Wow! Kosten massa-immigratie van 1995 tot en met 2019: €400 miljard, net zoveel als AL ONZE AARDGASBATEN

Wow! Kosten massa-immigratie van 1995 tot en met 2019: €400 miljard, net zoveel als AL ONZE AARDGASBATEN

AlejandroCarnicero / Shutterstock.com

Uit onderzoek blijkt dat de massa-immigratie de Nederlandse samenleving bakken met geld heeft gekost. Over de jaren 1995 tot en met 2019 komt het totale kostenpakket uit op 400 miljard euro. Dat is net zoveel als álle Nederlandse aardgasbaten. Bedankt, Wim Kok, Jan Peter Balkenende en natuurlijk Mark Rutte!

Critici van de massa-immigratie zeggen het al járen: de grootschalige import van mensen kost Nederland bakken met geld. Nou, dat klopt. Uit onderzoek van Jan van de Beek, Hans Roodenburg, Joop Hartog en Gerrit Kreffer ‒ uitgevoerd voor het Renaissance Instituut, wat het wetenschappelijk instituut van Forum voor Democratie is ‒ blijkt namelijk dat de totale nettokosten (dus de kosten en baten met elkaar verrekend) over de jaren 1995 - 2019 maar liefst 400 miljard euro bedragen. Ter vergelijking: dat is evenveel als alle Nederlandse aardgasbaten bij elkaar opgeteld.

Dr. Van de Beek kondigt dat onderzoeksresultaat zelf aan op Twitter:

Dit zijn natuurlijk enorme bedragen, maar in hun studie wijzen de onderzoekers erop dat de kosten de komende jaren mogelijk alleen maar toenemen. Dat komt doordat allochtonen gemiddeld meer kinderen hebben dan autochtonen én doordat de massa-immigratie gestaag doorgaat (en zelfs erger wordt).

"De overheidsuitgaven zijn voor immigranten zijn relatief hoog ten opzichte van autochtonen bij posten als onderwijs, sociale zekerheid en toeslagen. Immigranten betalen daarbij minder belastingen en sociale premies," legt het onderzoek uit. "Immigratie kost de Nederlandse schatkist netto (baten minus kosten) veel geld. De totale nettokosten van immigratie bedroegen in de periode 1995-2019 gemiddeld 17 miljard euro per jaar."

Om dat in perspectief te zetten: "dat is evenveel als de overheid in 2016 uitgaf aan defensie en werkloosheidsuitkeringen samen. In 2016 piekten de nettokosten op 32 miljard euro, deels ten gevolge van de vluchtelingencrisis. De totale kosten over de periode 1995-2019 bedroegen 400 miljard euro, een bedrag in de orde van grootte van de aardgasbaten vanaf het begin van de winning tot heden."

Als er gekeken wordt naar groepen zien we grote onderlinge verschillen. Westerse immigranten leveren een positieve bijdrage van 25.000 euro, dus dat is mooi meegenomen. Maar niet-Westerse immigranten kosten Nederland juist gemiddeld 300.000 euro. Wat betreft immigratie uit Midden- en Oost-Europa, die kost ons gemiddeld 50.000 per immigrant... Waarbij het voormalige Joegoslavië en de voormalige Sovjet-Unie niet worden meegenomen, want immigratie uit die twee gebieden kosten de samenleving zelfs gemiddeld 150.000 euro per immigrant. Ka-ching!

"Alleen arbeidsmigratie levert de schatkist geld op, gemiddeld ongeveer € 125.000 per immigrant. Studiemigratie kost gemiddeld netto € 75.000. Gezinsmigratie kost de schatkist gemiddeld bijna drie ton per immigrant. De nettokosten voor asielmigratie bedragen gemiddeld bijna vijf ton per immigrant," rekent het rapport van Jan van de Beek en zijn collega-onderzoekers ons voor.

Als er gekeken wordt naar een combinatie van arbeidsmigratie plus gezinsmigratie, dan is alleen migratie uit Westerse landen plus Israël, Singapore, Taiwan, Zuid-Korea en Japan "ondubbelzinnig positief." In alle andere gevallen van arbeidsmigratie wordt de positieve bijdrage van de immigrant die naar Nederland komt voor arbeid opgeheven door het laten overkomen van zijn of haar gezin.

Dit zijn ronduit schokkende cijfers die maar weer benadrukken dat er bij immigratie altijd goed gekeken moet worden naar de vraag of nieuwkomers een positieve bijdrage kunnen leveren of niet. Want iedereen er zomaar klakkeloos in laten zorgt ‒ wie had dat nou gedacht?! ‒ voor enorme financiële lasten; lasten die gedragen moeten worden door de belastingbetaler zónder migratie-achtergrond.

Abonneer je gratis en voor niets op mijn Telegram-kanaal... en volg me op Twitter!

Hoe is dit afschuwelijk dure immigratiecircus een halt toe te roepen? Eenvoudig: nieuwkomers zouden de eerste tien jaar van hun verblijf in Nederland geen aanspraak moeten kunnen maken op de verzorgingsstaat ‒ buiten het onderwijs en de zorg om, natuurlijk. Alles moet betaald worden door de immigranten zelf, of door iemand die verantwoordelijkheid voor ze neemt. Alleen dan kunnen de kosten gedrukt worden, en voorkomen we dat heel het land meebetaalt aan die peperdure, onhoudbare immigratie. Want zoals het rapport van Jan van de Beek en zijn collega's aantoont: zoals het nú gaat met massa-immigratie, is het hele verhaal ronduit onbetaalbaar.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties