De twee EU-keuzes die voor ons liggen

De twee EU-keuzes die voor ons liggen

Of we blijven in de EU óf we treden uit.

De twee opties zijn:

1. Uittreding.
2. Opgaan in een totale federatie.

Er zijn in het EP nu 28 landen vertegenwoordigd die allemaal vertegenwoordigers mogen afvaardigen naar het EP. Nederland heeft slechts 26 zetels in dit gigantische parlement van maar liefst 751 zetels!

De Nederlandse inbreng is dus verwaarloosbaar klein op het totaal. Sterker nog, bij iedere toetreding van een nieuwe lidstaat neemt de invloed van Nederland procentueel af omdat de zetels wederom over meer landen moeten worden verdeeld.

Deze geringe inbreng is voor de meeste landen al niet prettig maar het is ronduit funest voor een land dat bij de rijkere EU deelnemers behoort. Omdat we in de EU een (groeiende) overweldigde meerderheid hebben van arme en corrupte landen (Oost-Europese en Zuidelijke-lidstaten), zal er structureel een meerderheid in het EP zijn die voor de "armere" landen positief uitkomt en negatief voor een klein maar wel (ondanks de crisis) veel welvarender land als Nederland.

Zodoende zal er ook nooit een politieke meerderheid zijn om soevereiniteit terug te geven aan Nederland. Dit is gewoonweg in het nadeel van alle landen die er voordeel van genieten dat Nederland dient te luisteren naar de dictaten van de EU welke dus structureel in hun voordeel uitvallen.

Voorbeelden zijn:

1. De open grenzen voor "arbeids"migranten.

2. De financiële giften, kwijtscheldingen en garantiestellingen van Nederland.

3. De bankenunie.

4. Bilaterale handelsovereenkomsten die afwegingen zijn van de grote politieke blokken in het EP maar vaak Nederland schaden.

5. Geen eigen beslissingsmacht meer over onze nationale begroting.

6. Nederland gedwongen wordt zich aan massa-immigratie quota te houden.

7. Nederland zijn eigen valuta niet kan koppelen aan de munteenheid die het zelf verkiest.

8. De rentevoet op Nederlands staatspapier niet correspondeert met de juiste voet op onze eigen nationale economie.

9. Wij gehinderd worden om internationale handelsbetrekkingen af te sluiten omdat deze nu vaak strijdig zijn met de EU handelsbetrekkingen.

10. Nederland met internationale conflicten zelf haar positie kan bepalen zonder dictaat van de EU.Bovenal heeft het EU slecht één maal per 5 jaar verkiezingen (wat al één jaar meer is dan de meeste nationale parlementaire democratieën.

Maar bij het EP is er niet zoiets als een "coalitie" en een "kabinet". Omdat bij het ontbreken van een kabinet er dus ook nooit een kabinetscrisis kan ontstaan krijgt het volk per definitie nooit de kans eerder dan eens in de vastgestelde 5 jaar naar de stembus te gaan zoals dat bij de nationale parlementaire democratieën wel het geval is.

Maar wellicht het meest kwalijke is dat het hele EP nog moet luisteren naar ONGEKOZEN leiders (Barroso, Schultz, van Rompuy en straks wellicht Verhofstadt) die de ware macht bezitten. Zij vormen als het ware het onschendbare "kabinet" van het EU-instituut.

Het is om al deze redenen een volstrekte illusie te denken dat Nederland significante bevoegdheden van de EU terug zal kunnen krijgen.

De uittreedmogelijkheid
De uittreedmogelijkheid is wel een realistische optie om de soevereiniteit voor Nederland terug te krijgen omdat in het Verdrag van Lissabon "Artikel 50" is opgenomen.

Artikel 50 voorziet in de mogelijkheid om te allen tijden uit de Europese Unie te treden. Wat hier voor nodig is is slechts de politieke wil van de Nederlandse burgers en politici. Volgens onze Grondwet is er een meerderheid in de beide Kamers nodig om uit de unie te stappen, meer niet! Theoretisch hoeft er ook geen referendum te worden uitgeschreven omdat meerderheden in de beide Kamers voldoende zijn (er was ook geen referendum om toe te treden).

Als Nederland soeverein zou zijn kunnen wij die eerder genoemde nadelen van ons afschudden en weer ons eigen beleid maken. Ook zal dit de handel doen toenemen omdat wij net zoveel (of meer) handel kunnen drijven met onze Europese partners als nu, maar wij vrij zijn de beste overeenkomsten voor Nederland te ondertekenen.

Daarom is het slechts bangmakerij en propaganda als men zegt dat uit de EU treden geen optie is maar "bevoegdheden terughalen" wel. De pro-EU-elite en hun bevriende media zeggen dit slechts uit eigenbelang en zeker niet uit landsbelang.

Boy van Meetelen is bestuurslid van Artikel 50.

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Lees meer