TCE 20210415 042 2

Van Haga dient Kamervragen in over inperken demonstratierecht ingang Tweede Kamer: “Laagdrempelig contact met volksvertegenwoordigers is zeer belangrijk.”

Geen categoriejul 27 2021, 13:30
Wybren van Haga en Richard de Mos willen passend alternatief kleinschalige demo’s voor Kamergebouw: “Laagdrempelig contact met volksvertegenwoordigers is zeer belangrijk.”
De Tweede Kamer moet verbouwd worden, dus ons parlement is tijdelijk verhuisd. Wat blijkt? Voor onze tijdelijke nieuwe Tweede Kamer mag niet gedemonstreerd worden. 718 miljoen gaat de verbouwing van het Tweede Kamergebouw kosten, maar blijkbaar is er geen geld opzij gezet voor een degelijke protestplek. Dat moet beter vinden Tweede Kamerlid Wybren van Haga (Belang van Nederland) en gemeenteraadslid Richard (Hart voor Den Haag): "Demonstratierecht is een fundamenteel recht.”
Van lobbyist Oliver van Loo hebben beide volksvertegenwoordigers vernomen dat er voor het nieuwe Tweede Kamergebouw, anders dan op het Plein, nauwelijks ruimte is om te demonstreren.
“Kamerleden in hun directe omgeving aanspreken op het beleid dat zij voor Nederland uitstippelen, hoort bij een democratie zoals de onze. Een slechte zaak dat er bij de tijdelijke verhuizing niet is nagedacht hoe demonstreren dichtbij de werkplek van de Kamerleden de komende jaren mogelijk kan blijven”, aldus Van Haga en De Mos, die middels schriftelijke vragen opheldering willen van zowel het kabinet als het stadsbestuur van Den Haag.
"Het is een grondrecht om te demonstreren" aldus Van Haga en De Mos, die een alternatief willen zien om kleinschalige demo’s en het ontvangen van delegaties voor het nieuwe Tweede Kamergebouw alsnog mogelijk te maken. “Er moet laagdrempelig en gemakkelijk contact met volksvertegenwoordigers gelegd kunnen blijven worden. Ook bij het nieuwe Tweede Kamergebouw.”
Breder perspectief
Van Loo zet de ontwikkeling in een breder perspectief: "Het is toch wel frappant: eerst wordt het referendum om zeep geholpen, vorig jaar besloot het presidium van de Tweede Kamer dat bezorgde burgers terwijl de samenleving piepte en kraakte, geen petities meer aan de Kamer mochten aanbieden en faciliteerde de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) tijdelijk online petitieaanbiedingen totdat de Kamer dat zelf mogelijk maakte, en nu wordt er getornd aan het recht op demonstreren", aldus de lobbyist.
“Het is nu aan het kabinet en het stadsbestuur van Den Haag om de ontstane zorgen over de uitholling van de democratie te weerleggen”, stellen Van Haga en De Mos.
Vragen van het lid Van Haga aan minister Knops (verantwoordelijk voor de verbouwing van het Binnenhof) inzake het inperken van het demonstratierecht voor de ingang van de nieuwe Tweede Kamer
Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Hart voor Den Haag) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten