Politiek van tegenwoordig

Politiek van tegenwoordig

U kent dat wel, politici en hun politieke partijen die iedere ongeveer 4 jaar over straat rollen en de vuile was van anderen buiten hangt in de hoop de gunst van de kiezer te verkrijgen.
4 jaar bij landelijke zaken, 5 jaar Europees gezien.

U kent dat wel, politici en hun politieke partijen die iedere ongeveer 4 jaar de straat niet meer opkomen, elkaars vuile was doen en totaal geen interesse meer hebben voor de kiezer.
4 jaar bij landelijke zaken, 5 jaar Europees gezien.

Kort weergegeven hoe de politiek werkt.We kiezen wat, we laten ons wat beïnvloeden, we slikken wat leugens, we stemmen of niet en vervolgens begint de volgende maximaal 4 jaar durende lijdensweg voor groepen uit de samenleving of voor het gehele volk. En het is aan de politiek ervoor te zorgen dat de keuze zeer beperkt blijft want zodra partijen of politici de kop boven het maaiveld uitsteken begint direct één of ander duivels dilemma die politici of partijen parten spelen.
Aanklachten, speurtochten naar een eventueel verleden, de media begint een hetze, ‘collega’ politici die de poten vanonder iedere stoel halen, medewerkers die infiltreren, tot aan leugens die verspreid worden en onwaarheden die als waarheid gefilterd en gedoseerd op de bevolking worden losgelaten.
“Als je op die of die stemt ben je een racist” is één van de meest recente.
Was je vroeger een vuile communist en werd je daarom vervolgt, nu gaan we die kant op met mensen/partijen die bijv. anti EU zijn. Mensen die laten zien en/of horen wat er allemaal fout is met de EU en die de eigen regeringen op durven te roepen om vooral afstand te nemen van wat de EU zou bieden.
Mensen die dat doen worden in het welbekende verdomhoekje gezet. U kent dat hoekje natuurlijk allemaal zelf ook. Als werkende of werkeloze, zieke, oudere, we zitten met zijn allen in dat verdomhoekje hier in dit land.

Ergste is natuurlijk dat die mens/politicus die zijn hoofd boven het maaiveld steekt het leven zeer zuur gemaakt word. Leugenaars, stigmatiserende figuren, twijfelachtig ook, racisten, zakkenvullers, graaiers en meer van dat fraais.
Kijken we echter even met een gewoon open blik om ons heen, aanschouwen we de politieke arena, dan zien we dat de ‘volksvertegenwoordigers’ die daar zitten minstens voldoen aan dezelfde kwalificaties.Pathologische leugenaars, verraders, racisten, zakkenvullers, graaiers en meer van dat fraais is het potje waar wij iedere 4 jaar uit moeten kiezen. Niet bepaalt een keuze waar je democratisch gezien op zit te wachten.

Wat is het toch dat er voor zorgt dat we ons keer op keer laten belazeren? Dat we ons keer op keer laten beliegen en bedriegen? Vindt dat niet zijn oorsprong in datgene waar we verder en verder vanaf dwalen? Van het geloof? Doordat we verder en verder van een geloof afraken worden we meer en meer een speelbal en maakt men puur misbruik van de daardoor ontstane twijfel bij hele grote groepen.
Niet dat die geloven zo goed werden uitgelegd hoor. Want ook daarvan is door de eeuwen heen zwaar misbruik gemaakt om mensen te onderwerpen. Helaas liggen onze roots wel in een totaal verbasterd en aan elkaar gelogen uitleg van bijv. de bijbel.
En vinden we juist deze leugens door kerkelijke vertegenwoordigers vanaf vroeger tijden bij boeren, burgers en buitenlui met de gesel God door het keelgat gepropt. Op straffe van allerlei vreselijke martel wijzen. Veelal eindigend in de dood. Wat dan een bewijs was dat je een vroom gelovige was. Die tijd ligt achter ons. Gelukkig?
Is er zoveel verbetert dan? Zijn we nu zoveel beter?We kennen welvaart. Maar varen we wel? Of liggen we stil? Op bevel!? Crisis bijv. is bepaalt geen vooruitgang, ook geen pas op de plaats. Crisis is in de hand gewerkte armoede die een nog grotere armoede in de hand werkt. Crisis is een middel, een tool.Niet voor niets hoor ik al dat crisis en ISIS veel dezelfde letters kent.

Waar we naar toe gaan? Zelfs God zal het niet weten.
Waar we naar toe moeten wordt echter zelden gevraagd. Waar moet dit naar toe is het enige wat je hoort.
Maar waar dit naar toe moet of waar dit toe moet leiden zou niet moeten zijn waar we met zijn allen naar toe moeten willen!We willen toch niet afscheid nemen van welvaart, zekerheden, vastigheid, zelfbeschikking, soevereiniteit, enz.?
Of wel? Lijkt me van niet.

En het hoeft ook niet!
Als we maar de moed, het lef hebben om onze rechten op te eisen. Als we maar niet als een stelletje zombies ons op vele manieren laten indoctrineren, onze vrijheden laten beperken en ons meer en meer aan de leiband laten leggen.

Hebben we het lef om ons te verzetten, van ons af te bijten, ons ongenoegen te uiten en niet op de bank blijven zitten uit gemakzucht, lafheid, geen zin hebben of dat we blijven volgen omdat we het eigenlijk nog niet zo slecht hebben. Het is namelijk waar, er zijn altijd mensen/landen die het nog veel slechter hebben. Maar moet dat de maatlat zijn waarlangs we dan onze eigen welvaart e.d. moeten afmeten? Moet een hard werkend volk als de Nederlanders zich afmeten langs hetzelfde maatlatje als de Grieken? Als veel andere volken? Die we nu met bakken tegelijk misbruik zien en laten maken van alles wat wij en onze voorouders hebben opgebouwd? Met toestemming van onze volksvertegenwoordigers? Die zich verschuilen achter nog grotere en machtiger organen, vaak ik het leven geroepen om de eigen bestuurlijke incompetentie te kunnen verhullen?
Want we worden geregeerd door een stelletje slaven van het groot kapitaal.
En die verraden ons zonder met de ogen te knipperen.Tot onze dood erop volgt. Met de moestuintjes, 10 jaar geen pensioencorrectie, langer doorwerken, slechtere zorg, minder kwaliteit in het onderwijs, duurdere energie, hoge belastingen en nog hogere belastingen op belastingen.
Allemaal opgebracht door u. En met vrijwaringen of lagere tarieven voor hen die bulken van het geld.

Nemen we echt niet zelf ons eigen lot in handen dan zullen we het gaan weten!
Dan worden we afgemaakt waar we bijstaan. Dan worden we als makke schapen naar de slachtbank gebracht. Rijp om als offer te dienen.

Soevereiniteit, democratische zelfbeschikking, los van de EU, los van de euro.Want een democratie die soevereiniteit zegt te kennen kan niet bestaan onder het juk van de EU. En kan niet blijven bestaan als men de euro moet dienen in plaats van mensen.

Tijd dat we onze eigen levens in eigen handen nemen en deze niet meer in de handen leggen van mensen die vaak met een gouden luier aan geboren zijn. Partijleiders e.d. die geboren worden veelal in een heel ander milieu, die middels opleiding en politieke beïnvloeding qua denken en doen slechts één kant uit kunnen denken en doen.
Dat ligt in het echte leven heel wat anders. Daar geen aaneenschakeling van mooie wieg, goede scholen en opleidingen, stages waarbij je de werkvloer niet eens ziet, dure titels en hoge salarissen. Daar is het vechten voor het bestaan, dagelijks! Gewurgd veelal door wat die gouden luiers op ons los laten.
Er is geen democratie meer. Nooit geweest ook. We zijn altijd voorgelogen, we hebben altijd de gouden luiers gediend. Of die nou politiek of kerkelijk qua afkomst waren.
Niet voor niets dat men religie en politiek altijd gescheiden heeft willen houden.En niet voor niets dat die scheiding er nooit geweest is. Nog niet!
De politiek is namelijk opgericht cf. onze normen en waarden en gebaseerd op onze christelijke indoctrinatie.
U denkt toch niet, gelovig of niet, dat God heeft gewild wat we nu onszelf (laten) aandoen? En dat we ons daarbij moeten neerleggen? We kennen leiders. Die moeten we ook gehoorzamen zegt de bijbel.
Maar zou de bijbel, het woord van God dus, op enig moment eisen dat we duivels dienen en gehoorzamen die slechts op bezit uit zijn en daartoe mensen uitbuiten?
Of je gelovig bent of niet, in de basis voelen we allemaal verdomd goed dat dit niet deugd.

Gaan we er dan ooit nog wat aan doen?
De verschillen worden groter enerzijds, de tegenstellingen idem. En toch, het politieke speelveld kent een enorme vervlakking anderzijds. Wat aangeeft dat de politiek totaal geen afspiegeling meer is van die samenleving.
Waar we binnen de samenleving alles wat met veel geld en inzet hebben opgebouwd teloor zien gaan, zien we anderzijds dat de keuze om op partijen te stemmen die niet mee doen aan de afbraak van ons ooit zo mooie landje vrijwel tot een minimum is gereduceerd. Want geen enkele partij kan in het huidige politieke landschap ooit een meerderheid behalen. De verschillen tussen politieke partijen vindt je nog in wat nuances, in wat minieme details. Maar over het algemeen heeft men vooral op zaken die er werkelijk toedoen vaak volledige consensus of ruilt men punten uit verkiezingsprogramma’s zeer gemakkelijk in voor eigen gewin zoals een ministerspost of het mogen leveren van een staatssecretaris.
Dat zieke systeem wordt dan ook nog even doodleuk voortgezet naar nog grotere politieke machtsorganen zoals bijv. een VN, een EU, een IMF, een Wereldbank en ga zo maar door. Allemaal organen die op de eerste plaats vaak veel meer kosten dan dat ze ooit kunnen opleveren en met zetels waar zichzelf en het volk verloochenende politici een goed heenkomen krijgen als ze van hun politieke carrière een puinbak maken. Die puinbak natuurlijk enkel als men de zekerheid heeft elders nog beter af te zijn.
Laat je echter een ander geluid horen, durf je de werkelijkheid te tonen of slechts een fragment daarvan, zoek je de publiciteit met de werkelijkheid….dan valt de ‘gekozen politiek’ en de politiek dienende media in volle hevigheid over je heen.
Als voorbeelden kunt u een Geert Wilders nemen of een Daniël van der Stoep. Ieder pogend op geheel eigen wijze waar de ziekte zit in het huidige politieke systeem. En daarmee ook bijv. de uitbreidende infecties in het monetaire systeem aan de kaak stellend. En verguist en in een bepaalde hoek gezet door de media.
Een stem op één van hen is een stem tegen jezelf. Dat wordt u geacht te geloven.

Gelukkig hoef je niet lang om je heen te kijken of het ver weg te zoeken om de werkelijkheid te zien. Want niet diegenen die nu door pers en politiek worden verguist verdienen dat. Nee, de zittende politieke elite en de zittende media magnaten/redacteuren, die zouden zeer zwaar onder vuur moeten liggen. Maar ja, je bijt nou eenmaal niet in de hand die je voedt als media en zo bijt de politiek niet in de media die hen trouw dient en ‘verkoopt’ wat u nou eigenlijk helemaal niet behoeft te vernemen.
Heeft u een krantenabonnement? Dan betaalt u dus veel geld voor leugens. Zo ook de in de belasting geïnde kijk en luistergelden. En meer ondemocratische manieren van geld innen door overheden om u onderdrukt te houden.

Keuze is er wel! Maar u moet wel ‘durven’ te kiezen dan. Voor uzelf en uw (klein) kinderen durven te kiezen. Niet uit egoïsme maar juist uit patriotisme!
Kiest u voor uzelf dan kiest u voor alles waar Nederland ooit voor stond, of bekend stond. En dat is echt meer dan seks, drugs and Rock & Roll! 

Kies daarom Artikel 50 bijvoorbeeld. http://www.artikel50.nl.
Want er is weldegelijk een keuze die heel anders is dan wat u dagelijks over u heen uitgestort krijgt aan leugens. Democratisch door bindende referenda waarbij de burger de touwtjes in eigen handen krijgt en middels een democratische meerderheid die de koers gaat uitzetten die we op willen met dit landje.
Soeverein dus uit de EU, grenzen waarover we zelf weer te vertellen hebben voor wie we ze openen of sluiten, seculier zodat geloofsovertuigingen die door de eeuwen heen slechts onderdrukking, uitbuiting en misbruik van hele volksstammen in de hand hebben gewerkt. En niet omdat een geloof niet deugt maar omdat de mensen die wat te vertellen zouden hebben de regeltjes naar eigen hand zetten.
Weg met de euro, een bodemloze put waar we als land en volk door worden leeg gezogen, een klein kern/zaken kabinet met een handjevol rechtstreeks gekozen ministers en staatssecretarissen die zich bezighouden met wat er toe doet en niet bij u tot achter de voordeur uitmaken wat zij denken dat goed voor u is. 
Om een paar punten te noemen die Artikel 50 hoog in het vaandel heeft staan.

En daarom dat we hopen dat u de ogen opent, dat er weldegelijk mensen zijn die wel bereidt zijn, dat al dagelijks aan het doen zijn, om zichzelf dienstbaar op te stellen naar de samenleving. Geen mensen met een gouden luier om geboren maar mensen die met hard werken, tegenslagen gekend hebbende, weten wat de pot schaft. En die voor de volle 100% en meer bereid zijn om, met uw democratische inbreng die verandering aan te gaan brengen.
Die verandering waarvan Nederland gegarandeerd beter zal worden en waardoor we niet na een leven lang slavenarbeid te hebben moeten verrichten met behoud van een uitkering of tegen veel te lage uurlonen, uiteindelijk in AOW regelingen terechtkomen al dan niet aangevuld met een pensioen, waar ook inmiddels al het leven uitgezogen is en u eigenlijk na uw arbeidzame carrière met een fooi wordt afgescheept onder het mom dat er landen zijn of bevolkingsgroepen die het nog (veel) slechter hebben.
Want onder het huidige politieke bestel is dat waar ook Nederland zal eindigen. Een dictatoriaal land dat onder de noemer democratie het eigen volk uitzuigt en uitverkoopt aan nog grotere organisaties die totaal geen idee hebben van wat democratie eigenlijk is.

Daarom partijen als de PVV en Artikel 50.
Waarbij onderscheid bestaat in de partijprogramma’s en Artikel 50 de enige echte ledenpartij wil worden op rechts. Met gekozen bestuursleden die voor de leden werken en hopelijk het voor elkaar krijgen om middels een groeiend aantal leden meer en meer invloed en druk te kunnen gaan uitoefenen om Nederland weer te maken tot wat we ooit waren. Een klein landje wat heel de wereld kende. Niet omdat we bakken met geld gaven maar omdat we hier gedegen opleidingen kenden, innovatief waren, vooruitstrevend waren, niet in vaste patronen dachten en deden, waar je met je kop boven het maaiveld mocht uitsteken, enz.
Zaken die we niet meer kennen of horen. We worden dom gemaakt en gehouden. Door een politieke elite die het groot kapitaal dient. En daarbij is een nadenkend volk, een bepaalde eigenzinnigheid, totaal niet gewenst!

Niet stemmen is uw democratisch recht van u af werpen. Daarom stemmen!
En stem dan eens eigenzinnig, als een weldenkend mens. Stem dan eens puur op uw gevoel en met de wetenschap dat alles wat u gaat horen aan leugens zo’n 6 tot 9 maanden voor verkiezingsdatum allemaal leugens zijn die we allang kennen. Hooguit dat de verpakking net even anders is, de mond waar e.e.a. uit voortkomt net even wat vertrouwder lijkt. Want dat is wat de huidige politici doen, u naar de mond praten, u doen geloven dat ze zeggen wat u wilt horen.
Maar weet dan wat dat tot op heden heeft opgeleverd. Helemaal niets. Hooguit afbraak en achteruitgang.

http://www.artikel50.nl
En ja, ook politiek maar niet met de wens om in het pluche te zitten onder een vorm van verraad jegens eigen volk en vaderland.Heb het lef en stem op ons!

Ton Walthaus, beoogd bestuurslid Artikel 50
18 oktober 2014.

Met dank aan hBC voor plaatsing.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties