PaulCliteur

Column Paul Cliteur: De terugkeer van Al Qaida

Politiekaug 20 2021, 15:55
In een belangrijke bijdrage in Unheard gaat de Nederlandse terrorisme-expert Bart Collard in op de vraag wat de val van Afghanistan betekent voor de veiligheidssituatie in de wereld ten aanzien van terrorismedreiging. Hij citeert de Britse minister van defensie Ben Wallace die zei: “Al Qaeda will probably come back.”
Dat ligt inderdaad in de lijn der verwachting. Collard analyseert dan een recente video van Al Qaida met als titel “An Unpardonable Crime” die ons veel leert over het wereldbeeld en de politieke doeleinden van de organisatie. Zo leren we dat Al Qaida zich tegenwoordig concentreert op het dwarsbomen van de plannen van de regering Macron om een weerbare religieus neutrale staat te ontwikkelen. Jihadisten willen natuurlijk een theocratie (geen democratie).
Ook leren we uit de Al Qaida-propagandafilm dat een van de belangrijkste beleidsdoelstellingen van het jihadisme is: de herintroductie van strafbare godslastering en het terugrollen van het decriminaliseringsproces dat overal op de wereld heeft plaatsgevonden rond godslastering.
Uitvoerig wordt ook aandacht besteed aan de casus van godslasteraar Theo van Gogh († 2004), een van de vroege slachtoffers van de werkzaamheden van het jihadisme in Europa, waarop nog vele andere slachtoffers zouden volgen. Zoals Collard schrijft ter typering van het standpunt van Al Qaida: “To Al Qaeda, Bouyeri’s act was the perfect example of how a good Muslim should behave in the West.”
In het regeerakkoord, Vertrouwen in Toekomst (2017-2021, p. 3), staat: “Terrorismebestrijding vergt onverminderde aandacht.” En verder: “In de EU zet Nederland in op een veel strengere aanpak van jihadisme” (p. 4). Dat zijn loze beloften gebleken. Want ook dit kabinet heeft geen vooruitgang geboekt in het terugdringen van het jihadisme. Ook de vier jaar onder het bewind van minister Grapperhaus zijn vier verloren jaren geweest. In de periode tussen 2004 en 2021 is de situatie rond terrorismedreiging alleen maar verslechterd, zoals iedereen kan constateren die het onderwerp ook maar oppervlakkig volgt.
“De politiek” zou dus moeten veranderen. Eerst erkennen dat men heeft gefaald, maar dan ook veranderen. Maar wat ook moet veranderen, is de houding van de “terrorismedeskundigen”. Een “paradigmawissel” is nodig. Ook de deskundigen hebben de afgelopen 15 jaar gefaald in het presenteren van een scherpe analyse van de oorzaken van het jihadisme. Iedereen die maar enkele ogenblikken naar een televisiebijdrage van Beatrice de Graaf heeft gekeken realiseert zich: “dit is gefantaseer”. Een effectieve bestrijding van jihadisme begint bij de wil om een grondige analyse te plegen op het materiaal dat Al Qaida ons voorspiegelt in de propagandafilm die Collard hier naar voren haalt. Alleen wanneer je goed begrijpt wat de vijand bezielt kan je een effectieve contra terroristische strategie ontwikkelen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten