shutterstock 1275457333

Artsen bezorgd om slapeloosheid en depressies door windmolens: 'Bestuurders mogen dit niet langer negeren!'

Geen categoriejan 20 2021, 18:00
Nederlandse artsen concluderen na het bestuderen van bijna duizend studies dat de klachten over windmolens meer dan terecht zijn. Zonder aanscherping van geluidsnormen voor windmolens dreigt Nederland af te stevenen op een medisch moeras. Laagfrequent geluid veroorzaakt wel degelijk slapeloosheid, vermoeidheid en zelfs depressies.
Klinisch-fysicus Jan de Laat heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen medische klachten en windturbines. Hiervoor heeft hij bijna duizend onderzoeken doorgespit. Hij komt tot de volgende conclusie: de medische klachten kunnen wel degelijk gelinkt worden aan de windturbines. De klachten van omwonenden moeten dan ook serieus worden genomen:

„Als je windenergie wilt gebruiken, is het verstandig om windparken zoveel mogelijk op zee aan te leggen. Op land is er mogelijk plaats langs snelwegen of grote rivieren. Maar we moeten veel voorzichtiger zijn met de plaatsing van windturbines nabij bebouwing. De huidige maximale geluidsnorm van 42-47 decibel op gevels van huizen is te hoog. Uit de literatuur blijkt dat die blootstelling onmiskenbaar leidt tot gezondheidsklachten bij een deel van de bevolking. Alleen als we die geluidsnorm aanscherpen tot 35 decibel, is dat te voorkomen.”

De Laat wordt gesteund in zijn bevindingen door emeritus-hoogleraar Louw Feenstra die ook tot dezelfde conclusie komt. De kans op geestelijke schade komt niet zozeer door de hoorbaar rondmaaiende wieken, maar juist door het laagfrequente geluid wat je juist niet hoort:

„Die zeer lage geluidsgolven hoor je misschien niet, maar neem je wel waar. Vergelijk het met UV-licht. Je ziet het niet, maar je wordt er wel bruin van. In tegenstelling tot korte golven gaan ze overal doorheen. Er valt niet tegen te isoleren. In het slakkenhuis waar gehoor- en evenwichtssyteem verbonden zijn, worden ze opgemerkt door zintuigcellen die geluids- en infrasone golven doorseinen naar de hersenen. Die kunnen een sensatie geven van zeeziekte. Langdurige blootstelling zorgt voor stress en het gevoel dat je moet vluchten.”

Het lijkt erop dat er eindelijk wat ruimte ontstaat in Nederland om openlijk kritiek te uiten op de plaatsing van windmolenparken. Enkele jaren terug werd je daarvoor nog in een verdomhoekje geplaatst. Maar het wetenschappelijk bewijs dat een windmolen schade met zich meebrengt stapelt zich in rap tempo op.
Het is een duidelijk signaal voor onze bestuurders: denk beter na over de plaatsing van windmolenparken. Nu worden ze nog veelal lukraak geplaatst in Nederland, maar dit moet dus echt gaan veranderen. De windmolens in je achtertuin moeten dus echt tot het verleden gaan behoren - of aangepast worden aan strengere eisen. Vooralsnog zitten we opgescheept met een halsstarrige Raad van State:

„Bij de Raad van State krijgt men bijna nooit gelijk. Ook medische argumenten worden verworpen. Het is een euvel van het bestuursrecht: de bescherming dient de overheid, niet de burger. Ik hoop echt dat de toeslagenaffaire rechters ook in dit dossier wakker schudt: is dit wel de verstandige koers? Anders verwacht ik straks forse schadeclaims door gedupeerde burgers.”

Lekker dan, Nederland! Slaap dus zacht, met al die ronkende windmolens op de achtergrond. Zzzzz.... WOEIWOEIWOEI!
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten