Filmpje! Boze SGP'er Roelof Bisschop wil ''verwoestend'' stikstofplan van tafel

Politiekjun 23 2022, 11:57
We hebben de SGP nog nooit zo boos gezien als vandaag bij het stikstofdebat. In het stikstofdebat in de Tweede Kamer spreekt Roelof Bisschop. Hij wil het hele plan van tafel.
De SGP wil van de verwoestende stikstofplannen van het kabinet af. De SGP ziet namelijk oplossingsrichtingen om er op een andere manier uit te komen zodat de boerenstand behouden blijft omdat de veestapel niet gereduceerd hoeft te worden. De plannen van het kabinet zijn wat de SGP betreft een uitzichtloze route, ten koste van boerenbedrijven, het landelijk gebied en de woningbouwopgave. De SGP waarschuwt voor een toeslagenaffaire 2.0 waarbij individuele bedrijven en de gezinnen die daarop wonen en werken onevenredig hard geraakt worden door rigide systeemdenken. Rutte en zijn trawanten leren nooit van hun fouten. Mensen zijn geen nummers. Het zijn wezens van vlees en bloed met ieder een eigen verhaal. We moeten echt af van het collectivistisch denken.
De SGP vindt het recente stikstofplan van het kabinet, de startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, met concrete, gedetailleerde gebiedsdoelen niet acceptabel. Het heeft grote gevolgen voor veel boerenbedrijven en –gezinnen, terwijl perspectief ontbreekt. Dat komt aan de keukentafel hard aan, met alle psychische en sociale ellende van dien. Het doorkruist lopende gebiedsprocessen. Het vraagt het onmogelijke, zoals op Schiermonnikoog waar een 95% reductiedoelstelling geldt, terwijl boeren en ministerie daar minder dan een jaar geleden hebben getekend voor 40% emissiereductie. Het vraagt zelfs hoge emissiereductie in en rond natuurgebieden waar niet of nauwelijks stikstofgevoelige natuur ligt. Het gaat voorbij aan de mogelijkheden voor emissiereductie via innovatie en managementmaatregelen. Het kabinet gebruikt zijn boerenverstand niet maar laat zich totaal leiden door een papieren werkelijkheid. 
De SGP is de enige christelijke partij in de Tweede Kamer die nog pal achter de boeren staat. Dit geeft wel aan dat het CDA en ChristenUnie het spoor bijster zijn.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten