Marcel Crok: ‘Klimaatbeleid is symboolpolitiek’

Marcel Crok

Het boek van Marcel Crock, ‘De staat van het klimaat. Een koele blik op een verhit debat’, krijgt ruim aandacht.

Onlangs werd de auteur geïnterviewd door Jurgen Maas van Obalive. Het was een uitstekend interview, waarin Marcel Crok, die het klimaatdebat inmiddels al zes jaar volgt, op een voor iedereen begrijpelijke wijze uitlegde waar het in deze discussie over gaat. Ook ging hij daarbij kort in op het informele kennismakingsgesprek dat hij met staatssecretaris Joop Atsma, die thans verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid, heeft gehad. Vanwege het vertrouwelijke karakter van dat gesprek bleef hij hierover echter helaas wat vaag.

Een saillante uitspraak die de interviewer Crok ontlokte was dat hij het klimaatbeleid als symboolpolitiek kwalificeerde.

Voorts was er ook een discussie met Marcel Crok, Martijn van Calmthout, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant en vroom broeikasgelovige, en Bo Blanckenburg, biochemicus en freelance wetenschapsjournaliste. Tot dusver is Martijn van Calmthout altijd discussies met klimaatsceptici uit de weg gegaan. Hij wilde hen zelfs geen podium geven in zijn krant, zoals hij ooit eens duidelijk schreef in een stukje, getiteld: ‘Alle stokers de broeikas uit’.

Dat is voor zover ik heb begrepen nog steeds zijn standpunt, hoewel – toegegeven – de Volkskrant wèl een gunstige recensie over het boek van Marcel Crok heeft gepubliceerd. En nu was hij dan toch maar bereid om met een klimaatsceptische collega-wetenschapsjournalist in discussie te gaan. Kortom, zelfs bij de Volkskrant begint de zaak te schuiven.

De video van het interview is hier te vinden onder de titel: ‘Wetenschapsjournalist Marcel Crok’.

De discussie is op dezelfde website te vinden, maar dan onder de titel: ‘De kwestie: Wetenschap voor de gewone man?’


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

29 reacties

 1. jc

  Hans,

  Met je verhaal over Rik Leemans lever je het bewijs voor weer een misser van je. Eerder schreef je:

  “Komen stelt dat Marcel Crok ‘[niet] lijkt […] in te zien dat de diversiteit binnen het IPCC de kleuring wel degelijk behoorlijk beperkt heeft.’

  Dat deed mij aan Henry Ford denken die zijn T-Ford ook in alle kleuren leverde … als het maar zwart was.”

  Blijkbaar is Leemans pessimistischer dan het IPCC. En dus moeten er binnen het IPCC ook mensen zijn die minder pessimistisch zijn. Er zijn dus meerder kleuren in het IPCC.

  En je doet weer precies wat ik eerder schreef: er van uit gaan dat één klimaatwetenchapper altijd namens alle klimaatwetenschappers spreekt.

  Wat het lidmaatschap van Leemans van Groen Links betreft: ik vind het niet vreemd dat iemand die erg pessimistisch is over de klimaatverandering zich aansluit bij een partij die dat probleem aan wil pakken. Ik denk dat zijn opvattingen zijn politieke keuze bepalen en niet omgekeerd.

 2. Smur

  Lees het boek en geef dan aan waar Marcel Crok fout zou zitten, ipv op de man te spelen met citaten van anderen.

  Wel een waarschuwing voor de echte gelovers: je vertrouwen in het IPCC proces zou een knauw kunnen krijgen.

 3. jc

  Hans,

  Dus je wilt jouw missers vergelijken met die van al die duizenden AGW-ers? Ja, daar zou je nog wel eens vrij gunstig uit kunnen komen. Maar een hele eerlijke vergelijking is dat niet, vind je wel?

  Het geeft weer eens aan welke denkfout je maakt. Als één AGW-er de mist in gaat, doet hij dat namens alle AGW-ers. Voor sceptici geldt dat natuurlijk niet. Elke AGW-er spreekt namens alle AGW-er, elke scepticus alleen namens zichzelf.

  En dan kan je nog een keer met die T-Ford vergelijking aankomen, maar je weet zelf ook wel dat die te kort door de bocht is. Als je het stuk van Gerbrand Komen waar ik eerder naar verwees leest, zie je dat hij op sommige punten behoorlijk kritisch is over het IPCC en over sommige van zijn collega’s. Hij vertegenwoordigt dus een andere “kleur” dan andere betrokkenen.

 4. Hans Labohm

  NN,

  Zet mijn missers dan maar eens op een rijtje.

  Zet vervolgens de missers van de AGWers op een rijtje.

  Dan gaan we daar nog eens fijn over van gedachten wisselen.

 5. NN

  Hans, het lijkt wel alsof je de deskundigen per definitie wantrouwt en autodidacten steeds weer op het schild hijst.

  Je kon me overigens prima volgen. Aardige quote uit jouw toetsenbord: “Als Crok fouten heeft gemaakt, zal hij die ongetwijfeld herstellen – zoals elke serieuze wetenschapsjournalist dat zal doen.” Ga jij dat voortaan ook doen? Daar zit een boek in!

 6. Brekebeen

  Zucht!

  Een criticus is altijd biased (vanuit het perspectief van anderen) en denkt het altijd beter te weten. Logisch, anders was het geen criticus.
  De criticus critiseert immers dat wat volgens hem/haar niet klopt / niet in orde is / fout gaat.

  Het gaat om de IPCC en de kritiek van Marcel Crok. Het gaat om de inhoud van de kritiek.

  Maw:
  Wat heeft de criticus te vertellen?
  Wat zijn zijn argumenten?
  Kan hij die argumenten onderbouwen?
  etc.

  Er is echter nog geen enkele global warming supporter die mij onderbouwde inhoudelijke argumenten heeft kunnen leveren dat ‘de opwarming’ man-made is.

  Het gaat altijd alleen maar om “zoveel wetenschappers” en “zoveel artikelen”. Indrukwekkende aantallen natuurlijk. Maar daar heb ik als wetenschapper niets aan. Wat wetenschappelijk klopt, of als aanname geldt, wordt niet bepaald door ‘de meeste stemmen voor’.

  Hoe meer ik me er in verdiep, hoe meer artikelen ik lees, hoe duidelijker me het wordt dat (behalve bij de virtuele klimaatmodellen) het allemaal gewoon om natuurlijke klimaatverandering kan gaan, en dat het aan onderbouwde argumenten ontbreekt om natuurlijke invloeden op het klimaat als niet-significant af te doen.

  Maw, ik begrijp die fixatie op CO2 niet, dwz in ieder geval niet vanuit de optiek van een geinteresseerde wetenschapper.

 7. NN

  Als Crok (“Less is More”) zijn huiswerk niet goed heeft gedaan, dan kan VROM of wie dan ook hem daarop moet wijzen en vragen het aan te passen. Als VROM geen fout in Crok’s huiswerk heeft gevonden, dan hadden ze zich er beter buiten kunnen houden.

  Dat Crok tientallen interviews heeft gehouden wil nog niet automatisch zeggen dat hij het beter weet dan iemand die tientallen jaren doceert en publiceert.

  Ik las trouwens in een link naar Van Calmthout dat Exxon 500 mln zou hebben gegeven aan een neo-conservatief-klimaat-sceptisch instituut. Klopt dat?!

 8. Hans Labohm

  JC,

  Komen stelt dat Marcel Crok ‘[niet] lijkt […] in te zien dat de diversiteit binnen het IPCC de kleuring wel degelijk behoorlijk beperkt heeft.’

  Dat deed mij aan Henry Ford denken die zijn T-Ford ook in alle kleuren leverde … als het maar zwart was.

 9. jc

  Hans,

  De pot verwijt de ketel… Je verwijt Komen dat hij sommige sceptische argumenten negeert. Maar in jouw uitgebreide reactie hierboven ga jij op geen enkele manier inhoudelijk in op het stuk van Komen dat ik aanhaalde. De normen die jij oplegt aan “AGW-ers” gelden blijkbaar niet voor sceptici en dus ook niet voor jezelf.

 10. Hans Labohm

  JC,

  Eerst maar even wat vriendelijks. Wat ik in jou zo waardeer, is dat je je huiswerk zo goed doet.

  Ik volg het IPCC-proces nu al zo’n tien jaar – tijdens het AR4 (het vierde assessment rapport) als ‘expert reviewer’ van het IPCC, op uitnodiging van het KNMI. Ik deel de opvattingen van Gerbrand Komen in het geheel niet.

  Zoals ook uit de verschillende ‘gates’ naar voren is gekomen, is het IPCC-proces geheel verziekt en heeft het de klimatologie op een geheel verkeerd spoor gebracht. Lees nog maar eens het IAC-rapport en – vooral –

  http://climateresearchnews.com/2010/09/gwpf-investigation-into-climategate-inquiries/

  I.t.t. tot Komen heeft Marcel Crok zich jarenlang zowel door AGW- als klimaatsceptische literatuur geworsteld. Hij heeft tientallen wetenschappers uit beide kampen geïnterviewd, waaronder ook een van de voorgangers van Komen: Henk Tennekes – een van de bekendste klimaatsceptici in Nederland en de Nederlandse meteorlooog/klimatoloog die het hoogst staat op de internationale citatenindex. Als je als Nederlander de Amerikaanse klimaatscepticus Richard Lindzen tegen het lijf loopt, is het eerste wat hij je vraagt hoe het met Henk Tennekes gaat.

  Ik heb al eerder geschreven dat ik het boek van Marcel Crok de beste Nederlandse verhandeling vind over de klimaatdiscussie. Als ik al kritiek zou hebben op zijn benadering, dan is het dat die m.i. misschien wat te mild is. Daar staat echter tegenover dat ik mildheid een prettige menselijke eigenschap vind.

  Voor mijn eigen opvatting verwijs ik naar de honderden artikelen die ik daarover de laatste tijd op DDS en elders heb geschreven.

  Voor wat oudere en bredere analyses verwijs ik naar:

  http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/other/Labohm-What_is_wrong_with_the_IPCC.pdf

  http://www.novo-magazin.de/86/novo8624.htm

  http://www.eike-klima-energie.eu/news-anzeige/die-klimakatastrophe-der-groesste-hype-des-jahrhunderts/

  Gerbrand Komen negeert dat alles. Niettemin heb ik waardering voor zijn opstelling inzake de zeespiegelstijging, toen iemand van VROM hem probeerde te bewegen om die wat aan te dikken. Hij weigerde dat. Zie:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/10/gerbrand-komen-ik-wilde-de-zeespiegelstijging-niet-aandikken/

  Er zijn ook nog wel andere voorvallen in het verleden geweest die een positief effect hebben gehad op mijn waardering voor Gerbrand Komen. Maar dat geldt niet voor zijn rol als apologeet van het IPCC.

 11. NN

  HL, oké, ik zal een lijstje maken van jouw missers.

  Je wedervraag aan me om een lijstje van de missers van de AGW-ers te maken is om een paar redenen niet te doen. Punt 1 weet ik niet precies wat je met AGW-ers bedoelt en wie daar onder vallen. Ik vermoed dat je klimaatdeskundigen bedoelt wiens mening overeenkomt met het IPCC, of die denken dat de waarschuwingen van het IPCC te behoudend zijn. Dat zijn duizenden of tienduizenden personen!

  Om het werk van al deze mensen te reviewen is het IPCC opgericht. Ik heb niet de pretentie (zoals Crok) dat ik in mijn eentje een betere review kan leveren dan het IPCC.

  Daarom zou ik een tegenvoorstel willen doen: ik zet jouw missers op een rijtje, en jij zet de missers van James Hansen op een rijtje. Hij is een van de meest vooraanstaande klimaatwetenschapper (zo niet de meest vooraanstaande), zijn uitspraken zijn veel sterker (alarmerender) dan het IPCC en zijn werk is al decennia lang uitgebreid gepubliceerd.

  Ik kan je aanraden om bij zijn boek ‘Storms of my Grandchildren” te beginnen. Het geeft een volledig overzicht van zijn theorie en is toegankelijk geschreven. Ook als je daar geen missers in vindt, dan nog is het een leerzaam boek.

 12. baksteen

  ‘Ik las trouwens in een link naar Van Calmthout dat Exxon 500 mln zou hebben gegeven aan een neo-conservatief-klimaat-sceptisch instituut. Klopt dat?!’

  Het lijkt mij dat je die vraag beter aan van Calmthout kunt stellen en ons vervolgens met de link naar de onderbouwing verblijdt, komt er ook eens wat positiefs van jouw kant.

 13. Hans Labohm

  JC en NN,

  Dit is het grote AGW-verhaal.

  De dreigende klimaatcatastrofe
  Wat iedereen weet

  De wereldtemperatuur stijgt steeds sneller
  Dat komt door de menselijke uitstoot van CO2
  De zeespiegel stijgt alarmerend snel
  De ijsmassa’s op de Noord- en Zuidpool smelten snel
  Door de opwarming van de aarde neemt de biodiversiteit af
  De frekwentie van extreme weersverschijnselen neemt toe
  IJsberen dreigen uit te sterven
  De ontwikkelingslanden worden het zwaarst getroffen door klimaatverandering
  Alle wetenschappers zijn het daarover eens

  Allemaal fout.

 14. NN

  Ik krijg de indruk dat je geen punt van kritiek op het werk van Hansen kunt noemen.

  En weer staat daar (in het stukje over de Met Office) de verkeerd uitgelegde quote van Jones. Om gek van te worden. Als je iets in de honderden postings hebt laten zien, dan is dat jouw stukjes steeds meer propagandistisch worden en steeds minder informatief.

  Zoals ik eens heb aangegeven las ik jouw stukjes in het begin om kritiek op de echte klimaatwetenschap te lezen. Die geef je niet. In plaats daarvan schrijf je science fiction.

 15. Hans Labohm

  NN,

  De klimaatsituatie is in het geheel niet ernstig, zoals ik al in honderden ‘postings’ heb aangegeven.

  Wat de temperatuur over de laatste tien jaar betreft, zie mijn volgende ‘posting’ met de gegevens van de Britse Met Office.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/author/hlabohm/

 16. NN

  De kleinkinderen van JH spelen een belangrijke rol. Jaren / decennia lang heeft JH alleen wetenschap bedreven, zonder andere publieke uitingen dan artikelen in Nature e.d.. Tot het moment dat hij zich realiseerde dat zijn kleinkinderen het hem kwalijk zouden nemen dat hij de ernst van de situatie inzag, maar zich niet uitsprak. Toen heeft hij bij gelegenheid presentaties gegeven en later zijn boek geschreven; vandaar de titel “Storms of my Grandchilderen”.

  Nogmaals de vraag: Kun je aangeven welke kritiekpunten je uit dit artikel deelt en welke niet (bijvoorbeeld het vermeende feit dat de kleinkinderen van JH lelijk zijn).

  Je laat weer zien dat je de quote van Jones niet begrijpt. Hij zegt dat de periode waar hij naar gevraagd werd (circa tien jaar) te kort was om een statistisch significante uitspraak te doen. Jouw uitspraak ‘dat de gemiddelde wereldtemperatuur de laatste tien jaar niet meer stijgt’ kun je dus onmogelijk afdoen met “Het gaat in wezen om statistisch significante stijging (zoals ook Phil Jones heeft aangegeven).”

 17. Hans Labohm

  NN,

  Je schrijft: ‘Hans, laatst zei je dat de temperatuur de afgelopen tien jaar is gestegen, nu “dat de gemiddelde wereldtemperatuur de laatste tien jaar niet meer stijgt”. Wat is waar?’

  Het gaat in wezen om statistisch significante stijging (zoals ook Phil Jones heeft aangegeven). Voor de meest nauwkeurige metingen zie:

  http://www.drroyspencer.com/

  Je schrijft voorts: ‘Aan de reactie van Hal te zien is het artikel waar je naar verwijst voor kritiek op Hansen niet geheel en al serieus. Kun je aangeven welke kritiekpunten je uit dit artikel deelt en welke niet (bijvoorbeeld het vermeende feit dat de kleinkinderen van JH lelijk zijn).’

