Statistische marteling van temperatuurdata

Hierboven de grafiek van de temperatuur over 420.000 jaar. Wij bevinden ons in een interglaciaal: een periode tussen twee ijstijden. De huidige temperaturen zijn niets bijzonders – in feite ietwat lager dan in eerdere interglacialen. Waarom dan die angst voor de opwarming van de aarde (onze schuld!)?

In wezen is die angst gebaseerd op de virtuele werkelijkheid van klimaatmodellen met hun alarmerende uitkomsten. Maar het zou toch mooi zijn indien de klimaatalarmisten ook wat opwarming in de èchte werkelijkheid zouden kunnen aantonen. Daartoe stellen zij de ruwe temperatuurmetingen aan statistische marteling bloot … net zo lang totdat deze bekennen: ‘Ja, er is opwarming!’

Het beruchtste voorbeeld daarvan is natuurlijk de gediscrediteerde ‘hockey stick’, een temperatuurreconstructie van de laatste duizend jaar door Mann et al. Daarnaast is er de ‘hide-the-decline-trick’ van dezelfde auteur, waarover ik eerder berichtte.

Maar, net als het meisje uit het liedje van Wim Sonneveld dat het lonken niet kon laten, kunnen de professionele klimaatalarmisten geen weerstand bieden aan de verleiding om een opwarming te persen uit ruwe temperatuurdata, die er eigenlijk niet of nauwelijks is. Het laatste voorbeeld daarvan biedt het onlangs verschenen NOAA-rapport, dat weer breed in de media werd uitgemeten.

Paul MacRae wijst erop dat het toch wel vreemd is dat de NOAA over de periode 2000 – 2009 wereldwijd een opwarming van 0,11 graden Celsius heeft gemeten, terwijl datzelfde instituut in een verborgen hoekje op zijn website voor diezelfde periode een afkoeling in de VS van 0,4 graden meldt. Nu is de VS de wereld niet. Maar het blijft bizar.

Lees verder hier.

Meer fundamentele kritiek op het NOAA-rapport is hier te vinden. In deze compilatie van inmiddels verschenen reacties maakt een aantal prominente klimaatsceptici gehakt van de vele ongefundeerde beweringen die in het NOAA-rapport zijn te vinden. Voor de liefhebbers!

Sonneveld:

Zij kon het lonken niet laten, zij lonkte naar iedere man.
Dat liep veel te veel in de gaten, en oh daar kwam narigheid van.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

32 reacties

 1. Quintijn Hoogenboom

  @maarten:

  je schrijft: “het was niet mijn bedoeling het oorzakelijk verband tussen temperatuur, kooldioxide en methaan te analyseren; ”

  Maar daar gaat het in dit debat nu juist om. Het in twijfel trekken van het omdraaien van oorzaak/gevolg (eerst temperatuur -> CO2, en nu CO2 -> temperatuur) is een van de zaken waarmee klimaatsceptici hun verwarring blijven stichten.

  Vandaar dat ik dit nog maar een keer benadrukte. In de grafiek aan het begin van deze thread blijkt de temperatuur na het laatste interglaciaal niet te zijn gedaald, tegen de verwachting van de Milankovitsch cycli in. Dat komt doordat de mens extra CO2 in de atmosfeer heeft gebracht. Vanaf 8000 jaar geleden. En extra methaan vanaf 5000 jaar geleden. Lees Ruddiman.

  En dat er verder versterkende of dempende effecten kunnen zijn is vers twee.

  Quintijn

 2. Quintijn Hoogenboom

  @duivju: we hebben het hier over metingen, niet over modellen.

  Quintijn

 3. Quintijn Hoogenboom

  Hans,

  Het gaat hier niet over “op het eerste gezicht” en het gaat ook niet over een voor de mens gunstig of ongunstig effect.

  Ik denk dat de onverwachte stabilisatie van de temperatuur, tegen de afkoelende trend na een interglaciaal in, voor de ontwikkeling van de mens gunstig is geweest.

  In deze discussie gaat het echter om of menselijk handelen voor deze stabilisatie van temperatuur heeft gezorgd. Het boek van Ruddiman zegt hij daarover meer dan de door jou opgehoeste link.

  En ik was nog iets vergeten: over de lange periode, over de ijstijden heen, is een dalende trend van temperatuur waar te nemen. Ik neem aan dat dat komt door het geleidelijk aan minder heet worden van de zon. Dat maakt dat de piek van het laatste interglaciaal wat lager was dan de vorige.

  Quintijn

 4. Hans Labohm

  Quintijn,

  Je schrijft: ‘Ruddiman als oude koek afdoen lijkt me niet haalbaar.’

  Er zijn zeer lovende recensies verschenen over het boek van Ruddiman. Door een aantal docenten wordt het als het beste in zijn soort gezien. Dus Ruddiman ‘als oude koek afdoen’ lijkt mij onjuist. Maar in onze discussie gaat het over de menselijke vingerafdruk in het klimaatgebeuren, en in het bijzonder het temperatuurverloop.

  Ik blijf dan met een probleem zitten. Er zijn temperatuurreconstructies over de door jou genoemde periode van 8000 jaar.

  Zie:

  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2006/11/15/stalagmite-story/

  Ik kan daarin zo op het eerste gezicht geen menselijke invloed in herkennen, noch van CO2, noch van menselijke landbouw. Nochtans geloof ik wel dat grootschalige ontbossing en uitbreiding van landbouwgronden een effect op het (lokale) klimaat heeft gehad. Maar hoe groot dat is en of dat per saldo gunstig of ongunstig is, weet ik niet. Voor de voedselvoorziening was het in ieder geval wèl gunstig.

  We moeten maar eens afwachten wat het komende IPCC-rapport daarover schrijft – tenminste als het IPCC de huidige commotie rond zijn werkwijze en bestaan overleeft.

 5. duivjuh

  Hans,

  Inderdaad, de virtuele klimaatmodellen zijn enorm onbetrouwbaar en kunnen geen basis zijn om veranderingen te voorspellen. Zeker niet mbt een complex systeem als de aarde.

  Maar modellering is wel een geliefde methode van alarmisten om ongefundeerd de goedgelovige massa schrik aan te jagen. Zo ook mbt de effecten van de olieramp in de Golf van Mexico.

  East Coast beaches are threatened. Everyone got the wrong idea about the magnitude of the spill from the very beginning. Simply put, while terrible, it was never going to be as big as most thought it would be. The spreading of this East Coast–beach meme was a joint operation of NCAR, the National Center for Atmospheric Research, and the media. In June, NCAR produced a slick computer-modeled animated video that showed a gigantic part of the spill making its way around the southern tip of Florida and up the East Coast. Oil covered everything from the Gulf to the Grand Banks. “BP oil slick could hit East Coast in weeks: government scientists,” dutifully reported the New York Daily News. CBS News, MSNBC, and many other media outlets chimed in in the same vein. The video was wildly popular on YouTube.

  But then the government, in the form of a more senior bureaucracy, the National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), disavowed the scenario.

  In fact, according to Chuck Watson of Watson Technical Consulting — a Savannah, Ga., firm specializing in computer modeling of the effects of hurricanes, seismic events, geophysical hazards, and weapons of mass destruction — the simulation was bogus from the very beginning, because it ignored important conditions in the Gulf. Furthermore, says Watson, the media never took account of how diluted the oil would be once it hit the Atlantic: The bulk of the theoretically massive spill the video shows amounts to roughly a quart of oil per square mile. Watson claims flat-out that NOAA was “gold digging” for grants; there’s probably more federal research money floating around the Gulf than there is oil. “There is a feeding frenzy with people trying to get funding for their specialty,” he says.

  De laatste zin zegt het wel, denk ik dan. Denk maar aan Al Gore en consorten.

  En voor de geinteresseerde lezer:

  http://article.nationalreview.com/439062/our-real-gulf-disaster/lou-dolinar

  Wat je nog onvermeld laat Hans, is dat zonder uitzondering de ruwe, gemeten temperatuurdata na “homogenisatie” altijd hoger uit de bus komt in de modellen.
  Dat is geen statistische marteling meer maar puur bedrog.

 6. Quintijn Hoogenboom

  Hans schijft:

  “Ik dacht dat Ruddiman niet zo veel navolgers had. Dat betekent natuurlijk op zich niet dat hij ongelijk zou hebben. Maar er zijn vele indicaties die in strijd zijn met zijn hypothese.”

  Hans, wat een onzin. Ik heb vorig jaar, in mijn zomervakantie, bovengenoemd boek van Ruddiman bestudeerd, dit boek werd door “vriend en vijand” als een basisboek beschouwd. Het was mij aanbevolen door voormalig KNMI directeur Tennekes.

  Tevens heb ik toen de geschriften van Arthur Rörsch bestudeerd, de website van het KNMI, en een uitgebreide discussie met Arthur Rörsch hierover gevoerd. De discussie eindigde in een patstelling.

  Over de klimaat cycli over langere periode (in dit geval de grote ijstijden) hoor je in het officiële wetenschappelijke circuit niet zoveel. Over de zin of onzin van Ruddiman ook niet.

  In dit kader, deze lekendiscussies over klimaat, kunnen we weinig anders doen dan bepaalde geschriften al dan niet vertrouwen.

  Ruddiman lijkt mij daarbij een goed boek om wel te vertrouwen. Het “plagen” gedeelte (dat de kleine ijstijd zou moeten verklaren) schijnt niet te kloppen, maar dat was in zijn boek ook al duidelijk een stuk speculatiever.

  De waarheid van Ruddiman is dus nog veel heftiger dan klimaatsceptici willen accepteren: de mens beïnvloedt door haar landbouw het klimaat al 8000 jaar.

  Ruddiman als oude koek afdoen lijkt me niet haalbaar.

  Groeten, Quintijn

 7. Jeroen Sievers

  @Toetssteen,

  Je vergeet te vermelden dat die eikenprocessierups nu in het gehele land aanwezig is, ook in Drenthe, Friesland en Groningen.

  De rups is in de 19e eeuw nooit boven de lijn Arnhem – Nijmegen – Vianen – Dordrecht gesignaleerd, en is voor 1900 zowel uit Nederland als België verdwenen. De hernieuwde verspreiding, vanaf 1991, strekte zich in 2004 uit tot Noord-Brabant en Limburg, en nu is het hier.

  Vooral in eiken langs lanen en in tuinen wordt het gesignaleerd.

  De trek van het beestje (processie) start elk jaar wat vroeger in het voorjaar, blijkt uit tellingen.

 8. Hans Labohm

  Hal,

  Ik ben het fundamenteel met je oneens.

  De hockey stick was ‘Quatsch’, aldus Hans von Storch. Ook de Wegman-commissie heeft er niets van overgelaten.

  De ‘trick’ van Mann is uitstekend gedocumenteerd aangetoond. Het is geen jargon, maar een vlag die de lading nauwkeurig dekt.

 9. Rob Heusdens

  pffffffff…..

  Het “manipuleren van data” zoals de klimaat sceptici (al of niet betaald door BP en die andere olie boeren) beweren, van die stelling is geen spaan heel gebleven.

  Veel geblaat dus, weinig wol.

  Zou er toch een probleem kunnen zijn met die opwarming?

 10. Hans Labohm

  Quintijn,

  Lang niet van je gehoord. Goed dat je weer terug bent in het debat.

  Ik dacht dat Ruddiman niet zo veel navolgers had. Dat betekent natuurlijk op zich niet dat hij ongelijk zou hebben. Maar er zijn vele indicaties die in strijd zijn met zijn hypothese.

  Het lijkt mij dat Arthur Rörsch en Noor van Andel op een beter spoor zitten.

  Zie bijvoorbeeld:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/07/klimaat-paradigmawisseling/

  Noor van Andel is door het KNMI uitgenodigd om zijn gedachten (en berekeningen) daar toe te lichten. Ik juich dat toe. Er is nu tenminste discussie tussen AGWers en sceptici.

  Ik ben benieuwd naar de reacties.

 11. woedende kok

  Als het nog eens ter stemming wordt gebracht. Ik ben tegen.

  ..

  .

  Tegen de ijstijd dus.

 12. Hal Incandenza

  @Hans

  Het is een beetje vermoeiend. De Hockeystick staat gewoon nog overeind en de ‘trick’ is gewoon wetenschappelijk jargon… Keer op keer onwaarheden herhalen maakt ze nog steeds niet waar. Als jij nou gewoon zegt dat je politiek bedrijft maar dat het allemaal niets met wetenschap te maken heeft, dan ben je eindelijk eerlijk. Je maakt jezelf ongeloofwaardig door echte onzin te vermengen met serieuze kritiek (en die is best te bedenken, sommige sceptici doen dat ook).

 13. Hal Incandenza

  @Hans
  “De ‘trick’ van Mann is uitstekend gedocumenteerd aangetoond. Het is geen jargon, maar een vlag die de lading nauwkeurig dekt.”

  Het woord wordt ook gewoon gebruikt in de literatuur. Dat is geen mening maar een feit.

 14. ulbricht

  Ik zou wensen dat ALLE klimaatwetenschappers zich de komende 25 jaar terugtrekken op de Noordpool, samen alle data, computermodellen en weet ik veel, nog eens rustig gaan analyseren.
  Kijk meteen even of er nog wat ijs in die 25 jaar afbrokkelt of juist aangroeit.

  En over 25 jaar heb je een uurtje de tijd om mij te vertellen wat de stand van zaken is.

 15. maarten

  @ Hans

  geen toename en versnelling? (“Men zou dan een acceleratie van de opwarming verwachten”)

  in dit verband kan ik je simpelweg verwijzen naar het door T2000 ingebrachte en in What’s up gememoreerde artikel van McShane and Wyner 2010;

  zie de bij What”s up opgenomen grafieken, speciaal de tweede, onverdachte, ‘after’grafiek;

  http://wattsupwiththat.com/2010/08/14/breaking-new-paper-makes-a-hockey-sticky-wicket-of-mann-et-al-99/

 16. maarten

  @ t2000

  je vergat deze zin nog te vermelden:

  “Nevertheless, the temperatures of the last few decades have been relatively warm compared to many of the thousand year temperature curves sampled from the posterior distribution of our model.”

  (uit: http://wattsupwiththat.com/2010/08/14/breaking-new-paper-makes-a-hockey-sticky-wicket-of-mann-et-al-99/ )

  verder: ik zie werkelijk niet wat er nu anders is; de beide grafieken ‘before’ en ‘after’ zijn niet zo wereldschokkend verschillend;

  bovendien: de horizontale én vertikale schaalverdelingen zijn ongelijk en manipuleren de lezers in de gewenste richting: geloven dat Mann’s hockestick onzin is (even voorzichtig een lineaaltje tegen het scherm leggen om zelf te meten)

  je kunt ook de grafieken knippen en plakken naar een nieuw document en daar de schaalverdeling passend maken (zelfde proportie maken)

  dan blijft er niet veel over van de stelling dat de ‘hockeystick van Mann et all nog verder gediscrediteerd!” is;

  de techniek die What’s up hier gebruikt zie je overigens ook regelmatig in de schrifturen van Lord Monckton: het is dus altijd oppassen geblazen als ‘leken’ grafieken gaan manipuleren (om hun gelijk te bewijzen);

  we hebben in het Nederlands een kernachtige uitdrukking hiervoor: recht praten wat krom is…

  mvg

 17. Hans Labohm

  Maarten,

  Volgens AGWers zal CO2 een opwarming (door wat voor initiële oorzaak dan ook) versterken. Men zou dan een acceleratie van de opwarming verwachten.

  Metingen hebben aangetoond dat dat niet zo is.

  Zie grafiek op blz. 19 van:

  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/other/Labohm-What_is_wrong_with_the_IPCC.pdf

 18. maarten

  @ quintijn / 16 augustus 2010

  het doorsturen van de link naar de grafieken voor temperatuur én CO2 én CH4 diende slechts de volledigheid; ( http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_11/ );

  daar waar ieder studieboek deze grafieken in samenhang reproduceerd vond ik de temperatuurgrafiek aan het begin van Labohm’s stukje wat onvolledig;

  het was niet mijn bedoeling het oorzakelijk verband tussen temperatuur, kooldioxide en methaan te analyseren;

  maar nu je er toch over begint: over de vraag of de temperatuur het co2-gehalte volgt of andersom blijken hele boeken te zijn volgeschreven;

  ik kan daar als leek geen uitspraak over doen; wel kan ik vragen stellen, bijvoorbeeld over de ‘vorm’ de grafiek: zeer stijl (bijna abrupt) in de fase van opwarming, een stuk geleidelijker in de fase van afkoeling;
  dit is duidelijk te zien in de grafiek die de heer Labohm ons presenteert;

  de zeer snelle opwarming na het einde van het glacial kan niet (alleen) door de Milankovitch cyclus veroorzaakt worden: de afstand tussen zon en aarde varieert heel regelmatig, idem de positie van de aardas;

  na het inzetten van de interglacial moet de door de zonnecyclus veroorzaakte opwarming door iets anders versterkt worden, anders krijgen we geen ‘zaagtand’-grafiek;

  het verminderen van het oppervlakte van het ijs kan niet alles verklaren: het ijs smelt slechts langzaam, oppervlak en reflectievermogen worden slechts langzaam minder;

  ergo: er moet iets anders zijn dat bijdraagt aan de zeer snelle opwarming, hiervoor komen dan natuurlijk de co2-concentratie en de methaanconcentratie in aanmerking;

  volgens mij krijg je een soort wisselwerking: opwarming > vrijkomen van co2 en methaan > meer opwarming > meer co2 en methaan, enz.

  en in dat verband zou het aardig geweest zijn als de heer Labohm gelijk ook de andere grafiekjes geplaatst had;

  uit deze redenering volgt natuurlijk ook dat al het extra co2 dat wij als mensheid aan de atmosfeer hebben toegevoegd – van 260 ppm naar 390 ppm nú – wel degelijk opwarming zal veroorzaken;

  mvg

 19. maarten

  @ quintijn

  het doorsturen van de link naar de grafieken voor temperatuur én CO2 én CH4 diende slechts de volledigheid; ( http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_11/ );

  daar waar ieder studieboek deze grafieken in samenhang reproduceerd vond ik de temperatuurgrafiek aan het begin van Labohm’s stukje wat onvolledig;

  het was niet mijn bedoeling het oorzakelijk verband tussen temperatuur,
  kooldioxide en methaan te analyseren;

  maar nu je er toch over begint: over de vraag of de temperatuur het co2-gehalte volgt of andersom blijken hele boeken te zijn volgeschreven;

  ik kan daar als leek geen uitspraak over doen; wel kan ik vragen stellen, bijvoorbeeld over de ‘vorm’ de grafiek: zeer stijl (bijna abrupt) in de fase van opwarming, in stuk geleidelijker in de fase van afkoeling;
  dit is al duidelijk te zien in de grafiek die de heer Labohm ons presenteert;

  de zeer snelle opwarming na het einde van het glacial kan niet (alleen) door de Milankovitch cyclus veroorzaakt worden: de afstand tussen zon en aarde varieert heel regelmatig, idem de positie van de aardas;

  na het inzetten van de interglacial moet de door de zonnecyclus veroorzaakte opwarming door iets anders versterkt worden, anders krijgen we gaan ‘zaagtand’-grafiek;

  het verminderen van het oppervlakte van het ijs kan niet alles verklaren: het ijs smelt slechts langzaam, oppervlak en reflectievermogen worden slechts langzaam minder;

  ergo: er moet iets anders zijn dat bijdraagt aan de zeer snelle opwarming, hiervoor komen dan natuurlijk de co2-concentratie en de methaanconcentratie in aanmerking;

  volgens mij krijg je een soort wisselwerking: opwarming > vrijkomen van co2 en methaan > meer opwarming > meer co2 en methaan, enz.

  en in dat verband zou aardig geweest zijn als de heer Labohm gelijk ook de andere grafiekjes geplaatst had;

  uit deze redenering volgt dan natuurlijk ook dat alhet extra co2 dat wij als mensheid aan de atmosfeer hebben toegevoegd – van 260 ppm naar 390 ppm nú – wel degelijk opwarming zal veroorzaken;

  mvg

 20. T2000

  Nog even een voorbeeld van statistische marteling van klimaatdata:

  NIWA van Nieuw-Zeeland wordt aangeklaagd voor aanpassen van klimaatdata.

  Er wordt een uitspraak van de rechter gevraagd over de volgende punten:

  The statement of claim filed on behalf of the New Zealand Climate Science Education Trust (NZCSET) asks the court for three rulings:

  A: to set aside NIWA’s decisions to rely upon its Seven Station Series (7SS) and Eleven Station Series (11SS), and
  to find the current NZTR to be invalid
  B: to prevent NIWA from using the current NZTR (or information originally derived from it) for the purpose of
  advice to any governmental authority or to the public
  C: to require NIWA to produce a full and accurate NZTR.

  De motivatie om een aanklacht in te dienen:
  The New Zealand Met Service record shows no warming during the last century, but NIWA has adopted a series of invariably downward adjustments in the period prior to World War 2. Because these move the old temperature records downwards, the 7SS NZTR shows a huge bounce-back of over 1°C in the first half of the century” said Mr
  Leyland. “Although this is out of line with dozens of other records, and has been the subject of sustained questioning by both the New Zealand Climate Science Coalition and the ACT party, NIWA refuses to accept that there are serious problems with the adjustments. In fact, no one has been able to explain exactly how they were
  arrived at.”

  Meer te lezen op Wattsupwiththat.com

 21. T2000

  Hockeystick van Mann et all nog verder gediscrediteerd! En nog wel door ‘the settled science’, McShane and Wyner 2010 in Annals of Applied Statistics.

  Wattsupwiththat meldt het als BREAKING NEWS.

  Samenvatting:
  We find that the proxies do not predict temperature significantly better than random series generated independently of temperature. Furthermore, various model specifications that perform similarly at predicting temperature produce extremely different historical backcasts. Finally, the proxies seem unable to forecast the high levels of and sharp run-up in temperature in the 1990s either in-sample or from contiguous holdout blocks, thus casting doubt on their ability to predict such phenomena if in fact they occurred several hundred years ago.

  Belangrijk punten uit de conclusie:
  On the one hand, we conclude unequivocally that the evidence for a ”long-handled” hockey stick (where the shaft of the hockey stick extends to the year 1000 AD) is lacking in the data. The fundamental problem is that there is a limited amount of proxy data which dates back to 1000 AD; what is available is weakly predictive of global annual temperature. Our backcasting methods, which track quite closely the methods applied most recently in Mann (2008) to the same data, are unable to catch the sharp run up in temperatures recorded in the 1990s, even in-sample.

  The final point is particularly troublesome: since the data is not easily modeled by a simple autoregressive process it follows that the number of truly independent observations (i.e., the effective sample size) may be just too small for accurate reconstruction.

  Climate scientists have greatly underestimated the uncertainty of proxy based reconstructions and hence have been overconfident in their models.

 22. Quintijn Hoogenboom

  @Maarten:

  In de correlatie die je aanhaalt zit een gevaar. Wat is namelijk oorzaak en wat gevolg? Over het algemeen wordt aangenomen dat tot aan het laatste interglaciaal de CO2 concentratie op temperatuurschommelingen VOLGDE. De temperatuur was “leidend”, gestuurd door meer of minder zonnestraling.

  De laatste 8000 jaar lijkt het net andersom te gaan: de CO2 concentratie stijgt terwijl de temperatuur is gestabiliseerd. Terwijl een dalende temperatuur te verwachten was op grond van de ijstijdencyclus (Milankovitch cyclus).

  Het effect van een hogere CO2 concentratie op de temperatuur (laatste 8000 jaar) heeft dus op zich niets te maken met de correlatie tussen temperatuur en CO2 langer dan 8.000 a 10.000 jaar geleden.

  Groeten, Quintijn

 23. maarten

  nog een kleine aanvulling:

  http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_11/

  zie daar dezelfde grafiek waarmee hans labohm zijn stukje opent, maar dan met CO2 data; curieus toch die parallele curves…;

  @ nn

  ik was eveneens in de alpen: je hoeft geen specialist te zijn om die zieltogende gletsjers naar juiste waarde te schatten: ik zag de rhone-gletsjer en de grote aletschgletsjer…, droevig inderdaad…,

 24. NN

  Net terug uit de Alpen. De (vaak zeer conservatieve) bewoners zijn bedroefd over het kleiner worden van de gletsjers.

 25. J Branders

  @Hal Incandenza
  “De Hockeystick staat gewoon nog overeind en de ‘trick’ is gewoon wetenschappelijk jargon…”

  De ‘trick’ was een bewuste poging om het publiek, incl. policymakers, te misleiden met een valse hockeystick. Zelfs de Muir Russell commissie heeft dat toegegeven. Citaat uit het rapport:

  “In relation to “hide the decline” we find that, given its subsequent iconic significance (not least the use of a similar figure in the TAR), the figure supplied for the WMO Report was misleading in not describing that one of the series was truncated post 1960 for the figure, and in not being clear on the fact that proxy and instrumental data were spliced together.”

 26. Quintijn Hoogenboom

  @Hans, over de lange termijn is de trend dalend. Dan gaat het wel over 100.000 jaar en langer.

  De AGWers hebben het over de huidige opwarming op een tijdschaal van enkele honderden jaren.

  Ja, die volgende ijstijd komt toch, over 1000, 10.000 of 50.000 jaar. Dat is wat Kroonenberg zegt. Terecht lijkt mij.

  Maar het gaat in de AGW discussie over de komende 100 jaar (en de afgelopen 100 jaar).

  Het lijkt me goed als je dit onderscheid kunt volgen,

  Groeten, Quintijn

 27. Weersincidenten, indicatie van klimaatverandering? | Dagelij

  […] Oh ja? Voor de vraag hoe hard die gegevens eigenlijk zijn, verwijs ik naar mijn bijdrage van gisteren. […]

 28. Hans Labohm

  Quintijn,

  Ik kan je niet meer volgen. Je hebt het over dalende temperaturen. AGWers hebben het altijd over stijgende temperaturen en zijn daar als de dood zo bang voor.

  Zit jij nu in het kamp van de Delftse geoloog Salle Kroonenberg? Zoals bekend is die van mening dat, als er al een opwarmend effect van CO2 zou bestaan, dat kan worden vergeleken met een infuus voor een terminale patiënt. Want die volgende grote ijstijd komt er toch.

