Statistische marteling van temperatuurdata

Foto:

Hierboven de grafiek van de temperatuur over 420.000 jaar. Wij bevinden ons in een interglaciaal: een periode tussen twee ijstijden. De huidige temperaturen zijn niets bijzonders – in feite ietwat lager dan in eerdere interglacialen. Waarom dan die angst voor de opwarming van de aarde (onze schuld!)?

In wezen is die angst gebaseerd op de virtuele werkelijkheid van klimaatmodellen met hun alarmerende uitkomsten. Maar het zou toch mooi zijn indien de klimaatalarmisten ook wat opwarming in de èchte werkelijkheid zouden kunnen aantonen. Daartoe stellen zij de ruwe temperatuurmetingen aan statistische marteling bloot … net zo lang totdat deze bekennen: ‘Ja, er is opwarming!’

Het beruchtste voorbeeld daarvan is natuurlijk de gediscrediteerde ‘hockey stick’, een temperatuurreconstructie van de laatste duizend jaar door Mann et al. Daarnaast is er de ‘hide-the-decline-trick’ van dezelfde auteur, waarover ik eerder berichtte.

Maar, net als het meisje uit het liedje van Wim Sonneveld dat het lonken niet kon laten, kunnen de professionele klimaatalarmisten geen weerstand bieden aan de verleiding om een opwarming te persen uit ruwe temperatuurdata, die er eigenlijk niet of nauwelijks is. Het laatste voorbeeld daarvan biedt het onlangs verschenen NOAA-rapport, dat weer breed in de media werd uitgemeten.

Paul MacRae wijst erop dat het toch wel vreemd is dat de NOAA over de periode 2000 – 2009 wereldwijd een opwarming van 0,11 graden Celsius heeft gemeten, terwijl datzelfde instituut in een verborgen hoekje op zijn website voor diezelfde periode een afkoeling in de VS van 0,4 graden meldt. Nu is de VS de wereld niet. Maar het blijft bizar.

Lees verder hier.

Meer fundamentele kritiek op het NOAA-rapport is hier te vinden. In deze compilatie van inmiddels verschenen reacties maakt een aantal prominente klimaatsceptici gehakt van de vele ongefundeerde beweringen die in het NOAA-rapport zijn te vinden. Voor de liefhebbers!

Sonneveld:

Zij kon het lonken niet laten, zij lonkte naar iedere man.
Dat liep veel te veel in de gaten, en oh daar kwam narigheid van.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!