Een haircut en de drachme

Er tekenen zich bijzondere coalities af.

De dinsdag na Pinksteren spreekt de Tweede Kamer over nieuwe Griekse leningen met de minister. De SGP is pertinent tegen nieuwe leningen. De Christenunie en de SP is voor een ‘haircut’ van de oude leningen en de PvdA neigt daar ook naar. De PVV en SP zijn voor herinvoering van de Drachme. Samen hebben ze 76 zetels en zijn ze tegen nieuwe leningen. De VVD en een deel van het CDA volhardt vooralsnog in het verstrekken van nieuwe leningen aan Griekenland, maar ook bij het CDA is er grote twijfel of doorrommelen wel zo verstandig is voor de Nederlandse belastingbetaler (en het Nederlandse electoraat, waar het CDA naar smacht). Het CDA zal zich ook moeten afvragen of Griekenland wel kan groeien als het straks gebukt gaat onder nog meer schulden.

35% Van de Griekse overheidsbegroting gaat nu al op aan rentelasten en de economie is vorig jaar 5,5% gekrompen en krimpt dit jaar waarschijnlijk 3,5%. De Griekse economie zit een een zware recessie. Geen goed moment om belastingen te verhogen en hogere rentelasten aan te gaan, vindt ook de Griekse oppositie.

Afgelopen vrijdag deed Georges Papandreou een oproep op de Griekse televisie om de grenzen tussen te politieke partijen te beslechten en een brede consensus over het hervormingsplan te krijgen. De IMF eist dit alvorens ze nieuwe leningen uit kan keren. Die oproep is geheel mislukt, zo meldt ‘Athens News’ nog diezelfde avond: De Griekse communisten noemen het hervormingsplan een regelrechte ‘oorlogsverklaring’ tegen het volk. De Griekse conservatieve partij ND noemt het plan ‘unreliable, unfair and ineffective’. “Such a policy, which deepens the crisis, New Democracy cannot countersign.”, zei ND-leider Samaras. De Griekse Sociaal-Democraten DL zeggen dat het plan zal leiden tot hogere werkeloosheid en verdieping van de recessie. Over het huidige plan zoals Papandreou met de Troika heeft uitonderhandeld komt dus geen brede Griekse politieke consensus en kan van tafel. De IMF zal geen 5e Tranche over verdere leningen uit kunen keren. En minister JK De Jager zal vervolgens woord houden en het IMF volgen, waardoor Nederland ook geen nieuwe leningen uit kan keren.

Maar wat gebeurt er dan? Er kan natuurlijk een nieuw hervormingsplan met de Troika uitonderhandeld worden, zonder inkrimping van de overheid en zonder belastingverhogingen. Maar ja, daar kan de Troika op haar beurt niet mee leven, want de Griekse overheid is te groot en de belastingontduiking te massaal om een gezonde overheidsbegroting te kunnen maken binnen de Eurozone. Het schept een negatief precedent voor de begrotingsdiscipline van andere lidstaten binnen de Eurozone.

Het probleem is binnen de Eurozone, zonder devalutatie dan ook niet oplosbaar, zo hebben hoogleraar Harald Benink, Harvard professor Martin Feldstein, dr. Stuart Thomson, professor Hans-Werner Sinn, professor Amitrajeet A. Batabyal, professor George Athanassakos en professor George Athanassakos al uitvoerig betoogd. En Willem Vermeend, natuurlijk.

Wat dan? De bijzondere coalitie van SGP-CU-PvdA-SP-PVV heeft gezamelijk goud in handen. De CU en PvdA zijn voor een ‘haircut’ en de SP en PVV zijn voor de Drachme. Wanneer ze tot overeenstemming kunnen komen over een motie die pleit voor een ‘haircut’ en vervolgens een herinvoering van de Drachme in Griekenland, als beloning voor verdere Griekse hervormingen, kan de Griekse economie een boost krijgen na devaluatie. Dit vereist bereidheid bij alle vijf de politieke partijen om nu in alle eerlijkheid en openheid door de zure appel heen te bijten, de ECB te herkapitaliseren en Nederlandse syteembanken en pensioenfondsen tijdelijk boven water te houden met Nederlands belastinggeld, indien nodig. Het eerste deel van de afschrijving zal overigens automatisch op conto van de syteembanken en pensioenfondsen komen, want ze kunnen onderhand wel tegen een stootje. Maar hulp van de belastingbetaler is niet uitgesloten.

Als de bijzondere coalitie nog voor dinsdag tot zo een plan B kan komen, dan kan minister JK De Jager met een goed verhaal op pad, waar de Grieken zich uiteindelijk ook achter moeten kunnen scharen.

De Griekse professor George Athanassakos zegt het namelijk zelf: “The best scenario would be for Greece to declare bankruptcy, go back to the drachma, and devalue its currency. This money illusion will make Greeks feel better in that their salaries will not get cut in drachma terms even though in essence they will be poorer as all imported goods will cost more. But impressions are everything and the perception of lighter austerity measures may prevent social unrest. At the same time, exports will become cheaper and the Greek economy more competitive, which will boost Greece’s efforts to repair its economy.”

Komt de bijzondere coalitie er echter niet uit met een voorstel voor een haircut en een drachme en blijven we dooronderhandelen en doorlenen binnen de huidige Eurozone, dan zal een Federale belasting in de EU spoedig een onvermijdelijk feit worden. En dat gaat Nederland meer kosten dan ons lief zal zijn. Dan liever de kapper en de drachme.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

8 reacties

 1. tipo

  Die dominotheorie wordt door geen enkele professor bevestigd en komt enkel van de ECB vandaan. Logisch, want die leidt gezichtsverlies, doordat he tverkeerde inschattingen heeft gemaakt,. Die tsunami van schulden komt van oorspronkelijk van Straus Kahn (ex-IMF)  vandaan. Ik geloof daar niets van.

   

  Als Spanje en Portugal ook een default gaan beleven, dan komt dat er, ook zonder Grieks default, toch wel van. Het zou niet eens zo een slechte optie zijn als Griekenland, Portugal en Spanje de Eurozone verlaten en dat er dan een gezonde Eurozone met daarnaast een concurerend Griekenland, Portugal en Spanje in de EU zal bestaan.

   

  Het is in ieder geval langer duurzamer vol te houden, dan de huidige situatie, waarin hervormingen meer kwaad dan goed doen voor zowel de preblematische economie-en als de schuldverleners elders in de Eurozone. Met alle permanente onrust boven de financiele markt van dien.

 2. drnomad

  @tipo, de omstandigheden in 2013 zullen niet hetzelfde zijn als nu. De kosten voor een Grieks default nu zullen ook niet tussen de 4 en 10 mjd liggen. De reden daarvoor is dat Griekenland de eerste dominosteen is. De kosten blijven niet beperkt tot die eerste domino steen.

   

  Er kan één situatie zijn waarbij een Grieks default in 2013 goedkoper is dan nu (met ongewijzigde EU samenstelling), en dat is dat Spanje en Italië, de latere domino stenen, in dat jaar betere economische prestaties leveren en minder schulden hebben dan nu. Toegegeven, ik zie dat zo snel niet gebeuren, maar je weet nooit.

   

  Een federale tax zie ik ook niet zo snel gebeuren, dat pikken de kiezers in het noorden niet. Wellicht dat de politici het toch proberen, maar dat gaat ongetwijfeld exploderen. De hervorming van Griekenland zal echt niet zo snel gaan, wellicht dat de Taliban sneller democratie omarmt, dan de Grieken belastingdiscipline.

   

  Griekenland is insolvent. Na een default kan het land toch besluiten om binnen de EMU of EU te blijven (volgens mij). Oom Nout vertelde een goed punt bij Buitenhof, schuldherstructurering geeft Griekenland ruimte om nieuwe schulden te maken, en volgens mij is dat niet de bedoeling. Griekenland default plus Drachme lijkt inderdaad het beste scenario.

   

  En mijn punt van hierboven is, ok, Griekenland zal defaulten, nu of later. Maar waar staan wij als de tsunami in de financiële wereld losbarst, als deze eerste dominosteen omvalt? Is het dan nog handig voor NL om in de EU/EMU te zitten, of maakt het eigenlijk niets uit? Ik heb daar geen idee van. Maar wellicht toch zinnig om dit te betrekken in de discussie.

   

  Als het handig blijkt te zijn dat we in NL de Gulden voeren wanneer Griekenland default, dan zou ik nog even wachten, want het zal ongetwijfeld ook wel even parlementaire tijd kosten om uit de Euro te stappen.

   

   

 3. Frits B

  Mijn onderbuik gevoel zegt mij dat het misschien goedkoper is als Nederland uit de EMU stapt. Stap van het schip af voordat het kapseist.”

  Ditzelfde argument heb ik een aantal weken geleden door twee Duitse economen horen aanvoeren in een politiek debat, zij het dan voor Duitsland samen met enkele andere sterke landen. De PIGGS zouden dan kunnen gaan jojoën met hun Euro om hun economieën op gang te houden. De aanwezige politici wilden er absoluut niet van horen. Europa über alles! Het wordt echt het scenario van de Titanic: ondergang met zijn allen.

 4. tipo

  Het default van Griekenland kunnen we alleen uitstellen, maar niet voorkomen. De vraag is dan, wat is voor Nederland duurder: nog deze zomer een Grieks default of in 2013 of nooit?

   

  Er zal geen Grieks default plaatsvinden, als er een Federale EU-belasting komt: Een Fiscale Unie. Anders smaken zijn er niet om een Grieks default te voorkomen. Een permanent crisisbudget dat in 2013 zou komen, is al een vorm van een Fiscale Unie. De roep om een Minister van Financien van de EU, gedaan door Trichet en Wellink van de ECB, kan niet zonder direct budget en zonder een direct EU-belastingstelsel.

   

  Als we nu al weten, dat een Fiscale Unie onwenselijk is voor Nederland, dan blijft enkel de vraag over, wat is voor Nederland duurder: nog deze zomer een Grieks default of in
  2013?

   

  De omstandigheden zijn nu hetzelfde als in 2013, alleen heeft Griekenland in 2013 een hogere staatsschuld, omdat het anders niet rondkomt binnen de EU. De Griekse economie is in 2013 als gevolg van het hervomringspakket verder gekrompen, dus kunnen ze nog moeilijker terugbetalen, omdat hun betaalcapaciteit afneemt. Als de Griekse schulden straks hoger zijn en het betaalvermogen van Griekenland straks lager is door een krimpende economie, is een Grieks default is nu dus goedkoper, dan in 2013.

   

  Ik pleit niet voor Griekse groei omdat ik de Grieken zo lief heb, maar omdat zij niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, zolang hun economie krimpt. Economische groei in Griekenland is cruciaal voor de schuldverleners.

   

  Een precies kwantitaitief kostenplaatje van het doorrommelen is tevens niet te maken, maar kwalitatief is te beargumenteren dat doorlenen meer kost, dan nu een kapper en de drachme. Een aantal ter zake deskundige professoren onderschrijven dat. Het gaat Nederland wel tussen de 4 en de 10 miljard Euro ineens kosten, maar daarna niks meer.

   

 5. drnomad

  Ik twijfel zeer over die federale belasting. De EU wil dat al heel lang, maar ieder plan (belasting op email) lijkt te sneuvelen. Zelfs op dit moment heeft de EU niet het politieke kapitaal om dat in te voeren (Kabinet niet akkoord met EU budget verhoging).

   

  Deze week was bij Niels Heithuis op BNR’s On the Move, een debat over de EU begroting tussen GroenLinks en PvdA. Bleek dat GroenLinks de bankenbelasting als federale inkomsten voor de EU wil gaan gebruiken. Dus die bankenbelasting is daarmee weer geen anti-graai of anti-bonus belasting, nee het is de zoveelste “we-hebben-het-geld-gewoon-nodig”-belasting onder valse woorden. Waarschijnlijk wil de EU dat geld gewoon direct van je rekening afschrijven, consumenten betalen immers die belasting en niet de banktop.

   

  Tweede punt. Het drachme argument wordt vaak uitgelegd als goed-voor-Griekenland. Ik heb er zo mjin twijfels bij. En eigenlijk vind ik het ook helemaal niet interessant wat goed is voor Griekenland. Volgens mij moeten we kijken wat goed is voor ons. En, zoals Kees de Kort recentelijk in een radio-column zei, uit de EU of de Euro (EMU) stappen is een leuk plan, maar kom wel even met een kostenplaatje.

   

  Dat kostenplaatje bestrijkt wat mij betreft de PIIGS. De PIIS hebben de boel niet belazerd om bij de EU te komen. Spanje is natuurlijk de ingestortte subprime markt van Europa. Italië gaat richting recessie en heeft met een veel kleinere economie net zoveel schuld als Duitsland. De twee gorilla’s in de kamer heten Italië en Spanje.

   

  Het kostenplaatje mag dus ook besmettingsgevaar van Griekenland naar de rest van de PIIGS meenemen.

   

  Mijn onderbuik gevoel zegt mij dat het misschien goedkoper is als Nederland uit de EMU stapt. Stap van het schip af voordat het kapseist.

 6. Karl Kraut

  Dat klinkt allemaal hoopvol. Maar elk onderdeel van de voorgespiegelde Nederlandse meerderheidscoalitie valt er, met een bepaald douceurtje van de regerende coalitie, ook wel weer uit los te weken.

   

  De opgevoerde economische autoriteiten zijn irrelevant. Het is de politieke imperatief die regeert.

   

  De historisch-materialisten van de ECB beschouwen de Griekse kwestie als hun Stalingrad: geen milimeter zullen ze opgeven.

   

  En het is voor de ECB onbespreekbaar om eenmaal door de Euro bezet gebied weer af te staan. Dat is  haram!

   

  Ierland en Griekenland zijn de eerste direct aan de EU onderworpen administratieve delen; de hele rest zal op termijn volgen.

   

  Die Europese Minister van Financiën en federale belastingheffing—die gaan er gewoon komen. De crisis valt gemakkelijk nog groter te maken, om dat er door te drukken.

 7. trias politica

  Goed artikel Tipo.

  Twee dingen: 1. Je noemt de haircut in een adem met terugkeer naar de drachme. Dat zijn 2 verschillende zaken. CU en PvdA bepleiten misschien wel een haircut, maar bij mijn weten niet dat Griekenland de muntunie verlaat en terugkeert naar de drachme.

  2. Het is jammer dat je niet aan de herkapitalisatie van de ECB de voorwaarde verbindt in dit artikel om de EU als instituut ter discussie te stellen en een referendum te eisen. 

   

  De kosten van het handhaven van de muntunie en opnieuw meer geld naar griekenland is veel duurder dan Griekenland te dwingen de muntunie te verlaten, zoals we laatst hebben vastgesteld. Dat had er ook nog wel bijgemogen. De private EN publieke sector hebben willens en wetens en bij hun volle verstand deze waanzin laten gebeuren. Laat ze dan ook maar op de blaren zitten. Zeker de private sector mag zich dit aanrekenen. Als de publieke sector nu zich opnieuw garant stelt om te voorkomen dat de private sector (banken, beleggers) zware verliezen incasseren, dan zijn de overheden verkeerd en zelfs gevaarlijk bezig. De stekker eruit is de enige juiste oplossing.

 8. tipo

  In onze Tweede Kamer zijn 89 zetels voor referenda in hun verkiezingsprogramma. (te weten: PvdA, SP, D66, GL, PVV) In onze Tweede Kamer zijn 76 zetels tegen nieuwe leningen aan Griekenland en de VVD had het oorspronkelijk in hun verkiezingsprogramma staan. Eigenlijk zouden er dus meer dan 2/3e van de zetels in de Tweede Kamer tegen nieuwe leningen voor Griekenland moeten zijn.

  Dat biedt uitkomst (en in ieder geval wisselgeld in de EU-onderhandelingen).

  Als een politieke partij het aandurft om een motie in te dienen voor een Nederlands referendum (desnoods met een Tweede Tijdelijke Referendumwet) over de twee principiele keuzes die openstaan:

  - a - 'vlucht vooruit': Invoering Fiscale Unie of Europese Monetaire
  Geldpers, doorgaan met verstrekken van leningen aan Bipigs, definitief
  loslaten Stabiliteitspact van Verdrag van Maastricht, ECB als
  belastingkantoor of geldpers.

  - b - 'stapje terug': Herkapitalisatie ECB in noodgevallen met Nederlands
  belastinggeld na uittreding defaulted natiestaten, onmiddelijk stoppen
  met verstrekken van verdere leningen aan Bipigs, in oude staat herstellen
  van Stabiliteitspact en Verdrag van Maastricht (max. 3% begrotingstekort,
  max. 60% Schuld/BBP, no-bail-out-clausule etc), ECB als onafhankelijke
  toezichthouder.

  Dat geeft het allemaal tenminste nog enige legitimiteit. Met zo een referendum kunnen we uit de impasse geraken, waarin Eurcraten de lijnen uitzetten tegen de wil van het Nederlandase, maar ook het Griekse volk in.

  Als er geen brede politieke consensus in Griekenland komt - en daar ziet het naar uit - dan kan Griekenland ook een referendum houden. 92% van de Grieken heeft in geen enkele politieke partij vertrouwen, zo bleek uit een poll uit de Griekse krant http://www.ekathimerini.com/4dcgi/_w_articles_wsite1_1_12/06/2011_394450 .
  Dat is een recept voor een Griekse burgeroorlog, die voorkomen moet worden, want dat kost ook ons meer dan een Grieks default+drachme en beschadigt de democratische idealen in Europa.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.