  Het artikel waarnaar ik verwijs geeft duidelijk aan hoe serieus we Hansen moeten nemen.

  Voor zover ik mij herinner, heb ik mijn kleinkinderen nog nooit een rol in onze discussie laten spelen. Hoe dan ook, Hansen heeft geen kleinkindmonopolie en hij is ook niet de enige die bekommerd is om de toekomst van zijn kleinkinderen. Als lieden als Hansen het voor het zeggen krijgen maak ik mij daar grote zorgen over.

 18. NN

  Hans, laatst zei je dat de temperatuur de afgelopen tien jaar is gestegen, nu “dat de gemiddelde wereldtemperatuur de laatste tien jaar niet meer stijgt”. Wat is waar?

  Dank overigens aan jc voor de eerste voorbeelden van waar je mis zit (meer is welkom!). Ik ga later deze week eens een paar avonden lezen in jouw recente artikelen. De lijst komt er dus aan!

  Aan de reactie van Hal te zien is het artikel waar je naar verwijst voor kritiek op Hansen niet geheel en al serieus. Kun je aangeven welke kritiekpunten je uit dit artikel deelt en welke niet (bijvoorbeeld het vermeende feit dat de kleinkinderen van JH lelijk zijn).

 19. Hans Labohm

  JC,

  Door capaciteitsproblemen met de DDS-server, hier nog maar eens wat ik eerder over Rik Leemans schreef, een van de meest bekende klimaatalarmisten in Nederland.

  Oh nee … niet wéér Rik Leemans!

  http://www.eoearth.org/media/approved/f/f1/Rik_Leemans.jpg

  Rik Leemans is bioloog en hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen. Voorts is hij ‘lead author’ van verschillende hoofdstukken van het rapport van het ‘Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC). Als je daarvoor wordt uitgenodigd, moet je wel goed zijn op je vakgebied. Hij is tevens een van de bekendste klimaatalarmisten in ons land en schildert ons in schrille kleuren wat voor ellende ons allemaal te wachten staat als gevolg van de opwarming van de aarde.

  Eerder heb ik hem twee maal vriendelijk verzocht om eens uit te leggen waar hij al dat nakend onheil vandaan haalt (zie hier en hier)

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/06/20/open-brief-aan-prof-dr-rik-leemans-universiteit-van-wageningen/

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2009/09/05/vanaf-zijn-zestiende-reeds-lid-van-groenlinks/

  Maar daarop heeft hij niet gereageerd. In plaats daarvan schreef hij over mij:

  Labohm voert geen wetenschappelijke discussie met gedegen argumenten, maar blijft verwarring stichten met pseudoargumenten om zijn gelijk te halen.

  Het is het bekende verhaal van de pot die de ketel verwijt dat hij zwart ziet.

  De opvattingen van Rik Leemans hebben de aandacht getrokken van de Volkskrant (!), getuige een interview met hem dat zaterdag 26 september werd gepubliceerd (voor zover mij bekend niet op internet). Het is getiteld: ‘Twistgesprek [sic] Chris Rutenfrans met Rik Leemans. We weten nu echt zeker dat het aan de mens ligt.’

  Daarin merkt Leemans op dat er de laatste twintig jaar veel onderzoek is gedaan waaruit blijkt dat er steeds duidelijker aanwijzingen zijn dat we afsteven op een vrij sterke opwarming in de komende vijftig jaar. Maar hij verzuimt te vertellen dat de gemiddelde wereldtemperatuur de laatste tien jaar niet meer stijgt, terwijl de CO2-concentratie gewoon blijft toenemen. Ook verzuimt hij te vermelden dat een aantal astrofysici, geologen en klimatologen voor de komende tientallen jaren verdere afkoeling verwacht.
  .
  Voorts stelt hij in navolging van het IPCC:

  ‘We weten nu met een zekerheid van meer dan 95 procent dat de opwarming te wijten is aan de toename van broeikasgassen in de atmosfeer.’

  Maar dat heeft het IPCC helemaal niet beweerd. In een rapport van het PCCC (Platform Communicatie Climate Change) staat daarover het volgende te lezen:
  http://library.wur.nl/way/bestanden/clc/1847146.pdf

  Het grootste deel [= >50%] van de toename van de mondiaal gemiddelde temperatuur sinds het midden van de 20e eeuw is ‘zeer waarschijnlijk’ [= >90%] het gevolg van de toename in antropogene broeikasgassen. Dit is een verscherping van de conclusie in het vorige IPCC-rapport dat ‘het grootste deel van de waargenomen opwarming in de afgelopen 50 jaar ‘waarschijnlijk’ [=>66%] het gevolg is van de toename in broeikasgasconcentraties’.

  Met deze bewering overdrijft Leemans dus in drieërlei op zicht. Hij stelt dat we e.e.a. nu met meer dan 95% zeker weten, terwijl het IPCC stelt dat het meer dan 90% is. Hij verzuimt te vermelden dat het slechts om meer dan de helft gaat en suggereert dat de hele stijging aan de menselijke invloed moet worden toegeschreven. Ten slotte verzuimt hij te vermelden dat dat de uitspraak betrekking heeft op de periode van na 1950 en niet op de voorafgaande periode. Deze onnauwkeurigheden gaan allemaal in dezelfde richting: het aanwakkeren van de klimaathype.

  Maar hoe kwam het IPCC zèlf eigenlijk tot deze uitspraak die – uiteraard – de krantenkoppen haalde? Het vervelende van deze uitspraak is dat er geen objectieve wetenschappelijke methode is om dat vast te stellen. Het was ‘expert judgement’ van een kerngroep van ongeveer 50 IPCC-klimatologen – een subjectief oordeel/gevoel dus. Vele wetenschappers zijn dan ook van mening dat het hier om ‘junk science’ gaat.

  Verder stelt Leemans dat de snelle opwarming sinds 1960 (moet zijn 1975 – 1998) niet kan worden verklaard – alleen door de menselijke invloed. Dat is een ‘non sequitur’, ofwel een onzinredenering (die ook het IPCC volgt). Aangezien we niet alles weten van het klimaatsysteem, is het helemaal niet zeker dat de menselijke uitstoot van CO2 de verklarende factor is. Vele astrofysici zijn van mening dat zonne-activiteit hiervoor (grotendeels) verantwoordelijk is.

  Voorts stelt Rik Leemans in het interview dat wat de zeespiegel betreft er de laatste vijftien jaar een versnelling is opgetreden. De metingen bevestigen dat niet. Sinds 2006 is er zelfs sprake van een stabilisatie dan wel lichte daling.

  http://sealevel.colorado.edu/current/sl_noib_ns_global.jpg

  Wat betreft zijn slotopmerkingen pleit hij voor een reductie van de menselijke CO2-uitstoot van 70% – 80%. Aangezien CO2–uitstoot en energieverbruik nauw met elkaar samenhangen, impliceert dat dat we terug zouden moeten naar een situatie met aanmerkelijk minder energieverbruik. Dat werpt ons terug naar een welvaartsniveau van het begin van de 20ste eeuw. Dat zal een geweldige politieke, economische en sociale ontwrichting met zich brengen. Waarschijnlijk heeft Rik Leemans als bioloog niet zo’n gevoelig antenne voor dit soort implicaties.

  Mede door het optreden van wetenschappers als Rik Leemans leiden de klimaatsprookjes een hardnekkig bestaan in onze samenleving. Hierdoor is de politiek niet in staat om de juiste maatschappelijke prioriteiten te stellen, hetgeen leidt tot grootscheepse verspilling van publieke middelen.

  Rik Leemans draagt Groenlinks een warm hart toe. Maar dat is uiteraard van geen enkele invloed op de integriteit van zijn wetenschappelijk werk. Toch?

 20. Henk

  Het klimaatbeleid is inderdaad niets minder dan politiek correcte symboolpolitiek gedreven door angst en dat is ook steeds het betoog van Lomborg,met name in in ‘Cool it’, zie http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/282247/Aanpak-klimaatprobleem-vooral-gebaseerd-op-angst.htm

  “Lomborg zegt in het tv-programma Nieuwsuur dat de zogeheten 20/20-methode (20 procent CO2-reductie in 2020, ten opzichte van 1990), niet meer dan een miljardenverspilling is.

  Paniek zaaien
  ‘Dit kost ons jaarlijks 250 miljard dollar per jaar en het resultaat: de aarde koelt slechts 0,5 graad Celsius af. Mensen willen de ongemakkelijke waarheid niet horen: de huidige aanpak van het probleem slaat nergens op.'”

  Hoor je het ook eens van een ander 😉

 21. Henk

  jc,

  als de conclusies niet door het IPCC zo alarmerend gepresenteerd zouden worden is er ook geen probleem. De metingen bevinden zich immers in het gebied van natuurlijke variatie. Waar hebben we het dan nog over?

 22. jc

  Hans,

  Je maakt het ons wel erg makkelijk. Een paar missers van je:

  “De wereldtemperatuur stijgt steeds sneller”. Het IPCC verwacht een stijging van de temperatuur, maar ze zeggen nergens dat die stijging steeds sneller gaat. En al helemaal niet dat we in 2010 een versnelling van de opwarming zouden moeten zien.

  “De zeespiegel stijgt alarmerend snel.” De formulering “alarmerend snel” komt van jou, niet van het IPCC. En, opnieuw, van een catastrofale zeespiegelstijging in 2010 is al helemaal geen sprake.

  “De ijsmassa’s op de Noord- en Zuidpool smelten snel.” Het IPCC voorspelt smelten van ijs op de Noorpool. En dat gebeurt ook. Dat dat afsmelten “snel” zou gaan lijkt me een toevoeging van jou. Over de Zuidpool zeggen ze: “With rising global temperature, GCMs indicate increasingly positive SMB for the Antarctic Ice Sheet as a whole because of greater accumulation.” Ofwel: een toename van de ijsmassa, omdat het smelten gecompenseerd wordt door meer neerslag. Met, dat zeggen ze er wel bij, heel veel onzekerheden.

  Dat zijn al drie missers in één reactie. En dan ben ik niet eens heel erg kritisch geweest. In dit tempo lukt het je misschien wel om in je eentje de hele klimaatwetenschap te verslaan.

 23. Hal Incandenza

  @Hans
  Je niveau daalt zienderogen, uit jouw link:

  “Instead, the IAS researchers could repeatedly see photographs of Hansen’s grandchildren who have admittedly inherited certain ugly and visibly non-cute features from their granddad……Additional ugly pictures of children are shown and given silly captions. Two little bastards, Sophie and Connor, are claimed to evaluate the radiative forcings…..”

  Toen heb ik het nog 3 alinea’s geprobeerd en daarna ben ik maar gestopt met lezen, wetende dat het niet beter ging worden.

 24. NN

  Hans, aan je laatste reactie te zien hebben onze berichten elkaar gekruist. Hierbij nogmaals mijn voorstel:

  Ik zet jouw missers op een rijtje, en jij zet de missers van James Hansen op een rijtje. Hij is een van de meest vooraanstaande klimaatwetenschapper (zo niet de meest vooraanstaande), zijn uitspraken zijn veel sterker (alarmerender) dan het IPCC en zijn werk is al decennia lang uitgebreid gepubliceerd.

 25. jc

  Hans,

  Toevallig vond ik gisteren een commentaar van Gerbrand Komen op het boek van Marcel Crok. Zeer lezenswaardig. Deze passage wil ik je niet onthouden:

  “Gegeven de complexiteit van het klimaatprobleem is een zekere kleuring welhaast onvermijdelijk. In ‘De staat van het klimaat’ overheerst – ondanks de nuances – een sceptische ondertoon.
  Crok schijnt zich niet goed bewust te zijn van zijn eigen kleurende filters. In een interview in de Volkskrant (Wetenschap, 20 november 2010), zegt hij ‘Ik denk dat ik het assessment heb gemaakt dat het IPCC had moeten maken’, en ‘De lead authors bepalen wat wel en niet in de [IPCC] rapporten wordt opgenomen. Het reviewproces stelt niks voor’. Daarmee gaat hij er blijkbaar aan voorbij dat hij zelf, als enige auteur, bepaalde wat er in zijn boek is opgenomen, en lijkt hij niet in te zien dat de diversiteit binnen het IPCC de kleuring wel degelijk behoorlijk beperkt heeft.”

  Wat een prachtige, subtiele manier om duidelijk te maken dat Crok het allemaal veel beter denkt te weten dan die tientallen (of honderden) deskundigen die aan de IPCC rapporten hebben meegewerkt. Ofwel: hij ziet wel de splinter in het oog van een ander. maar de balk in zijn eigen oog ontgaat hem.

  Het volledige verhaal van Komen (pdf) staat hier: http://home.kpn.nl/g.j.komen/crok.pdf.

 26. Hans Labohm

  NN,

  Ik kan nu je nu ècht niet meer volgen.

  Je schrijft: ‘Als Crok (“Less is More”) zijn huiswerk niet goed heeft gedaan, dan kan VROM of wie dan ook hem daarop moet wijzen en vragen het aan te passen. Als VROM geen fout in Crok’s huiswerk heeft gevonden, dan hadden ze zich er beter buiten kunnen houden.’

  De materie is erg ingewikkeld, zeker voor een nieuwkomer zoals Atsma. Dat hij spreekt met Crok pleit voor hem. Een goede bestuurder oriënteert zich breed. Dat hij een ‘second opinion’ wil horen is een goede zaak. Dat hij tijd nodig heeft om die – voor hem – onbekende informatie te bestuderen is logisch.

  Als Crok fouten heeft gemaakt, zal hij die ongetwijfeld herstellen – zoals elke serieuze wetenschapsjournalist dat zal doen. Darenboven schrijft hij over de ‘state of the art’, m.a.w. een momentopname. In de wetenschap veranderen inzichten voortdurend. Maar ik heb geen fouten in het boek van Marcel Crok kunnen vinden.

  Voorts schrijf je: ‘Dat Crok tientallen interviews heeft gehouden wil nog niet automatisch zeggen dat hij het beter weet dan iemand die tientallen jaren doceert en publiceert.’

  Bijna iedereen die zich klimatoloog noemt, houdt zich maar met een klein deelgebiedje bezig (bijvoorbeeld klimaatmodellering, sedimentenonderzoek, boomringenonderzoek, temperatuurmetingen, gletsjers, zeespiegelstijging, hurricanes en andre extreme weersverschijnselen, veranderingen in flora en fauna, klimaatgevoeligheid, CO2-cyclus, zonneactiviteit etc.). De helicopterblik ontbreekt bij de meesten. Bij Gerbrand Komen is dat overigens minder het geval dan bij andere AGW-pleitbezorgers in Nederland. De analyse van Marcel Crok is echter breder en evenwichtiger.

  Verder schrijf je: ‘Ik las trouwens in een link naar Van Calmthout dat Exxon 500 mln zou hebben gegeven aan een neo-conservatief-klimaat-sceptisch instituut. Klopt dat?!’

  Ik ben niet op de hoogte van dat soort geldstromen, maar het lijkt mij heel veel geld. Kortom, het lijkt mij een indianenverhaal.

  Joanne Nova heeft dat soort geldstromen onderzocht. Het grote geld blijkt naar AGW te gaan. Zie:

  http://joannenova.com.au/2009/08/climate-money-big-government-outspends-big-oil/

 27. Christiaan Waterman

  @NN

  Trap niet in de valkuil van Labohm.
  Joanne Nova vergelijkt overheden met bedrijven.
  Elke overheidsdollar is transparant, maar niet elke bedrijfsdollar is dat ook.

  Jan Paul van Soest had een leukere leestip over dit onderwerp: Merchants of Doubt, prachtige titel à la Geert Mak, zegt al bijna genoeg.

 28. Hans Labohm

  Waterman,

  Je schrijft: ‘à la Geert Mak, zegt al bijna genoeg.’

  Zo is het.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.