 29. Quintijn Hoogenboom

  Hallo Hans,

  Hier komt Ruddiman weer over “onze” schouders meekijken. Dat het niveau van de piek (zeg maar de zomer temperatuur) lager was dan eerdere pieken klopt. Maar daar gaat het niet om.

  Wat nu aan de hand is, is dat de temperatuur maar niet wil zakken. We zouden op weg moeten zijn naar de volgende ijstijd. Maar die dalende trend wordt tegengehouden door … Ja door wat eigenlijk.

  Ruddiman cs. (en ik en vele anderen in zijn kielzog) stellen dat de verhoogde CO2 concentratie in de atmosfeer daar de hoofdoorzaak van is. Tezamen met ontbossing o.a.. En dat al 8000 jaar lang!

  Sinds ongeveer 1880 maken we er helemaal een potje van: in plaats van de temperatuur te stabiliseren (tegen de natuurlijke dalende trend in, die komt door de Milankovic cycli van de aarde rond de zon), wat ons een luxe situatie heeft opgeleverd gedurende vele eeuwen, drijven we de temperatuur nu in hoog tempo op. Tenminste daar lijkt het toch wel erg op. Daar kan geen tijdelijke verminderde zonne-activiteit tegen op.

  Die ijstijd komt er echt nog wel, maar hoe onverstandig willen we met de huidige piek omspringen?

  Groeten, Quintijn

  (Lees: Ruddiman, Plows, Plagues & Petroleum)

 30. w.h.siemonsma

  “Wat nu aan de “hand is is dat de temperatuur maar niet wil zakken .. ”

  De veel geciteerde “stijging ” blijkt te berusten op twijfelachtige meetmethodes.
  Stel dat er sprake is van een stijging is het nog maar de vraag of dat monocausaal aan C02 is toe te schrijven.
  Het NOAA-rapport en zeker het commentaar daarbij vcan MacRae benadrukt weer eens de noodzaak van correcte metingen. Zolang die ontbreken hebben prognoses weinig waarde. De voorspelde stijging zet tenslotte ook niet door.

  Gelukkig verschijnen er studies die meer houvast geven bij het begrijpen van wat er in de atmosfeer gebeurt. Zie b.v. Rörsch e.a.

  Als actiegroepen en politici dat nu eens konden vatten… We komen dan eindelijk eens los van de verwijten over en weer: iedereen zegt het immers, ( IPCC) dus zal het wel waar zijn…

  Klimaat verandert per definitie. Als meningen dat nu eens op basis van feiten ook zouden doen, we kwamen een stuk verder.

 31. jc

  @ w.h. siemonsma,

  Dat de temperatuur stijgt blijkt uit: metingen, het afsmelten van poolijs en gletsjers, leefgebieden van talloze planten- en diersoorten die steeds verder opschuiven richting de polen, enzovoort, enzovoort. Ofwel: er worden talloze verschijnselen waargenomen die volledig in overeenstemming zijn met de resultaten van die “twijfelachtige meetmethodes”. Of moeten we geloven dat, om maar een van de vele voorbeelden de noemen, de eikenprocessierups ook in het complot zit?

 32. toetssteen

  Jammer JC

  “In Vlaanderen komt de rups algemeen voor, vooral in de provincies Antwerpen en Limburg.

  Volgens de catalogus van Lempke kwam de rups van 1820 tot 1900 ook in Nederland voor tot grofweg de lijn Arnhem – Nijmegen – Vianen – Dordrecht, met als opmerking bij de opgaven o.a. “in vrij grooten getale” en “talrijk”. Waardoor de soort rond 1900 verdween en rond 1990 weer verscheen is niet duidelijk. Anno 2010 omvat het verspreidingsgebied vrijwel geheel Nederland.”

  Hé da’s leuk, die domme rups was een eeuw geleden ook al hier en hoe!!!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.