Nederlandse staat in klimaatrechtszaak: 'Ingrijpen vanwege Urgenda leidt tot 0,000045 graden minder opwarming'

Geen categoriemei 24 2019, 19:00
De Nederlandse staat vecht via een cassatieprocedure de eerdere uitspraak over de Urgenda-zaak aan. Tot twee keer toe zei de rechter dat de regering er voor moest zorgen dat broeikasgas vóór het jaar 2020, met 25 procent verminderd werd. De Nederlandse staat maakt daarbij opvallende argumenten!
De Nederlandse staat is van mening dat het bevel van de rechter om de CO2-uitstoot in 2020 met minstens 25 procent te hebben verminderd (ten opzichte van 1990), niet realistisch is. Zou de staat dit niet halen, dan zou het zich volgens de rechter schuldig maken aan mensenrechtenschendingen.
De advocaten van de Nederlandse staat doen hun uiterste best. Voldoen aan de Urgenda-eisen zou disproportioneel veel geld kosten. Ook zou de staat door deze rechterlijke uitspraak te veel gebonden zijn aan deze eisen, waardoor 'beleidsvrijheid' te zeer beperkt zou worden. De landsadvocaat stelt dan ook dat er niet direct sprake is van mensenrechtenschendingen als er niet nú ingegrepen wordt. Halen we de 25 procent niet, dan is er weliswaar meer risico en zijn de opties beperkter, maar is het nog geen schending van mensenrechten.
En hier komt het mooie argument van de landsadvocaat: 'Zou de regering wél voldoen aan die 25 procent, dan worden burgers toch niet meetbaar beter beschermd.' Ingrijpen zou namelijk leiden tot slechts 0,000045 graden minder toename in de opwarming. Fijn om te lezen dat de Nederlandse staat de futiliteit van dergelijke maatregelen ook gewoon even weet te onderstrepen en erkennen!
De Urgenda-advocaten reageerden hierop met dat de staat het goede voorbeeld moet geven en juist de plicht heeft om in te grijpen. 'Alle landen moeten meedoen,' riepen ze in hun hoopvolle idealisme.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten