Predikanten tekenen omstreden Nashvilleverklaring en monopoliseren het begrip 'huwelijk'

Geen categoriejan 06 2019, 10:00
Er is ophef ontstaan na bekendwording dat tientallen Nederlandse predikanten hun handtekening gaan zetten onder de zogenaamde Nashvilleverklaring. Dit is een verklaring waarin een aantal stellingen over het menselijke liefdesleven worden gelanceerd en verklaard hoe 'onchristelijk' homoseksualiteit zou zijn. De verklaring is een vrij bizarre tekst en Joop.nl gaat zelfs zo ver het een 'homofobe' verklaring te noemen. Wanneer we het document goed lezen dan zien we dat dit stukje tekst een poging doet om het huwelijk te monopoliseren met zogenaamd christelijke maatstaven.
De Nashvilleverklaring trapt af met het monopoliseren van het begrip 'huwelijk' en dan wel afgebakend zoals de conservatieve predikanten het zelf zien. En wel zo:

"WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken." - Nashville verklaring

De predikanten van voornamelijk protestantse komaf monopoliseren hiermee het huwelijk en denken te kunnen definiëren hoe dit er precies uit moet zien. Alles wat daarbuiten valt keuren ze blijkbaar af ook wanneer dit rechtsongelijkheid betekent. De inkadering is erg simpel: man, vrouw en God. Verder niets en alles wat daarbuiten valt is geen 'huwelijk'. Houdt u dus van een andere man en wilt u net als anderen genieten van de juridische voordelen van het 'huwelijk' dan heeft u pech bij deze predikanten. Zij zien dit niet als een 'natuurlijke mogelijkheid'.
De tekst gaat verder en men ontkent zelfs dat er redenen kunnen zijn waarom personen zich niet identificeren met hun biologische geslacht:

"WIJ ONTKENNEN dat fysieke afwijkingen of psychische gesteldheden de door God ingestelde band tussen het biologische geslacht en het zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk tenietdoen."- Nashville verklaring

Nu is het wellicht zo dat heel diep van binnen inderdaad de chromosomen lijken te bepalen of iemand een man of vrouw is, maar er kunnen natuurlijk altijd factoren zijn waarom personen dit biologische feit niet relevant vinden voor hun eigen identiteit. Dat zijn dan de psychische gesteldheden bijvoorbeeld, maar die zijn dus niet relevant volgens de predikanten. Ook dat er fysieke beperkingen kunnen zijn waardoor iemands beleving van het geslacht of het huwelijk anders kan zijn wordt ontkend. En zo gaat de tekst nog wel even door.
https://twitter.com/markmdeboer/status/1081319757058662401
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten