Klimaat: Motie Neppérus

Helma Neppérus

Recentelijk heeft een overgrote meerderheid van de politieke partijen in de Tweede Kamer de ‘Motie Neppérus’ aangenomen.

Deze luidt:

TWEEDE KAMER D E R STATEN-GENERAAL
Vergaderjaar 2010-2011
Internationale klimaatafspraken
MOTIE VAN HET LID NEPPÉRUS
Voorgesteld 13 oktober 2010

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het onderzoeksrapport naar het IPCC tekortkomingen heeft geconstateerd;
verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat zaken bij het IPCC echt anders gaan worden aangepakt en dat ook klimaatsceptici bij vervolgstudies worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Neppérus

Met uitzondering van Groen Links en de Partij voor de Dieren hebben alle partijen deze motie gesteund.

Opmerkelijk was ook de steun van Diederik Samsom van de PvdA. Hij heeft zich immer geprofileerd als warm voorstander van een actief klimaatbeleid, gebaseerd op de boodschap vervat in de rapporten van het klimaatpanel van de VN (IPCC).

Samsom heeft een verleden als milieuactivist voor Greenpeace. Daarvóór heeft hij technische natuurkunde gestudeerd in Delft. Bij zijn steun voor de motie heeft hij kennelijk de (Delftse) beginselen van ‘good scientific practice’ laten prevaleren boven politiek opportunisme. Dat getuigt van wetenschappelijke integriteit en politieke moed. Voor beide heb ik diep respect.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

30 reacties

 1. maarten

  de discussie begon met die ‘koude winter’, van daar kwamen we bij Groenland en het smelten van ijs, dat zeespiegelstijging tot gevolg heeft;

  eigenlijk hebben we geconstateerd dat u (Labohm) onvolledig bronnenmateriaal aandraagt;

  Vellinga kwam op de recente meeting bij de VU met Rohling aanzetten, ik heb hier in de discussie gewezen op P.J. Hearty; (zie Pages News vol 15 no 1 van april 2007)

  elders heb ik al eens geattendeerd op het artikel van Anne de Vernal en Claude Hillaire-Marcel met stuiffmeelonderzoek dat zij op Groenland hebben gedaan; (Science 20 June 2008: Vol. 320. no. 5883, pp. 1622 – 1625)

  zij kwamen tot de ontdekking dat Groenland in een interglaciaal circa 400.000 jaar geleden (iets warmer, niet meer dan 300 ppm CO2) bedekt was met bos:

  “Abundant spruce pollen indicates that boreal coniferous forest developed some 400,000 years ago during the “warm” interval of marine isotope stage 11, providing a time frame for the development and decline of boreal ecosystems over a nearly ice-free Greenland.””

  ik schreef er bij Labohm’s stukje over Gerbrand Komen al over, en stelde toen ook al de vraag wat dat zou betekenen een “nearly ice-free Greenland;
  toen ik het artikel las kon ik er overigens een Nederlandse flora bij pakken om te zien over welke planten en bomen zij schreven; dat geeft te denken;

  combineer Rohling, Hearty en De Vernal en er is genoeg reden om ongerust te zijn;

  die afweging ontbreekt bij Kandhekar, Singer en al die anderen die de problemen met de zeespiegelstijging geringer voorstellen dan ze zijn;
  wie dat niet wil zien blijft ziende blinde;

 2. Hans Labohm

  Maarten,

  Voor ‘sea level rise’ vanuit klimaatsceptisch perspectief, zie ook blz. 26 van:

  http://www.heartland.org/custom/semod_policybot/pdf/22835.pdf

  Meer recent onderzoek (niet klimaatsceptisch, maar neutraaal) is:

  http://polarmet.osu.edu/PolarMet/PMGFulldocs/bromwich_nicolas_ngeo_2010.pdf

  Persoonlijk vond ik ook dit artikel fascinerend:

  http://www.njgonline.nl/publish/articles/000393/english.html

 3. NN

  Hans, Nepperus schiet in haar voet. De ontkenners kunnen niet langer vanaf de zijlijn schreeuwen en zullen genadeloos op hun merites beoordeeld worden. Argumenten als ‘CO2 volgt de temperatuur’, ‘CO2 is plantenvoer’ en ‘het is de laatste tien jaar alleen maar afgekoeld’ verdwijnen als sneeuw voor de zon.

  Dat Samson voor aanpassingen van zaken bij het IPCC is, is niet verwonderlijk. De IPCC-review commissie heeft tal van aanbevelingen gedaan, omdat de organisatie van het IPCC niet is meegegroeid met de werkzaamheden. Als je de best mogelijke kennis wilt vergaren is verbetering van de organisatie alleen maar toe te juichen.

  Het siert Samsom (en nee, ik ben niet links) dat hij geen spelletje speelt, maar de aanbevelingen serieus geïmplementeerd wil zien.

 4. maarten

  @ Hans Labohm

  ik heb al eerder gezegd dat 800 bladzijdes een kluif vormen waar ik met genoegen in bijt, maar wat wel even tijd kost, u hoeft die link dus niet steeds opnieuw te sturen;

  ik heb het hoofdstuk zeespiegelstijging bekeken, voor Nederland tenslotte het belangrijkste gevolg van de opwarming;

  het door u aangedragen boek pretendeert een afweging te zijn, ik mis echter een hele hoop recente literatuur over de zeespiegelstijging, die daardoor dus ook niet is meegenomen in de afweging;

  dat verklaart wellicht het geruststellende karakter van de slotconclusies van dat hoofdstuk; ik begrijp daarom ook uw positie, tenminste als u zich alleen tot deze informatie beperkt;

  ikzelf heb wat verder gekeken en kom tot een ander oordeel;

  er is een leuk boekje van Pier Vellinga getiteld “Hoogtij in de Delta”, dat is een aardige introductie tot het probleem Nederland en de zeespiegelstijging;

  ik heb veel bezwaren gelezen tegen de opvattingen van Vellinga (en het rapport van de commissie Veerman); ik heb echter nog geen steekhoudende argumenten gehoord waarom deze mensen (en Rahmstorf, Rohling en Hearty) het bij het verkeerde eind hebben;

  aan de door u aangeboden bloemlezing Climate Change Reconsidered is deze discussie blijkens de literatuurlijst al geheel voorbij gegaan;

 5. Hans Labohm

  Maarten,

  Je schrijft: ‘gaan de sceptici nu zelf studies verrichten die peer-reviewed de toets der wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan?’

  Die studies zijn er al in overvloed. Ze worden alleen door de AGWers genegeerd.

  Zie bijvoorbeeld de literatuurlijst van:

  http://hatch.senate.gov/public/_files/ClimateChangeReconsidered.pdf

 6. maarten

  @ Labohm

  gaan de sceptici nu zelf studies verrichten die peer-reviewed de toets der wetenschappelijke kritiek kunnen doorstaan?

  volgens mij heeft Richard de Mos van de PVV om die studie naar aanleiding van een beetje winterkou gevraagd; hij dacht dat de volgende ijstijd was aangebroken zover mij bijstaat;
  u zou het kunnen weten, want u bent betrokken bij de dds, het was ergens in het voorjaar, vóór de verkiezingen;

  en toch weer discussie over die ‘koude winter’; die was hier inderdaad koud maar elders niet;

  bent u vergeten dat ze in Vancouer met helicopters en vrachtwagens sneeuw moesten halen uit hogere gebieden? dat het daar één van de warmste winters ooit was, uitgerekend tijdens de olympische spelen?

  zijn we ook al weer vergeten dat de winter 2009/2010 onderdeel is van een 12 maanden periode die uitgeroepen is tot warmste 12 maanden ooit, niet door Hansen maar door de NOAA ?

  dit soort winters wordt helemaal niet schaars, integendeel! alleen dat een toevallige koude put en een blokkade in de jetstream zó liggen dat uitgerekend wij er last van hebben: dat blijft even schaars als altijd, namelijk afhankelijk van toevallige omstandigheden;

  http://www.ad.nl/ad/nl/1008/Planet-Watch/article/detail/469433/2010/03/12/Warmste-winter-sinds-1948-in-Canada.dhtml

  http://www.noaanews.noaa.gov/stories2010/20100813_globalstats.html

  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2010july/

 7. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Je schrijft: ‘Is nog best een redelijke motie voor iemand die naar aanleiding van drie weken winterweer in de winter van 2009/2010 in Europa concludeerde dat er een onderzoek naar de klimaatverandering over de afgelopen 20 jaar moest worden ingesteld.’

  Wie was dat? Toch niet Helma Neppérus? Als dat zo is, dan heb ik dat gemist. Als dat niet zo is, waarom haal je dat er dan met de haren bij?

  Bovendien, dient te worden onderstreept dat de motie door een ruime meerderheid in de kamer is gesteund.

  Voorts schrijf je: ‘Waarbij overigens James Hansen niet veel later het voor de hand liggende antwoord gaf op de vraag ‘Als er sprake is van opwarming, hoe kan het dan dat het zo verrekte koud is?’: omdat het winter is.’
  http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2010/20100127_TemperatureFinal.pdf

  Dat is inderdaad grappig. Maar er was ons door Hansen et al toch ècht verzekerd dat dat soort winters zeer schaars zouden worden. En Zie! Wat gebeurt er? Hun verwachtingen – zo ogenschijnlijk degelijk wetenschappelijk onderbouwd – kwamen niet uit! Wie zegt dan dat ze er in de toekomst niet weer opnieuw naast zullen zitten. Voor elk normaal mens ondermijnt dat dus hun geloofwaardigheid, behalve natuurlijk voor de verstokte apologeten.

  Voorts schrijft Hansen in het document waarnaar wordt verwezen: ‘Before addressing these matters, we note that scientists reporting global warming have come under attack for a supposed conspiracy to manufacture evidence of global warming.’

  Zielig! ‘Supposed conspiracy’? Toen nou! Lees de e-mails van Climategate en het gedetailleerd gedocumenteerde rapport van de GWPF, dan weet je genoeg.

  http://www.thegwpf.org/climategate/1532-damning-new-investigation-into-climategate-inquiries.html

 8. zande

  Au.

 9. Jan Paul van Soest

  Is nog best een redelijke motie voor iemand die naar aanleiding van drie weken winterweer in de winter van 2009/2010 in Europa concludeerde dat er een onderzoek naar de klimaatverandering over de afgelopen 20 jaar moest worden ingesteld.

  Waarbij overigens James Hansen niet veel later het voor de hand liggende antwoord gaf op de vraag ‘Als er sprake is van opwarming, hoe kan het dan dat het zo verrekte koud is?’: omdat het winter is.
  http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2010/20100127_TemperatureFinal.pdf

 10. Bas

  Geen woord over de trein vol mensen ambtenaren die ooit ergens voor getest waren zoals IQ.
  Allemaal op dezelfde lijn van vechten voor de planeet aarde in opdracht van IPCC.
  En nou deze motie, en een rechtsspraak, over of je het mag zeggen dat links knettergek is!

 11. Kordo

  Mja, je het ook weer niet overdrijven hoor…

  Iets wat de normaalste zaak van de wereld is, hoef je niet gelijk onder ‘politieke moed’ te scharen.

 12. maarten

  @ NN: ik ben het volledig met je eens;

  @ heer Hans Labohm:

  de andere kritiekpunten dit ik eerder vermeldde zijn alweer ondergesneeuwd: koude winter? betekent uw zwijgen dat u beaamt u dat uw stelling onzin is?

  het heartland verhaal heb ik al bestudeerd:

  laten we één passage nemen (blz 18) die benadrukt wordt omdat er een tussenkopje van gemaakt is:

  “Each successive IPCC report forecasts a smaller sea-level rise.”

  een geruststellende passage, als zelfs de IPCC rapporten een steeds kleinere zeespiegelstijging verwachten, tja, dan valt het wel mee!

  echter incorrect:
  zoals ik recentelijk hier en daar gelezen heb is de geschatte 59 cm maximale zeespiegelsctijging EXCLUSIEF afsmelting van ijskappen;

  tellen we die mee dan komen we op 99 cm; heartland doet dat niet, vandaar de foutieve geruststellende boodschap;

  rahmstorf wordt afgedaan met een verwijzing naar een vernietigende uitspraak van Wolfgang Pauli: “This theory is worthless; it isn’t even wrong.”

  de samenstellers van het rapport verzuimen echter te melden dat Wolfgang Pauli in 1958 is overleden;

  verder miste ik natuurlijk de discussie over de bevindingen van E.J. Rohling en P.J. Hearty, logisch: die zijn veel te verontrustend en passen niet binnen het geruststellende karakter van deze hesrtland propaganda;

  http://www.knaw.nl/cfdata/agenda/agenda_detail.cfm?agenda__id=1391
  meer over Rohling

  http://www.pages-igbp.org/products/newsletters/nl2007_1lores.pdf

  op blz 25 begint het artikel van P.J.Hearty getiteld: mis 11 rocks! the smoking gun of catastrophic +20 m eustatic sea-level rise

  ik zou toch zo graag hebben dat deskundige sceptici dit soort artikelen beargumenteerd de grond in boren! alleen ze doen het niet, ze negeren i.p.v. discussiëren!

  de andere twee links ga ik nog even bekijken, je ben nooit te oud om te leren tenslotte;

  dank;

 13. Hal Incandenza

  @Hans
  “Zielig! ‘Supposed conspiracy’? ”

  Inderdaad zielig om het vol te houden dat er één was. Geen enkel feit is ondermijnd, geen enkel.

 14. Arno

  Het IPCC is een club van corrupte overheidsdienaren. Dat is zelfs toegegeven door Patchie. Het IPCC heeft de opdracht van de overheden om te helpen sturen om de klimaatverandering te voorkomen. Maar er is geen opdracht binnen het IPCC om een objectief en onafhankelijk onderzoek te doen. De opdracht is om AGW te bewijzen en daarmee te sturen, niet om pro en contra beide in 1 rapport te brengen en daarmee het publiek te informeren over de staat en onzekerheden van deze tak van wetenschap.

  Eigenlijk kan het ook niet anders dan corrupt zijn, want het is een onderdeel van de VN de grootste corrupte organisatie ter wereld die nooit ter verantwoording geroepen kan worden omdat ze zich boven de wet gesteld hebben. Door deze toestand kan het niet anders dan een corrupte organisatie worden die uit is op macht en geld.

 15. maarten

  geachte heer Labohm,

  ik heb al gesuggereerd dat een goed zeespiegelstijgingartikel een aantal relevante waarnemingen, gepubliceerd in toptijdschriften moet bespreken cq weerleggen als men het er niet mee eens is;

  de door mij genoemde Rohling en De Vernal hebben dergelijke artikelen geschreven, de door u genoemde Kandhekar heeft wel een aantal verwijzingen naar bijvoorbeeld scepticus Lindzen, maar niet naar de door mij hier al eerder genoemde artikelen;

  dan kan ik hem niet serieus nemen;

  mvg
  maarten

  @NN dat we geen antwoord krijgen, dat heb ik gemerkt; nu weer Kandhakar, ipv argumenten; je hebt helaas gelijk, laten we hopen dat Labohm zijn leven betert;

 16. NN

  Hans, wat vindt je er inhoudelijk zelf van? Welke onzekerheden binnen het IPCC rapport heeft hij succesvol weerlegd en op welke aspecten zie jij ruimte voor verder debat? Ben je op de hoogte van reacties op zijn artikel van wetenschappers die een andere mening toegedaan zijn?

 17. Hans Labohm

  Beste opponenten,

  Nog even over de zeespiegelstijging. Zie:

  http://www.scribd.com/doc/21285895/Global-Warming-and-Sea-level-Rise-by-Madhav-Khandekar-Canada

  Madhav Khandekar komt op mij over als een nauwgezet en voorzichtig wetenschapper.

  Zie ook mijn interview met hem (vele delen):

  http://www.youtube.com/results?search_query=labohm+khandekar&aq=f

 18. NN

  Maarten. die uitspraak was ook onaardig. Zie het in het licht van het feit dat ik HL misschien wel het sterkste sceptische argument sinds jaren aandraag, en hij er niet op in gaat. Hij is niet geinteresseerd in de onzekerheden of onjuistheden van de wetenschap; hij wil alleen het verhaal dat elders ontstaat verder spinnen. Vandaar ook dat jij (en vele anderen) met grote regelmaat geen antwoord op inhoudelijke vragen krijgt.

 19. maarten

  @ Hans Labohm

  uit uw tweede verwijzing lijkt me deze passage cruciaal:

  “Sea level will rise between distances of 20 degrees and 60 degrees (6,700 km) from the melting ice mass, but less than would be expected on the basis of a uniform redistribution of the melt water over the oceans. On the other hand, sea level rise will be larger than the average expected amount for distances further away than 60 degrees from the place where land ice melts.”

  de afstand Nederland Groenland is circa 3500 km:
  effect van Groenland: beperkte stijging
  effect van Antarctica: versterkte stijging
  totaal effect: gemiddelde zeespiegelstijging

  @ NN

  of Nepperus ( en De Mos) nog serieus genomen worden?
  ik hoop dat ze zichzelf serieus nemen en dit blog blijven lezen!

  NN ik vond je uitspraak “Succes verder met het zaaien van twijfel.” een beetje onaardig;

  bovendien, ik wens de heer Labohm helemaal geen succes, ik probeer zijn foutieve uitspraken en conclusies te weerleggen;

  NN ik ben het uiteraard wel met je eens dat er serieuze argumenten moeten komen, anders is er natuurlijk geen sprake van discussie;

 20. maarten

  @ Hans Labohm,

  het door u genoemde artikel concludeert dat het ijs van Groenland wel degelijk smelt, met zeespiegelstijging tot gevolg;

  het stelt ook dat de aantallen gigatonnen omlaag zouden moeten worden bijgesteld: van circa 230 naar circa 104 gigaton;

  http://polarmet.osu.edu/PolarMet/PMGFulldocs/bromwich_nicolas_ngeo_2010.pdf

  het is heel curieus maar in 2006 vond een vrijwel gelijke discussie met vergelijkbare aantallen plaats:

  de smelten van afsmelten van de Groenlandse ijskap is toen na waarnemingen bijgesteld van 240 miljard metrische tonnen naar circa 100 miljard ton; (als ik me niet in de nullen vergis is dat ongeveer hetzelfde)

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6069506.stm
  zie de zevende alinea

  daarna is het aantal tonnen blijven jojoën, tussen de 100 en 230

  eind 2009 zat men op hetzelfde aantal als begin 2006; nu is het weer terug naar het aantal tonnen zoals berekend eind 2006;

  voor mij is er een kleine versnelling zichtbaar (van 100 naar 104 gigaton per jaar), voor anderen, die de discussie in 2006 niet gevolgd hebben, moest het smelten van het Groenlands ijs naar beneden worden bijgesteld;

  dat in de paar jaar de smeltende ijsmassa met 4% is toegenomen verklaart mijn ongerustheid;

  er is ook nog een Nature publikatie: Recent Greenland Ice Mass Loss by Drainage System from Satellite Gravity Observations (nov 2006)

  http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/314/5803/1286

  hopelijk is deze aanvullende informatie verhelderend voor u;

 21. NN

  Hans, nou moet je eens ophouden me van ad homini te beschuldigen. Kom in plaats daarvan eens met argumenten. Ik heb dermate veel onzin uit de pen van Nepperus zien komen, dat ik me oprecht afvraag of ze serieus genomen wordt. Sta me toe.

  Over die tip: lees mijn recente bijdragen terug, het staat er tussen. Tegen de tijd dat jij serieus op zaken ingaat, doe ik het ook weer.

  Succes verder met het zaaien van twijfel.

  No-nonsense

 22. Hans Labohm

  NN,

  Help me even. Wat was die tip ook al weer?

  Wat betreft de vraag of Helma Neppérus serieus wordt genomen in ‘Den Haag’ (wat dat ook moge betekenen) kan worden opgemerkt dat dat inderdaad in het algemeen het geval is voor woordvoerders van de grootste regeringspartij. Dat geldt overigens ook voor woordvoerders van oppositiepartijen, zoals Diederik Samsom.

  Het is overigens weer behoorlijk ad hominem NN. Kun je het niet laten?

  Jan Paul,

  Ik heb die vragen van Helma Neppérus nog eens nagelezen. Daar was niets mis mee. De vraag rijst dus waarom je daarmee kwam.

  Wat betreft die ‘supposed consipracy’ doet Hansen wel héél naïef. De e-mails die in Climategate waren gewisseld lagen toen al op straat. Die laten maar één conclusie toe – nogmaals, behalve voor verstokte apologeten.

 23. NN

  Jan Paul, weet jij misschien of Nepperus nog serieus genomen wordt in Den Haag?

 24. NN

  Hans, ik vraag me toch ernstig af of je sceptisch bent of een kopieerapparaat van stukjes van andere ‘sceptische sites’. Ik gaf je laatst een tip over het in mijn ogen meest sceptische nieuws van de afgelopen tien jaar. En je doet er vervolgens helemaal niets mee.

 25. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Het was inderdaad Helma Nepperus die op 6 januari dit jaar een motie indiende met de inleidende woorden:

  Bent u bekend met het feit dat er al drie weken winters weer is in grote
  delen van Europa, waaronder ook Nederland?
  http://parlis.nl/pdf/kamervragen/KVR39026.pdf

  Op 20 januari werden de vragen weer ingetrokken. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar misschien waren de temperaturen toen weer even boven normaal en hoefde het aangevraagde onderzoek niet meer zo nodig.

  Enfin, in dit licht vond ik Neppérus nieuwste motie zo gek nog niet.

  Wel een beetje mosterd na de maaltijd, dat wel. In IPCC-verband zijn naar aanleiding van het IAC-rapport tal van discussies gaande over de toekomst. Zie http://www.nature.com/news/2010/101019/full/467891a.html

  Wat Hansen betreft: de tekst die ik linkte was van ik meen januari, in elk geval van ruim voor de verschillende nadere onderzoeken die lieten zien dat er inderdaad niet zoiets was als ‘climategate’. Zijn bewoordingen ‘supposed conspiracy’ waren destijds dus netjes gekozen.

 26. Hal Incandenza

  @Hans
  “Meer recent onderzoek (niet klimaatsceptisch, maar neutraaal) is:”

  En het zegt dat het ijs smelt:

  “Simultaneous estimates of both signals confirm the negative trends in ice-sheet mass balance, but not their magnitude.”

  “Persoonlijk vond ik ook dit artikel fascinerend:”

  De oceanen zijn niet gelijkmatig over de Aarde verdeeld. Het magnetische veld van de Aarde zorgt voor ‘bergen’ en ‘dalen’ in het niveau van de zeespiegel, tot wel 100 meter hoogteverschil.

 27. Balling

  .

 28. duivjuh

  Hans,

  Je moet je niet in de luren laten leggen door Diederikje. Die meent namelijk helemaal niets van zijn uitspraken dat hij klimaatsceptici omarmt bij het debat. Daar heeft hij een broertje dood aan, mensen die het niet met hem eens zijn.
  Hij heeft wat dat betreft veel weg van Wijnand Duivendak, zij het dat Diederikje een zachtmoedigere inborst heeft, en dat hij ook wat slimmer is dan Wijnand.

  Diederik past het aloude, “Keep your friends close, but your enemies closer” toe.

 29. Esther

  Diederik Samsom is waarschijnlijk zo overtuigd van zijn eigen gelijk dat hij geen enkel inhoudelijk argument van de klimaatsceptici verwacht, en alleen maar makkelijk te weerleggen platitudes zoals die door onkundige klimaatontkenners worden aangedragen.

 30. curvedwater

  En ik vond het schandalig dat Samsom zijn wetenschappelijke roots vergeten was.
  Mensen komen tegenwoordig overal mee weg !

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.