Opwarming aarde gestopt

Aan de vooravond van grote klimaatconferenties is het gebruikelijk dat wetenschappelijke instituten die deel uitmaken van het klimaatcomplex, alarmerende boodschappen de wereld insturen om invloed uit te oefenen op het onderhandelingsresultaat. In de aanloop naar de klimaatconferentie van Kopenhagen liep de klimaatpropaganda de spuigaten uit. In het zicht van Cancun bleven dit soort activiteiten echter beperkt. Misschien komt dat ook omdat de media tot het inzicht zijn gekomen dat er wat het klimaatalarmisme betreft de rek er een beetje uit is en zij deze berichten niet meer klakkeloos overnemen. Maar Moeder Natuur werkte natuurlijk ook niet mee. Vooral in Europa zijn de laatste tijd vele kouderecords gesneuveld.

Ondanks dat kunnen instellingen als het Britse KNMI het spindoctoren toch niet laten.

Onder de titel, ‘What happened to the ‘warmest year on record’: The truth is global warming has halted’, schreef David Rose in Mail Online:

A year ago tomorrow, just before the opening of the UN Copenhagen world climate summit, the British Meteorological Office issued a confident prediction. The mean world temperature for 2010, it announced, ‘is expected to be 14.58C, the warmest on record’ – a deeply worrying 0.58C above the 1961-1990 average.

World temperatures, it went on, were locked inexorably into an everrising trend: ‘Our experimental decadal forecast confirms previous indications that about half the years 2010-2019 will be warmer than the warmest year observed so far – 1998.’

Met Office officials openly boasted that they hoped by their statements to persuade the Copenhagen gathering to impose new and stringent carbon emission limits – an ambition that was not to be met.

Last week, halfway through yet another giant, 15,000 delegate UN climate jamboree, being held this time in the tropical splendour of Cancun in Mexico, the Met Office was at it again.

Never mind that Britain, just as it was last winter and the winter before, was deep in the grip of a cold snap, which has seen some temperatures plummet to minus 20C, and that here 2010 has been the coolest year since 1996.

Globally, it insisted, 2010 was still on course to be the warmest or second warmest year since current records began.

But buried amid the details of those two Met Office statements 12 months apart lies a remarkable climbdown that has huge implications – not just for the Met Office, but for debate over climate change as a whole.

Read carefully with other official data, they conceal a truth that for some, to paraphrase former US VicePresident Al Gore, is really inconvenient: for the past 15 years, global warming has stopped.

Tja, en dat mag natuurlijk helemaal niet volgens de ‘consensus’. Moeder Natuur heeft zich maar te gedragen conform de uitkomsten van de klimaatmodellen van het VN-klimaatpanel (IPCC).

Maar dat heeft de Met Office er toch niet van weerhouden om nog een uiterste poging te doen om Cancun te beïnvloeden.

David Rose:

But though it was still successfully trying to influence media headlines during Cancun last week by saying that 2010 might yet end up as the warmest year, the small print reveals the Met Office climbdown. Last year it predicted that the 2010 average would be 14.58C. Last week, this had been reduced to 14.52C.

That may not sound like much. But when one considers that by the Met Office’s own account, the total rise in world temperatures since the 1850s has been less than 0.8 degrees, it is quite a big deal. Above all, it means the trend stays flat. ….

[…] little by little, the supposedly settled scientific ‘ consensus’ that the temperature rise is unprecedented, that it is set to continue to disastrous levels, and that it is all the fault of human beings, is starting to fray.

En David Rose herinnerde weer aan de uitlatingen van de hoofrolspeler in het Climategate-schandaal, die de laatste tijd behoorlijk aan het terugkrabbelen zijn.

Even Phil Jones, the CRU director at the centre of last year’s ‘Climategate’ leaked email scandal, was forced to admit in a little noticed BBC online interview that there has been ‘no statistically significant warming’ since 1995.

One of those leaked emails, dated October 2009, was from Kevin Trenberth, head of climate analysis at the US government’s National Centre for Atmospheric Research and the IPCC’s lead author on climate change science in its monumental 2002 and 2007 reports.

He wrote: ‘The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment, and it is a travesty that we can’t.’

After the leak, Trenberth claimed he still believed the world was warming because of CO2, and that the ‘travesty’ was not the ‘pause’ but science’s failure to explain it.

The question now emerging for climate scientists and policymakers alike is very simple. Just how long does a pause have to be before the thesis that the world is getting hotter because of human activity starts to collapse?

Lees verder hier.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

65 reacties

 1. Hal Incandenza

  @Matthijs
  “Want het is namelijk nooit wetenschappelijk (emerpisch bewijs, repetaarbaarheid) aangetoond dat de mens de aarde opwarmt.”

  Er is behoorlijk wat empirisch bewijs. Je handen voor je ogen houden en het neit kunnen zien, betekent niet dat het niet bestaat. Herhaalbaarheid: anders bouwen gewoon het klimaat na in een lab… Best ingewikkeld natuurwetenschap…

  @Hans
  “Ook het laatste gaat mij aan het hart. Ik wijs vrijheid zonder de daarbij passende verantwoordelijkheid af”, behalve als het geld kost natuurlijk.

  (Ik heb je al meermalen voorgerekend dat zelfs in negatieve schattingen de mitigatie van de klimaatproblematiek hoogstens een paar tienden procent van het BNP van de wereld kost. Niet dat je daar ooit op ingegaan bent.)

 2. Hans Labohm

  Hal,

  Je schrijft: ‘(Ik heb je al meermalen voorgerekend dat zelfs in negatieve schattingen de mitigatie van de klimaatproblematiek hoogstens een paar tienden procent van het BNP van de wereld kost. Niet dat je daar ooit op ingegaan bent.)’

  Je moet iets gemist hebben. Zie:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2010/11/wat-is-er-mis-met-de-analyse-van-bj%c3%b8rn-lomborg/

 3. jc

  Hans,

  Dus omdat Monckton – die nu niet bepaald een reputatie heeft als 100% betrouwbare bron – beweert dat uit “onderzoek” blijkt dat het een klokkenluider was, is het waar. Welk onderzoek dat is hoeven we verder niet te weten.

  En Monckton baseert zijn klokkenluidersverhaal alleen maar op de theorie dat er hulp geweest moet zijn van binnenuit. Voor de derde keer: dat hoeft nog niet te betekenen dat het een klokkenluiderszaak is. We kennen het motief van de “mol” – als die er al is – niet. Het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat zo iemand gewoon betaald is voor zijn hulp.

  Wat het politieonderzoek betreft: het is niet ongebruikelijk dat men lopende het onderzoek geen mededelingen doet. En het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat ze weinig vorderingen maken in het onderzoek. Ik weet dat niets van, jij weet daar niets van, maar jij trekt maar weer gewoon de conclusie die je het beste uitkomt.

 4. Hans Labohm

  JC,

  Ik heb je al eens eerder gemeld dat ik vind dat je je huiswerk goed doet. Maar in dit geval betwijfel ik of dat ook is gebeurd. Eerder gaf ik je deze reactie:

  JC,

  Ik had nog beloofd wat nadere informatie te verschaffen of er in Climategate sprake was van ‘hack or leak’.

  Zie:

  http://climategate.nl/2010/07/07/lek-of-hack/

  Waarschijnlijker lijkt mij ‘leak’. Zie:

  http://wattsupwiththat.com/2009/12/07/comprhensive-network-analysis-shows-climategate-likely-to-be-a-leak/

  Dat zou ook kunnen verklaren waarom de politie van Norfolk geen vorderingen in het onderzoek boekt. De uitkomst zou de universiteit onwelgevallig kunnen zijn. Ze hebben al genoeg ellende aan hun hoofd.

 5. NN

  Waar komt die klokkenluider nou ineens vandaan? Diverse onderzoeken hebben amper iets opgeleverd dat niet in de haak was (uit DERTIEN jaar emails). Kortom; veel klok, maar weinig geluid.

  Het lijkt me aannemelijk dat deze hoax het zoveelste onderdeel is van de Grote Twijfelcampagne. Alles is geoorloofd, zolang het er maar voor zorgt dat mijn kolen/olie/gas-belegging maar niet in gevaar komt. Een korte termijn financieel-economische doel. Ik dacht dat dat sinds de kredietcrisis in diskrediet was.

 6. jc

  Hans,

  Die twee links heb je me al eens eerder gegeven. En ook toen heb ik geantwoord wat ik nu ook al twee keer gezegd heb: zelfs als er hulp van binnenuit was, bewijst dat nog niet dat het een klokkenluiderszaak was. Hoe vaak moet ik dat nog herhalen?

  Overigens is er inmiddels via Wikileaks nog iets interessants naar buiten gekomen. Uit een stuk uit juni 2009:

  “Currently, the U.S. and People,s Republic of China (PRC) — two of the world,s largest contributors of GHGs — are conducting specific negotiations on the topic in attempts to come to an agreement on what level of cuts in GHG emissions should be attained. As these negotiations have been underway, evidence of an attempt to gain unauthorized entry to computer systems operated by DoS personnel involved with climate issues has surfaced. Though the incident has not been attributed to any known hostile actor, the event appears to be a targeted spear-phishing attempt and may be indicative of efforts to gather intelligence on the U.S.,s position on climate change issues.” Link: http://www.guardian.co.uk/world/us-embassy-cables-documents/213121

  Er zijn berichten dat er in de tweede helft van 2009 pogingen zijn gedaan om in de computersystemen van diverse instituten die klimaatonderzoek doen in te breken. En het is ook bekend dat er een poging is gedaan om de server van Realclimate te hacken om de CRU mails daar te plaatsen. Aardig wat aanwijingen die in een andere richting wijzen dan een klokkenluider, vind je niet?

  Maar de uiteindelijke conclusie blijft: ik weet het niet en jij evenmin. Kunnen we het daar nou niet gewoon op houden?

 7. Hal Incandenza

  @Hans
  Had ik inderdaad gemist. Ik vertrouw de cijfers uit Kopenhagen net zo min als jij het IPCC. Het begint al met Tol’s inschatting van de economische effecten van opwarming. Zijn resultaten zijn op geen enkele manier in lijn met die van andere onderzoekers. Daarnaast gebruikt hij de ‘regionale oplossing voor een globaal probleem-paradox’. Dus doet niemand iets? In de economie noemt men dat het free-rider probleem.

  Er staat ook in het hele paper niets over de prijs van fossiele energie? Weird.

  Overigens ik kan me nauwelijks voorstellen dat een conservatieve denktank vervolgens beleid gaat steunen op de door henzelf benoemde wel ‘goede doelen’. Dat zal toch ook wel niet de bedoeling zijn.

  PS
  Volgens het paper van Tol zou Nederland één van de twee landen zijn met hoogstwaarschijnlijk positieve effecten op de welvaart van 20/20/20. Dus zou jij voor moeten zijn!

 8. NN

  Jan Paul, http://natuurlijkewereld.blogspot.com/2010/11/klimaatontkenning-een-gevaarlijke.html

  Rake analyse. Ik zou een vijfde argument toe willen voegen. Er zijn (publieke) personen cq instituten, die tien of vijftien jaar geleden, toen we een stuk minder af wisten van klimaatverandering dan nu, voor het verkeerde standpunt (met de wetenschap van nu) hebben gekozen en dat niet toe willen geven. Of dat ijdelheid of verdringing is weet ik niet. Zij zijn wel een groep van belang, omdat er op zich eerzame personen cq instituten toe behoren. Er zijn ook positieve uitzonderingen, zoals Lomborg, IEA en Clingendael, die wel van positie durven te veranderen.

 9. Matthijs

  @Hal

  Dus omdat ze iets in een lab niet na kunnen bouwen, lukt het ze in een computer wel?

  Zoals ik zei, geen emperisch bewijs dat de mens de aarde opwarmt. Geen experiment dat dit kan aantonen, dus het bestaat niet.

 10. Henk

  @Jan Paul, http://natuurlijkewereld.blogspot.com/2010/11/klimaatontkenning-een-gevaarlijke.html

  Met evenveel recht of zelfs meer kan ik stellen dat de AGW hypothese en hoe we daarop anticiperen een levensgevaarlijke ontwikkeling is.

  Je hoeft maar iets van Lomborg begrepen te hebben om dat in te zien.

 11. NN

  Wat grappig Henk, dat we allebei met Lomborg aankomen, maar met volstrekt tegengestelde bedoelingen. Het laatste wat ik van hem heb gelezen is “Climate change is undoubtedly one of the chief concerns facing the world today” en “”man-made global warming exists” en “we have long moved on from any mainstream disagreements about the science of climate change” (augustus 2010)

  Heb jij recentere uitspraken van hem, die aangeven dat hij eerst ontkenner was (Sceptical etc), toen realist (zie quotes hierboven) en nu weer ontkenner?

 12. Hans Labohm

  NN,

  Bjorn Lomborg is nooit een scepticus pur sang geweest.

 13. NN

  Aangezien jij meer verstand van ontkenners / sceptici hebt neem ik dat van je aan.

  Mag ik uit jouw reactie verder afleiden dat je het met de rest van mijn reacties van 15:09 en 15:28 eens bent? 😉

 14. Op Merkzaam

  Tsja… wat ik eens opving in een berichtgeving (helaas weet ik de bron niet) is dat de aarde iets wat gekanteld is ten opzichte van de zon, dit werd geregistreerd door satelieten die het smelten van het noordpool ijs onderzochten. Het noordelijk halfrond wordt daardoor opgewarmd, waardaardoor toendra’s met de eeuwige bevroren korst ontdooien en daardoor methaan en co2 gassen vrijkomen. De loop van de warme golfstromen van de zee worden daardoor ook mede beïnvloed en als we de zaak nog extra gaan bevuilen door vervuilende gassen bij te voegen lijkt me dit niet positief en lijkt een serieuze bestudering en acties omtrent hier zéér belangrijk.
  We moeten niet gaan kissebissen van wie er nou gelijk heeft. Met de wetenschap en techniek die ons ten dienste staan moet toch wel een éénsluidend actieprogamma opgezet kunnen worden dunkt me.
  Economische vooruitgang en welvaart moeten zoveel mogelijk gewaarborgd blijven door creatieve oplossingen die niet of zo min mogelijk het leefmilieu aantasten. Daarom sta ik achter het streven van een energievoorziening die opgewekt wordt door natuurlijke hulpbronnen, zoals wind, water en zon.
  Als bedrijven c.q. overheden daar geen misbruik van maken moet dat dunkt mij de oplossing zijn van het probleem wat mensen er aan kunnen doen.

 15. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Dit is een reactie op je bericht van 9.09 u.

  Ik kan een eind met je meegaan.

  Je schrijft: ‘Voor jou staat is als ik je goed begrijp de zorg over de individuele en economische vrijheid centraal als vertrekpunt, voor mij de zorg over de toekomst van mens, dier en plant.’

  Ook het laatste gaat mij aan het hart. Ik wijs vrijheid zonder de daarbij passende verantwoordelijkheid af.

 16. Hans Labohm

  JC,

  Wat betreft de vraag of een hacker of klokkenluider de Climategate e-mails naar buiten heeft gebracht, vind je hier het mogelijke antwoord:

  http://www.onenewsnow.com/Culture/Default.aspx?id=807324

  Het is overigens opvallend dat meer dan een jaar later de politie niet met berichten over de voortgang van het onderzoek naar buiten is gekomen.

  Dat duidt m.i. op een doofpot.

 17. T2000

  Trenberth zegt het helemaal:

  “After the leak, Trenberth claimed he still believed the world was warming because of CO2, and that the ‘travesty’ was not the ‘pause’ but science’s failure to explain it.”

  Als je maar gelooft, dan zie je vanzelf dat AGW waar is.

  Anders gezegd;

  Co2 is een broeikasgas, daarom moet de temperatuur stijgen.
  De temperatuur stijgt, daarom moet Co2 een broeikasgas zijn.

  AGW’ers hebben altijd gelijk!

 18. T2000

  @Jc

  Off topic!

  Wat blijkt? De temperatuur vertoont over de afgelopen tien jaar een sterkere stijging dan in de periode daarvoor. Het onomstotelijke bewijs dat het allemaal nog veel erger is dan het IPCC voorspelt.

  In de tekst die de heer Labohm aanhaalt staat duidelijk dat het om ‘no statistically significant warming’ gaat.
  Niet interessant dus wat jij met je rekenmachine uitrekent

  Tweede punt in de tekst is dat Met Office zichzelf eind 2010 tegenspreekt, met wat ze begin 2010 naar buiten brachten.

  Even overheen gelezen, Jc? Geeft niet hoor..

 19. Hans Labohm

  JC,

  Waar is het bewijs dat hackers de e-mails van Climategate naar buiten hebben gebracht?

  De politie van Norfolk is nog driftig aan het zoeken. Voor alle zekerheid hebben ze daarbij geen ICT-deskundigen ingeschakeld, voor zover mij bekend. Tot op heden hebben ze dat bewijs niet gevonden. Vreemd, want op internet zijn daarover toch plausibele hypothesen gepubliceerd van ICT-deskundigen. Op grond daarvan zijn er vermoedens dat het een interne klokkenluider is geweest. Maar niemand heeft er natuurlijk belang bij dat dat naar buiten komt. De CRU niet omdat ze al genoeg sores aan hun hoofd hebben. En de klimaatsceptici niet omdat een eventuele klokkenluider hun held is.

 20. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

  Zoals je weet put ik me gaarne uit om goede reacties op je stukken te maken.
  Ik moet zeggen: ik vind dit bericht zo’n liederlijke onzin dat ik nu volsta met een link naar mijn column in Energiegids.nl over de klimaatontkenning, die ik ook op mijn blog heb geplaatst:

  http://natuurlijkewereld.blogspot.com/2010/11/klimaatontkenning-een-gevaarlijke.html

 21. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

  Ik wist niet dat je zo’n column had.

  Net zoals ‘Merchants of Doubt’ gaat het in deze column om ‘guilt by association’.

  Waar is de catastrofale opwarming van de aarde? Waar is het bewijs dat CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) een significante invloed zou hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur?

  Ik wacht al vele jaren met smart op het antwoord op deze vragen.

  Het antwoord van de ‘Merchants of Faith’ kan ik zo langzamerhand wel dromen.

  Maar geloof is geen wetenschap. En geloven doe je in de kerk.

 22. Anton

  @ antoon DV

  Het global warming principe heeft nul komma nul met scheikunde te maken. En als je een klein beetje verstand hebt van fysica weet je genoeg van fout marges en de beperktheid van gecompliceerde modellen om een gezonde dosis wetenschappelijk scepticisme bij het global warming model te hebben.

 23. Jan Paul van Soest

  Beste Hans.

  De columns heb ik al jaren, mijn blogje is kersvers. Ik dacht: Hans een blog, waarom niet ik ook een blog? 😉
  Het gaat mij niet om ‘schuld’, sowieso niet en niet by association. Als dat zo was zou ik niet eens de moeite nemen om op jouw artikelen te reageren. Ik vind het nuttig om de argumenten en overwegingen uit het sceptische kamp te onderzoeken. En leuk om te doen bovendien.
  Waar het me – in die column – wel om gaat is te begrijpen waar de scepsis vandaan komt, hoe het werkt, waarom er relatief zoveel aandacht voor is, etc.

  Dat is het spiegelbeeld van wat jij doet: jij wilt begrijpen waarom er een AGW-theorie is, waarom mensen daarin in jouw woorden ‘geloven’, waarom ze handelen zoals ze handelen, etc. Voor jou staat is als ik je goed begrijp de zorg over de individuele en economische vrijheid centraal als vertrekpunt, voor mij de zorg over de toekomst van mens, dier en plant.

  Ik vind het van waarde niet alleen ideeën uit te wisselen over de klimaatverandering sec, over opwarming en de achtergronden ervan of de afkoeling (die maar niet wil komen), maar ook met elkaar in discussie te gaan over de achterliggende zorgen.

  Dat is geen guilt, laat staan by association – of als je dat wel vindt doe jij dat zeker zo hard, maar poging tot analyse en begrip.

 24. Matthijs

  @Jan Paul van Soest

  Verschil is, dat het kamp dat u verdedigd de hoax die global warming heet gebruikt om belasting te heffen om hun vriendjes van een oneindige zak met geld te voorzien. Het is een mooie manier om de vrijheid van de consument de nek om te draaien.

  Aan de andere kant van de discussie zie ik dat niet.

  En zoals T2000 zegt, uit autoriteit discussiëren werkt niet.

 25. Jan Paul van Soest

  Matthijs,

  Los van het punt dat er in CO2-uitstoot/verstoken van fossiele brandstoffen oneindig veel meer geld omgaat dan in het beperken ervan, is de tegenstelling AGW dús belasting versus non-AGW dús vrijheid een onechte.

  Ik onderscheid minstens 8 posities in het debat:
  a wel of niet wetenschap als vertrekpunt nemen
  b wel of niet tot de conclusie komen ‘ja er is klimaatverandering en van de huidige verandering is CO2 de hoofdoorzaak’
  c wel of niet maatregelen treffen

  b ‘ja’ hoeft helemaal niet automatisch tot c: maatregelen te leiden, laat staan het omgekeerde: c: maatregelen waar ik tegen ben, dus b: nee.

  Het scheiden van de verschillende discussies lijkt me wezenlijk.

  Dat is de afgelopen jaren m.i. ook niet goed gegaan.
  Op basis van de stand der wetenschap was een waaier aan (politieke, maatschappelijke) posities legitiem geweest, en die hadden ook in het debat moeten worden verhelderd.
  Dan had besproken moeten worden:
  – hoeveel wetenschappelijke zekerheid willen we eigenlijk?
  – Zowel mbt de gevolgen van klimaatverandering als mbt de gevolgen van maatregelen treffen?
  – welke risico’s willen we nemen tov welke baten?
  – hoe snel denken we dat de kennis voortschrijdt?
  – hoe snel denken we dat technologieën zich ontwikkelen?
  – hoe bevorderen we dit?
  – wat voor strategische positie kiezen we als ‘BV Nederland’ gezien de internationale traagheden? Vooroplopen, op juist niet?
  – als vroeger of later toch klimaatmaatregelen nodig zijn: make or buy?
  – wat voor soort maatregelen kunnen maximale individuele vrijheden behouden en toch de klimaatproblematiek verzachten?
  – etc etc

  Over dit alles zouden zeer zinvolle maatschappelijke en politieke debatten mogelijk zijn.
  Helaas heeft de politiek die amper gevoerd: daar was het devies partijbreed grosso modo: IPCC – dus actie (die overigens amper serieus zijn geworden maar daar gaat het niet om.
  De hele slag IPCC – maatschappelijk debat zoals boven bedoeld – wel/gaan actie en welke dan, is in wezen overgeslagen.
  Dat is jammer.
  Dat verwijt ik de politiek meer dan de wetenschap.
  Het gevolg is echter wel geweest dat het benodigde maatschappelijke en politieke debat voluit op de wetenschap is geprojecteerd.

  Het ontvlechten van de verschillende discussies lijkt me nu dan ook van groot belang.

 26. Matthijs

  Het kamp simpelweg verdelen en CO2 bespaarders en uitstoters en dan de vergelijking door te trekken naar geld is ridicuul. De grootste verdiener aan de fossiele brandstoffen en energie is namelijk de overheid (benzine kost 0,16 c/l rest is belasting en heffing, 50% van je energie rekening is milieu heffing). Deze gemaakte kosten vloeien linea recta naar emissie rechten, groene stroom en andere kul.

  Uw abc loopt eveneens mank. Want het is namelijk nooit wetenschappelijk (emerpisch bewijs, repetaarbaarheid) aangetoond dat de mens de aarde opwarmt. Er zijn enkel wat temperatuur reeksen die magisch tot stand komen. Daarna gaan deze een black box (computer model) in en komen de wetenschappers na eliminatie (we kunnen niets anders verzinnen, dus moet het dat zijn) er achter dat wij de planeet vernaggelen. Dus je kan wetenschap niet als uitgangspunt nemen, want er is nog nooit iets aangetoond.

  Dus maatschappelijk discussieren over de vermeende acties die uitgezet dienen te worden is helemaal niet nodig. Er is helemaal geen probleem. Wanneer de olie langzamerhand duurder wordt omdat het minder zou worden, bewegen we vanzelf naar een alternatief, dat is de natuur!

 27. Jan Paul van Soest

  Matthijs,

  Een mooiere illustratie van een van die posities in het debat
  namelijk
  a niet: ik wil de mainstream wetenschap niet als uitgangspunt nemen
  b niet: er is geen probleem
  c niet: er zijn dus geen maatregelen nodig
  had ik zelf niet eens kunnen geven.

  Dank daarvoor.

 28. Matthijs

  @Op Merkzaam

  Mensen die voor de “alternatieven” pleiten weten niet hoe snel het licht uit gaat als we het daadwerkelijk doen.

  Ik vindt dat zogeheten alarmisten maar eens daad bij woord moeten voegen. Scheelt een hoop gekissebis op dit forum me dunkt, want dan hebben ze namelijk geen energie om hun computer aan te zetten.

 29. Hal Incandenza

  @Matthijs
  Er zijn wel meer dingen niet na te bouwen in een lab. Lang niet alles is via gecontroleerde experimenten na te bootsen, dat betekent niet dat het geen wetenschap of geen bewijs is.

  PS
  Zolang je niet weet hoe je ‘empirisch’ schrijft, verwacht ik ook niet dat je weet wat het betekent. Hier een beetje hulp:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Empirical_research

 30. Hans Labohm

  NN,

  Je schrijft: ‘Mag ik uit jouw reactie verder afleiden dat je het met de rest van mijn reacties van 15:09 en 15:28 eens bent? ;-)’

  Nee, dat mag je niet NN. Maar als ik uitvoerig zou ingaan op alle punten ten aanzien waarvan ik van mening verschil met jou, houd ik geen nachtrust meer over. Vandaar dus.

 31. Op Merkzaam

  Matthijs op 08 Dec 2010 om 16:12 #

  Juist daarom meer onderzoek naar de toepassingen van alternatieve mogelijkheden.

 32. NN

  Henk, intrigerende laatste regel van Elsevier: “Maar Lomborg is slim, hij … spreekt dus niet tegen dat er van een ommezwaai sprake zou zijn.”

  Die 250 miljard dollar lijkt me aan de lage kant. Dat is een half procent van het wereld gdp. Koopje!

 33. Hal Incandenza

  @Richard Tol
  Dank voor de reactie. Dat had ik gezien. Maar waar ik op doelde is dat resultaten van uw eerdere eigen onderzoek niet erg in lijn zijn met het gros van de resultaten van andere onderzoekers. En dat uw eigen resultaten nogal een verschillende resultaat van begin jaren 00 tot nu. Nu heb ik geen tijd om alle bronnen na te gaan lezen, maar misschien heeft u een andere methode gebruikt?

  “De opdracht was een evaluatie van het EU beleid tot 2020. Andere landen hebben hoegenaamd geen klimaatbeleid, dus de aanname is realistisch. Overigens maakt deze aanname weinig uit aan de marge.”

  Om hier iets over te zeggen zou ik me meer in het document moeten verdiepen. Maar als u zegt dat het weinig uitmaakt dan neem ik het aan. Probleem van het interwebs: te weinig tijd nemen om alles goed te bestuderen. Mea culpa.

  Ik heb trouwens ook niet al te veel fiducie in het huidige klimaatbeleid. Maar de resultaten van dergelijk onderzoek lijken me wel te berusten op erg veel premisses. Mag ik wel vragen waarom de toekomstige prijs van fossiele energie niet is meegenomen in het onderzoek? (Hoe speculatief ook, maar met een olieprijs van pakweg $140+ lijken me de resultaten wel anders?)

 34. Zande

  Het landijs schuift inmiddels langzaam richting Groningen, het Trechterbeker volk staat te juichen omdat er nieuw hunebedmateriaal in aantocht is, de ijsberen vliegen je om de oren, m’n noten vriezen er af en jullie gaan er gewoon mee door?
  Heel bijzonder!

 35. NN

  Zande, op dit moment schijnt het zonnetje, dus warmt het klimaat weer op.

 36. Hal Incandenza

  @Zande
  Last time I checked: stupidity wasn’t a virtue…

 37. Henk

  NN,

  “Henk, intrigerende laatste regel van Elsevier: “Maar Lomborg is slim, hij … spreekt dus niet tegen dat er van een ommezwaai sprake zou zijn.””

  Uiteindelijk is het een linkse rakker die de wereld wil verbeteren, net als jij. Maar als econoom wel zo nuchter om in te zien dat alles wat we doen gefröbel in de marge zal blijken.

  “Die 250 miljard dollar lijkt me aan de lage kant. Dat is een half procent van het wereld gdp. Koopje!”

  Gedurende 100 jaar en elk jaar weer! Met als opbrengst een halve graad temperatuurdaling of een uitstel vd stijging van een jaar of 6 over 100 jaar.

  Vind jij dat een goede investering?

 38. Jan Paul van Soest

  Lomborg is inderdaad nooit klimaatscepticus geweest in de zin van ontkenner dat de toegenomen uitstoot van CO2 in hoge mate verantwoordelijk is voor de huidige klimaatverandering. Ik heb dat toen al niet in zijn Skeptical Environmentalist van hem gelezen, en een keer in debat met hem ook niet van hem gehoord.
  Zijn stelling was steeds: je kunt je geld beter aan andere zaken uitgeven.
  Valt over te twisten, maar wel helder.
  De ‘ommezwaai’ zit ‘m dan ook in zijn stelling dat er nu wel geld naar klimaatbeleid moet.

 39. Henk

  Jan Paul van Soest,

  “De ‘ommezwaai’ zit ‘m dan ook in zijn stelling dat er nu wel geld naar klimaatbeleid moet.”

  Waar zegt hij dat en welk beleid stelt hij specifiek voor?

 40. Henk

  Jan Paul van Soest

  “De ‘ommezwaai’ zit ‘m dan ook in zijn stelling dat er nu wel geld naar klimaatbeleid moet.”

  Waar zegt hij dat en wat stelt hij specifiek voor?

 41. Jan Paul van Soest

  Henk,

  Hier is de verwijzing naar het artikel in The Guardian waarin Lomborg zijn uitspraken doet:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/aug/30/bjorn-lomborg-climate-change-u-turn

  Hij verwijst erin naar zijn boek “Smart Solutions to Climate Change, Comparing Costs and Benefits”, Cambridge University Press, November 2010″ dat ik echter nog niet gelezen heb.
  In het Guardian-artikel staan wat nadere uitspraken over waaraan hij geld wil spenderen. Hoe goed onderbouwd die zijn kan ik nu niet beoordelen, staat mogelijk in zijn boek.

  Hij wil de uitgaven financieren door een heffing op CO2. Daar zal hij op dit blog wel vrienden mee maken.

 42. NN

  Henk, het klopt dat wat we nu doen kinderspel is. Die “half procent … gedurende 100 jaar en elk jaar weer!” moet je nog eens teruglezen, want het blijft echt een half procent. Dat is trouwens veel te laag. We geven nu al stukken meer uit aan energie. Energie zal niet goedkoper worden, wel schaarser. En ja, een paar procent van het gdp is een goede verzekering tegen schaarser wordende fossielen en klimaatverandering. Of topic: ‘links’ was een onterecht vooroordeel.

 43. antoon DV

  Anton schrijft :
  “Het global warming principe heeft nul komma nul met scheikunde te maken.”

  Het klopt inderdaad dat in de klimaatwetenschap er een belangrijk aandeel natuurkunde is, maar je hebt toch de nodige scheikunde nodig voor iets heel fundamenteels :

  Je moet weten hoe de configuratie is van een atoom en zijn bindingen (scheikunde dus) om de IR-absorptie van dat atoom (weerom scheikunde) te begrijpen.

  Kortom, om te weten waarom een bepaalde molecule een “broeikasgas’ is en een andere molecule niet heb je scheikunde nodig.

  Scheikunde lijkt me daarmee toch aardig belangrijk te zijn in het debat, niet ?

 44. RR Kampen

  “Waar is de catastrofale opwarming van de aarde?”

  Zo vroeg Hans Labohm. Natuurlijk stelt hij de vraag zorvuldig zo dat we allemaal “NERGENS!!!” moeten roepen:

  “”Waar is de CATASTROFALE RAMPZALIGE ONTZETTENDE TOTALE opwarming van de aarde?”

  Ik doe niet mee, heer Labohm; mijn antwoord op uw vraag is gewoon: op Venus.

  “Waar is het bewijs dat CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) een significante invloed zou hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur?”

  Bewijzen doen we in de wiskunde. In de empirische vakken doen we aan: aannemelijk maken.
  Ware dat niet zo, dan vroeg ik u: ‘waar is het bewijs dat CO2 geen significante rol speelt in de wereldtemperatuur?’ en uit het feit dat u daarop geen antwoord kan geven concludeer ik natuurlijk dat AGW hiermee is bewezen.

  Intussen was november 2010 weer ‘gewoon’ recordwarm, en gezien de totaal geblokkeerde decembermaand mag worden verwacht dat die dat kunstje herhaalt – waarmee dec 2009 dus alweer een plaatsje moet zakken.

 45. janos73

  In dit stukje is de opwarming gestopt in 1995, in je meer recente stukjes in 1997…..

   

  Waarom verschuif je de start datum van de stop steeds?

 46. jc

  Hans,

  Ik krijg steeds vaker de indruk dat je mijn reacties maar half leest (ook al omdat je me al twee keer aanspreekt met NN…) Ik had toch al erkend dat er meer geld naar klimaatwetenschap gaat dan naar de sceptici? En dat is begrijpelijk. Je kan niet verwachten dat al die mensen hun werk onbetaald doen, toch?

  Waar ik bezwaar tegen heb is dat je suggereert dat al die wetenschappers niet integer zijn en dat ze naar de resultaten toe werken die de overheid van ze vraagt (waarbij ik me overigens ook nog altijd afvraag waarom de overheid zo graag alarmistische resultaten willen terwijl ze er maar niet in slagen om een klimaatbeleid op poten te zetten; willen politici dan zo graag een gebrek aan daadkracht uitstralen?). Als je zo redeneert kun je geen enkele wetenschapper meer vertrouwen.

  En bovenal laat je weer eens zien dat je met twee maten meet. Opmerkingen over betalingen aan sceptici vind je hoogst ongepast, maar als jij vergelijkbare argumenten gebruikt is dan ineens ontzettend redelijk. Ofwel: sceptici zijn bij voorbaat onaantastbaar en boven alle twijfel verheven en “agw-ers” kun je nou eenmaal niet vertrouwen; ofwel zijn het slappelingen die hun opdrachtgevers naar de mond praten, ofwel deugen ze niet.

 47. NN

  Hans, het gaat me er niet om dat bij Clingendael al dan niet klimaatdeskundigheid aanwezig is. Ik lag in een scheur omdat jij impliceerde die wel te bezitten. Er schoot me een stukje van je te binnen getiteld: “Temperatuur bepaalt CO2-concentratie in de atmosfeer – niet andersom”. Vandaar.

 48. NN

  In huize NN werd hard gelachen (de buren belden of alles goed ging) toen ik las dat Clingendael geen inhoudelijke klimaatkennis meer heeft sinds HL’s vertrek aldaar.

 49. Hans Labohm

  NN,

  Dat is inderdaad erg grappig. Vertel mij eens wie de locale klimaatdeskundige is en wat hij of zij – al dan niet ‘peer-reviewed’ – heeft gepubliceerd over het thema.

 50. Henk

  NN,

  Lomborg wil investeren in groene technologie vanwege de eindigheid van de grondstoffen, niet om het klimaat te redden.

  Je schrijft “Wat Elsevier schrijft (“Zijn belangrijkste bezwaar tegen het klimaatbeleid is dat het niet werkt”) is dus buitengewone nonsense.”

  Is geen nonsense, want dat zegt hij nog steeds: “‘Dit kost ons jaarlijks 250 miljard dollar per jaar en het resultaat: de aarde koelt slechts 0,5 graad Celsius af. Mensen willen de ongemakkelijke waarheid niet horen: de huidige aanpak van het probleem slaat nergens op.'” http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Wetenschap/282247/Aanpak-klimaatprobleem-vooral-gebaseerd-op-angst.htm

  Simon Rozendaal geeft dus exact weer hoe Lomborg er over denkt.

 51. Hans Labohm

  Janos,

   

  Temperatuurreeksen worden steeds aangepast. In de VS werd de hoogste temperatuur in de jaren dertig gemeten. Dat bleek pas na correctie. Dit gemillimeter leidt tot niets en leidt ons slechts af van de hoofdzaken.

 52. NN

  Henk, je hebt gelijk. Op de site van Lomborg http://www.lomborg.com/ staat een link naar een interview met hem http://www.spiked-online.com/index.php/site/article/9960/ . Hij ontkent daarin een draai. In plaats daarvan stelt hij “In reality, what I’ve always said is that global warming is real”.

  De draai zit hem in “So what’s new, then? Lomborg explains … that ‘investing in green energy research and development rather than investing in green energy technology provides a big difference in policy efficacy’.

  en

  “Previously, Lomborg had argued that the solution on offer for climate change – … the Kyoto protocol – was pointlessly expensive. He thus put other issues like tackling malaria or vitamin deficiency ahead of global warming. Now he argues that a different approach is possible – which is why climate change has shot up his list of solvable global problems.”

  Wat Elsevier schrijft (“Zijn belangrijkste bezwaar tegen het klimaatbeleid is dat het niet werkt”) is dus buitengewone nonsense.

  Conclusie: Lomborg draait niet de wetenschap van klimaatverandering, wel is het aanpakken van klimaatverandering flink op zijn prioriteitenlijstje gestegen.

 53. Richard Tol

  @Hal I
  “Het begint al met Tol’s inschatting van de economische effecten van opwarming. Zijn resultaten zijn op geen enkele manier in lijn met die van andere onderzoekers.”

  Merk op dat ik de resultaten van een meta-analyse gebruik, zeg maar het gemiddelde van gepubliceerde schattingen. Mijn getallen zijn daarmee per definitie in lijn met andere onderzoekers.

  “Daarnaast gebruikt hij de ‘regionale oplossing voor een globaal probleem-paradox’.”

  De opdracht was een evaluatie van het EU beleid tot 2020. Andere landen hebben hoegenaamd geen klimaatbeleid, dus de aanname is realistisch. Overigens maakt deze aanname weinig uit aan de marge.

 54. Hans Labohm

  NN,

  Ik heb je al eerder op het onderzoek van Joanne Nova gewezen:

  http://joannenova.com.au/2009/08/climate-money-big-government-outspends-big-oil/

  Laat het tot je doordringen!

 55. jc

  Hans,

  Ja. het grote geld gaat naar AGW, dat klopt. Onder meer omdat er behoorlijk veel klimaatwetenschappers zijn. En omdat de satellieten die gebruikt worden voor klimaat onderzoek wel wat kosten. Dat zijn zomaar wat achtergronden.

  Mijn conclusie: het geld-argument is legitiem als het in jouw straatje past.

 56. Hans Labohm

  NN,

  Je schrijft: ‘Vind je “the power of the purse” nu een legitiem argument of niet? Of alleen als het in jouw straatje past?’

  Zoals ik al eerder heb aangegeven, gaat het grote geld naar AGW – niet naar de klimaatsceptici (helaas).

  ‘The power of the purse’ is een legitiem argument als je de achtergronden kent. En die ken ik in dit geval – meer dan mij lief is.

 57. jc

  Hans,

  Als je opponenten opmerkingen maken over het feit dat Exxon sceptici heeft betaald reageert je vaak als door een wesp gestoken. In vind dat wel terecht. Zolang het tegendeel niet bewezen is moeten we maar aannemen dat mensen oprecht hun mening geven. Of ze daar nu voor betaald krijgen of niet. Als iemand mij een zak geld zou geven om mijn mening te verdedigen zou ik dat ook niet afslaan.

  Maar: als het over het andere kamp gaat haal jij de financiering er zelf ook regelmatig bij als argument. Zie je opmerking over Clingendael hierboven. Of vergelijkbare opmerkingen die je regelmatig over klimaatwetenschappers maakt.

  Vind je “the power of the purse” nu een legitiem argument of niet? Of alleen als het in jouw straatje past?

 58. Hans Labohm

  NN,

  Je schreef: ‘Hans, wat een zwaktebod. Het is toch volstrekt logisch dat een aantal mensen / instituten, die 15 jaar geleden het verkeerde standpunt hebben ingenomen, de hakken in het zand zetten. Evenzeer is het lovenswaardig dat Lomborg, IEA en Clingendael hun mening herzien. Het kost je toch geen hele nacht om daar JA op te zeggen?’

  Lomborg neemt nog steeds hetzelfde standpunt in als járen geleden. Het IEA bewijst lippendient aan AGW (het heeft geen inhoudelijke kennis op klimaatgebied), maar voorspelt tegelijkertijd dat fossiel nog vele decennia de energiemarkt zal domineren. Clingendael heeft geen inhoudelijke competentie op klimaatgebied (althans sinds mijn vertrek aldaar). Het instituut volgt het standpunt van het klimaatcomplex. Het Clingendael International Energy Programme is financieel mede afhankelijk van (het voormalige) VROM. En dan weet je wel hoe die dingen gaan. ‘The power of the purse.’

 59. Henk

  NN,

  Lomborg is helemaal niet van standpunt veranderd.

  http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Simon-Rozendaal/274753/Goh-zeg.-Milieuscepticus-Lomborg-is-om.htm


  ‘In de klimaatdiscussie afficheert Lomborg zich bewust niet als scepticus. Hij accepteert de conclusie van het IPCC (het panel van de Verenigde Naties dat zich over het broeikaseffect buigt) dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens, al sluit hij niet uit dat binnen enkele jaren zal blijken dat de rol van de zon toch sterker is dan gedacht. Zijn belangrijkste bezwaar tegen het klimaatbeleid is dat het niet werkt.’

  Zo dacht Lomborg er in 2001 over, zo dacht hij er in 2008 over en zo denkt hij er in 2010 over. Hij is niet om, hij is juist buitengewoon consequent.

 60. Henk

  NN,

  Je schreef “Wat grappig Henk, dat we allebei met Lomborg aankomen, maar met volstrekt tegengestelde bedoelingen. Het laatste wat ik van hem heb gelezen is “Climate change is undoubtedly one of the chief concerns facing the world today” en “”man-made global warming exists” en “we have long moved on from any mainstream disagreements about the science of climate change” (augustus 2010)
  “Heb jij recentere uitspraken van hem, die aangeven dat hij eerst ontkenner was (Sceptical etc), toen realist (zie quotes hierboven) en nu weer ontkenner?”

  Hij is nooit ontkenner geweest, wel sceptisch en realistisch.

  Lomborg geeft aan dat de klimaatverandering (voor zover daar sprake van is) 1 van de vele wereldproblemen of uitdagingen is. Hij zegt steeds dat je met een fractie van het geld dat nu uitgegeven wordt aan het klimaat het armoedeprobleem of het aidsprobleem al op kunt lossen. Om maar eens wat te noemen. Zoals ik ook gisteren stelde is wat we nu doen puur symboolpolitiek en zonde van het geld.

  http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/binnenland/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/11_november/22/binnenland/bjorn-lomborg-in-nederland.xml
  “Investeringen in CO2-reductie noemt hij onzin, omdat het niet voldoende werkt. In plaats daarvan zou het geld moeten worden besteed aan écht goede alternatieven en armoedebestrijding.”

 61. NN

  Matthijs, niet zo bang zijn / maken: “Mensen die voor de “alternatieven” pleiten weten niet hoe snel het licht uit gaat als we het daadwerkelijk doen.” Denk je nou echt dat we de kolen- en gascentrales in een klap uitdoen en Frankrijk vragen niet langer kernenergie te leveren en dan pas windmolens gaan bouwen?

  Hans, wat een zwaktebod. Het is toch volstrekt logisch dat een aantal mensen / instituten, die 15 jaar geleden het verkeerde standpunt hebben ingenomen, de hakken in het zand zetten. Evenzeer is het lovenswaardig dat Lomborg, IEA en Clingendael hun mening herzien. Het kost je toch geen hele nacht om daar JA op te zeggen?

 62. T2000

  @Antoon DV

  tja, als je blijft weigeren een handboek scheikunde en een handboek fysica open te doen, zal je het antwoord nooit vinden…

  Jij hebt het antwoord! Wat geweldig, dat jij wel weet ‘hoe het allemaal in elkaar steekt’. In de scheikunde en fysica ligt het antwoorrd besloten? Goh…

  Zou je zo vriendelijk willen zijn een tipje van de sluier op te lichten? Onderwijs de lezers van dit blog Antoon DV. Dit is je kans om die vermaledijde ‘klimaatsceptici’ voor eens en altijd het zwijgen op te leggen. Grijp ‘m zou ik zeggen. Ben benieuwd! Ik wacht rustig af. Bij voorbaat dank voor het antwoord.

 63. jc

  Hans,

  Ik heb het al eens eerder gechreven, maar ik herhaal het nog maar eens: zelf al zouden de CRU mails naar buiten zijn gekomen met hulp van binnenuit, dan hoeft het nog geen klokkenluiderszaak te zijn. We weten namelijk niet wat het motief van zo’n “mol” geweest zou kunnen zijn. Jij gaat er van uit dat zo iemand misstanden aan de kaak wilde stellen, maar het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat een interne helper gewoon betaald is voor het lek, of dat het iemand is die wraak wilde nemen op Jones, om wat voor reden dan ook.

  Er is maar één ding dat we zeker weten: die mails zijn onrechtmatig naar buiten gebracht. Diefstal, dus. Mocht dat met nobele motieven gebeurd zijn, dan is dat een verachtende omstandigheid. Meer niet.

  Bovendien: je geeft geen antwoord op mijn vraag. Ook als het een klokkenluider zou zijn blijft het vreemd dat niet alle mails naar buiten zijn gebracht. Waarom zou iemand al dat werk doen, als het bewijs van bedrog zo overduidelijk is? Dan was het toch veel gemakkelijker geweest om dat werk onder duizenden internetters te verdelen?

 64. antoon DV

  Hans schrijft :
  Waar is het bewijs dat CO2 (van welke oorsprong dan ook: natuurlijke of menselijke) een significante invloed zou hebben op de gemiddelde wereldtemperatuur?
  Ik wacht al vele jaren met smart op het antwoord op deze vragen

  tja, als je blijft weigeren een handboek scheikunde en een handboek fysica open te doen, zal je het antwoord nooit vinden…

 65. jc

  Ah, we zijn weer op het vertrouwde terrein van de korte-termijn-klimatologie. Ik heb me ook eens op die discipline gestort en hier is het resultaat van mijn eerste onderzoek: http://woodfortrees.org/plot/uah/mean:12/plot/uah/to:2000/trend/plot/uah/from:2000/trend.

  Wat blijkt? De temperatuur vertoont over de afgelopen tien jaar een sterkere stijging dan in de periode daarvoor. Het onomstotelijke bewijs dat het allemaal nog veel erger is dan het IPCC voorspelt.

  En ik haal nog maar eens mijn belangrijkste bezwaar tegen “Climategate” aan: er is slechts een deel van de gestolen mails gepubliceerd. En dus moet je rekening houden met de mogelijkheid dat er mails achtergehouden zijn die de betrokken wetenschappers vrijpleiten. Waarom hebben die hackers de moeite genomen om een selectie te maken uit al die mails, als het bewijs van gerommel en fraude zo overduidelijk was? Dat moet ontzettend veel werk geweest zijn. Alles gewoon op het net gooien was veel eenvoudiger geweest.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.