Brandbrief aan J.C. de Jager

Brandbrief aan J.C. de Jager

Onderstaande brandbrief is vandaag verstuurd naar minister De Jager en alle parlementsleden.

Brandbrief aan J.C. de Jager,

met c.c. aan de Leden der Staten Generaal.

19 juni 2011,

Geachte heer De Jager,

Met deze brief wil ik mijn grote bezorgdheid uitdrukken over de voorgenomen financiële steun door de Nederlandse regering aan Griekenland.

Ik preek niet voor eigen parochie. Ruim 71% van de Nederlandse bevolking wil dat er geen goed Nederlands belasting geld naar Griekenland gaat, 10% weet het niet, en een schamele 19% geeft u slechts het voordeel van de twijfel. Dat zijn cijfers die er niet om liegen. Het overgrote merendeel van het Nederlandse volk wil het dus niet.

Niettegenstaande het feit dat rechtstreekse financiële steun aan andere lidstaten verboden is in het door de Nederlandse regering geratificeerde Verdrag van Lissabon en het feit dat de statuten van de ECB eveneens verbieden dat er waardeloos schuldpapier wordt aangekocht van een failliete lidstaat, bent u toch voornemens om dit beleid voort te zetten. Waarom meneer De Jager?

In uw niet gedateerde brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal, met als kenmerk BFB2011-1256 M, heeft u een aantal redenen gegeven waarom verdere steunverlening aan een overduidelijk failliet land toch in overweging genomen zou moeten worden.

U schrijft: 'Het grootste risico voor de Nederlandse belastingbetaler is een wanordelijke default van Griekenland (scenario 1).' Daarnaast schrijft u: 'Evenals een aantal collega’s vind ik het absoluut geen aantrekkelijk vooruitzicht om verdere steun aan Griekenland te verstrekken. Nog minder aantrekkelijk is echter de optie dat niet te doen en de risico’s die daarmee gepaard gaan.' Echter, ik mis in uw brief de onderbouwing van die laatste uitspraak. Kunt u het Nederlandse volk aantonen dat zulks het geval is? Overtuigend aantonen?

Meneer De Jager, momenteel bedraagt het (reeds gestorte) aandeel van Nederland in de eerste tranche van de toegezegde eerste financieringsronde van € 110 MILJARD (!) nog 'slechts' € 3,7 miljard. Terwijl ik deze brief opstel verneem ik dat u dit wilt verhogen met € 720 miljoen (het Nederlandse deel van de volgende € 12 miljard). Meneer De Jager, dat zijn serieuze bedragen, vind u niet?

Naar verluidt heeft DNB voor een bedrag van € 4 miljard waardeloos Grieks staatspapier op de balans staan en heeft de Nederlandse Staat een nog onbekend bedrag op de balans van de ECB staan. Mogen wij vernemen van u hoe hoog het bedrag is dat de Nederlandse Staat heeft geleend aan de ECB?

Voorts mag ik toch aannemen dat u -als Minister van Financiën- tot in detail geïnformeerd bent over hoeveel euro's de Nederlandse private sector (banken, verzekeraars en pensioenfondsen) heeft uitstaan aan Griekenland? Mogen wij -als staatsburgers- de exacte bedragen van u vernemen?

Het komt mij voor dat wij, de burgers, alsook -en vooral- het Nederlandse Parlement, precies op de hoogte dienen te zijn van de reële exposure van de Nederlandse publieke en private sector op Griekenland. Dan kunnen we namelijk beter beoordelen of uw besluit om accoord te gaan met een extra storting in de Griekse economie wel voordeliger is dan daarmee te stoppen. Nu kunnen we die beoordeling niet goed maken, omdat u ons essentiële informatie onthoudt.

Ik verzoek u dringend om dat verzuim goed te maken. Ik nodig u tevens uit om klip en klaar duidelijk te maken welke goede redenen er zijn om Griekenland wederom een aanzienlijke financiële injectie te geven. Hebben zij niet gelogen over hun tekort toen zij toetraden tot de EU? Hebben zij niet gejokt over hun financiële situatie? Waarom zou u de Grieken nu wel geloven?

Beste meneer De Jager, Griekenland is failliet. U weet dat, het Nederlandse volk weet dat, alle onafhankelijke topeconomen weten dat.

Het stoppen met steun aan Griekenland kost geld, dat klopt. Maar doorfinancieren van een failliete boedel kost nog meer.

De ECB heeft een balanstotaal van € 444 miljard, waarvan € 369 miljard bestaat uit junk bonds. Een daling van 5% van die junk bonds leidt tot een negatief Eigen Vermogen voor de ECB en mogelijk een faillisement.

Meneer De Jager, u heeft zowel sociale economie als bedrijfseconomie gestudeerd. U begrijpt dus, dat het voortgaan met geld stoppen in een failliete boedel geen structurele oplossing biedt. U koopt tijd in de hoop dat het tij keert. Maar het tij keert niet. Sterker nog, u verbindt als voorwaarde aan 'nieuw geld' dat de Griekse economie sterk bezuinigt, wel € 6,5 miljard per jaar. U weet toch ook dat een krimpende economie geen adelaarsjongen baart? U vraagt het onmogelijke aan de Griekse bevolking. Dat gaat niet lukken, meneer De Jager. Een cultuur verandert men niet zomaar, ook niet onder 'druk'. Papandreou wil dit najaar een referendum houden over een Griekse grondwetswijziging. Zorgt u er wel voor, meneer De Jager, dat er voordien geen nieuw geld naar Griekenland gaat? Ik neem aan dat ik u niet uit hoef te leggen waarom.

Tot slot van deze brief heb ik een aantal vragen voor u. Vragen, die u niet door leden van de Tweede Kamer gesteld zijn in het 'vragenuurtje', maar die wel degelijk wezenlijk zijn voor de beslissing of we nog meer Nederlands belastinggeld in de bodemloze Griekse put moeten stoppen.

1. Kunt u bij benadering aangeven wat het de Nederlandse Staat én de private sector kost om nu te stoppen met het geven van nieuw geld aan de Grieken en hen te dwingen de muntunie te verlaten?

2. Kunt u aannemelijk maken dat het eventuele nieuwe geld , alsmede het reeds gestorte geld met rente wordt terugbetaald? Dat heeft u immers altijd gezegd. En zo ja, welke termijn heeft u daarvoor op het oog?

3. Bent u op de hoogte van wat topeconomen als Roubini -u weet wel, de man die als een van de zeer weinigen de financiële crisis voorspelde- zeggen over extra steun aan Griekenland? Zo ja, wat vind u daarvan?

4. Acht u het mogelijk dat Griekenland met een gigantisch bezuinigingsprogramma en een schuld die, met de aanstaande verhoging, dubbel zo hoog is als haar BNP in staat mag worden geacht aan haar toekomstige verplichtingen jegens haar geldgevers te voldoen. Zo ja, waarop baseert u dat?

5. Acht u het niet beter om Griekenland te dwingen de muntunie te verlaten, terug te keren naar de Drachme en die munt vervolgens te devalueren, zodat zij in staat wordt gesteld haar economie weer op peil te brengen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u ervan op de hoogte dat de Griekse economie wordt gedomineerd door de quartiaire sector? In gewoon Nederlands: een uitgebreid ambtenaren apparaat. Bent u ervan op de hoogte dat dit ambtenarenapparaat de naam heeft behoorlijk corrupt te zijn?

7. Bent u ervan op de hoogte dat de Griekenland geen waardevolle grondstoffen heeft, geen noemenswaardige industrie, geen productieve arbeidspopulatie, geen ruime goudreserves maar wel een torenhoge schuldenlast?

Kortom, meneer De Jager, hoe denkt u dat Griekenland ooit in staat is om de rente op haar schulden te betalen? Schulden, die nu reeds € 100 miljard hoger zijn dan hun BNP en zo meteen € 200 miljard hoger. Hoe kunt u dat verlangen van de Griekse bevolking?

Meneer De Jager, u bent christen-democraat en u heeft een gelofte afgelegd aan het Nederlandse volk. U bent dus verantwoording schuldig aan God, de Staat en de burger. Hoe kunt u, zowel tegenover uzelf, als tegenover het Nederlandse volk, verdedigen dat er nog één eurocent naar dat failliete land gaat? Ik doe een beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel. Luistert u naar wat topeconomen hebben gezegd. Doe het niet. Geen cent meer naar Griekenland.

Met vriendelijke groet,

Trias Politica.

Deze brief verscheen tevens op Keizers & Kleren.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer