FVD Congres: nationalisme en lokalisme, de normale burgers aan het woord

Geen categorienov 25 2017, 16:00
De toon wordt al snel in het openbare deel van het congres gezet. Een filmpje met beelden van Nederland en de nationale trots als symbolen. Roeiers, het vrouwenvoetbalelftal, onze agrarische sector, havens, en het Rijksmuseum. Vertier van nationale symboliek.
Het is wel even wennen, als voormalig lid van de VVD ben ik gewend dat de fractievoorzitter gaat spreken, een aantal prominenten binnen de partij en daarnaast weinig ruimte voor normale leden om te reageren. Natuurlijk, dat zou ook volledig aan mijn subjectieve waarnemingen liggen, maar het staat buiten kijf dat Forum op het congres de ruimte wil geven aan de normale leden.
Een jong lid heeft het over de Winterscholen en Zomerscholen van Forum voor Democratie en de kansen voor jongeren bij de partij om te leren over cultuur, kunst, filosofie en de politiek. Na de jonge vrouw, komt er een lokale politicus uit Emmen die het heeft over de regio en de gebieden buiten de Randstad. Forum legt de nadruk op het platteland en de zogenaamde periferie en dat laten ze zien door deze man zijn ervaringen te laten vertellen.
Ook het klimaat komt aan bod waarbij een klimaatscepticus vertelt over de verstikkende omgeving binnen de politiek over klimaatveranderingen en andere geluiden. Hij is blij over de ruimte die hij krijgt bij de partij en dat er een realistisch beleid moeten komen over klimaatverandering. Hij wordt beantwoord door daverend applaus.
Door de ruimte te laten aan de normale burger en de normale leden, krijgt het congres een losse sfeer waarbij iedereen zijn mening wil geven over de onderwerpen. Dit leidt tot leden die naar de microfoons, die verspreid staan door de zaal, te lopen en hun mening geven over de onderwerpen. Er wordt getracht structuur te creëren en niet iedereen zomaar het woord te laten gaan.
Dat is natuurlijk de andere kant van een jonge partij die mensen vertegenwoordigd die het gevoel hebben nooit gehoord te zijn geweest en dat nu wel kunnen doen. De partij probeert daar zichtbaar balans in te vinden, maar je merkt aan de leden dat ze opgelucht zuchten over de ruimte die ze krijgen.
Is alles perfect? Nee natuurlijk niet, het is een beginnende partij die snel groeit en nog moet wennen aan de assertiviteit en grootte van de beweging, maar het moet gezegd worden, het begint goed.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten