiden tot een ‘totale verschraling van de natuur’ met negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
De PVV heeft naar aanleiding van dit besluit Kamervragen gesteld en vraagt aan de minister om het stikstofbeleid te heroverwegen, zodat bouwers en boeren hun werkzaamheden kunnen hervatten. De provincie Noord-Brabant heeft echter aangegeven dat de bescherming van de natuur voorop staat en dat er gezocht moet worden naar duurzame oplossingen voor alle betrokken sectoren.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten