De EU domineert, controleert en corrigeert

Geen categoriejun 11 2014, 12:44
Sinds kort is het kabinet bezig om een ‘mechanisme’ te ontwikkelen om de rechtsstaat in de lidstaten van de EU te versterken. Volgens het kabinet is het namelijk belangrijk dat de burger (ja: U dus) vertrouwen heeft in een goed functionerende rechtsstaat. In plaats van dat het kabinet maatregelen treft om het vertrouwen van de Nederlander in de Nederlandse rechtsstaat te verbeteren, ligt de prioriteit van dit kabinet bij het vertrouwen van dé Europese burger in dé Europese rechtsstaat, ofwel de Europese superstaat in wording.
Onlangs stuurde het kabinet een brief naar de Tweede Kamer waarin stond dat een belangrijk uitgangspunt van het kabinet om dat ‘mechanisme’ te ontwikkelen bestaat uit ‘synergie met bestaande instrumenten binnen de Unie, zoals het EU Justitie Scoreboard’. Naar mijn idee misstaan dit soort teksten niet in een filmpje van LuckyTV. U hoeft er alleen nog maar de voice-over van minister Ivo Opstelten bij te bedenken. Maar alle gekheid op een stokje, de VVD in de Tweede Kamer heeft in 2013 bij motie van het lid Verheijen het kabinet zèlf opgeroepen om dit ‘mechanisme’ te ontwikkelen. Uiteraard heeft de PVV dit als enige partij (met de SGP) proberen tegen te houden. Andere partijen vinden die inmenging blijkbaar acceptabel.
Het EU-Justitie Scoreboard is één van die instrumenten waarmee het kabinet hoopt het vertrouwen van U in de Europese staat te vergroten. In antwoord op schriftelijke vragen die ik vorige jaar stelde en waarin ik de minister opriep om dit Scoreboard een halt toe te roepen, gaf de minister aan dat “met dit Scoreboard op systematische wijze gegevens verzameld kunnen worden over het functioneren van nationale rechtssystemen. Het EU Justitie Scoreboard kan eraan bijdragen verschillen te identificeren en lidstaten aan te moedigen om verbeteringen aan te brengen in de nationale systemen van de rechtspraak.”
De achterliggende gedachte van dit EU Justitie Scoreboard is dus dat de interne markt in de EU vooral niet gefrustreerd moet worden door landen die wetgeving niet tijdig implementeren. Op dit Scoreboard, vergelijk het maar met de scoreboards die in callcenters worden gebruikt, kan namelijk precies worden bijgehouden welk land zich op welk juridisch onderdeel houdt aan de eisen van de Europese Commissie. Zo kunnen nationale parlementen door de EU gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd worden. Want als je als land niet hard genoeg meedraait in de malle molen van de EU, is er altijd wel een Eurocommissaris die ervoor zorgt dat je weer in het juiste tempo meedoet.
Waar het EU Scoreboard in 2013 nog door het kabinet werd verdedigd als instrument om gegevens van de rechtspraak van de landen binnen de EU te verzamelen, wordt het in 2014 al gebruikt als noodzakelijk instrument van een ‘mechanisme’ om het vertrouwen in de EU te vergroten. Zonder dat U het doorheeft wordt U meegesleurd in een Europese superstaat, waarin alles door Europa wordt gedomineerd, gecontroleerd en gecorrigeerd.
Wat de PVV betreft zijn nationale lidstaten binnen de EU zelf verantwoordelijk voor het functioneren van hun rechtspraak. En Nederland gaat zelf over de wijze waarop we daar als lidstaat mee om willen gaan. En we hebben hier toch de scheiding der machten die naar behoren functioneert? Waarom mag de EU zich dan toch bemoeien, en mogelijk zelfs ingrijpen, als onze rechtspraak naar haar mening niet naar behoren functioneert? Met een instrument als het EU Justitie Scoreboard morrelt dit kabinet aan de nationale onafhankelijke rechtspraak. Door de drang van dit kabinet om een Europese superstaat te creëren, hollen ze de nationale rechtsstaat juist uit. Het EU Justitie Scoreboard: de nieuwste fopspeen van dit kabinet.
Lilian Helder is Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Vrijheid - woordvoerder Veiligheid en Justitie.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten