Gerbrand Komen: ‘Ik wilde de zeespiegelstijging niet aandikken.’

Gerbrand Komen, KNMI

Protagonisten versus antagonisten van de menselijke broeikashypothese: zij bestrijden elkaar te vuur en te zwaard. Dat is het beeld dat de buitenwacht heeft van het klimaatdebat. Wat de meeste mensen niet weten, is dat er al vele jaren contacten bestaan tussen vertegenwoordigers uit beide kampen, die in sommige gevallen best wel vriendschappelijk mogen worden genoemd, althans op het persoonlijke vlak – niet inhoudelijk.

Maar goed, door de buitenwacht wordt het klimaatdebat toch gepercipieerd als een manicheïsche strijd tussen voor- en tegenstanders van AGW (Anthropogenic Global Warming).

Trouw heeft zich doorgaans opgesteld als een fervent apostel van het broeikasevangelie, althans in de redactionele kolommen. Letter & Geest/De verdieping stelde zich intellectueel onafhankelijker op, hetgeen verschillende excellente journalisten daar de kop heeft gekost. Verrassenderwijs is het nu deze krant die het vertrouwde, overzichtelijke beeld van onoverbrugbare tegenstellingen tussen beide kampen verbrijzelt met een interview van Janne Chaudron met Gerbrand Komen, voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, onder de titel: ‘Niet aandikken, meer luisteren.’

Janne Chaudron:

Deze week vergaderen 194 landen in Zuid-Korea over de toekomst van het IPCC. Het klimaatpanel van de Verenigde Naties ligt onder vuur. Oud-directeur van het KNMI Gerbrand Komen vertelt over zijn ervaring met het IPCC. „Ik heb wel eens ruzie met voorzitter Pachauri gehad.”

Oud-onderzoeksdirecteur van het KNMI Gerbrand Komen moet lachen als hij terugdenkt aan een januariochtend in 2007. Hij werd door een hoge ambtenaar van het ministerie van Vrom uit zijn bed gebeld. „Of ik de zeespiegelstijging een beetje wilde aandikken”, zegt Komen lachend. „No way”, zei ik. „Ik ben een wetenschapper, geen beleidsmaker.”

Het voorbeeld toont de soms gespannen relatie tussen de wetenschap en de politiek. Een beetje manipulatie om iets voor elkaar te krijgen mag belangrijk zijn binnen de politiek, als wetenschapper is Komen daar niet zo van gediend. „Disgusting”, noemt de oud-directeur van het KNMI het.

In verschillende rapporten, zoals die van het het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de IAC (InterAcademy Council) is inmiddels kritiek geuit op het reilen en zeilen van het VN-Klimaatpanel (IPCC).

Chaudron:

Komen deelt de kritiek. „Het is goed dat die aanbevelingen er liggen. Ik hoop dat ze niet ergens onderin een la verdwijnen.”

De oud-directeur heeft vaak genoeg meegemaakt dat kritiek op het IPCC in de doofpot werd gestopt.

„Ik herinner me een bijeenkomst in Valencia, een aantal jaar geleden. Pachauri weigerde toen te praten over de toekomst van het klimaatpanel, terwijl dat wel op de agenda stond. Een half uur voor de afsluiting, toen iedereen uitgeput was en het punt eindelijk ter sprake kwam, moest Pachauri plotseling weg omdat Ban Ki-Moon (secretaris generaal van de VN, red.) arriveerde, geheel volgens plan overigens, en hij hem wilde verwelkomen.”

De oud-directeur van het KNMI heeft regelmatig aanvaringen gehad met de voorzitter van het VN-klimaatpanel. „De Nederlandse delegatie heeft lang geknokt voor een meer evenwichtige weergave van onzekerheden in de samenvatting die ambtenaren gebruiken bij het uitzetten van beleid.

„Ik geef een voorbeeld: wetenschappers gebruiken klimaatmodellen om de opwarming van de aarde te voorspellen. Zeg dat ze vijf modellen gebruiken. Uit vier blijkt dat de opwarming veroorzaakt wordt door menselijk handelen. In het vijfde wordt geen verband gevonden. Dan zegt het IPCC: er is 80 procent kans dat de aarde opwarmt door menselijk handelen. Dit is een voorbeeld ter illustratie, want in werkelijkheid wordt de kans groter geacht.

„Waar het om gaat is dat zo’n kans niet absoluut is, maar afhangt van de keuze en kwaliteit van de modellen. Dit staat allemaal goed omschreven in het hoofdrapport, inclusief het gegeven dat er een kleine kans is dat er geen verband bestaat. Maar Pachauri weigerde, net als Duitsland, een expliciete verwijzing naar onzekerheden in de samenvatting op te nemen.

Ook heb ik verschillende keren gemeld dat de rol van de review editors (wetenschappers die toezien op de controle door andere wetenschappers) versterkt moet worden. Pachauri heeft daar nooit op gereageerd.”

Het IAC-rapport dat de werkwijze van het IPCC langs de meetlat heeft gelegd, is kritisch over Pachauri. Hij zou te veel stelling hebben genomen in het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Zo riep hij op om minder vlees te eten.

Pachauri denkt ondanks de kritiek voorlopig niet aan opstappen, meldde hij al, maar zijn functioneren zal ongetwijfeld tijdens de vergadering besproken worden. Komen: „Het is goed als er iemand anders komt. Pachauri is vanaf 2002 voorzitter en hij verliest draagvlak”, zegt Komen. „Ondanks de aanvaringen die ik met hem had, heb ik wel bewondering voor hem. Het is geen kattenpis voorzitter te zijn van bijna 200 landen. Hij weet snel consensus te bereiken. Dat is knap.”

Lees verder hier.

Dat mag dan wel knap zijn, maar het is politiek – geen wetenschap. En deze politiek heeft de wereldgemeenschap inmiddels honderden miljarden gekost zonder dat daar ook maar enig klimaateffect tegenover staat. Daarover zijn zowel voor- als tegenstanders van de menselijke broeikashypothese het met elkaar eens. En de ‘Zoon van Kyoto’ is inmiddels in het kraambed gestorven. Tel uit je winst.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

15 reacties

 1. Hal Incandenza

  @Hans
  Dat zegt Lomborg niet. Lomborg zegt dat het 100 miljard per jaar zou< kosten om klimaatverandering te bestrijden en het probleem op te lossen en dus niet dat we dat al uitgeven….

  “Investing $100bn annually would mean that we could essentially resolve the climate change problem by the end of this century,”

  2.5 trillion per decennium is overigens +/- 0.4% van het wereld (huidige) BNP. Lijkt me kleine prijs!

 2. jenever en achterdocht

  Er zullen nog wel meer spijtoptanten komen.
  Zowel in de media als in de wetenschappen.

  Deze lieden valt echter wel het nodige kwalijk te nemen, en Genade voor Recht laten gelden is nog niet aan de orde.

 3. maarten

  @ Hans Labohm

  dat is wel een ouwe koe die u uit de sloot opdiept, volgens Komen zou hij in januari 2007 zijn gevraagd de zeespiegelstijging ‘aan te dikken’;

  dat was vlak voor de publikatie van deel één van het AR4 van het IPCC, te kort dus om meegenomen te worden, bovendien is niet Komen bij het KNMI de specialist op het gebied van de zeespiegelstijging, maar Caroliene Katsman;

  vreemd dus, maar ik wil verder niet twijfelen aan de woorden van Komen;

  dit voorval is bovendien natuurlijk al achterhaald;

  tal van deskundigen hebben inmiddels hun licht laten schijnen over de zeespiegelstijging, ik meen zelfs dat ik u een aantal verwijzingen bij een eerdere gelegenheid hebdoorgestuurd;

  het komt er op neer dat de conservatieve schattingen van Komen niet meer realistisch zijn, misschien heeft dat zijn herinneringen gekleurd;

 4. maarten

  @ Labohm

  en deze zin: “En deze politiek heeft de wereldgemeenschap inmiddels honderden miljarden gekost zonder dat daar ook maar enig klimaateffect tegenover staat”

  kunt u die verder toelichten? wat heeft het mij persoonlijk gekost? ik ben me nergwens van bewust! dat kwartje van Kok (op de benzine) en die paar spaarlampen?

  sterker, mijn milieubewust handelen heeft mij tot nu toe geld opgeleverd: ik vlieg niet meer, maak minder kilometers met de auto, rij zuiniger (het Nieuwe Rijden i.p.v. 130 jakkeren) heb minder kwh en minder m3 gas te betalen:

  reken mij dus eens voor hoe u aan die honderden miljarden komt.

 5. maarten

  dan nog de slotzin luidend: “En deze politiek heeft de wereldgemeenschap inmiddels honderden miljarden gekost zonder dat daar ook maar enig klimaateffect tegenover staat.”

  kunt u mij voorrekenen hoe u aan die honderden miljarden komt?

  zover ik kan overzien levert mijn milieubewuste levensstijl mij alleen maar geld op;

 6. Hans Labohm

  Maarten,

  De Royal Society behoort traditioneel tot het kamp van de klimaatalarmisten. Als geen andere Nationale Academie van Wetenschappen heeft dit Britse instituut het broeikasevangelie gepreekt met de daarbij behorende hel en verdoemenis.

  Zeer kort geleden bracht het echter een rapport uit: ‘Climate Change: A Summary of the Science’, waarin de Royal Society terugkrabbelt. Er blijkt plotseling wetenschappelijk veel meer onzekerheid te bestaan dan zij eerder beweerde.

  http://royalsociety.org/climate-change-summary-of-science/

  Paragraaf 45 en 49 hebben betrekking op de zeespiegelstijging. Ze zijn bepaald niet alarmistisch. Het alarmisme begint pas weer in de conclusie: paragraaf 57. Zoals zo vaak bij klimaatrapporten bestaat er een kloof (inconsistentie) tussen de hoofdtekst en de conclusies. (Je moet toch wat?)

  Ik zie geen verschil tussen de cijfers van de Royal Society en die van Gerbrand Komen.

 7. maarten

  @ heer Labohm

  zeespiegelstijging: ik zie het verschil tussen u en mij, u grijpt graag de strohalm van de artikelen 45 en 49, ik hou mij uit voorzorg liever aan het artikel 57;

  als u dat rapport aanhaalt erkent u wellicht ook dat het rapport uitgaat van een zekere opwarming van de atmosfeer;

  dan is het verder een kwestie van gezond verstand: opwarming betekent afsmelting van ijsmassa’s op het land, dat betekent meer water, dus meer zeespiegelstijging;

  we kunnen het natuurlijk moeilijker maken, maar ik hou me liever bij wat tal van deskundigen in hun wetenschappelijke artikelen hebben opgeschreven, met name de paleoklimatologen die de zeespiegel kunnen relateren aan de temperatuur; ik wijs dan dan bijvoorbeeld op de zeespiegel in het eemien, het holsteinien , het plioceen en mioceen; daar is veel over bekend;

  ik meen dat ik wel eens links van dat soort artikelen heb gestuurd; die wijzen toch echt richting artikel 57 van het door u aangehaalde rapport;

 8. Hans Labohm

  Maarten,

  Je schreef: ‘ik heb geen zin in verwijzingen naar (obscure) bronnen en zeker niet naar youtube filmpjes;’

  Dat is dan jammer. Dan zul je zelf nog wat spit- en graafwerk dienen te verrichten.

  Voor zeespiegelstijging zie nog:

  http://hatch.senate.gov/public/_files/ClimateChangeReconsidered.pdf

  Blz. 196 e.v.

 9. maarten

  @ meneer Labohm,

  dan loopt de discussie dus weer dood, want u wilt het (kennelijk) ongefundeerde einde van uw column niet onderbouwen met argumenten of feiten,
  die moet ik zelf ergens op het internet gaan zoeken…
  tamelijk zot…

 10. maarten

  @ Hans Labohm;

  … meer dan 800 blz climate change reconsidered…. zodra ik tijd heb…

  ik lees nl ook andere dingen, dit bijvoorbeeld:

  http://www.climatescience.gov/Library/sap/sap3-4/final-report/default.htm#finalreport

  ik citeer uit de samenvatting:

  During the last interglacial period (~120 thousand years ago) with similar carbon dioxide levels to preindustrial values and arctic summer temperatures up to 4 °C warmer than today, sea level was 4–6 meters above present. The temperature increase during the Eamian was the result of orbital changes of the sun.
  During the last two deglaciations, sea level rise averaged 10–20 millimeters per year with large “meltwater fluxes” exceeding sea level rise of 50 millimeters per year lasting several centuries.

  dit komt uit hoofdstuk 2:

  http://downloads.climatescience.gov/sap/sap3-4/sap3-4-final-report-ch2.pdf

 11. maarten

  @ heer Labohm

  zeespiegelstijging / dit is ook een aardig artikel:

  Anne de Vernal and Claude Hillaire-Marcel :

  Natural Variability of Greenland Climate, Vegetation, and Ice Volume During the Past Million Years

  zie het abstract:

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/320/5883/1622

  de laatste zin:

  “Abundant spruce pollen indicates that boreal coniferous forest developed some 400,000 years ago during the “warm” interval of marine isotope stage 11, providing a time frame for the development and decline of boreal ecosystems over a nearly ice-free Greenland.”

  kijk eens op de ijstijdgrafiek die u een tijd geleden liet zien, ietsje warmer en aanzienlijk minder CO2 dan nu en lees ‘nearly icefree Greenland’;

  u heeft wel eens gezegd dat u geen klimatoloog bent, dat is jammer, anders zou u deze informatie op zijn meritis kunnen beoordelen en uw lezers daardoor adequaat kunnen informeren;

  vraagt u eens aan Gerbrand Komen wat hij denkt van een bijna ijsvrij Groenland…

 12. tom

  Vandaag ook weer paniek gezaaid door WNF. De enige en beste oplossing tegen eventuele klimaatproblemen en voedselschaarste is inkrimping van de wereldbevolking. Maar dat mag niet hardop gezegd worden, vooral vanwege religieuze redenen.

 13. maarten

  @ heer Labohm

  ik vroeg: kunt u mij voorrekenen hoe u aan die honderden miljarden komt?

  ik heb geen zin in verwijzingen naar (obscure) bronnen en zeker niet naar youtube filmpjes;

  ik had gehoopt op een paar hints:

  kwartje van Kok?
  kosten IPCC?
  kosten wetenschappers?

  gewoon praktisch!

 14. Hans Labohm

  Maarten,

  Zie voor Richard Tol:

  http://www.youtube.com/watch?v=HsHQbRlWLZg

  Hij heeft het daar over kosten van ‘2.5 trillion’ per decennium.

  Richard presenteert daar een doorwrocht verhaal. Maar hij gaat er vanuit dat er zoiets als AGW bestaat. Dat is iets dat de klimaatsceptici niet doen, alhoewel de meeste van hen erkennen dat CO2 een kleine, opwaartse invloed heeft op de gemiddelde wereldtemperatuur. Maar die is volgens hen onbeduidend.

 15. Hans Labohm

  Maarten,

  Die honderden miljarden (per jaar!) kun je vinden in ‘The Skeptical Environmentalist’ van Bjorn Lomborg. Overeenkomstige hoge cijfers kun je ook aantreffen in het werk van milieueconomen. Ik meen dat Richard Tol ook getallen heeft gepubliceerd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.