shutterstock 1565075557

Raad van Commissarissen van KLM moet aftreden: zelfs kind begrijpt dat dit idioot moment voor bonusverhoging is!

Geen categorieapr 23 2020, 16:00
Frits Bosch is het eens met de beslissing van KLM om de bonus van topman Pieter Elbers toch maar niet te verhogen, maar dat besluit pas onder zware druk werd genomen, zint hem niet. De Raad van Commissarissen moet aftreden vanwege die blunder, vindt hij.
Vandaag vindt de aandeelhoudersvergadering van KLM plaats. Een agendapunt was de voorgenomen verhoging van het bonusplafond van CEO Pieter Elbers. Die bonus heeft nu een maximum van 75% van Elbers’ vaste salaris van 525.000 euro. Voorgesteld is dit maximum te verhogen naar 100%. Bij de CEO van Air France ligt dit een stuk hoger, waardoor het optrekken van Elbers’ beloning redelijk zou kunnen lijken, ware het niet dat... KLM aan de grond staat en zonder overheidssteun morsdood is. De directie staat met de bedelnap voortdurend bij de Nederlandse belastingbetaler, om alsjeblieft overeind gehouden te worden. De toekomst van deze luchtvervuiler is ook na miljardensteun uiterst ongewis. Als er überhaupt nog gevlogen wordt zijn er nog vele andere luchtvervuilers om dat te doen.
Het bonusvoorstel heeft in de publieke opinie voor veel ‘onrust’ gezorgd. Hoe kon het dan gebeuren dat de Raad van Commissarissen (RvC) ermee akkoord ging dat de bonus van KLM directeur Pieter Elbers omhoog moest? Het was een hamerstuk binnen de RvC! Het stond al op de planning voor de coronacrisis, maar zelfs een kind begrijpt dat dit een idioot moment is om de bonus te verhogen.
Leiden de RvC-leden van KLM aan geheugenverlies? Denk aan de salariskwestie van door belastingbetalers met miljarden ondersteunde ABNAMRO in 2015 en de rel rond de beloning van de CEO van ING Ralph Hamers in 2018. Het leidde tot reputatieschade voor de CEO’s en voor de banken: ze worden het mikpunt van woede en spot. Hamers moest het land ontvluchten. Hoe moet Elbers verder nu hij de imago heeft van een graaier? En dat dankzij een RvC die niet een plaat voor de kop heeft, maar een betonnen muur van één meter dik. En dat terwijl men de deur platloopt en in allerlei praatprogramma’s komt om miljarden los te weken bij de belastingbetaler.
Vanwege de onrust die is ontstaan door het voorstel is het punt nu van de agenda geschrapt, meldt KLM: “het plan is ingetrokken op verzoek van Elbers zelf en de raad van commissarissen van KLM.” Wat een tekst! Let wel: ‘vanwege onrust’, pas toen. Als die ‘onrust’ er niet was geweest, dan was de bonusverhoging doodleuk gewoon doorgegaan.
Laten we de focus eens op de RvC van KLM zetten: voorzitter Cees ’t Hart, Francois Enaud, Marry de Gaay Fortman, Jan Kees de Jager (!), Fleur Pellerin, Pierre-Francois Riolacci, Ben Smith (!), Janine Vos. Dit zijn dus 5 mannen en 3 vrouwen en gezien hun achtergrond zou je kunnen denken dat het ervaren mensen zijn met een stevige staat van dienst. Blijkbaar speelt dat geen rol. Blijkbaar zitten ze in hun eigen graaiwereld en hebben of lak aan anderen, in dit geval aan belastingbetalers. Gaat Cees ’t Hart het boetekleed aantrekken? Gaat hij sorry zeggen voor deze misstap? Los daarvan, deze RvC is blijkbaar volstrekt niet van deze wereld en dient dus af te treden.
Ik kan het niet nalaten de focus nader te leggen op één interessant lid van de RvC van KLM die ik ook beschrijf qua persoonlijkheid in mijn boek ‘Feminisme op de werkvloer’. Dat is radicale feministe Marry de Gaay Fortman, dochter van linkse ‘Basje’. Zij is ook lid van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, Raad van Toezicht Internationaal Theater, Paleis het Loo en Dutch Culture. Zo bedraagt haar totale beloning voor RvC-werkzaamheden circa 150.000 euro per jaar. Daarnaast heeft deze baantjesstapelaar nog enkele verdiensten. Zij is advocaat bij Houthoff op een geschat uurtarief van 500 euro, waardoor haar jaarinkomen royaal meer dan twee miljoen euro bedraagt. Dit is dus meer dan het dubbele van dat van Pieter Elbers. Qua risicoverhouding is dit een merkwaardige zaak, maar goed, het is haar graag gegund.
Radicaal feministe Marry de Gaay Fortman vertelt in Buitenhof (1 december 2019) aan Pieter Jan Hagens dat vrouwen alles beter kunnen dan mannen. “Vrouwen scoren van de 16 eigenschappen die belangrijk zijn voor bestuurlijke posities op 15 punten het beste; mannen doen het enkel beter op strategische agendasetting. Bij alle vaardigheden die je nodig hebt, scoren vrouwen beter.” Ongelooflijk dat ze deze idiotie zonder blozen durft te debiteren op basis van een niet-bestaand en niet-genoemd rapport, enkel bedoeld om mannen te stereotyperen als inferieur ten opzichte van vrouwen. Want als we over de volle breedte van de arbeidsmarkt heen kijken, dan kunnen we niet constateren dat vrouwen het in topfuncties zoveel beter doen dan mannen. We hoeven enkel in de richting van Den Haag te kijken.... De Gaay Fortman: “Het minste wat de politiek kan doen is zorgen voor een gelijk speelveld. Ik ben dus voor een vrouwenquotum”. Dat is krompraat, want De Gaay Fortman zal begrijpen dat een vrouwenquotum juist voor een ongelijk speelveld zorgt, het sluit mannen immers per definitie uit. In de RvC is het vrouwenquotum 60%, veel meer dan vereist is. Is dat soms de reden dat deze Raad zo achterlijk is?
Radicaal feministe De Gaay Fortman was voorzitter van de elitaire Stichting Topvrouwen, dus ‘noblesse oblige’. Als je dan als vrouw zo superieur denkt te zijn, hoe kun je dan zo’n stupide beslissing nemen om Elbers’ bonus te verhogen terwijl het bedrijf ernstig op de tocht staat. Vrouwen scoren toch op alle vaardigheden die je nodig hebt beter dan mannen? Waarom heeft De Gaay Fortman niet met haar vuist op tafel geslagen tijdens de Raads vergadering: “Heren, die bonus gaan we nu niet doen!”
Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten