De Duitse euro propaganda machine

De Duitse euro propaganda machine

Gisteren verscheen in de Duitse krant Die Welt een artikel, waarin melding werd gemaakt van 'een rondgang langs de scholen' door niemand minder dan Finanzminister Wolfgang -das Schlimmste ist Vorbei- Schäuble. Doel van die infotour was om de Duitse jongens en meisjes uit te leggen waarom 'Europa' zo belangrijk was voor Duitsland. Maar werd er wel een eerlijk en objectief verhaal verteld?

Dit initiatief kwam van de Konrad Adenauer Stichting (KAS), het wetenschappelijk bureau van Merkel's CDU. De stichting - met een jaarbudget van ongeveer 100 miljoen Euro - houdt zich bezig met het bevorderen van polticologisch onderzoek, waarbij onderzoek naar de wortels van de christen-democratie en de Europese eenwording centraal staan. Het mag dus geen verwondering wekken, dat de nieuwe euro-kritische partij, Alternative-für-Deutschland, er niet best vanaf komt. Of eigenlijk mag dat wèl verbazen, immers, van een zichzelf 'wetenschappelijk' noemend bureau zou je toch een objectieve kijk op de zaken mogen verwachten? Nee dus.

Wat hebben ze gedaan? Ze hebben een programma gemaakt voor scholieren, onder het motto "Stabiler Euro – Stabiles Europa", waarbij men hen 'helpt' om de juiste argumenten ('Argumentationshilfe') voor de Europese Unie te vinden. Hiertoe heeft men een zes pagina's lang document opgesteld waarin jonge mensen gebrainwashed worden over de euro en het gevoerde Europese crisismanagement. Gebrainwashed? Ja, ik kan het niet anders duiden. Leest u maar even mee.

Dit alles natuurlijk om de groeiende invloed van AfD onder de kiezers te verminderen of tenminste te temperen. De partij van Merkel gaat zelfs zover dat zij haar minister van Financiën inzet om per video eventuele vragen van de scholieren te beantwoorden. De campagne is begonnen op 15 mei en zal tenminste doorlopen tot medio juni. Er worden zo'n vijftig informatiebijeenkomsten georganiseerd in 45 verschillende plaatsen, verspreid over heel Duitsland. De schoolbezoeken zullen worden aangevuld met een uitgebreide internetpagina 'zur Stabilisierung des Euroraumes".

Op de vraag waarom die campagne juist nu gestart is, antwoordt een woordvoerder van het ministerie van Financiën:

"Es herrscht weiterhin ein großes Maß an Verunsicherung und Informationsbedürfnis in der Öffentlichkeit."

Zo, dat is nog eens een 'verklaring': 'er heerst een grote mate van onzekerheid (over de euro) en er is sprake van een grote publieke informatiebehoefte'. Ach so, selbstverständlich. Schäuble voegt er zelfs nog aan toe:

"Politik scheitert, wenn es ihr nicht gelingt, der Bevölkerung ihre Entscheidungen ausreichend zu erklären. Deshalb müssen wir wieder und wieder die Zusammenhänge aufzeigen – und es nicht so kompliziert machen, dass es keiner mehr versteht."

Kortgezegd: 'de politiek' faalt indien zij er niet in slaagt om haar besluiten aan de bevolking uit te leggen. En daarom moeten 'we' de samenhang ervan duidelijk maken en het niet zo gecompliceerd maken dat niemand het meer begrijpt. Juist ja, 'verstanden'.

De campagne maakt ook nog gebruik van een 'Euro-kwis', zie hier. Oordeelt u zelf maar of hier sprake is van objective beeldvorming.

De met de uitvoering belaste en door de Duitse belastingbetaler gefinancierde 'Bürger Europa's Vereinigung' maakt op haar website duidelijk, wat het hoofddoel van de campagne is:

"Förderung der voranschreitenden Einigung Europas und dem aktiven Dialog mit Bürger/innen über diesen gesellschaftlichen Prozess."

Het bevorderen van één 'Europa' (door de dialoog met de burger aan te gaan). Hoe duidelijk wilt u de boodschap voorgezegd hebben?

"Unsere jährlich 300 bis 400 Veranstaltungen und Aktionen konnten insbesondere durch Förderungen der Europäischen Kommission, des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Auswärtigen Amtes, Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie den Landesregierungen zahlreicher Bundesländer erfolgreich durchgeführt werden."

Dit schrijft die Vereniging, die voor haar bijdrage aan de 'infotour' wordt beloond met ruim veertig duizend euro belastinggeld. Maar deze schaamteloze euro-propaganda gaat nog verder. In dat zes pagina's tellende pamflet wordt ook gewaarschuwd tegen een terugkeer van de D-mark. Wat schrijven de 'wetenschappers' van de KAS daarover?

"Wenn Deutschland zur D-Mark zurückkehrt, wird diese dramatisch aufgewertet."

'Als Duitsland terugkeert naar de D-mark, dan zal deze sterk in waarde vermeerderen', met andere woorden: dat moeten we dus maar niet doen. Maar dit is nóg niet alles. Het KAS-pamflet waarschuwt ook tegen de invoering van een Neuro, de euro voor de Noordelijke lidstaten, voor een verlies aan economische concurrentiekracht en stijgende werkloosheid als Duitsland de euro zou verlaten. Men suggereert zelfs dat de Duitse spaarder al haar bezittingen zal verliezen als Duitsland de euro weer inruilt voor de D-mark, vanwege de grote belangen in het buitenland. Letterlijk schrijft men:

"Ihre Versicherungen, Banken oder Investmentfonds haben dort große Beträge investiert. Wertet die D-Mark auf, verlieren diese Anlagen an Wert."

Het kan de Duitse spaarder tot wel 160 miljard kosten, zo voegt de KAS er nog aan toe. En natuurlijk wordt ook het 'besmettings argument' niet vergeten. Dat zou tot een oncontroleerbare deconfiture van de banken leiden. Letterlijk wordt een beroep gedaan op het altijd aanwezige verantwoordelijkheidsgevoel van de Duitser:

"Ein starres Festhalten an der No-Bail-Out-Klausel ignoriert Ansteckungseffekte auf Banken und Staaten, deren Folgen viel schlimmer sind als Transferzahlungen. Diese möglichen Konsequenzen in Kauf zu nehmen, wäre unverantwortlich."

Ja, en ook dit is nog niet alles. De veelgehoorde kritiek dat Duitsland de 'betaalmeester' van de eurozone is wordt gepareerd met de opmerking dat er nog geen verliezen zijn geleden op de noodfondsen EFSF en ESM. Sterker nog, er wordt op gewezen dat Duitsland pas geld zal verliezen als ze de zwakke landen aan hun lot overlaat. Bovendien deelt Duitsland die schulden met andere landen wordt er nog achteraan gezegd. Hilarisch!

Op de veronderstelling dat de euro Duitsland geen voordeel heeft gebracht reageren de jongens en meisjes van de KAS, dat de euro juist preventief heeft gewerkt tegen een conjunctuurcrisis. Je gelooft het niet! Dat Zuid-Europa totaal ontwricht is door die one-size-fits-none-munt, daarover wordt met geen woord gerept.

De Duitse 'Alleingang' wordt gepareerd met de uitspraak dat als dát gebeurt Duitsland haar macht en invloed in de wereld kwijt raakt. De bezuinigingspolitiek richting zwakke landen wordt wel verdedigd, maar tegelijkertijd wordt gepleit voor hogere belastingen en een hervorming van het sociale verzekeringsstelsel. Alles moet gelijkgetrokken worden. De KAS besluit tenslotte met het doel van de Europese eenwording:

"Eine gemeinschaftliche Wirtschafts- und Haushaltpolitik."

En er wordt vervolgens bijgezegd dat de ECB daartoe wel de rotte staatsobligaties van zwakke landen heeft moeten opkopen. Een stap die weliswaar ongebruikelijk is voor de ECB, maar tevens onvermijdelijk. De politiek van Merkel wordt tenslotte verdedigd door te stellen dat deze 'een pragmatische middenweg' heeft gekozen...

Als u, lezer, dacht dat onze regering en media de publieke opinie pro-EU trachten te beïnvloeden, dan is deze Deutsche Kuchen nog een hele andere koek.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties