VN-Klimaatpanel wéér in de fout

Het VN-klimaatpanel (IPCC) heeft de laatste jaren een golf van kritiek over zich heen gekregen wegens tendieuze berichtgeving over de vermeende, door de mens veroorzaakte verschrikkelijke opwarming van de aarde (die maar niet wil komen). Ondanks het feit dat klimaatsceptici de bevindingen van verschillende onderzoekscommissies beneden peil vonden, hebben al deze commissies toch kritiek gehad op de onzorgvuldige, selectieve en manipulatieve wijze waarop het IPCC de stand van de klimaatwetenschap meende te moeten weergeven. Berucht was de bewering dat de gletsjers van de Himalaya reeds in 2035 zouden zijn verdwenen. Dat bleek allesbehalve op ‘peer-reviewed’ studies te zijn gebaseerd, ondanks herhaalde verzekeringen van de voorzitter van het IPCC, Pachauri, dat dat wèl zo was.

Men zou denken dat het IPCC inmiddels voorzichtiger zou zijn geworden. Maar dat blijkt geenszins het geval. Onlangs werd bijvoorbeeld weer duidelijk dat de klimaatpropagandisten van Greenpeace nog steeds een invloedrijke positie binnen het IPCC innemen en nog steeds in staat zijn hun desinformatie, gesanctioneerd door het IPCC (Pachauri zelf!), te verspreiden.

Wat is het geval? Onder de titel, ‘New IPCC error: renewables report conclusion was dictated by Greenpeace’ rapporteert Mark Lynas (geen klimaatscepticus) daarover het volgende op zijn blog:

The headlines were unequivocal when the IPCC renewables report came out a few weeks ago. Here’s the first line of the BBC News piece: Renewable technologies could supply 80% of the world’s energy needs by mid-century, says the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The Guardian led with the same conclusion: Renewable energy could account for almost 80% of the world’s energy supply within four decades – but only if governments pursue the policies needed to promote green power, according to a landmark report published on Monday. And so on. But what you weren’t told was that the actual report had not yet been released – the headlines were based on a ‘Summary for Policymakers (PDF)’ which referenced statistics and scenarios which journalists would not be able to check until the entire full report was released a month or so later. That release of the full report happened yesterday. And a close reading of it shows that the IPCC has made an error much more serious than the so-called Himalayagate and associated non-scandals last year – it has allowed its headline conclusion to be dictated by a campaigning NGO.

Moreover, the error was spotted initially by none other than Steve McIntyre, who has been a thorn in the side of the IPCC and climate science generally for a long time. Yet this time McIntyre has got it right. [Noot HL: ‘This time’?]

Here’s what happened. The 80% by 2050 figure was based on a scenario, so Chapter 10 of the full report reveals, called ER-2010, which does indeed project renewables supplying 77% of the globe’s primary energy by 2050. The lead author of the ER-2010 scenario, however, is a Sven Teske, who should have been identified (but is not) as a climate and energy campaigner for Greenpeace International. Even worse, Teske is a lead author of the IPCC report also – in effect meaning that this campaigner for Greenpeace was not only embedded in the IPCC itself, but was in effect allowed to review and promote his own campaigning work under the cover of the authoritative and trustworthy IPCC. A more scandalous conflict of interest can scarcely be imagined.

En zo gaat Lynas (ik herhaal het nog maar eens: geen klimaatscepticus) door.

Lees verder hier

Het blijft verbazingwekkend dat niemand binnen de IPCC-gemeenschap een halt kan toeroepen aan dit soort praktijken en dat zij zelfs door Pachauri zèlf nog worden gesanctioneerd. Het lijkt mij de hoogste tijd dat hij zich op andere uitdagingen stort. Hij zou zijn schrijverschap misschien een nieuwe impuls kunnen geven door een vervolg op zijn eerste roman: ‘Return to Almora’? Of hij zou wellicht wat meer inhoud kunnen geven aan zijn vele lucratieve adviesfuncties.

Alhoewel … in zijn eentje weet Pachauri het IPCC effectiever in discrediet te brengen dan alle klimaatsceptici bij elkaar. Dus misschien is het vanuit dat oogpunt maar beter dat hij aanblijft.

Het is algemeen bekend dat Pachauri door zijn verschillende andere functies, naast zijn voorzitterschap van het IPCC, behept is met een ‘conflict of interests’. Maar hij is niet de enige. Ook het bedrijfsleven laat zich binnen het IPCC niet onbetuigd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de sector die waterkrachtdammen bouwt.

Oliver Wright schrijft daarover in ‘The Independent’:

So why is the IPCC contravening international standard practice to promote hydropower?

Well this may be total coincidence but in addition to several independent scientists, the IPCC selected a number of authors to write the section of hydropower who have a vested interest in growing the sector.

Of the nine lead authors there are representatives of two of the world’s largest hydropower developers, a hydropower consultancy, and three agencies promoting hydropower at the national level.

As Peter Bosshard says: “The authors’ conflict of interest is reflected throughout the hydropower section of the report, which at times reads like a marketing brochure of the dam industry.”

So does all this matter? Well yes. Whether it likes it on not after Climategate the IPCC needs to be seen to be transparent or you just give succour to those who believe that global warming is one great conspiracy of the green movement.

 Lees verder hier.

‘Global warming one great conspiracy of the green movement’?

Hoe zou men dáár nu toch bij komen?

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

20 reacties

 1. NN

  Heer Rorsch, als u schrikt van het politieke gemanipuleer binnen het IPCC, dan zou u DDS eens een tijdje moeten volgen. Dan schrik je nergens meer van.

 2. RR Kampen

  in werkelijkheid wacht ik even met commentaar tot ik wat meer heb om over te vonnissen. Maar misschien mag T2000 daar een blog van hemzelf over beginnen?

 3. T2000

  Mijn vermoeden is, ik weet het echt niet zeker hoor, dat RR Kampen met zijn statement van onderwerp wil veranderen. Ja, het lijkt er sterk op hoor, ik het niet zeker. Maar deze mega-belangenverstrengeling die wederom wordt blootgelegd bij het IPCC, die negeert RR Kampen gewoon. Is mijn indruk hoor, zeker niet objectief vastgesteld.

 4. RR Kampen

  Ik vond dat T2000 het ook al heel sportief opvatte 🙂

  Gezien de soms extreem nare spins van bepaalde denialists, inclusief met het woord ‘denialist’ zelf (Watts heeft bedacht dat je ’t met Shoa-ontkenning moet associëren en censureert dus absoluut álles met het d-woord erin – ga maar kijken; het is te walgelijk voor woorden!) vond ik het heel volgens de kennelijke spelregels om met een kleine maar fijne twist van mezelf te komen.

  Welnu: hij staat er. Ik zal er verder slechts gebruik van maken als ik een ad hominem of zoiets te zien krijg. Anders wordt het trollen en daar heb ik ook geen behoefte aan 🙂

 5. RR Kampen

  Het spijt me wel voor McIntyre, maar net als hij spreek en schrijf ik Engels alsof ik er geboren ware. En dat kan je niet van mijn Nederlands zeggen.

  Als McIntyre het over ‘ontslag’ had willen hebben, had hij gesproken: ‘their jobs/positions should be terminated’. Zeker sinds ik hem daarop gewezen heb.

 6. Hans Labohm

  RR Kampen,

  Ik denk dat je het woord ‘terminate’ associeert met de nogal gewelddadige ‘Terminator’-films.

  In het woordenboek vind ik echter het volgende:

  ter·mi·nate (tûrm-nt)
  v. ter·mi·nat·ed, ter·mi·nat·ing, ter·mi·nates
  v.tr.
  1. To bring to an end or halt: “His action terminated the most hopeful period of reform in Prussian history” (Gordon A. Craig).
  2. To occur at or form the end of; conclude or finish: a display of fireworks that terminated the festivities.
  3. To discontinue the employment of; dismiss: a company that terminated 300 workers.
  v.intr.
  1. To come to an end: The oil pipeline terminates at a shipping port. Negotiations terminated yesterday. See Synonyms at complete.
  2. To have as an end or result: “The Peloponnesian war … terminated in the ruin of the Athenian commonwealth” (Alexander Hamilton).

  ——————————————————————————–

  [Latin terminre, termint-, from terminus, end.]

 7. T2000

  RR Kampen,

  Je bent zo fijngevoelig dat je in staat bent de bedoeling achter McIntyre z’n woordkeuze te achterhalen ( knap hoor! ) Wat doet het dan met je dat Greenpeace ongeoorloofd via een overheidsinstantie de wereld dicteert met een onverantwoorde claim. Dan moeten je voelsprieten toch we op tilt slaan, of niet? Leg het nu eens uit, alsjeblieft. Hoe zie je dit?

 8. arthur rorsch

  Wat kan ik aan dit zoveelste climategate schandaal betreffende WG3 nog
  toevoegen? Ik heb de discussie daarover nauwelijks gevolgd. Maar schrik wel van
  het politieke gemanipuleer dat iedere keer weer blijkt. 

  Over WG1. Ik ben het best met RR Kampen eens dat deze ‘Scientific
  base’   veel goede wetenschappelijke informatie bevat. (Met
  wetenschappelijke referenties)  Maar wel
  zeer selectief gekozen informatie en daar is ook behoorlijk bij gemanipuleerd.

  De gang van zaken. Begin 2006 wordt een eerste concept, opgesteld door ‘lead
  authors’ vertrouwelijk ter kennis gebracht aan ca 500 wetenschappers buiten het
  eigen IPCC circuit met het verzoek om commentaar. Ik kreeg dat officieel onder
  ogen en ook de vele commentaren (via McIntyre) die er dagelijks op werden geleverd.
  En vervolgens ook de repliek die door de ‘lead authors’ werd geleverd.
  (Allemaal in te zien via een web site van McIntyre). De repliek kwam meestal
  neer op “Deze  opmerking is buiten de context van dit rapport”.
  Wat was de context? Argumenten aanvoeren voor AGW.

  Eind 2006 is een 3de concept beschikbaar. Waarin aantoonbaar geen rekening
  is gehouden met de kritiek. Met wat voor oogmerk blijkt uit de later publiek
  geworden gehackte files: weghouden van alles dat AGW bestrijdt.  Op het
  derde concept wordt de Summary for Policy makers (SPM) gebaseerd die februari
  2007 te Parijs wordt gepresenteerd. Het 3de concept is nog niet goedgekeurd
  door alle betrokkenen. Een groep sceptici, verenigd onder de titel NIPPC,
  voorzag dit en wist na de IPCC SPM presentatie, de dag daarna in London een
  alternatief te presenteren. Op basis van de zelfde gegevens als in het derde
  concept WG1 waren gepresenteerd. In alle toonaarden werd de weerlegging
  uiteraard door IPCC aanhangers gebagatelliseerd.  Maar men kon er toch
  uiteindelijk niet onderuit. Het zou nog een half jaar duren voor de finale
  versie van het rapport WG1 zou verschijnen, waarin tenminste de statische
  mishandeling van temperatuur grafieken werd gecorrigeerd.

  Dit acht ik een zeer bedroevende vertoning van hen die zich als
  wetenschappers, . ‘lead authors’  in het IPCC circuit hebben voorgedaan.

  Daarom acht ik AR4 WG1 2007  een
  dieptepunt in de recente wetenschapsgeschiedenis. Die een blijk is van
  incompetentie van de leiding gevende onderzoekers om zich objectief op te
  stellen. En ik schrik van de houding van volgers als van RR Kampen die dit niet
  onderkennen en vervolgens uitgesproken visies publiekelijk wijsheden blijven
  verkondigen (van wat ik denk valse profeten of wel retorisch begaaafde sofisten).   .

   

 9. WHS

  Dank voor het feit dat je mijn type-fouten door de vingers ziet. Is heel mijn weekend weer goed.

   

  Maar:

   

  Er zijn al zoveel kanttekeningen gemaakt bij het peer-review-syteem  dat het onbegonnen werk is dat bij het IPCC nog serieus te nemen.

  Vandaar mijn kanttekeningen in de comment van 20.03 u.

   

  Als je daar een helder antwoord op hebt zul je kunnen rekenen op mijn steun.

   

  Ik ben wel zoekende naar het antwoord maar heb het nog niet kunnen vinden.

  Misschien Arthur Rörsch ??? Of RR. Kampen…

 10. RR Kampen

  Dan moeten we maar op de inhoud afgaan. Wat vindt u ervan dat het hier gaat om slechts één studie uit de 164 die het IPCC ge-reviewd heeft?

   

  (typo’s zit ik niet erg mee btw, eh tja want ik ga op de inhoud af 🙂 )

   

  Wetenschap, zelfs het afgaan op inhoud, lijkt vogelvrij te worden verklaard en het vervolg heet Inquisitie.

 11. WHS

  Probleem bij de hele mondiale discussie blijft het volgende:

   

  – wetenschapper is geen beschermd beroep

  –  limatoloog is geen beschermde titel

  – klimatologie is geen helder afgebakende discipline

   

  Zolang universiteiten en b.v. de KNAW daar geen duidelijkheid in verschaffen zullen zich klimatoloog noemende lieden wel langs elkaar heen blijven praten. En aldus competentieperikelen veroorzaken. En aldus belastingeld verspillen.

   

   

 12. WHS

  Verdorie !!

  Voor de zoveelste keer: opslaan is iets anders dan verzenden !!

  Wijt het maar aan mijn stommigheid…..

   

 13. WHS

  Terminare betekent  doodgewoon: beëindigen..  Stopzetten.

   

   

  Doe dat eens

   

   

  Verder is mijn conclusie na lezing van het artikel van Labohm dat voor de zoveelste keer is duidelijk gemaakt dat er slechts één ding duidelijk is: het IPCC wordt niet bevolkt door klimaatwetenschappers. Wel door zwaar gesubsidiëerde lieden die hun posities verstevigen door pro-climate-hype te zijn.  Doet me denken aan de discussie rond Vellinga/Cramer etcetera ……

   

  Ik wacht de reactie van Arthur Rörsch af.

   

  Het wordt in Nederland tijd voor een parlementair onderzoek naar misbruik van subsidies en valse voorlichting aan de burgers/politici inzake klimaatverandering, c.q. AGW.

   

   

  ..

 14. RR Kampen

  Dit is wat er staat in dat IPCC-rapport, vierde punt van de Executive Summary van pagina 4:
   
  “The majority of the 164 recent scenarios indicate a substantial increase in the deployment of RE by 2030, 2050 and beyond. In 2008, total RE production stood at roughly 64 EJ/yr (12.9% of
  total primary energy supply) with more than 30 EJ/yr of this being traditional biomass. More than 50% of the scenarios project levels of RE deployment in 2050 of more than 173 EJ/yr reaching up
  to over 400 EJ/yr in some cases. Given that traditional biomass demand decreases in most scenarios,
  an increase in the production level of RE (excluding traditional biomass) anywhere from roughly
  three-fold to more than ten-fold is projected. The global primary energy supply share of RE differs
  substantially among the scenarios. More than half of the scenarios show a contribution from RE in
  excess of a 17% share of primary energy supply in 2030, rising to more than 27% in 2050. The
  scenarios with the highest RE shares reach approximately 43% in 2030 and 77% in 2050. In other
  words, it is likely that RE will have a significantly larger role (in absolute and relative numbers) in
  the global energy system in the future than today.”

  Dat ‘GreenPeace-scenario’, met het hoogste percentage dus, is één van de 164 scenario’s die ze bekeken hebben en waarover ze hier rapporteren.
  De meeste van die scenario’s hebben het blijkbaar over zo’n 30% in 2050. Die zijn niet allemaal door GreenPeace gemaakt, dunkt me.

  Moraal van het verhaal: er is geen fout. Er is niks aan de hand. Waarom zou men bepaalde berekeningen trouwens negeren? Ze bestaan toch. Dan ook gewoon even noemen dus. Prima werk ditaangaande van WG III.

 15. RR Kampen

  100k pagina’s: nog steeds geen fouten gevonden. Moet het beste wetenschappelijke rapport aller tijden zijn.

   

  Steve McIntyre deed het onderhavige geval als volgt af:

  “Everyone in IPCC WG3 should be terminated.” Je schrikt je toch wild.

  http://climateaudit.org/2011/06/14/ipcc-wg3-and-the-greenpeace-karaoke/

  Dat is nog ff wel wat ruiger dan deze vulgariteiten: http://scienceblogs.com/deltoid/2011/06/more_on_the_threats_on_and_abu.php . De science is blijkbaar settled, dus dan maar zo, nietwaar.

   

   

 16. RR Kampen

  dat ik enkele werken van de andere WG’n ook niet bepaald geweldig vind. Aangezien ik geneigd ben om naar de goede dingen te kijken, temidden van de riooljungle dus (u mag zeggen ‘deze schone planeet’ of zoiets), wees ik maar op AR4.

 17. Hans Labohm

  RR Kampen en T2000,

   

  Ik heb al eerder geschreven dat ik tegenstander ben van ‘zijsporen en rookgordijnen’ in de discussie. Dat leidt maar af van de kern.

   

  Morgen komt Arthur Rörsch weer met een uiterst wetenschappelijk betoog. Laten we ons daar nu op richten.

 18. Raaf

  IJs op Kilimanjaro smelt mede door ontbossing

   Het ijs op de Kilimanjaro in Afrika verdwijnt snel. Op dit moment ligt er nog ongeveer vijftien procent van het ijs dat er in 1912 werd gerapporteerd. Wetenschappers wijten het aan het veranderende klimaat, maar uit onderzoek van de universiteit van Portsmouth blijkt nu dat ook andere factoren een rol spelen. Lokale ontbossing bijvoorbeeld.

   

  Onderzoekers maten tussen 2004 en 2008 elk uur de temperatuur en vochtigheid op tien verschillende hoogtes op de Kilimanjaro. Daaruit blijkt dat de hitte ervoor zorgt dat het op de Kilimanjaro heel vochtig wordt.

  Bomen spelen daarin een belangrijke rol. Ze zorgen voor vocht door te transpireren. Van al het water dat een boom via de wortels opneemt, blijft slechts een heel klein gedeelte in de boom hangen. Het andere deel komt via de bladeren weer in de atmosfeer terecht.

  Wanneer het aantal bomen afneemt, neemt ook de hoeveelheid vocht af. En dat resulteert in minder ijsvorming.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.