vlcsnap 2020 09 16 11h23m14s596

'De hemel verhoede dat de levensgevaarlijke Lodewijk "marktdenken afschaffen" Asscher ooit gaat regeren!'

Geen categoriesep 16 2020, 12:00
Lodewijk Asscher laat tijdens Jinek weten dat hij marktdenken wil afschaffen. Hij heeft geen flauwe notie wat hij zegt. Hoe kan het ook anders. Deze ambtenaar heeft nog nooit in een bedrijf gewerkt en is nooit geconfronteerd geweest met “de tucht van de markt”. Asscher: “Het liberale verhaal, het marktdenken, die VVD-mentaliteit: het is over de datum. We snakken naar iets anders. Ik zeg u: we kunnen de macht van het marktdenken breken”.
Is het verstandig om het marktdenken te breken?
Nee, levensgevaarlijk! Deze oen wil de basis van onze samenleving, de liberale markt, afschaffen. Hij en z’n gezin hebben hun boterham aan de markt te danken. Deze wereldvreemde ‘maakbare samenleving-denker begrijpt niet dat de hele kerstboom van onze maatschappij gebaseerd is op een stevig bedrijfsleven en agrarische sector. Als we die ‘breken’, kunnen we beter harakiri plegen. De hemel verhoede dat deze idioot ooit regeringsverantwoordelijkheid krijgt.
Zijn koopkrachtplaatjes geloofwaardig?
Nee. Het kabinet belooft in 2021 een stijging voor de meeste Nederlanders maar ze krijgen daar niets van te zien. Ze raken hun baan kwijt, stoppen met hun bedrijf of winst wordt wegbelast door stijgende gemeentelijke lasten. Het inkomensverlies van een ontslagene is niet te zien in de traditionele koopkrachtplaatsjes. ‘Regering, doe ook eindelijk eens wat aan het rechttrekken de sociale ‘wig’ waar Pieter Omtzigt zo’n mooie presentatie over gaf! De prikkel om te werken wordt nu om zeep geholpen. Doe wat! Daarvoor bent u toch ingehuurd?’
Wat is het beste voor koopkrachtbehoud?
Dat is door mensen hun baan te laten behouden of hen aan nieuw werk te helpen door omscholing. De ene sector kent tekorten, in de andere sector loopt de werkloosheid op. Er moet dus snel geschakeld worden, zoals stewardessen die nu in de zorg gaan werken. Dat zal lang niet altijd lukken.
Wat als werkloosheid steil oploopt?
Verstandig is om rekening te houden met neerwaarts risico. Het schrikbeeld van 700.000 werklozen doemt op. Dat betekent dat we ooit de broekriem aan zullen moeten halen. We kunnen niet eeuwig doorgaan met schulden maken die niet terugbetaald kunnen worden. Dat kaartenhuis stort op den duur in.
Gokt dit kabinet op economische groei om uit de schulden te geraken?
Ja. Prima, maar dan moeten belastingen omlaag en niet omhoog. Bedrijven zwaarder belasten, zoals dit kabinet wil, is verkeerd. Slacht de kip met de gouden eieren niet.
Is het paradepaardje, het Groeifonds, solide?
Nee, €20 miljard is uitgetrokken voor rijp en groen, kansrijk en kansarm. In investeringsplannen moeten voorwaarden worden opgenomen dat het gaat om vaste arbeidscontracten en niet om flexwerk. CAO’s moeten worden nageleefd. Laat bedrijven die kansarm zijn vallen. KLM is kansarm, weg ermee. Wopke Hoekstra heeft miljarden via de beurs in KLM belegd en de Nederlandse burger opgescheept met een miljardenverlies. Hoekstra is een slechte belegger. Hij lijkt solide, maar is het niet.
Is de koopkracht van ouderen zorgelijk?
Ja. Nederlanders met een AOW uitkering gaan al jaren achteruit. Door stijgende gemeentelijke lasten verdwijnt het koopkrachtplusje voor AOW’ers van 0,5% als sneeuw voor de zon. Daar komt bij dat het nieuwe pensioenstelsel ondeugdelijk is en voor hen hoog risico inhoudt. Zorgwekkend.
Loopt de staatsschuld te sterk op?
Nog niet: 62% van het BNP, maar gaat nog veel verder oplopen als een tweede coronagolf zich zou aandienen. De hele schuldenkerstboom is gebaseerd op “vertouwen dat het allemaal op z’n pootjes terecht komt”. Honderden miljarden gaan via de EU naar Zuid-Europa onder de voorwaarde dat ze hervormen. Europese Rekenkamer: “ze hervormen niet”. Vele miljarden besteden we aan immigratie, terwijl het geld dubbel en dwars nodig hebben voor onze eigen arbeidsmarkt, voor onze zorg, onderwijs, politie en ouderen.
Is er sprake slecht rentmeesterschap?
Ja. Teveel belastinggeld verdwijnt het land uit. Prioriteiten worden verkeerd gelegd. Dit kabinet laat Gods water over Gods akker vloeien. Daar gaan we wrange vruchten van plukken. Het gevoerde beleid was verkeerd. De grijns van onze premier is misplaatst. De situatie is zorgelijk. De hemel verhoede dat Asscher ooit regeringsverantwoordelijkheid krijgt.
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?en “Feminisme op de werkvloer.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten