Klimatologen zijn het niet met elkaar eens

Klimatologen zijn het niet met elkaar eens

Al vaak heb ik geschreven dat die verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar niet wil komen) alleen bestaat in de virtuele werkelijkheid van de klimaatmodellen. Moeder Natuur trekt zich daar niets van aan.

Vaak hoort men dat er grote overeenstemming bestaat onder wetenschappers over de juistheid van de menselijke broeikashypothese. Bij nader onderzoek blijkt dat niet te kloppen met de feiten. Of het een meerderheidsstandpunt is, is niet helemaal zeker. Het punt is overigens van betrekkelijk ondergeschikt belang, want in de wetenschap wordt niet – zoals in de democratie – bij handopsteken beslist. Een beroemde anekdote in dit verband gaat over de publicatie van een boek in 1931: 'Honderd auteurs tegen Einstein'. Daarop reageerde Einstein: ' Waarom honderd? Als ik ongelijk zou hebben, zou één al voldoende zijn geweest.'

Maar omdat cijferspelletjes van zoveel wetenschappers vóór en zoveel wetenschappers tégen de menselijke broeikashypothese, vaak in de klimaatdiscussie opduiken, is het toch goed om er enige aandacht aan te schenken.

Aan klimaatsceptische kant is er de Oregon-petitie, waarvan de 31.000 ondertekenaars zich van AGW hebben gedistantieerd. Van AGW-zijde worden echter de kwalificaties van al die wetenschappers betwist en is ook ernstige kritiek geleverd op de procedure die bij de opstelling van de petitie is gevolgd. Een van mijn kritische respondenten kwalificeerde de petitie onlangs zelfs als 'humbug'. Dat probleem speelt niet bij de lijst van meer dan 1000 klimaatsceptische wetenschappers van 'Climate Depot', met uitgebreide informatie over de wetenschappelijke kwalificaties en affiliaties van de betrokkenen.

Aan de andere kant is er de veel geciteerde bewering dat 97% van de wetenschappers het eens zouden zijn met AGW. Dat getal is afgeleid uit een peiling/steekproef onder 79 klimatologen. Dat zijn er niet zo veel en lijkt mij dus niet zo overtuigend.

Een andere interessante enquête is van Duitse origine. Deze is georganiseerd door Hans M. Kepplinger und Senja Post. Onder de titel: 'Die Klimaforscher sind sich längst nicht sicher', hebben zij de resultaten van hun studie samengevat op Weltonline.

Aan de inleiding ontleen ik het volgende:

Der Klimaschutz ist zu einem der wichtigsten Rechtfertigungsgründe von politischen Entscheidungen geworden. Als parteiübergreifende Letztbegründung von Macht- und Gestaltungsansprüchen hat er hierzulande die Funktion übernommen, die Nation und Religion in der Vergangenheit besaßen und in anderen Weltregionen noch besitzen. Der Klimaschutz legitimiert. Er legitimiert staatliche Eingriffe in die Energieversorgung, die Technologieförderung, den Wohnungsbau. Mit dem Klima kann man alles begründen - von Subventionen für Wind- und Solarenergie über Vorschriften für den Bau von Eigenheimen bis hin zur steuerlichen Behandlung von Dienstwagen.

Kepplinger en Post hebben 133 Duitse klimaatonderzoekers geënquêteerd. De tweede vraag van de enquête had betrekking op de betrouwbaarheid van de modellen. Slechts 14% van de ondervraagden was van mening dat deze thans reeds voldoende betrouwbaar waren. 65% dacht dat zij in de toekomst voldoende betrouwbaar zouden worden. 14% achtte dat op principiële gronden onmogelijk en 7% gaf geen duidelijk antwoord.

De algemene conclusie van Kepplinger en Post was als volgt:

Anhand ihrer Urteile über die Qualität der Daten und Modelle der Klimaforschung, der Interpretation der Befunde zur Entwicklung des Klimas sowie zu den zukünftigen Gefahren kann man einen Index berechnen, der in der Klimaforschung zwei unterschiedliche Lager ausweist - überzeugte Warner und skeptische Beobachter. Im Unterschied zu ihrer Präsenz in der Öffentlichkeit und zu ihrer Resonanz in der Politik sind beide Lager in der Klimaforschung gleich groß (37 beziehungsweise 36 Prozent der Klimaforscher). Zwischen ihnen steht eine etwas kleinere Gruppe (27 Prozent), die weniger klar umrissene Ansichten vertritt und hier außer Acht bleiben kann.

Let wel! Het gaat hier om professionele klimatologen, die bij officiële wetenschappelijke instellingen werken. Niet om klimaatsceptische bloggers!

Al weer een klimaatsprookje minder.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties