relschoppers

'Onwelwillende avondklokrelschoppers aanpakken: uitzetten, of in militaire dienst drillen en afknijpen!'

Geen categoriejan 29 2021, 11:30
Terwijl tout politiek-correct Nederland bezig is om rechtse politieke partijen de schuld van de avondklokrellen in de schoenen te schuiven, kijkt econoom Frits Bosch liever naar oplossingen om dit soort zaken nooit meer voor te laten komen. De mouwen moeten opgestroopt, vindt hij: "Schrik niet terug voor repressie," houdt hij Nederland voor: "Bedenk dat als deze mannen niet aan het werk gaan, ze in de criminaliteit belanden."
Onze bourgeois intellectuelen komen uit alle hoeken en gaten om verklaringen te geven voor de rellen en plunderingen. Reinier van Dantzig (D66) acht het een gevolg van verveling en gebrek aan kansen. Hij doet ze tekort, want het zijn slachtoffers van discriminatie! Ze krijgen onvoldoende ‘respect’. De rellen zijn daar een uiting van. Dat is toch zonneklaar?
Leo Lucassen stelt in het NRC de PVV en FVD aansprakelijk voor de ellende. Belachelijk! Tom-Jan Meeus volgt natuurlijk in zijn voetsporen. Jelle van Buuren, onderzoeker van de Universiteit Leiden, zegt in dezelfde krant dat het een “wantrouwen tegen het systeem, de instituties” is: “Ze keren zich tegen de overheid, de wetenschap, de media.” Drie sprekers, drie 'verschillende' meningen. Blijkbaar tasten ze in het duister.
Ook bij onze politici was het één en al naiviteit in de Tweede Kamer. Op één uitzondering na: Geert Wilders. Hij wilde het leger paraat zetten. Aan de andere kant stond Lilian Marijnissen (SP) die wil dat de politie weer ‘verbindend optreedt’. Grappig. Haar vader was maoist. Mao had wel anders opgetreden dan ‘verbindend’. “Wat bezielt deze mensen?”, vraagt Rutte (VVD) zich af. Wat een wereldvreemde man is dit. Hij zei eerder dat als je visie wilt, je naar de opticiën moet. Welnu, Rutte heeft een andere bril nodig.
De strijd van de intellectueel om het voor de hand liggende te ontkennen, is nooit wanhopiger dan wanneer de werkelijkheid onaangenaam en in strijd met vooroordelen is. Zeker wanneer volledige erkenning de grondslagen van het 'ontwikkelde' wereldbeeld van de intellectueel zou ondermijnen. Gezien de sociale geschiedenis van Nederland in de afgelopen zestig jaar is het geen wonder dat collectieve ontkenning één van de meest opvallende kenmerken van ons huidige intellectuele leven.
Wie zijn de plunderaars? Van Buuren ziet hooligans, Pegida en QAnon in opstand en verzet komen. Hij ziet enkel rechtse groepen. Wie heeft hier nu viezigheid in de ogen? Want als we de beelden in onze grootste steden zien, dan ontwaren we overwegend allochtonen. Waarom ziet Van Buuren ze niet? Antwoord: omdat dit niet politiek-correct is. Bij wie dat niet is, komen dan als vanzelf de beelden naar boven van die lieve politieagenten die op de knieën gingen voor Allah in de moskee, en politieagenten die de Ramadan genoten. Het resultaat is er naar. Deze plunderaars hebben geen enkel respect voor onze samenleving.
Maar wie zijn het echt? Het zijn laagopgeleide jongemannen, van school afgehaakt. Hoogleraar Bas ter Weel gaat er in het FD dieper op in: 19% maakt geen deel meer uit van de beroepsbevolking. Plus het deel dat werkloos is, dan kom je er op uit dat een kwart van de laagopgeleide mannen niet werkt. Ze dreigen buiten de boot te vallen en kansloos verder te leven. Ter Weel meent dat wanneer de ouders laagopgeleid zijn en een laag inkomen hebben, dat veelal ook bij hun kinderen het geval is. Er kan volgens hem in sommige steden sprake zijn van enige opwaartse mobiliteit. Maar in banen in industrie, bouw, vervoer en zakelijke dienstverlening is veel concurrentie uit Oost-Europa en is veel ander werk geautomatiseerd. En in sectoren als zorg, onderwijs en openbaar bestuur leggen mannen het af tegen hogeropgeleide vrouwen.
Ter Weel wil de kansen van deze jongeren verbeteren via onderwijs. Een goed idee, maar hij constateert zelf dat ze eigener beweging daar afhaken. Een paard kun je wel naar de haver brengen, maar je kunt het niet dwingen te eten. Je kunt dat paard echter wel dwingen om te lopen door een zweepslag op de flanken. Ik meen dat we die kant (helaas) op moeten. Anders blijft het sukkelen, met meer getto’s en criminele ellende. Dat moeten we niet willen.
Wat is wijsheid? Mijn oplossingen: één, sluit de grens voor buitenlandse werknemers. Dwing vervolgens onze werklozen die banen te pakken. Schrik daarbij niet terug voor repressie, want je moet bedenken dat als deze mannen niet aan het werk gaan ze in de criminaliteit belanden. Hun kinderen idem dito, dus deze cyclus moet doorbroken worden. Dwingende sturing is hier nodig, sorry!
Verder: in technische sectoren schreeuwen ze om mensen. Geef de werkloze jongemannen een lage technische opleiding plus training on the job. Ook in de zorg schreeuwen ze om mensen, dus daar kan je dezelfde behandeling toepassen.
En tenslotte: jonge mannen die niet willen meewerken moet je in militaire dienst drillen, afknijpen en discipline bijbrengen.
Maar bovenal luidt mijn conclusie dat de rellen en plunderingen vaak emotioneel starten in gezinnen met een negatieve perceptie van Nederland. De zwaarste rellen waren in de grote steden, waar allochtonen bovengemiddeld vertegenwoordigd waren. Sluit de ogen hier niet voor. Het is een leermoment voor actie. Een kale kip kun je niet plukken maar als ultimum remedium wel terugsturen naar het land dat ze zo hoog in het vaandel hebben staan en waarvan ze het paspoort zo koesteren.
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite, “Schaft ook Nederland zich af?en “Feminisme op de werkvloer.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten