Filmpje! Henk Nijboer (PvdA) zegt NEE tegen provincialiseren gasbaten: "Belachelijk dat men voor gaswinning is"

Geen categorieapr 02 2019, 21:05
Henk Nijboer (PvdA) is allerminst tevreden over de wijze waarop de afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen verloopt. Volgens de PvdA'er zou dit vlotter moeten en 'wachten Groningers erg lang'. Opmerkelijk is dat Nijboer het provincialiseren van de gasbaten resoluut van de hand wijst: "belachelijk dat er partijen voor gaswinning zijn" aldus de PvdA'er.
Gas-chaos heerst in Groningen en is terecht reden tot zorg voor de Tweede Kamer! Het vertrouwen in de politiek brokkelt door de trage werkwijze van minister Wiebes (VVD) af en dat kan negatief uitpakken voor de stabiliteit van de parlementaire democratie. Zeker in een provincie waar windmolenterreur geen grenzen kent.
De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, Leendert Klaassen, heeft ondertussen zijn jaarrapportage 2018 opgeleverd en stelt dat de tijd begint te dringen, zo lezen we op RTV Noord. De helft van de 22.000 schademelders wacht nog steeds op een eerste afspraak. Volgens de raadsman heeft de Rijksoverheid gefaald:

"Voor de betrokkenen is het wrang dat de overheid niet in staat is gebleken de schadeafhandeling snel en soepel over te nemen."

De raadsman gaat zelfs zo ver om de afhandeling 'on-Nederlands' te noemen en een punt heeft hij zeker. Dat er iets moet gebeuren zijn alle partijen het in het openbaar met elkaar eens, maar over de mate waarin de gaskraan open of dicht moet niet.
Zo wil de Groningse fractie van Forum voor Democratie doorgaan met de gaswinning, maar dan wel op een lager niveau dan voorheen. Henk Nijboer noemt dit een 'belachelijk idee'. Fractievoorzitter Bart van der Werf (FVD) houdt echter niet van paniekvoetbal: 'er zit een enorme bodemschat in de grond en daar moeten we gebruik van maken'. Ook vindt hij dat de provincie Groningen 'een deel van de gasbaten moet krijgen', maar alleen 'als het veilig kan'.
Dat laatste, het deels provincialiseren van de gasbaten, kan overigens op steun rekenen van diverse partijen en ook onder menig bewoner van het Gronings aardbevingsgebied, maar Henk Nijboer (PvdA) wijst deze optie resoluut van de hand. Tenminste voorlopig.
Dat is opmerkelijk voor onze linkse rooie rakker! Normaal gesproken staan sociaal-democraten op de eerste rij om bodemschatten of andere vormen van economische activiteit te nationaliseren, of in deze, provincialiseren. Maar dit keer dus niet! En in het verleden onder Den Uyl (PvdA) ook al niet: 'nationalisatie zou mijns inziens economische dwaasheid zijn.'
En dat is een gemiste kans voor de PvdA en een kans die FVD wel durft aan te grijpen. Niet om nationalisaties uit te voeren in lijn met Hugo Chávez, maar simpelweg de huidige geldstromen dusdanig wijzen zodat ook voor de provincie Groningen een financiële prikkel bestaat om gaswinning op haar territorium te tolereren. Dat laatste mist nu en Groningers blijven met de schade achter.
Als het mogelijk is om een deel van het gas veilig te winnen dan biedt het provincialiseren van de gasbaten een kans. Voor het creëren van draagvlak voor de gaswinning, dat in het belang is van alle Nederlanders, maar ook voor de Groningers. Het biedt een kans om de nadelen van de gaswinning, die sommigen ervaren, om te buigen naar voordelen voor álle betrokkenen.
Dat de Groningers in ruil daarvoor een deel van de gasbaten structureel ontvangen is niet meer dan logisch. Niet alleen kan Groningen dan zelf de regie nemen in het afhandelen van de mijnbouwschade, maar komt geld vrij voor broodnodige investeringen in infrastructuur en de Groningse krimpgebieden.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten