'Banken Unie is pure misleiding'

'Banken Unie is pure misleiding'

Onderstaand is een vertaling van een recent interview dat het Duitse Wirtschafts Woche had met professor Markus C. Kerber, de hoofdspreker tijdens het vorige DDS Euro Debat in sociëteit Nieuwspoort.

De eurociriticus vreest dat door de bankenunie de druk op door te voeren hervormingen zal dalen en stelt voor om noodlijdende instellingen te sluiten.

WiWo: Meneer Kerber, de bankenunie moet voorkomen dat de belastingbetaler nog meer noodlijdende banken overeind zou moeten houden. Moeten wij daar blij mee zijn?

Markus Kerber: Helemaal niet. De bankenunie is publieke misleiding. Zij zorgt ervoor dat banken direct uit het ESM noodfonds geherkapitaliseerd kunnen worden. Daardoor zien kredietverstrekkers af van zware hervormingsvoorwaarden voor het crisisland. De adressaat van mogelijke voorwaarden is in ieder geval de begunstigde bank. Maar geen macht op aarde kan dergelijke voorwaarden bij een noodlijdende bank afdwingen. Terwijl failliete staten ooit weer gezond worden, is dat bij failliete banken niet het geval. Het gevaar bestaat dat de belastingbetaler, uit wiens zak het noodfonds ESM wordt gefinancierd, nóg meer geld zal moeten ophoesten.

WiWo: Het ESM zal echter alleen als laatste redmiddel ingezet worden; allereerst moeten de aandeelhouders en schuldeisers van de banken bloeden.

De zogenaamde 'verzekering' dat allereerst aandeelhouders en schuldeisers aansprakelijk zullen worden, is slechts een belofte. Of deze belofte waarheid wordt, hangt af van de politieke wil. Een gerechtshof of andere instituties die op de naleving van de aansprakelijkheidsbeloften kunnen toezien, zijn er niet op Europees niveau.

Bankenunie: Europese banken blijven ondergekapitaliseerd

Terwijl in de Verenigde Staten strengere kapitaaleisen voor banken worden ingevoerd, zullen Europese banken zwaar ondergekapitaliseerd blijven.

WiWo: Waarom is de bankenunie in het leven geroepen?

De bankenunie is in het belang van landen waar financiële instellingen in grote problemen verkeren. Zij willen dat het ESM hun banken door directe kapitaalinjecties redt om zich vervolgens de zware hervormingsvoorwaarden, die gepaard gaan met nationale hulppakketten, te besparen. In de balansen van de banken zitten financiële risico's verborgen die een veelvoud van de staatsschuld vormen. Dat kan het ESM niet financieren; als stabiliteitshulp voor de landen is het dan niet meer functioneel.

WiWo: Waarom is de Bondregering dan met de bankenunie akkoord gegaan?

De Bondsregering zit gevangen in haar eigen foutieve beslissingen, zoals het overtreden van het verbod op bijstand volgens artikel 125 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie. Indien zij niet met de bankenunie akkoord gaat, vallen de verliezen van de banken vroeg of laat de regeringen voor de voeten. Daarom zoeken de politici hun heil in de directe herkapitalisering van de banken. Dat is een zware klap voor de democratie. In de toekomst zullen instellingen – die daar nooit democratisch toe gelegitimeerd werden! – beslissen over belastinggeld van de financieel gezonde eurolanden.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties