Kabinet, meer visie bij zorgbezuinigingen alstublieft

Geen categoriejun 13 2011, 15:15
Allemaal leuk en aardig, een beetje hakken in dat Persoonsgebonden Budget, maar daar moet wel een visie tegenover staan. Mensen hun PGB afnemen en als oplossing de zorgzame buur of het toegewijde familielid noemen, is hypocriet in een samenleving die zelfs de grootste sociologische nitwit kenschetst als 'individualistisch'.
Wie kent zijn buren? Wie heeft er goed contact met zijn familie? Slechts weinigen willen toegeven dat ze al jaren niet meer met hun familie overweg kunnen en daarin geen tijd en energie in willen investeren. Hetzelfde geldt veelal voor buren; dat zijn ook maar mensen die toevallig naast je wonen. Het kabinet weet dat het gebrek aan sociale cohesie een levensgroot probleem is voor onze samenleving. Ook minister Schippers weet dat. Echter, als ze haar bezuinigingen op het PGB verkoopt, grijpt ze terug op het hypocriete en achterhaalde beeld van krachtige sociale verbanden. Ik geloof dat ze zei dat een zorgzame buurvrouw ook zonder de vergoeding uit het PGB wel mantelzorg zou blijven verlenen.
Natuurlijk zal de buurvrouw in kwestie dat doen. Probleem is alleen dat er niet bijzonder veel van dat soort buurvrouwen en buurmannen beschikbaar zijn. Niet omdat die mensen uitsterven, maar omdat 'zorgzaamheid' een gevolg is van een liefdevolle en dienstbare betrekking op de ander. Zorgzaamheid veronderstelt een betrekking op andere mensen. En laten die 'andere mensen' nu in toenemende mate verworden zijn tot acteurs op een scherm; je kunt ze naar believen 'afzetten'. De Nederlandse mens is een individu voor wie niet-gekozen sociale verbanden steeds minder wezenlijke betekenis hebben.
Minister Schippers veinst alsof hechte buur- en familierelaties nog altijd heel normaal zijn en doet alsof de meeste mensen nog altijd opgenomen zijn in zo'n verband. Ze weet dat dat beeld niet strookt met de werkelijkheid. Daardoor wentelt ze de bezuinigingen op het PGB af op niet-bestaande mensen, op zorgzame buren die er niet meer zijn. In een geïndividualiseerde samenleving als de onze zijn de verbanden die mantelzorg veronderstellen, opgelost. De minister en het kabinet moeten zich, wanneer ze voormalige overheidstaken teruggeven aan de samenleving, de vraag stellen 'welke samenleving'? 
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten