peilingen

Bij De Dagelijkse Standaard berichten we wekelijks over meerdere peilingen inzake de virtuele politieke zetelverdeling in ons land. We berichten onder meer trouw over de Politieke Barometer van Ipsos, de Peilingwijzer, de peiling van EenVandaag, de wekelijkse peiling van Maurice de Hond, en de peiling van I&O Research. 
Peilingen zijn belangrijk omdat ze een goed overzicht geven van de trends in het Nederlandse electoraat van dat moment. Ze zijn zelden goede voorspellers van verkiezingsuitslagen, wat niet zo gek is omdat de meeste peilingen natuurlijk plaatsvinden (ver) voor of na verkiezingen.
Toch is het belangwekkend om al deze peilingen in de gaten te houden en de data te interpreteren omdat het aantoont hoe Nederlanders op dát moment over bepaalde politici, partijen, én onderwerpen denken. Peilingen zorgen er vaak ook voor dat het makkelijker is voor activisten / gewone mensen / organisaties / partijen om druk te zetten op politici. Bijvoorbeeld, als peilingen aantonen dat de VVD in electorale problemen komt omdat het kabinet te veel asielzoekers toelaat, dan worden ze gebruikt om de VVD-fractie in de Tweede Kamer ertoe te zetten actie te nemen door immigratie te beperken.
Natuurlijk kunnen peilingen ook vanuit de andere kant gebruikt worden. Linkse organisaties, commentatoren en dergelijke gebruiken ze om juist druk te zetten op partijen als PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en D66. 
Bij De Dagelijkse Standaard houden we de peilingen nauwlettend in de gaten en schrijven we steevast over ze zodat ons lezerspubliek goed geïnformeerd is én blijft. Alle peilingen die in Nederland verricht worden nemen we daarin mee. Onze artikelen over peilingen bevinden zich steevast onder de meest gelezen artikelen van de dag (en week) omdat onze lezers vertrouwen op a) onze informatie en b) onze uitleg ván die informatie. Want met alleen de keiharde data ben je er natuurlijk nog niet, er moet ook tekst en uitleg gegeven worden aan de cijfers.