Klimaat: Stern dreigt VS met handelsboycot

Sir Nicolas Stern is de naamgever van de ‘Stern Review’. Het was een rapport dat uitging van de meest alarmistische klimaatscenario’s en dat met veel creatief rekenwerk tot de conclusie kwam dat maatregelen ter voorkoming van de opwarming van de aarde (die zo’n tien jaar geleden is gestopt) meer zouden opleveren dan dat ze zouden kosten. Door milieueconomen, waaronder ‘onze’ Richard Tol, een van de toppers op zijn gebied, werd dit rapport als propaganda gekwalificeerd. Het belangrijkste bezwaar tegen het rapport is een technisch punt. In economische kosten/baten-analyse dient men met behulp van een rentevoet de contante waarde te berekenen van toekomstige kosten en baten en die te vergelijken met de huidige kosten en baten. Indien die rentevoet op nul of daaromtrent wordt gesteld (een beginnersfout), klopt de berekening niet meer. Maar toch is dat precies wat Stern heeft gedaan. (Zie ook hier.)

Stern heeft zich daardoor niet laten ontmoedigen, getuige Ben Webster in ‘The Times’:

The United States will be banned from selling goods to many countries if it continues to shirk its promise to cut greenhouse gas emissions, according to the world’s leading climate change economist.

Dit is een typisch voorbeeld van kritiekloze journalistiek. Stern is namelijk allesbehalve een ‘leading change economist’ maar in werkelijkheid de risee van zijn collega-milieueconomen.

Voorst schrijft Webster:

In an interview with The Times, Lord Stern of Brentford said that nations that were taking strong action on emissions could start imposing restrictions on “dirty” US exports by 2020.

Lord Stern, who advises several G20 leaders and is one of the key players in the international negotiations seeking a deal on emissions, made his comments ten days before the annual United Nations climate change conference opens in Cancun, Mexico. They reflect the feeling in many countries that a lack of action on emissions in the US is delaying progress in the talks.

“The US will increasingly see the risks of being left behind, and ten years from now they would have to start worrying about being shut out of markets because their production is dirty,” Lord Stern said. “If they persist in being slow about reducing emissions, US exports will start to look more carbon intensive.”

President Obama pledged before the Copenhagen climate conference last December to cut US emissions by 17 per cent on 2005 levels by 2020. But his efforts to introduce legislation have been blocked by Congress. Republican gains in the midterm elections mean that there is little chance of legislation being passed in the next two years.

The US emits more than twice as much CO2 per capita as the EU and almost three times as much as China.

Lord Stern said that Europe and the Far East (sic) were forging ahead of the US in controlling emissions and switching to low carbon sources of energy. They would not tolerate having their industries undermined by American competitors that had not paid for their emissions. “If you are charging properly for carbon and other people are not, you will take that into account,” he said. “Many of the more forward-looking people in the US are thinking about this. If they see a danger on the trade front to US exports that could influence public discussion.”

Asked what type of US products could face restrictions, Lord Stern said: “Aircraft, clearly, some cars, machine tools — it’s not simply what’s in the capital good, it’s what kind of processes the capital good is facilitating.”

Lord Stern said that a complete ban on some goods was also possible. He said the American people should overcome their historical antipathy to taxation and accept that emissions needed to be controlled either through a tax or a trading scheme.

“It’s a country that is very sensitive to big government and taxation for understandable historical reasons,” he said, adding that it was a “conceptual mistake” to see charging for emissions as a tax.

Full story (subscription required)

Lees verder hier.

Het aplomb waarmee Stern zijn boodschap verkondigt is tenenkrommend. ‘Fools rush in where angels fear to tread’. Stern is dan ook een typisch voorbeeld van een klimaatzeloot die elk contact met de werkelijkheid heeft verloren. Met zijn interview probeert hij nog te trekken aan het dode paard van de klimaatconferentie in Cancun. Hij ziet daarbij onder meer over het hoofd dat het handelsbeleid van de lidstaten van de EU geen nationale competentie is, maar een competentie van de EU en dat dit beleid ook nog dient te voldoen aan de regels van de Wereld Handels Organisatie (WTO). Het zou mij sterk verbazen als deze de lijn-Stern zouden overnemen. Men kan zich overigens afvragen namens wie hij spreekt? De Britse regering? De EU? Of alleen maar namens zichzelf?

Kortom, de desinformatiemachine van de klimaatalarmisten draait nog steeds op volle toeren en zelfs een krant als ‘The Times’ schrikt er niet voor terug om dat soort poeha te publiceren.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

16 reacties

 1. Richard Lindzen: ‘Geen klimaatcatastrofe in zicht’ | Dagelij

  […] bekend van het naar hem genoemde Stern-rapport over de kosten van de klimaatverandering. In een interview met The Times verklaarde hij dat de wereld de Amerikaanse export zou moeten boycotten als het land niet akkoord […]

 2. NN

  Hans, stel dat de mens met het verbranden van fossiele brandstoffen het klimaat gevaarlijk zou veranderen (stel), zou je dan de reactie van Stern kunnen plaatsen? Zou je een partij, die uit schijnbare eigenbelang de zaak naar zijn grootje helpt (de free-rider) niet boycotten?

 3. Hans Labohm

  Antoon DV,

  ‘Geen spoor van inhoud’?

  Alle inhoudelijke argumenten staan in de ‘posting’ en het gelinkte Engelstalige artikel, dat ik vier jaar geleden heb geschreven. Dat is nooit in het Nederlands verschenen omdat de reguliere Nederlandse media niet waren geïnteresseerd in politiek incorrecte artikelen. Voor de belangrijkste kwaliteitskranten in Nederland is de situatie overigens nog steeds niet wezenlijk veranderd, waardoor de gemiddelde Nederlandse burger nog steeds niet goed is geïnformeerd en we nog steeds jaarlijks miljarden uitgeven aan klimaatbeleid dat geen enkele meetbaar effect heeft.

  NN,

  Ik herhaal het nog maar eens. Er is geen enkel bewijs dat CO2 van welke oorsprong dan ook (natuurlijke of menselijke) het klimaat (de temperatuur) significant beïnvloedt. Als dat er wel is, hoor ik het graag.

 4. NN

  Hans, jou overtuigen van de rol van CO2 is als praten tegen een dove. Paleo-klimatologie, laboratoriumproefjes, waarnemeningen; het glijdt allemaal van je af als boter van een Tefal-laagje.

  De cruciale fout die je in het stukje hierboven maakt is dat je een economische discussie diskwalificeert door te stellen dat het klimaat niet verandert. Dat is een andere discussie. Vandaar dat je waarschijnlijk geen antwoord geeft op mijn vraag van 22:30.

 5. Hans Labohm

  NN,

  Paleoklimatlogie: Paleoklimatoloog Bas van Geel: ‘Het klimaat is hypergevoelig voor de zon’.
  Laboratoriumproeven: Ja, CO2 absorbeert infrarood.
  Atmosfeer: Nee, CO2 heeft slechts een minimale invloed op het natuurlijke broeikaseffect door tal van negatieve terugkoppelingen.
  Waarnemingen: Op geen enkele tijdschaal is er een positieve correlatie tussen CO2 en temperatuur (met uitzondering van de periode 1975 -1998). De correlatie waargenomen in de ijsboring van Vostok (aanvankelijk 420.000 jaar) bleek, nadat de tijdsresolutie van de metingen was verbeterd, geen bevestiging van de CO2-broeikashypothese, maar een weerlegging daarvan, omdat de temperatuurverhoging voorafging aan die van de verhoging van de CO2-concentratie.
  Er is bovendien geen ‘human fingerprint’ in het warmteprofiel van de aarde (Douglas, Singer et al)

  Ik diskwalificeer de economische discussie helemaal niet. Ik bestrijd alleen de opvattingen van Stern. Zelfs als er enige opwarming zou zijn, klopt het verhaal van Stern nog niet. Nordhaus, Tol en Lomborg hebben dat uitvoerig aangetoond.

 6. jc

  Hans,

  Je vat de sceptische kijk op de wetenschap hierboven perfect samen. Of het nu gaat om paleoklimatologie, atmosferische wetenschap, economie of welke discipline dan ook: de relatief kleine groep wetenschappers die met de gewenste conclusies komt heeft de waarheid in pacht. En de rest kun je gewoon negeren.

 7. Hans Labohm

  JC,

  Je schrijft: ‘Als jij niet op de hoogte bent van de weerleggingen van die wetenschappers niet kent, bewijst dat vooral hoe eenzijdig jij je laat informeren.’

  Dat is een non sequitur. Er is namelijk ook nog een andere mogelijkheid, namelijk dat die weerlegging er niet is.

  Hoe dan ook, ik zou zeggen dat er een mooie taak voor je ligt om mij en alle meelezers op die weerleggingen te wijzen.

  Als scepticus (naar alle kanten) zou ik dat toejuichen. Je zou ons er een grote dienst mee bewijzen.

 8. jc

  Hans,

  Ik begin me ernstig af te vragen waarom ik vanaf het begin dat jij op DDS schrijft de discussie met je ben aangegaan. Ik en verschillende anderen hebben je steeds maar weer gewezen op weerleggingen van wetenschappelijke artikelen waar jij mee kwam. Het is zelfs regelmatig voorgekomen dat je erkende dat de argumenten van je opponenten nog niet zo slecht waren. Het blijkt allemaal vergeefse moeite te zijn geweest.

 9. Hans Labohm

  JC,

  Je zou me nochtans kunnen helpen met de beantwoording van onderstaande vragen.

  Waar blijft de (catastrofale) opwarming? Wanneer komt die nu eens eindelijk?

  Waar blijft het bewijs dat CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) een significante invloed heeft op de temperatuur.

 10. jc

  Hans,

  Er is bij mijn weten niemand die ooit beweerd heeft dat er in 2010 al sprake zou zijn van catastrofale opwarming. En het feit dat het temperatuurrecord van 1998 nog niet overtroffen (maar ondertussen wel geëvenaard) is, zegt ook niet alles. Je hebt zelf wel eens erkend dat een periode van 12 jaar te kort is om harde conclusies op te baseren.

  Wat het “bewijs” betreft: die discussie hebben we ook al vaker gevoerd. Je vraagt het onmogelijke. Aan de ene kant eis je waterdicht bewijs en aan de andere kant scherm je met wetenschapsfilosofie (Popper) die stelt dat waterdicht bewijs niet bestaat, als klimatologen uitspraken doen die naar jouw smaak te stellig zijn.

 11. Hans Labohm

  JC,

  Je schrijft: ‘Je hebt zelf wel eens erkend dat een periode van 12 jaar te kort is om harde conclusies op te baseren.’

  Correct! Maar hert begint nu wel èrg lang te duren – zeker gegeven het feit dat geen enkel klimaatmodel deze stabilisering van temperatuur heeft voorspeld (beter: geprojecteerd).

  Popper gaat – voor zover ik het heb begrepen – niet zo zeer over bewijzen, maar over falsificeren. Een zwarte zwaan ondermijnt de bewering dat alle zwanen wit zijn. De menselijke broeikashypothese kent vele zwarte zwanen. Die zijn in mijn honderden ‘postings’ allemaal langs komen vliegen, maar niet in de officiële klimaatpropaganda.

 12. jc

  Hans,

  Tja, ik heb dan weer de indruk dat jij die langsvliegende zwarte zwanen probeert aan te voeren als falsifiëring van de zwaartekracht. En verder zijn we weer terug bij het begin. Want het overgrote deel van die zwarte zwanen is er alleen als je eenl klein deel van de wetenschappelijke publicaties kritiekloos voor waar aanneemt en de rest negeert.

  Daar laat ik het maar even bij.

 13. antoon DV

  een typische Labohm post : geen spoor van inhoud en wat op de man spelen. Bij gebrek aan argumenten ?

 14. jc

  Hans,

  Over het algemeen kost het mij niet meer dan een minuutje Googelen om inhoudelijke weerleggingen te vinden van wetenschappers die jij aanhaalt. Daarmee wil ik niet zeggen dat die weerleggingen per definitie “waar” zijn en de sceptische verhalen per definitie “onwaar”, maar het omgekeerde is evenmin het geval.

  Als jij niet op de hoogte bent van de weerleggingen van die wetenschappers niet kent bewijst dat vooral hoe eenzijdig jij je laat informeren.

 15. Hans Labohm

  JC en NN,

  Alle door mij aangehaalde wetenschappers komen met inhoudelijke argumenten, die voor zover mij bekend niet zijn weerlegd. Datzelfde geldt evenzeer voor de door mij aangehaalde metingen.

  Wat de economie betreft is Stern de ‘outlier’. Alle andere vooraanstaande milieueconomen die zich met economische milieuscenario’s bezig houden, hebben een andere opvatting.

  Het Stern-rapport is niet ‘peer-reviewed’. Dat zal waarschijnlijk ook niet lukken vanwege de overduidelijke tekortkomingen.

 16. NN

  jc, je slaat de spijker op zijn kop. En als er dan een vraag gesteld wordt die HL niet uitkomt, kun hij altijd nog hele lappen tekst schrijven, die ergens anders over gaan.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.