Thierry Baudet: 'De nieuwe stikstofwet is definitieve oorlogsverklaring minister Schouten aan agrarische sector!'

Thierry Baudet: 'De nieuwe stikstofwet is definitieve oorlogsverklaring minister Schouten aan agrarische sector!'

Thierry Baudet in de Tweede Kamer. Bron: Screenshot Tweede Kamer.

Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe stikstofwet van het kabinet. Je weet wel, dat is gedrocht dat opeens gesteund wordt door de SGP, 50Plus en de SP, en dat ons land dwingt in 2035 maar liefst 50% minder stikstof uit te stoten. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet denkt daar het zijne van. In een epische en felle speech ging hij los op het kabinet, minister Schouten, en de stikstofwaanzin.

"Dit hier, dit voorstel van wet waarover we vandaag spreken: het is de definitieve oorlogsverklaring van minister Schouten aan de agrarische sector in Nederland. Een doodvonnis voor vele boerenfamilies die hun bedrijven, hun toekomst en hun levenswerk kapot gemaakt zien worden," aldus Baudet terecht over wat het akkoord/de wet betekent voor onze Nederlandse boeren.

"Het zou zogenaamd allemaal nodig zijn om de natuur te redden en de regering noemt het de ‘Wet stikstofreductie en natuurverbetering’. Maar een betere naam zou zijn: de ‘Wet toe-eigening boerenland om nog meer immigranten te kunnen huisvesten’," ging hij verder. "Want het is zonneklaar dat deze absurde plannen, die ertoe zullen leiden dat de agrarische sector wordt gedecimeerd en ons Nederlandse landschap onherstelbaar verandert - dat deze plannen natuurlijk helemaal niets met natuurverbetering te maken hebben."

"Zoals ik al vaker heb betoogd, is stikstof op zichzelf helemaal niet slecht voor de natuur. Sterker nog: het is verreweg de belangrijkste voedingsstof voor planten; fantastisch voor de meeste soorten natuur," ging Baudet terecht verder. "Slechts bepaalde soorten plantjes, die het goed doen in een voedselarme omgeving, kunnen mogelijk wat minder voorkomen als de stikstofuitstoot wat hoger wordt. Bepaalde mossen, bepaalde heideplanten."

"Maar," en dit is een bijzonder belangrijk punt, "dat stikstofuitstoot kan zorgen voor ándersoortige natuur, is heel iets anders dan dat het slecht zou zijn voor de natuur. Dat is het gewoon simpelweg niet. En dat weten de leden van het kabinet ook."

Vervolgens opende Baudet de aanval op de massa-immigratie. Hoewel de VVD nu campagne voert tegen een opengrenzenbeleid is de massa-immigratie onder Rutte natuurlijk stug doorgegaan. "Daarom lieten ze ongebreidelde immigratie toe. Honderdduizenden mensen mochten zich ook de afgelopen jaren weer in Nederland vestigen. Waardoor enórm veel meer stikstof wordt uitgestoten. Want dat doen mensen, dat doen bedrijven, dat doen auto’s en vliegtuigen," aldus Baudet. "Als het ze écht om de natuur was te doen, waarom dan niets gedaan tegen de immigratie?

Met andere woorden, "er zit dus iets anders achter. En dat is, dat hier feite gewoon sprake is van ordinaire grondpolitiek. Landjepik. Gespeeld via de band van de ‘stikstof-reductie-doelstellingen’."

Wat de Partij voor de Dieren betreft, zei Baudet, die "draait er ten minste niet omheen en zegt hardop dat er een miljoen huizen moeten worden gebouwd op landbouwgrond. Het moge duidelijk zijn dat ik het hier fundamenteel mee oneens ben, maar het is in elk geval duidelijk waar men staat. Het is tenminste eerlijk. En daar kan ik veel meer waardering voor opbrengen dan voor het kabinet, dat óók een miljoen huizen wil bouwen op landbouwgrond, maar - wetende dat dit geen populair standpunt is - zich verschuilt achter de gecreëerde ‘stikstofproblematiek’."

"Waarom krijgen boeren die gebruik maken van de beëindigingsregeling bijvoorbeeld een levenslang beroepsverbod opgelegd? Als de regeling werkelijk bedoeld was om Natura2000-gebieden te beschermen tegen stikstofuitstoot, zou iedereen kunnen begrijpen dat het niet de bedoeling is dat een boer die is uitgekocht de volgende dag een nieuw bedrijf op dezelfde plek start. Maar waarom zou hij zijn beroep nooit meer mogen uitoefenen, zelfs niet op een plek waar helemaal geen stikstofgevoelige natuur in de buurt ligt?" vroeg Baudet retorisch.

"Het is duidelijk dat het beleid bedoeld is om de agrarische sector als zodanig in te krimpen."

De regering blijft "zich verschuilen achter de uitspraak van de Raad van State uit mei 2019," aldus Baudet ook. "Maar de Raad van State heeft feitelijk niets anders gezegd dan dat de Nederlandse rekenmethode, die op grond van de PAS werd gebruikt om vergunningen te verlenen, niet in lijn was met EU-regelgeving."

Met andere woorden, "als het de regering er werkelijk om te doen was geweest om tegemoet te komen aan de uitspraak van de Raad van State, had ze dit juridische, boekhoudkundige probleem, eenvoudig op kunnen lossen. Door te kiezen voor een realistische rekenmethode, zoals ook in Duitsland en andere landen gebruikt wordt."

"In Duitsland wordt gebruik gemaakt van het Europese beleidsmodel Lotos. De Stichting Agrifacts heeft berekend wat het zou betekenen als wij in Nederland ook dit model zouden gebruiken. Wat bleek? Als wij ook dit model zouden gaan gebruiken, zou de doelstelling voor het jaar 2030 nu al gehaald zijn."

"Zelfs de Commissie Hordijk, nota bene door de minister zelf in het leven heeft geroepen om te adviseren over de Nederlandse rekenmethode, roept op om het Nederlandse beleid ook door te rekenen met het Duitse model. Waarom weigert de minister dit?" vroeg Baudet het kabinet én de rest van de Kamer, wetende dat het antwoord luidt: omdat het echte doel inderdaad is om de boerensector kapot te maken. Stikstof of geen stikstof.

"Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, wordt een wettelijke stikstofreductieverplichting voor in het jaar 2030 vastgelegd," legde Baudet daarna uit. "Een bindende resultaatsverplichting. Als deze wet wordt aangenomen, zijn toekomstige regeringen dus verplicht om het huidige stikstofbeleid voort te zetten. Het lukte met de Klimaatwet om beleid tot 2030 en verder wettelijk vast te leggen, dus nu wordt met deze Stikstofwet hetzelfde trucje uitgehaald."

Als één van de weinige partijen in de Tweede Kamer verzet Forum voor Democratie zich hiertegen, concludeerde Baudet. "Het in onacceptabel dat deze regering, in de laatste maanden voor de verkiezingen, nog even een wetsvoorstel door beide Kamers wil drukken, waarmee voor tien jaar over haar eigen graf heen geregeerd wordt. Mijn oproep is daarom ook om dit wetsvoorstel pas te behandelen door de nieuwe Tweede Kamer. Laat nu eerst de kiezer aan het woord."

"Deze wet mag er absoluut niet komen en na de verkiezingen gaan wij er alles aan doen om dit stikstofbeleid van VVD en CDA terug te draaien."

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meest gelezen

Spoor 2 traject niet gelukt, hoe verder?

Lees meer