Het verschil tussen Fortuyn en Wilders

Geert Wilders voorkomt juist geweld, aldus Mat Herben vanochtend op de Dagelijkse Standaard. Een redenering om bij stil te staan, want hij komt van de man die als geen ander thuis is in het gedachtegoed van Pim Fortuyn en zelf een tot nu toe veel te weinig gewaardeerde deëscalerende rol heeft gespeeld toen de vaderlandse politiek zich na de moord op Pim in een shock bevond en de natie in een lynchstemming verkeerde. Wim Kok en Ad Melkert werden in die dagen voor ‘moordenaars’ uitgemaakt en er kwam een enorme woede aan de oppervlakte. Die is toen door de LPF, zelf een zooitje ongeregeld, onder leiding van Mat Herben gekanaliseerd. Als Mat nu gezegd had dat hijzelf met zijn rustige optreden in 2002 geweld had voorkomen, was ik het onmiddellijk met hem eens geweest. Maar daar is hij te bescheiden voor.

Voor zijn stelling hanteert Herben de theorie van de uitlaatklep. De kans is veel groter dat er geweld uitbreekt als burgers monddood worden gemaakt in een klimaat van verstikkende politieke correctheid. Dat klinkt plausibel, maar brave burgers gaan niet gauw over tot geweld (daar zijn het eerzame burgers voor), en voor zover er in de jaren van politieke correctheid in Nederland geweld plaatsvond, kwam dat van activistisch links, dat in het debat juist het hoogste woord voerde. Heel langzaam is het klimaat gekanteld, eerst door Frits Bolkestein, die als heer van stand allerlei taboes aan de orde stelde (en meteen voor ‘populist’ werd uitgemaakt), en later in versnel tempo tijdens de burgerrevolte van Fortuyn. Sindsdien is de geest uit de fles, en die komt er niet meer in. Je zou ook kunnen zeggen dat het Hollandse burgerconformisme veel assertiever is geworden. Maar wie conformering eist (wat de politiek correcten in de jaren tachtig en negentig op hun manier ook eisten), komt vroeg of laat van een koude kermis thuis. Het is dus heel goed mogelijk dat er nog veel meer ongenoegen broeit (bijvoorbeeld onder nedermoslims, maar daar niet alleen) waar we nog geen weet van hebben omdat het nog niet tot uitbarsting is gekomen. Tot 2001 dacht de polderelite ook dat de mensen tevreden waren, wat door elk opinieonderzoek werd bevestigd.

Toch zou je denken dat als de theorie van de uitlaatklep klopt er al heel wat stoom moet zijn afgeblazen. De LPF kwam immers in de regering, het publiek debat ging over weinig anders dan integratie, immigratie en de islam, en Wilders is nu zelfs officieel gedoogpartner van een rechtse minderheidsregering (die al langer zit dan het eerste kabinet met de LPF in 2002). Maar ik heb niet de indruk dat de boosheid is afgenomen. Integendeel, het politiek klimaat is verder gepolariseerd, en ook bij het debat dat na de aanslagen in Noorwegen over de positie van Wilders is uitgebroken nemen velen weer de bekende stellingen in. De PVV-aanhang wil van enige verantwoordelijkheid niks weten, dat is alleen maar hetze van de linkse media en rare intellectuelen om Geert zwart te maken. En Mat Herben neemt Geert tegen de aantijgingen in bescherming, door de zaak om te draaien en te stellen dat Wilders juist geweld voorkomt – waarmee hij indirect wel een relatie legt, want wie geweld kan voorkomen kan het ook aanmoedigen.

Voorkomt Wilders geweld? Naar mijn mening is er een belangrijk verschil tussen Fortuyn, die indertijd belangrijke thema’s aansneed en origineel en controversieel denkwerk leverde, en Wilders, die meer als politieke buikspreker optreed en door anderen (Bolkestein, Fortuyn, Ayaan Hirsi Ali en allerlei islamcritici) is geïnspireerd. In zijn taboedoorbrekende optreden had Fortuyn, mede vanwege zijn ostentatieve homoseksualiteit, iets ontwapenends dat ook links aansprak (Pim was marxist geweest en kende de linkse circuits). De manier waarop hij de vloer aanveegde met Melkert en Dijkstal werd algemeen als een prestatie gewaardeerd. Dat Pim vermoord werd door een linkse dierenactivist laat echter zien hoe verhit de gemoederen ook toen al waren. Het toont tevens hoe moedig hij was door deze geweldstemming onder het taartende activistenvolk te trotseren.

Dat laatste zou je ook van Wilders, die met bodyguards over straat moet en tegen wie fatwa’s zijn uitgesproken, kunnen zeggen. Zijn moed valt niet te loochenen. Maar waar Fortuyn iets speels had (een echte babyboomer), is Wilders hard en meedogenloos. En hij treitert, maakt mensen gek, haalt ze het bloed onder de nagels vandaan, en doet er steeds weer een schepje bovenop, en bespeelt ondertussen de verongelijktheid onder zijn aanhang, die zich helemaal met Geert de vervolgde identificeert. Er wordt gezegd dat Geert zich gematigd heeft sinds hij gedoogpartner van een echt kabinet is. Ik zie het niet en zelf beweert hij ook ‘dezelfde’ te zijn gebleven. In de opiniepeilingen houdt hij stand, terwijl volgens de uitlaatkleptheorie de onvrede zou moeten afnemen en dus ook de aanhang voor Geert. De boze burgers kunnen nu er eindelijk naar ze geluisterd wordt weer terugkeren naar CDA en VVD, waar allemaal brave burgermannen van het type Mat Herben zitten. Maar dat gebeurt niet, de kwaadheid houdt aan. En Wilders deëscaleert niet, maar treitert door. In die stijl van politiek bedrijven doet hij denken aan de Likoed (één van zijn inspiratiebronnen), die in het ommuurde Israël onder heel andere omstandigheden en dreigingen opereert en ‘verzoeningsgezinde’ mensen het bloed onder de nagels vandaan kan halen. Dat zwaaien met de Israëlische vlag in de gezichten van tegenstanders (de islam), wat Martin Bosma en Wilders doen, is gevaarlijk en belooft ook voor joden weinig goeds, want Nederland is Israël niet. Maar Israël is hier wel een splijtzwam, een thema waarover je ruzie met je vrienden aan de keukentafel kunt krijgen, net als over de islam en de PVV. En Wilders mag dan niet tot geweld oproepen (hij zegt het te verafschuwen), maar hij zuigt wel door en maakt mensen boos, ook mensen die voorheen helemaal niet boos waren. In Nederland is nu iedereen boos op iedereen, en die boosheid was er in de politiek correcte jaren niet of bleef onder de oppervlakte. Wilders weet dat als geen ander, maar juist op dit punt hangt hij de vermoorde onschuld uit, wat de gevestigde politiek frustreert en zijn aanhang pleziert. Het is ziekmakend, en wie er nog niet ziek van is, gaat dat nog worden.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

58 reacties

 1. Nog1

  Je schrijft; ‘Nee, sinds Wilders is de boosheid niet weg, maar er gaan geen huizen in de fik’

   

  Dat klopt volgens de KLPD niet. Alleen al in de eerste drie maanden na de moord op van Gogh ging het om
  meer dan 1000 racistische incidenten, waarvan de meeste in de categorie
  aanslag-door-brandstichting vielen. Op 11-1-2005 meldde de minister van Justitie Donner alleen al tussen 2 en 24 november 2005 800 meldingen waarvan 67% strafbare feiten.

   

  Het aantal huizen dat in jaarlijks in de fik gaat is dus te groot geworden om nog de media te halen.

   

   

 2. Mat Herben

  In 2004 schreef ik voor het Historisch Nieuwsblad onderstaande column als reactie op het dedain van Maarten van Rossum bij de KRO-verkiezing van Grootste Nederlander.

  Daarin zullen Dirk-Jan en Trias elementen van hun betoog terugvinden. Ik ben een beetje aangedaan dat bij Trias de kernwaarden worden genoemd. Daar heb ik in 2002-2004 vergeefs voor gestreden bij een dove pers en idem politicologen. Pas toen Halsema en Dittrich de term overnamen,burgerden de kernwaarden in. In de Pim Fortuynzaal (Plein 22) heb ik ze bij zijn foto vastgespijkerd.

   

   

   

  Historici missen distantie inzake Fortuyn

   

  Historici hekelden het historisch besef van degenen die hun stem uitbrachten op Pim Fortuyn. “Als Pim Fortuyn objectief de grootste Nederlander zou zijn, dan zou Nederland een land van debielen zijn en dat is het toch niet”, zo maakt H.W. von der Dunk een aanvechtbare vergelijking.

  Helaas voor hem: geschiedschrijving is geen exacte wetenschap en historici zijn allerminst de objectieve wetenschappers die ze pretenderen te zijn. Veel spraakmakende historici zijn subjectieve ideologen die niet in staat zijn het heden op ‘de juiste historische wijze’ te beoordelen. Die ‘juiste wijze’ houdt in het noodzakelijke evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en distantie, zoals geformuleerd door de socioloog Norbert Elias. Dat evenwicht is bij mensen als Van der Dunk en Maarten van Rossem volledig zoek.

   

  Ook in omringende landen zagen we dat de kiezers vooral keken naar de contemporaine geschiedenis. De keus voor Adenauer was in Duitsland omstreden: Was deze politicus groter dan Einstein, Goethe, Luther of Bach? De discussie in Engeland vertoonde treffende gelijkenis met die in ons land.Was Churchill (lees: Fortuyn) groter dan Newton (Anthonie van Leeuwenhoek), Shakespeare (Erasmus), Elizabeth de Grote (Willem van Oranje) of Nelson (De Ruyter)? Het Nederlandse stemgedrag wijkt helemaal niet af, vooropgesteld dat je in staat bent over je subjectieve politieke mening heen te stappen.

   

  In zijn boeiende boek Het regime van de tijd beschrijft de Amsterdamse hoogleraar sociologie Johan Goudsblom, de functie van het fenomeen tijd, dat werkt als een geweten. Dat begon al met de uitvinding van de zonnewijzer, die de maag verdrong als signaal om te gaan eten. Elke tijd meet zijn verleden met het heden. Daarom drukken de grote figuren die ons zijn voorgegaan terecht hun stempel op ons oordeel. In die zin zijn de politicus Drees, de geleerde Erasmus als de voorvechter van gewetensvrijheid en Willem van Oranje, die zijn leven heeft gegeven voor wat uiteindelijk Nederland zou worden, de wegbereiders voor Pim Fortuyn geweest.

  De genoemde kenmerken van deze grote drie zijn verenigd in de eigentijdse persoon Fortuyn. Het is zijn veelzijdigheid die mij en veel burgers aanspreekt. Uitblinkers op één terrein – zoals Rembrandt, Newton of Bach–  zullen altijd afvallen. Het blijft appels met peren vergelijken, daarom hecht ik ook geen absolute betekenis aan de uitslag. Een tweede of derde plaats is ook eervol.  Sterker, ik hoop dat Pim Fortuyn over 25 jaar van de eerste plaats is verdrongen, want ik gun iedere generatie een inspirerend politicus als Pim Fortuyn. Met zijn analyse heeft Fortuyn de agenda voor de toekomst bepaald. Hierin ligt zijn grote betekenis, niet bij de inschatting of hij zelf een goede premier zou zijn geweest.

   

  Van Rossem komt in zijn misprijzen niet verder dan een badinerende vergelijking van de LPF met de Boerenpartij. Alsof de politieke invloed van de Boerenpartij zou zijn te vergelijken met die van de LPF, welke partij een belangrijke invloed heeft gehad op de totstandkoming van het Strategisch Akkoord en nog wekelijks beslissend is bij stemverhoudingen in het parlement. Alsof onze samenleving niet tot in haar wortels is geraakt door de opkomst en ondergang van Pim Fortuyn. Zeker na de moord op Theo van Gogh en alle maatschappelijke commotie die daarna ontstond, zou ik iets meer begrip hebben verwacht voor de historische rol die Fortuyn en de LPF in 2002 hebben gespeeld.

  Het was Frits Barend die mij telefonisch op die historische avond van 6 mei 2002 erop attendeerde dat het land in rep en roer raakte, waarna ik RTL-4 verslaggever Roelof Hemmen vroeg mij buiten het partijkantoor op de monitor de beelden te laten zien. Dat overtuigde mij ervan dat het nodig was om door te gaan met de LPF, omdat naar mijn mening deelname aan het democratisch proces de enige manier was om maatschappelijke onrust te kanaliseren.

  Ik heb mij afgevraagd wat er zou zijn gebeurd als we op het verzoek van de familie hadden afgezien van verkiezingsdeelname, of erger nog, als we ons door onze verontwaardiging hadden laten verleiden tot een oproep tot maatschappelijk verzet. De commotie die dan zou zijn ontstaan, zou misschien historische, ja Troelstra-achtige proporties kunnen hebben gehad. Stof voor historici, dat wel, maar een schande voor de reputatie van Pim Fortuyn, voor wiens eerherstel ik mij blijf inzetten.

  Fortuyn was een democraat in hart en nieren die het land uit de greep van regenten wilde verlossen en teruggeven aan de burger, die opkwam voor de vrijheid van meningsuiting, voor de emancipatie van vrouwen en homo’s, die opkwam voor Nederland. Toen hij door Leefbaar Nederland als lijsttrekker werd afgezet, omdat hij geen doekjes wond om het fundamentalistisch-islamitische gevaar, sprak hij de gedenkwaardige woorden: “Ik sta voor dit land dat in vijf, zes eeuwen is opgebouwd”. Fortuyn was er trots op Nederlander te zijn en verdiende daarom zijn uitverkiezing.

   

  De Nederlandse samenleving is Pim Fortuyn grote dank verschuldigd, omdat hij de verworvenheden van de moderne Westerse samenleving op overtuigende wijze wist te formuleren. Er is voor de oppervlakkige waarnemer immers nog maar weinig wat ons bindt. Zelfs God en Oranje niet. De maatschappij is geseculariseerd. We zijn de verzuiling voorbij, of preciezer gezegd: de verzuiling bestaat alleen nog in politieke partijen en in de omroepen.

  De moderne burger herkent zich niet langer in het links-rechtsdenken. Politieke denkbeelden uit de 19de eeuw, zoals liberalisme en socialisme, zijn uitgewerkt. Pim Fortuyn identificeerde de kernwaarden van de moderne Westerse samenleving, zoals de scheiding van kerk en staat, de parlementaire democratie, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, van homo en hetero, de vrijheid van meningsuiting, individuele verantwoordelijkheid én gemeenschapszin. Deze kernwaarden lijken vanzelfsprekend, maar zijn in hun beschreven eenvoud even geniaal als de muziek van Mozart. Ze kregen een ongehoorde actualiteit in de confrontatie met het islamitisch-fundamentalisme.  

  Het stemt mij tot tevredenheid dat politici als Wouter Bos en Jozias van Aartsen de betekenis van Fortuyn erkennen. We vinden het begrip ‘kernwaarden’ zelfs terug in het nieuwe PvdA-beginselprogramma. Nu de historici nog.

   

  De burger beseft beter dan deskundigen dat in 2002 geschiedenis werd geschreven. Historici menen die gebeurtenissen vanuit hun studeerkamer te kunnen beoordelen met slechts de heilige drie-eenheid van NRC, NOS en NOVA als informatiebron. Tot dusver heeft alleen de Leidse politicoloog Jouke de Vries bijvoorbeeld de moeite genomen mij te interviewen over wat ons bewoog en wat er werkelijk gebeurde in 2002. Kennelijk is verhalende geschiedschrijving op basis van schriftelijke én orale bronnen in Nederland nog niet geaccepteerd. Althans niet als het gaat om een persoon die men snel naar de mestvaalt der geschiedenis wil verwijzen.

  Een historicus als Georges Duby is er in Nederland niet. Ik ga ervan uit dat toekomstige generaties historici met meer inlevingsvermogen en distantie over Fortuyn zullen oordelen dan de hedendaagse. De tijd zal het leren.

   

  Mat Herben

  Tweede Kamerlid LPF

   

   

   

   

 3. Tom Hendrix

  Het is in en in-triest, dat professor Pim niet de kans heeft gekregen.

  Ik ben ervan overtuigd, dat Nederland er veel anders zou hebben uit gezien, als hij de kans had gekregen de publieke zaak te dienen, ja het zou wel eens succes kunnen hebben gehad.

  Helaas we zullen het niet weten.

 4. Dirk-Jan van Baar

  Het valt mij op dat niemand ingaat op de kern van het stuk: de stelling van Mat Herben dat Wilders geweld voorkomt. Ik betwijfel dat. Anders dan Fortuyn, die het debat aanging, op originele wijze allerlei taboes doorbrak en misschien daardoor ook als uitlaatklep voor maatschappelijk ongenoegen fungeerde (al riep hij dat ook op en zorgde de moord op hem voor volkswoede), is Wilders steeds meer als een repeteergeweer gaan opereren, waarbij hij zuigt en treitert, en door zijn wijze van politiek bedrijven mensen tegen elkaar opzet en steeds bozer maakt. Wilders voert de spanningen op in plaats van te deëscaleren. Waarom is het zo moeilijk om dit simpele feit te erkennen? Als de wilderianen hier blind voor zijn, een blindheid die ze de linkse kerk steeds aanwrijven, is dat een onderdeel van het probleem. 

 5. Nico

  @Dirk-Jan van Baar,

   

  Wilders spiegelt zich aan wat jij noemt de “Wilderianen”, hij (non) debatteert op dezelfde wijze. Gaat om relevante vragen heen en wijst vooral naar de Ander. Wilderianen vinden iedereen ‘links’ of een ‘dhimmie’ die niet voor 100% meegaat in de apocalyptische gedachten van hun Leider.

   

  Bedenk wel dat zelfs hier, op een conservatieve webstek, een zeer groot deel van de reaguurders uit Wilderianen bestaat. Daarom onstaat er een verkeerd beeld, deze Wilderianen zijn absoluut niet representatief voor het conservatieve en liberale deel van Nederland.

 6. Theo Prinse

  “Wilders …  zuigt en treitert, en zijn wijze van politiek bedrijven zet mensen tegen elkaar op maakt ze steeds bozer. Wilders voert de spanningen op in plaats van te deëscaleren. Waarom is het zo moeilijk om dit simpele feit te erkennen ?”

  Nee de PVV geeft niet toe aan de smeekbedes van de apologeten van de sociaal-democratische politek van de multiculturalisatie (goed woord zeg !) en in plaats daarvan gaat de islam-critici de abjecte non causale islam en haar streven naar de invoering van de sharia als enig punt van referentie met wortel en tak uitroeien !  

 7. cmsuijkerbuijk

  Van Baar: met uitzondering van die éne gek, (die trouwens ook hélemaal niets met Wilders van doen heeft. Hij was al lang vóó’r Wilders bezig), wijs mij de andere aanslagen en moordpartijen eens aan, die geïns[ireerd zijn door Wilders?

  En wijs me dan de moordpartijen en aanslagen eens aan, die geïnspireerd zijn door die pedofiele oorlogsophitser met zijn sprookjesboek over een of andere maangod!

  Wie of wat is dan de ophitser?

 8. Padbuffel

  Ik denk weleens, Wilders is de echte straf voor Volkert van der G.

 9. Dirk-Jan van Baar

  @ Nico (12.13),

   

  Het kan best dat de meeste reaguurders Wilderianen zijn en omdat zij het meeste vuur in hun commentaren hebben geen representatief beeld geven van liberalen en conservatieven. Maar deze website heeft actief geijverd voor de huidige regeringscoaltie (DDS-1 genoemd) en ik hoor vooral uit de hoek van de VVD veel te weinig tegenspel tegen het ziekmakende gestook van de PVV. En elke criticus, ook uit eigen hoek, kan rekenen op laatdunkend commentaar en wordt als lid van ‘de linkse kerk’ weggezet. En dan hebben we het nog niet over het criminele woordgebruik richting PvdA, die door de PVV als landverraders worden afgeschilderd. VVD en CDA, en zeker Mark Rutte die ‘premier van alle Nederlanders’ wil zijn, zouden daar best eens wat kritischer over mogen zijn. Door zich daar niet tegen uit te spreken wordt ‘heel rechts’ toch in zekere mate medeplichtig, wat bij links weer allerlei klassieke spookbeelden oproept.

 10. Nico

  @Dirk-Jan van Baar,

   

  Je hebt helemaal gelijk, ik vind ook dat er vanuit VVD en CDA, behalve dan een paar “mastodonten”, veel te weinig tegengas wordt geboden aan de PVV. Maar zelfs vanuit de kamerfracties van PvdA en GL gebeurt dat weinig. Binnen de Paarse kabinetten Kok konden coalitiepartners rustig stevige
  kritiek op elkaar geven, dit zou nu ook moeten kunnen, met name van de
  VVD en het CDA richting het gestook van de PVV.

   

  Let wel, de combinatie DDS1 als kabinet vind ik op zich niet zo’n ramp alhoewel ik persoonlijk liever Paars+ had gezien. Belangrijk is wel dat de overheidsfinanciën op orde komen. Maar de VVD dreigde electoraal ‘opgegeten’ te worden toen Rutte met Cohen en Halsema onderhandelde. Ik kan me de stap van Rutte dus wel voorstellen, alhoewel hij ook als echte leider voor de troepen uit had kunnen lopen. Nu wordt echter de indruk gewekt alsof de Hypotheekrenteaftrek voor Rutte belangrijker was dan hervormingen op de arbeidsmarkt en woningmarkt en dat hij zwicht voor het rechtse deel van zijn kiezers.

   

 11. tipo

  Zoals Mat Herben zegt, stel je voor dat Mat Herben niet was doorgegaan en de LPF had ontmanteld na de dood van Fortuyn?

   

  Stel je voor dat Wilders het stokje van de LPF niet had overgenomen, na hun teloorgang?

   

  Dan had 10 a 20% van de Nderlandse bevolking geen vertegenwoordiging in de Tweede Kamer gehad. Stel je voor hoe die mensen zich dan voelen. Gefrustreerd, zich niet herkennende in onze democratie. Stel je voor waar dat toe had kunnen leiden.

   

  Ik wil er niet aan denken.

   

  Zijn de LPF en de PVV het toonbeeld van fatsoen? (want dat is uw grootste probleem) Dat hangt er vanaf wat u fatsoen noemt. Als u enkel binnen de lijntjes van het cultureel-marxisme wenst te spreken, waarin alle buitenlanders ‘nobele wilden’ zijn, dan vallen sommige opmerkingen buiten UW fatsoen. Maar niet buiten het fatsoen van een deel van de kiezers. En daar gaat het om. Voor wat betreft homo- en vrouwenemancipatie zijn de LPF en de PVV overigens altijd cultureel-marxistischer geweest dan welke linkse partij dan ook. Dus wellicht zijn zij nog fatsoenlijker, dan uzelf. Heeft u daar wel eens bij stilgestaan?

   

  Verwarrend he?

 12. Obomov

  Dat Wilders onaangenaam overkomt bestrijd ik niet. Maar het politieke debat is wel vaker hard. Indien de heer Wilders of zijn toon het probleem zou zijn, dan zou dit probleem opgelost zijn wanneer dhr Wilders zich uit de politieke arena terug trekt. Denken de Wilders-critici werkelijk dat dat de dreiging van zelfverklaarde ‘kruisridders’ of jihadisten dan verdwenen is? Dat de onvrede bij grote delen van de bevolking in heel Europa niet meer bestaat? Geloven zij dat deze onvrede aangepraat is? Hoe zit het met de toon van Marine le Pen?

   

   

  Ik meen me te herinneren dat ook in de tijd van Bolkestein en Fortuyn gesproken werd over de toon van het debat die te hard zou zijn. De term onderbuikgevoelens, wat dat ook moge betekenen, werd toen geintroduceerd. Los van het feit dat een krachtige uitspraak op zijn tijd ook een functie heeft in het debat, lijkt het klagen over de toon toch meer op een poging van de politiek-correcten om het debat onder het tapijt te moffelen zoals hun dat zo lang zo goed gelukt is.

   

  Tevens krijg ik de indruk dat de politiek-correcten nog steeds niet goed begrijpen dat er problemen zijn met de 3i’s. Omdat zij dat inzicht niet delen, zijn zij vanzelfsprekend van mening dat de toon van oa dhr Wilders volstrekt ongepast is.

 13. tipo

  Fortuyn maakte ook een belangrijk punt, dat de overheid weer terug moest naar de menselijke maat. Dat de verantwoordelijkheid op school en in ziekenhuizen weer terug op de werkvloer kwam. En dat de schaalvergoting moest worden teruggedraaid.

   

  Wie de beslommeringen van Inholland kent, en het onderwijsdebat waar de PvdA diep in het stof heeft moeten bijten, weet dat Fortuyn’s strijd tegen het sub-managment nog steeds hard nodig is.

   

  In zijn kritiek op de islam liep hij vooruit, omdat hij moslims niet als nobele wilden, maar als volwaardige mensen zag, die verlicht moesten worden (of naar hun eigen land). Wilders was in 2002 nog niet zo ver.

   

  Wilders is organisatorisch echter 1000x beter dan Fortuyn. Wilders is veel gedisciplineerder en daardoor ook harder, maar ook effectiever. Al besef ik dat Fortuyn nooit heeft kunnen bewijzen wat hij in zijn mars had, omdat hij helaas niet meer leeft.

   

  Trias heeft gelijk, als hij zegt dat het politieke klimaat nu veel volwassener is, dan 10 jaar geleden. Al staat het nog steeds in de kinderschoenen op vele punten.

   

 14. Obomov

  Het is toch werkelijk niet te hopen dat de PVV gelijk gesteld mag worden aan de SP + integratienota uit 1983. Met de door de SP gewenste belastingdruk en staatsomvang zal er van ondernemersschap en individuele verantwoordelijkheid weinig terecht komen. Het klopt volgens mij ook niet dat de PVV een staatsinterventie beleid nastreeft als de driekwart marxisten van de SP. 

 15. Tom Hendrix

  Uw commentaar van gisteren 22.03.uur met aandacht gelezen.

  Alle  respect, ik had graag gezien dat proffesor Pim zijn werk had mogen voltooien.

  Mijn gestorven vader, met 91 jaar, toch geen vreemdeling in Jeruzalem had in 2002 bewust gekozen voor Pim, op de LPF.

  Terwijl mijn vader toch een echte KVP man was, had hij goed in de gaten wat er politiek speelde, hij was altijd kleine ondernemer geweest, en kwam onder de mensen.

  Jammer, dat deze “politieke moord”de noodzakelijke verandering in de politiek heeft teniet gedaan.

 16. tipo

  De RARA was boos. Kosto en zijn kat waren boos. De vrouw van Hans Janmaat zal ook wel boos zijn geweest toen haar benen door een aanslag niet meer werkten. De aanslagplegers waren vast ook wel boos.

   

  Nee, sinds Wilders is de boosheid niet weg, maar er gaan geen huizen in de fik of mensen in een rolstoel om enkel politieke reden.Tot aan de moord van Theo Van Gogh was dat nog de traditie van politeke correctheid in ons politieke debat: geweld.

   

  Nu gaat dat gelukkig in woorden. Woorden die de aanslagpleger in Noorwegen niet ter harte heeft genomen.

 17. Christiaan Waterman

  Wie Wilders niet zou kennen, en hem voor het eerst in het Kamerbankje ziet hangen (niet zitten, maar hangen) – met een ontevreden gezicht – zou zeggen: hier zit het boegbeeld van zeurend en klagend Nederland. Dat beeld klopt: iemand die zo doorjeremieert dat hij de fatsoensnormen jegens zijn poltieke tegenstanders direct overtreedt. Het schijnt dat hij in de persoonlijke omgang aardig is. Maar door zijn politieke optreden zal hij mijn zegsman nooit worden, ook al zou hij mijn standpunten vertolken.

   

  Ik heb Fortuyn eenmaal van dichtbij meegemaakt, op een seminar waar hij een van de sprekers was. Dat deed hij goed. Daarna, bij de volgende spreker, zat hij naast me omdat er toevallig een stoel vrij was. Opzichtig begon hij tegen mij en de andere buurman commentaar te leveren op de spreker. Horkerig, egocentrisch, maar wel met een big smile.

  Mede daardoor heb ik Fortuyn altijd als hofnar beschouwd. Het schijnt dat hij overal waar hij werkte met ruzie wegging. Hij zou het als MP dan ook nooit hebben gered, vrees ik.

  Wilders en Fortuyn zijn allebei onruststokers maar van een verschillende klasse. Fortuyn zou  nooit spreken van een ‘battle cry’ of een ‘tsunami van moslims (o pardon, islamisering)’.

  De hufterigheid heeft zich definitief in de Tweede Kamer genesteld. Balkenendes missie van normen en waarden is grandioos mislukt

   

 18. Joop Ehv

  Sommige mensen snappen er niks van en begrijpen ook niet dat er anderen zijn met een voor hun afwijkende mening. Schrijver begrijpt er ook niks van. Hij heeft alle wijsheid in pacht. De PVVers weten er niks van. Die weten echt niet wat er onder de meeste Nederlanders leeft. Schrijver wel. Heeft hij al vele malen laten blijken. Ook Herben en anderen die een andere mening hebben als schrijver snappen er niets van. Mij kan schrijver echt niet bekeren en ik denk de meeste PVVers niet. Hij kan de indoctrinatie beter opgeven. Ga andere onderwerpen zoeken en vermoei ons niet steeds met jou “wijsheid”.

 19. Mar

  @Christiaan Waterman

   

  U schrijft:

  “De hufterigheid heeft zich definitief in de Tweede Kamer genesteld.” 

   

  Ik wil daar aan toevoegen, met medewerking van alle partijen in de Tweede Kamer. Het blijft bij een beetje pruttelen, Wilders reageert verongelijkt en iedereen kruipt weer in de schulp en gaat over tot de orde van de dag. Niemand maar dan ook niemand, ook de  voorzitter in de Tweede Kamer niet, heeft resoluut een streep getrokken, tot hier en niet verder. Alleen Roemer waagde onlangs een poging.

   

  Wie zijn kinderen in dezelfde trend opvoedt en geen duidelijke grenzen stelt, krijgt draken van kinderen met alle gevolgen van dien. Maar ook zonder duidelijke grenzen, tot hier en niet verder, gaan volwassenen zwemmen. Mensen klagen steen en been over gebrek aan respect voor de regels, de wet, politieagenten, ambulancemedewerkers, verpleegpersoneel in de ziekenhuizen en de partijen luisteren daar naar en komen met strengere regels.

   

  Echter in de Tweede Kamer falen zij keer op keer om voor hunzelf duidelijk de grenzen af te bakenen.

   

  Nee, niet de mond snoeren maar ook Wilders moet weten dat er regels en grenzen zijn, net zoals hij die vastlegt voor de islamitische inwoners van Nederland. Tot hier en niet verder.

   

  Als de rest van de Tweede Kamer vindt dat Wilders een voorbeeldfunctie heeft, zullen zij ook zelf een voorbeeldfunctie moeten geven. Duidelijkheid voor de Kamerleden en voor de mensen in het land.

 20. trias politica

  De titel vond ik veelbelovend. De uitkomst minder.

  Waar blijven de diepgravende broodschrijvers van Nederland ?

   

  Het thema ‘de verschillen tussen Wilders en Fortuyn’ had een prachtig essay kunnen opleveren. Want verschillen zijn er, nou en of. En gelukkig maar.

   

  Dirk Jan moet ook niet vergeten dat er de afgelopen 9 jaar (toen Fortuyn werd vermoord, TP) in de publieke opinie veel is veranderd. Ikzelf blog nog geen jaar, maar als ik doorwinterde bloggers mag geloven, en ik ken er inmiddels heel wat persoonlijk, dan is er wel degelijk veel veranderd. Ten goede wel te verstaan.

   

  PimFortuyn is mijn grote politieke voorbeeld, daar durf ik, als hetero, rustig voor uit te komen. Ik hield van zijn stijl, zijn toon in het debat en zijn humor. Nooit zal ik vergeten hoe Ad Melkert als een kleine onbenul werd afgeserveerd tijdens de nabespreking op tv van ik meen de gemeenteraadsverkiezingen van 2001.

  Het gedachtengoed van Pim Fortuyn was gebaseerd op een aantal kernwaarden en verworvenheden van de westerse democratiën: de moderniteit en de verlichting.

   

  Hier een stuk dat ik schreef over Pim op 6 mei 2011, nadat het 9 jaar geleden was, toen hij werd vermoord: http://www.artikel7.nu/?p=57858

   

  Wat er na zijn dood met zijn Lijst Pim Fortuyn is gebeurd hoef ik niet te herhalen. Een groot deel van de ‘hardheid’ van Wilders wordt hiermee wellicht verklaard: geen LPF toestanden in mijn partij ! zal hij gedacht hebben. De affaires Sharpe en -vooral- Lucassen moeten hem zwaar op de maag hebben gelegen. Misschien wel liggen.

   

  Voor wie het mogelijk vergeten is, vat ik hieronder nog eens de belangrijkste politieke thema’s van Fortuyn samen:

  1. Scheiding tussen kerk en staat op politiek en maatschappelijk niveau

  2. Vrijheid van meningsuiting, slechts beperkt door in de wet gestelde grenzen

  3. Markteconomie gebaseerd op vrijheid van ondernemerschap met oog voor de zwakkere in de samenleving

  4. Parlementaire democratie, waarin door het volk gekozen parlement het laatste woord heeft over wetgeving

  5. Scheiding van uitvoerende, wetgevende, rechterlijke macht

  6. Gelijkwaardigheid voor mannen en vrouwen

  7. Individuele verantwoordelijkheid staat centraal

  8. Individuele vrijheid en individualisme (slechts begrensd daar waar het de collectieve waarden hindert)

  9. Universele verklaring van de rechten van de mens.

  (Bron: http://www.pimfortuyn.com).

   

  De politieke agenda van de PVV van Wilders is:

  Kiezen voor veiligheid
  Kiezen voor islambestrijding en tegen de massa-immigratie
  Kiezen voor democratisering
  Kiezen voor een sociaal Nederland
  Kiezen voor de zorg
  Kiezen voor onderwijs
  Kiezen voor onze cultuur
  Kiezen voor ondernemen
  Kiezen voor Nederland in ons buitenlandbeleid
  Kiezen voor een beter milieu
  Kiezen voor veilig wonen en meer wegen
  Kiezen voor dieren, boeren en vissers
  Kiezen voor een gezonde financiële basis

  (Bron: http://www.pvv.nl/images/stories/Webversie_VerkiezingsProgrammaPVV.pdf)

   

  De overeenkomsten tussen Fortuyn en Wilders kennen we wel: tegen islamisering en kiezen voor de eigen culturele waarden. Maar wat zijn in het oog spingende verschillen ?

   

  Wat mij het eerste opvalt zijn de politieke punten: zorg, onderwijs, veiligheid, wonen, landbouwbeleid in brede zin. Pim’s programma punten waren veel abstracter. Daarom was hij waarschijnlijk ook professor. DAAROM is van de uitvoering nadien ook zo weinig terechtgekomen, immers, over filosofische kwesties geldt doorgaans: zoveel hoofden, zoveel zinnen.

  Wilders PVV is veel concreter, in politiek opzicht wel te verstaan.

   

  En nog iets dat opvalt: Wilders benoemt nadrukkelijk het buitenland beleid. Verminderde invloed van de EU op de eigen nationale soevereiniteit. Daar was Pim ook wel voor, maaar bij hem had dat veel meer betrekking op de verdediging van de algemene Westerse kernwaarden. Bij Wilders is het heel concreet TEGEN een verdergaande invloed van de EU. Een thema, dat 9 jaar geleden ook minder speelde, want er was nog geen euro en geen muntunie, en we zien tot op de dag van vandaag wel ‘zegeningen’ de EU ons heeft gebracht.

   

  Wat verder opvalt is het grote aantal keren dat Fortuyn het woord ‘individueel’ in de mond neemt. Fortuyn was een liberaal. Meer dan Wilders, wiens beleid niet voor niets sterke gelijkenis vertoont met de SP van Roemer. Als Roemer de Immifratie nota uit 1983 van zolder haalt kunnen de partijen naadloos in elkaar overgaan. Fortuyn stond qua inrichting van de samenleving veel dichter bij een partij als de VVD. Niet de VVD van Dijkstal, maar die van Bolkestein, en, zoals het zich laat aanzien in elk geval op paier, die van Rutte, met diens krachtige pleidooi voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandig ondernemerschap.

   

  Het allergrootste verschil evenwel is het verschil in charisma. Het vermogen om met de media om te gaan. Daarmee zeg ik niet dat Wilders geen charisma heeft. Wie hem ooit persoonlijk en in een veilige omgeving heeft gesproken zal dat kunnen beamen. Het spreekt ook niet in Wilders voordeel dat hij zich 24/7 moet laten bewaken. Veel mensen onderschatten welk offer dat is.

  Niettemin had Fortuyn de gave om de media te bespelen, de publieke opinie naar zijn hand te zetten. Niet op luide provocerende toon, maar met humor en savoir vivre. ‘Mens ga toch koken’ (tegen Wouke van Scherrenburg na afloop van het lijsttrekkersdebat in de Erasmus Universiteit, waar Paul Rosenmöller de aanval op Fortuyn had geopend door hem ‘theatraal gedrag’ te verwijten en geen antwoord te geven op vragen) werd een ‘running gag’.

  Ook zijn openheid over zijn sexuele geaardheid deed het goed. Wie herinnert zich niet de riposte van Pim toen hem werd gevraagd wat hij toch deed in die ‘dark rooms’: ‘meneer de journalist, dat zou u ook eens moeten doen, werkt heel bevrijdend’. Dat kon Pim zich permitteren.

  Wilders heeft gekozen voor de provocatie. In toon en aanpak. Of dat uiteindelijk de beste methode is ?

  De tijd zal het leren, voorlopig blijft de partij stabiel tot licht groeiende.

   

 21. Jessica

  De politieke elite wil de macht niet afstaan aan democratisch gekozen partijen dus ook niet aan de SP.  Ze slaan al sinds Pim Fortuijn wild om zich heen en bedienen zich van praktijken waar de honden zelfs geen brood van lusten. De boodschapper moet en zal vermoord worden of verdreven. De problemen zullen blijven en nog veel erger worden.

 22. J. School

  M’n comment zit in de spam…

 23. Tom Hendrix

  Uit het commentaar van D.J. v.d.Baar, blijkt weer eens, dat we te maken hebben met ” een heilige linkse kerk”, alleen hun opvattingen, en alleen hun meningen doen ertoe, alles wat daarvan afwijkt moet “weg” op wat voor manier dan ook.

  Natuurlijk, is het niet meer dan correct, dat we op een beschaafde manier reageren, waar mensen volgens mij steeds meer moeite mee krijgen, is de indoctrinatie van een kant.

  Dat vibd ik jammer, ook de omroepen zijn wat dat betreft alles behalve neutraal, mijn eega en ik kijken voor het nieuws momenteel liever naar de buitenlandse zenders, de nos is mij veel te gekleurd!

  En ja Hr.Suijkerbuijk, U heeft gelijk wat de agressie van progressief betreft, ik kan me nog herinneren dat bij een bijeenkomst van tegenstanders van plaatsing van kruisraketten, dhr.Lubbers behoorlijk geschoffeerd werd, men draaide zich massaal met de rug naar hem toe.

  Helaas, in de begin jaren 80, was ik ook nog “links gewikkeld” echter daar was ik binnen 5 jaar weer van genezen, dank U wel voor deze genezing van links O.L.Heer.

 24. philippine

   Ik kan nog wel eenverschil tussen Fortuyn en Wilders  opnoemen. Hier komt het: Fortuyn is dood, Wilders niet. Nog niet. 

 25. Jan

  Ophitsers zijn mensen met uw fatsoen en taalgebruik, dat u aardig heeft gekopieerd van uw geblondeerde leider.

 26. Primo Mattino

  “Bedenk wel dat zelfs hier, op een conservatieve webstek, een zeer groot deel van de reaguurders uit Wilderianen bestaat. Daarom onstaat er een verkeerd beeld, deze Wilderianen zijn absoluut niet representatief voor het conservatieve en liberale deel van Nederland.”

  Dit is wel de onbeschoftheid ten top. Komen zo’n linkse trol op een zgn. conservatieve website en meent hij ook nog daar de dienst uit te kunnen maken. Nog steeds blijft mijn mond openhangen van verbijstering over zoveel arrogantie. En hij heeft het waarschijnlijk niet eens in de gaten, zo is hij overtuigd van zijn morele superioriteit.

  Dat zou een conservatief, libertarier of objectivist eens moeten proberen bij Jole, Steph of Meulenbelt.

  Waar waren jij en die andere linkse trollen in de draad over Syrie een paar dagen geleden? Toen waren er welgeteld 10 reacties waarvan eentje van links. O oorverdovende stilte!

   

 27. Christiaan Waterman

  ‘Omdat zij dat inzicht niet delen, zijn zij vanzelfsprekend van mening dat de toon van oa dhr Wilders volstrekt ongepast is’

   

  De toon = de toon. De inhoud = de inhoud. ‘Vanzelfsprekend’ is dus niet vanzelfsprekend.

  Als je een achtenswaardig polticus als Cohen schoffeert zoals Wilders dat doet, mag-ie van mij door de plee. Wat voor denkbeelden hij ook heeft.

 28. Christiaan Waterman

  Stel je voor dat Wilders het stokje van de LPF niet had overgenomen, na hun teloorgang?’ Dan had 10 a 20% van de Nederlandse bevolking geen vertegenwoordiging in
  de Tweede Kamer gehad. Stel je voor hoe die mensen zich dan voelen.
  Gefrustreerd, zich niet herkennende in onze democratie. Stel je voor
  waar dat toe had kunnen leiden.’

   

  Wilders als redder des Vaderlands? Het moet niet gekker worden, Tipo.

   

 29. cmsuijkerbuijk

  En zijn er door dat taalgebruik al doden gevallen? Ik denk het niet. Zijn er door het taalgebruik van de door jou zo bewonderde Islam al doden gevallen? Ja, MILJOENEN and counting.

  Blij maar wegkijken en de boodschapper van het probleem aanvallen.

  Mensen zoals jij die alle kritiek metéén in de kiem smoren, zijn de oorzaak van de onvrede en de uitwassen hiervan.Niét diegenen die het probleem benoemen.

  Want was links van begin af aan meer “mans”geweest, dan hadden Fortuyn en Wilders helemaal niet bestaan!

  Het linkse zogenaamd beschaafde taalgebruik brengt bij de mensen véél meer schade aan, dan het in linkse ogen platvloerse, volkse of populistiesche taalgebruik van Wilders, want télkens blijkt weer, dat je met beschaafde woorden énorm onbeschaafd kunt handelen, dat is mensen belazeren waar ze bij staan.

  En een pedofiel een pedofiel noemen, is dat onbeschaafd?

  Een oorlogsophitser een oorlogsophister noemen, is dat onbeschaafd?

  Nee, de boel onbespreekbaar maken én houden, als het ware onder rode beton storten zoals jij en je companen willen, dát is pas onbeschaafd, betuttelend, betweterig en hautain, kortom: Links

 30. Mooi: voortaan Pim Fortuyn Prijs op sterfdag Fortuyn – De Dagelijkse Standaard

  […] Dus ook opiniemakers en bestuurders. Als de winnaar maar het gedachtegoed van de in 2002 vermoorde Fortuyn uitdraagt in woord en geschrift.Eerdmans (die nu wethouder is namens Leefbaar Rotterdam) zegt over […]

 31. cmsuijkerbuijk

  Ten eerste zou ik het op prijs stellen,als U mijn naam juist zou schrijven. Vorm van beleefheid.

  Ten tweede denk ik, dat Cohen zó slap overkomt, dat hij dat spervuur over zichzélf afroept. Hij bijt niet van zich af en dan ziet een politiek roofdier als Wilders al gauw een prooi die afgemaakt moet worden. En dat is nou eenmaal politiek, want doet ‘ie het niet, dan wordt daar gegarandeerd óók weer op gereageerd met allerlei commentaren. (Wilders wordt slap; Wilders te lief; Wilders heeft “het” niet meer, enzovoort)

 32. Tom Hendrix

  De laatste zin, die U aangaf, daar zit m.i. ook de angel.

  De media in Nederland, hebben steeds maar een doel voor ogen gehad, het ridiculiseren van Wilders en de PVV.

  Uw betoog, komt voor mij  sterk overeen met het betoog van dhr.Maxime Verhaegen, die ook (eindelijk) aangaf dat bij het CDA het “kwartje”gevallen was, namelijk het vertolken van het onbehagen van veel oorspronkelijke Nederlanders in relatie tot de problemen rond immigratie en integratie.

  Het is belangrijk om deze zaken te benoemen, en daarna gezamelijk te zoeken naar structurele oplossingen.

  M.i. dient daarbij voorop te staan dat de immigrant alhier: -de democratische beginselen van ons land aanvaard

  -gelijkheid tussen man en vrouw aanvaard,

  -aanvaard dat de leidende cultuur alhier de christelijk humanistische is

  -de scheiding der machten erkent

  -niet streeft naar een theocratie, d.w.z. aanvaarding van de seculiere staat.

  Als deze punten mee genomen kunnen worden in het te voeren debat, komt er licht aan het einde van de tunnel.

  Zo niet dan is het einde oefening, met onze leefbare samenleving.

   

 33. Christiaan Waterman

  Een ‘juiste’ kwalificatie? Dat is een subjectief begrip.

  Laten we het erop houden dat Cohen jouw man niet is. Hij heeft ook niet mijn politieke voorkeur, maar ik heb hem 1x van zeer nabij meegemaakt. Ik was onder de indruk. En ook van hoe hij op Breivik en de PVV reageerde. Daarop kwam weer zo’n verbaal mitrailleurvuur van Wilders. Toen de kruitdampen waren neergedaald dacht ik: weer geen debat gevoerd.

   

 34. Mar

  “Het valt mij op dat veel pvv stemmers die ik ontmoet op blogs goed zijn geïnformeerd, vaak beter dan parlementariërs”

   

  Als ze goed geinformeerd zijn, zouden ze niet op PVV stemmen. Op welk gebied zijn ze dan goed geïnformeerd?  Vertel eens waar die goed geïnformeerde PVV-stemmers dan huizen, ik ben ze nog niet tegengekomen (op een enkeling na, waarvan ik niet zeker weet of het wel een PVV-stemmer is).

   

  Vaak komt men niet verder dan de verhaaltjes van Wilders te herhalen en de gebruikelijke deels verzonnen en overdreven gebeurtenissen te roepen. Als een PVV-er ’s maandags verteld dat de spiegel van zijn auto eraf was, dan is het verhaal al 100 keer herhaald en uitgegroeid tot een volledig gesloopte auto door k*tmarokkaantjes, die ook nog eens het slachtoffer hebben neergestoken.

   

  Alles voor zoete koek slikken en reproduceren betekent nog niet goed geïnformeerd zijn.

 35. cmsuijkerbuijk

  Nee, wat ik wil is een juiste kwalificatie van die man en dat is zéker niet “achtenswaardig”

 36. Christiaan Waterman

  dat Amsterdam na 9/11 niet is overgekookt is met name de verdienste van Cohen. Dat-ie niet alles even stevig en consequent heeft aangepakt, da’s waar. Maar ook V/d laan loopt tegen die zaken aan. Ik snap het wel: jij als (oud)militair wil de ‘battle cry’ horen van Job.

 37. cmsuijkerbuijk

  Wat is er achtenswaardig aan Cohen? Dat hij eruit ziet als een dominee? Dat hij een watje is en als zodanig overkomt? Dat hij het dorp Amsterdam volledig naar de knoppen geholpen heeft? Dat hij zo chique thee kan drinken, met één pink omhoog? Dat hij Marokkanen knuffelt? Dat hij Joden aan hun lot overlaat? Dat hij zijn feiten niet kent? Dat hij niet kan debatteren? Dat het merendeel van de PvdA hem niet meer ziet zitten?

  Oh, wacht, ik weet het: Hij zegt héél beschaafd, bedeesd bijna, de domste dingen en daarbij draagt hij een fijngesneden maatpak. Juist! Dát maakt hem achtenswaardig!

  Nee, achtenswaardig zou hij zijn geweest, als hij de problemen wérkelijk had aangepakt en burgemeester van álle dorpsbewoners was geweest en niet alleen voor de Marokkanen.

  Achtenswaardig zou hij zijn geweest, als hij de weer toenemende discriminatie en het geweld tegen joden en homo’s keihard had aangepakt.

  Achtenswaardig? Lamenielache!

 38. trias politica

  @ Mat Herben, 11:06, ik ben op mijn beurt aangedaan door uw uitstekende, uitvoerige historische bijdrage. Ik schreef al: Pim was mijn grote politieke voorbeeld. Ik kom oorspronkelijk uit een VVD nest. Tot 2002 altijd op die partij gestemd, vrijwel kritiekloos, zoals dat in die tijd ging (en voor de massa misschien tot op de dag van nu, al denk ik dat mede door de invloed van de media mensen steeds beter gaan nadenken over de actualiteit).

   

  Wat u schrijft over historici kan ik goeddeels onderschrijven (het is een van mijn studies geweest en ik weet dus dat historisch bronnen onderzoek uiterst subjectief kan zijn, en vaak is). Maar ook de media hebben hier een zwaar pak boter op het hoofd. Zij verlenen namelijk heel eenzijdig een podium aan die historici, opiniemakers en politici wier visie in hun bekende politieke straatje past. Inderdaad de bijna ‘heiligé drie-eenheid’ van NRC-NOS-Nieuwsuur vormt de (doorgaans oppervlakkige) politieke meningsvorming van de grote massa.

   

  Hoeveel mensen nemen de moeite zich te verdiepen in bijvoorbeeld dossiers als ‘de Islam’ en ‘de EU’ ?

  Het valt mij op dat veel pvv stemmers die ik ontmoet op blogs goed zijn geïnformeerd, vaak beter dan parlementariërs. Samen met Frans Groenendijk, auteur van het boek ‘Islamofobie, een nuchter antwoord’ hebben we een eigens webstek gevormd (Keizers & Kleren) waar met name juist dieper op bepaalde aspecten van de hierboven genoemde kernthema’s (de 3i’s en de EU) ingaan. We zijn ook bezig een stichting op te richten, De verontruste Kleermaker, die als doel heeft een denktank te zijn, in combinatie met een uitgeverij van boeken en geschriften die door de gevestigde orde niet wordt gedrukt, een afdeling multimedia, juridische zaken en echt statistisch onderbouwd onderzoek om ‘wetenschappelijke fraude’ te bestrijden. Naar ons oordeel gebeurt dat nog op veel te kleine schaal en het is belangrijk om op een integere manier de mensen de werkelijke feiten voor te houden en te laten zien waar en op welke schaal de kiezer soms wordt bedonderd.

   

  Het bijzondere aan Pim was, dat hij -als professor- zowel intellectueel overkwam als een politicus ‘van en voor het volk’ was. Ik heb nooit het genoegen gehad Pim persoonlijk te ontmoeten, laat staan te spreken. Wilders wel. Ik kan dus niet persoonlijk oordelen over Pim Fortuyn, maar wat ik van hem heb gelezen en uit reportages heb opgemaakt is, dat hij werkelijk persoonlijk begaan was met Nederland en dat heel goed voor het voetlicht wist te brengen. Inderdaad, het belang van Fortuyn is geweest dat hij de agenda voor de toekomst heeft bepaald.

   

  Dirk Jan stelt -terecht- dat niemand echt is ingegaan in zijn stuk op jouw stelling dat Wilders juist geweld voorkomt. Dat komt, omdat dit voor velen niet zo relevante vraag is. Mensen willen verandering zien. Mensen willen dat hun zorgen worden benoemd en door de politiek worden opgelost. Er is sprake van een gevoel van machteloosheid en frustratie. Ik krijg de indruk dat deze onderhuidse gevoelens bij de meeste politieke partijen wel wordt erkend, maar bij de media nog allerminst. De schandalig eenzijdige wijze waarop de vreselijke moorden van een individuele gek wordt misbruikt in de publieke opinie gooit olie op het vuur. En in plaats dat we een evenwichtig debat gaan voeren waar man-en-paard worden genoemd en constructief naar oplossingen wordt gestreefd, is stigmatisatie en polarisatie aan de orde van de dag. Van BEIDE kanten overigens.

   

  Zo wordt een poging van Bart Jan Spruyt door ‘rechts’ te hard veroordeeld. Hij (Spruyt) heeft het over ‘het vergruizen van een rotsblok’ en is daarmee in feite ambitieuzer dan Wilders. Al is mijn kritiek opo Spruyt dat hij veel teveel vanuit zijn eigen achtergrond redeneert, zoals ik op deze site  onder zijn artikel heb aangegeven. Maar toch. Spruyt doet tenminste een poging het debat op gang te brengen.

  De media, en m.n. de opiniemakers daarin, hebben een grote verantwoordelijkheid om dit debat qua toon en inhoud te sturen. Dat gebeurt veel te weinig. Zoals ik zei: polarisatie en stigmatisatie, vanuit beide kampen, tieren welig. DAT moet veranderen. Pas dan kun je hopen op een geleidelijke rationalisatie van het publieke debat, dat nodig is om een evenwichtig oordeel te vellen.

   

  Tot slot van dit betoog wil ik -nogmaals- de aandacht vestigen op de persoonlijke situatie van Wilders. Hij moet 24/7 beveiligd worden, dat maakt dat hij zich niet zo gemakkelijk van A naar B kan verplaatsen en kan meedoen aan publieke debatten. En een ander aspect, dat vaak wordt vergeten, maar daarom niet minder waar is, is, dat de meeste media zo vooringenomen zijn, dat hem geen faire kans wordt geboden. De praatrubrieken van de VARA bijvoorbeeld. Ik kan mij heel goed voorstellen, dat je als politicus niet aanschuift bij programma’s waarbij het blangrijkste doel van de opiniemakers niet is om een evenwichtig oordeel te vellen, maar au contraire, om de mening van de pvv te ridiculiseren en belachelijk te maken. De media zelf zijn dus onderdeel van het probleem, niet Wilders.

  Indien de media dit beleid blijven voortzetten, dan geven zij veel meer een voedingsbodem voor maatschappelijke onvrede en geweld dan Wilders. Als optimist hoop ik, dat dit debat alsnog op een open en zonder taboes kan worden gevoerd.

 39. Christiaan Waterman

  Over homo- en vrouwenemancipatie gesproken: hoeveel  homo’s en vrouwen zitten er bv in de PVV-fractie, in de Eerste Kamer en in de Statenfracties?

 40. tipo

  De PVV deed pas in 2006 mee aan de verkiezingen, dus zijn de feiten die u noemt van voor de PVV deelname aan het democratisch debat. In 2005 bestond de PVV wel op papier als eenmansfractie, maar stelde het nog niets voor: geen mensen, geen geld, wel ondergedoken op een zoldertje (met Bosma).

 41. Christiaan Waterman

  Ik ben blij dat het bij u ook om inhoud gaat. En Job wordt niet kwaad hé, hij trekt geen zeurgeert gezicht, heel prettig.

  Maar ff serieus: ook al heeft-ie zeker in het begin zijn draai moeten vinden, Jobs reactie op Breivik is bv. majestatelijk. En dat na die ranzige ‘felicitatiemail’ van Geert enkele maanden terug.

   

   

 42. peter33

  ff serieus

  Job moet z’n draai nog steeds vinden.En het mooie daarvan is dat hij zijn draai sneller in een draaimolen vind dan in de 2de kamer.

 43. toetssteen

  Ik meende dat u zich niet verlaagde tot uw comment van 21:14

  Dit is werkelijk triest. Als u het niet meer weet, dan, mwahh, maakt het uit. Ik ga me niet verdiepen in uw lage vocabulair, u zoekt het maar uit.

  @Tipo

  Correct.

 44. cmsuijkerbuijk

  Ik dacht toch zo maar, dat Wilders bruggen heeft gebouwd met de VVD en het CDA. Om een kabinet te vormen heb je overeenstemming nodig, toch?

  Maar als je een brug wil bouwen, moet de ondergond stevig zijn en we weten dat de PvdA is gefundeerd op drijfzand én het materiaal voor de brug zélf moet van goede kwaliteit zijn. En ik zie toch echt Cohen meer als een vermolmd houten balkje over een sloot, dan als een stevige peiler die een brug ondersteunt.

  En vertel me nu niet, dat als de gewaardeerde leden van de oppositie de kans zouden krijgen, hetzelfde te doen, ze die gelegenheid zéker zouden benutten.

  Wilders kan er alleen niks aan doen, dat hij als politicus torenhoog boven zijn tegenstanders uitsteekt, die hem dan in arren moede maar gaan demoniseren!

  Dat is wat hen steekt en uiteraard ook de meelopers ter linker zijde, die maar niet kunnen verkroppen, dat hun corifeeën verbaal niet opgewassen zijn tegen Wilders en telkens in het stof bijten.

  Dat is niet zijn fout. Moet de oppositie maar betere politici inhuren!

   

  PS, gaarne mijn naam, als U hem schrijft, op de juiste wijze schrijven. Anders mag U me “meneer” noemen!

  Want de mond vol hebben over fatsoen en normen, maar expres iemands naam verkeerd schrijven, zegt meer over dhr. Julius N.N., dan hem zelf lief is!

 45. peter33

  @toetssteen

   

  De arrogantie druipt er vanaf.

 46. Julius

  “Ik dacht toch zo maar, dat Wilders bruggen heeft gebouwd met de VVD”

   

  Nee meneer Suijkerbuijk, de PVV is een achterkamertje van de VVD. Dat is thuisgrond van de VVD waar Wilders mocht gaan spelen.

   

  Als u dat nu nog niet ziet…. Tja meneer Suijkerbuijk.. 

   

  Zolang de VVD de PVV nog wil pruimen mag Wilders het vervelende jongetje uit blijven hangen. Maar de VVD moet uitkijken dat hun vervelendste jongetje uit het VVD-klasje niet los gaat slaan. Want wat dan. 

   

  (u gelooft me vast niet, meneer CM Suijkerbuijk 😉

 47. drs. Nee

  De beschamende achterkamertjespolitiek veroorzaakt door de PvdA leidde
  2½ geleden tot de afzetting van Vogelaar. Op GrLinks
  na vonden alle politieke partijen, dat terecht. De SP vond zelfs dat zij grote
  schade had toegebracht aan de
  volkshuisvesting en dat zij van de inburgering
  ook niets bakte.

  De po-ep-praat van Julius hier pal boven dat PVV een achterkamertje is
  van de VVD is een voorbeeld van indoctrinatie/hersenspoeling. Feit is
  dat politieke partijen zelfstandig fungeren en een politicus zonder last
  en zonder ruggespraak het mandaat van de kiezer heeft.

  En maar klagen over de toon van het debat. Ondertussen wordt de
  belastingbetaler ongewild, ongevraagd opgedrongen om de jaarlijks
  vierhonderdduizend euro door de overheid gesubsidieerde vara/pvda-webste
  joop in de lucht te houden, die er een sport van maakt om stemming te
  kweken, en i.p.v.  bruggen bouwen apartheid in Nederland wil
  introduceren. Trias gaf al aan dat de media zelf dus onderdeel van het
  probleem zijn, niet Wilders.

   

  ‘Jolige’ Jole trekt, nadat zijn anonieme joop een Noorse man verwarde met de terrorist Breivik en een onschuldig iemand publiekelijk aan de schandpaal nagelde en nadat anderen hem daarop attendeerde, wegmoffelde, deze keer uit een ander vaatje en trekt wel een erg grote clownsbroek aan door een
  bepaalde groep weg te zetten door een extreem balletje op te gooien.
  PPV’ers dienen volgens hem apart behandeld te worden…?!

  Jolo verwijt met regelmaat anderen waar hij zichzelf schuldig aan maakt
  en denkt de oplossing voor een veiliger Nederland te zien in wederom
  Wildersbashen, ditmaal gericht op zijn aanhang.


  Wilders moet zijn partij openstellen voor leden en vervolgens
  de namen van de leden ter beschikking stellen aan de AIVD om te voorkomen dat een drama zoals in Noorwegen hier nooit gebeurt, zie

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/hoe_wilders_nederland_nu_veiliger_kan_maken/

  Hoewel de ervaring leert dat de meeste politici het na verloop van tijd
  voor gezien houden hadden we afgelopen kabinetsperiode ten tijde van de
  kredietcrisis te maken met een historisch verloop en een parlementaire
  uitverkoop. Een overschot aan wachtgeldrunners die het zinkende
  kredietcrisis-schip verlieten.

  Wilders houdt desondanks stand al wil de elite ons laten geloven dat
  zonder hem alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen en de
  burgerij dan pas gelukkig is en tevree.
  De doorsnee kiezer prikt daar doorheen. Die trapt niet meer in praatjes
  die geen gaatjes vullen maar wil na al die jaren eindelijk eens
  resultaten zien en af van het opgebouwde wanbeleid.

   

  Cohen sprak zich er nimmer over uit in eigen land maar wel ruim twee
  maanden voor de aanslag in Oslo waar hij ‘hoe bizar’ daar heel stoer
  zei:

  “We
  zijn niet goed zijn omgesprongen met migratie. Mensen zijn boos omdat ze vinden
  dat migranten beter worden behandeld.”

  Cohen deed er nog een schepje bovenop en meende dat immigranten beperkte
  burgerrechten zouden moeten krijgen en doelde op
  het inperken van de zogenaamde sociale rechten, bijvoorbeeld het recht op
  sociale voorzieningen, waarop zijn voorganger Wouter Bos al eerder aandrong. 

   

  Syb Wynia benadrukt wat menigeen ook was opgevallen, in de kwestie van
  de week, glashelder hoe Cohen op de terreurdaad in Oslo reageerde.

   

  Wanneer gaat Cohen zich verantwoorden?

   


  In de periode voordat de SP in de Kamer salonfähig werd bevonden vertelde Marijnissen
  dat hij door de elite genegeerd werd en met de nek aangekeken door zijn
  collega-Kamerleden.
  Jaren later veel groter gegroeid, liet hij zich na de onderhandelingen in
  Beetsterzwaag na een grandioze partij-overwinning door Balkenende
  wegsturen omdat laatstgenoemde niet met twee socialistische partijen
  wilde regeren. Een gemiste kans voor Jan, die daar door zijn kiezers de
  rekening gepresenteerd kreeg.  

  Op het netvlies en in het geheugen van de sindsdien mondige burger staat
  nog scherp hoe Fortuyn door de zelfbenoemde elite veelvuldig niet
  alleen door onderbuikgevoelens, maar ook door hun uitspraken werd
  verguisd en tot over de grenzen aan een ieder die het maar horen wilde,
  werd uitgemaakt voor rotte vis.

   

  Hij mocht van hen niet deugen en deugde niet volgens hen! Werd
  vergeleken met Himmler, Eichman, Janmaat in het kwadraat, een
  pleefiguur, fascist, racist en tussen alle bagger door werd zelfs het
  wereldwijd bekende oorlogsslachtoffer Anne Frank misbruikt voor eigen
  politiek gewin.
  Die vuilspuiterij en de daarop volgende moord waar geen een politicus
  ter verantwoording is geroepen, heeft menig burger wakker geschud. 

  Vijf jaar na dato was slechts Balkenende zo flink om hem middels een persoonlijk schrijven te rehabiliteren.
  Marten, Fortuyn, de broer van Pim zei in 2007 in een reactie op die brief verrast en geroerd te zijn: ”Ik
  vind het sowieso erg menselijk dat de premier de tijd en de moeite
  heeft genomen om een persoonlijke brief te schrijven. Maar wat ik nog
  belangrijker vind en wat mij enorm troost is dat hij de positieve
  invloed erkent die Pim heeft gehad – ook na zijn dood – op het politieke
  en maatschappelijke gebeuren.”
   

   

  Die desbetreffende afgedrukte brief op diverse media-sites is daarna
  politiek correct onder het digitale tapijt geschoven evenals dat de
  elitaire excuses van de door hun gedane vuilspuiterij nog steeds op zich laten wachten.

  Sindsdien is het in elitaire politieke kringen des te meer een sport
  zich bot te vieren op Wilders die bij onze overzeese buren in het
  Lagerhuis waar een andere debatmentaliteit heerst en menigmaal feller
  gevoerd wordt, niet echt uit de toon zou vallen.

  Hoewel Wilders gehekeld woord door de toon van het debat werd hij op 13
  december jl. wel door 30.000 leden van het EenVandaag-opiniepanel
  verkozen tot politicus van het jaar. Cohen kwam niet in de top-10 voor
  maar moest genoegen nemen met een twaalfde plaats.
  Ondanks dat die broodschrijver z’n doelgroep bij het schrijven van z’n
  epistel gericht was op PVV’ers zal politiek-correct die 30.000 leden van het EenVandaag-opiniepanel van de publieke omroep
  door die jolige vara-Jolo voor alle zuiverheid toch ook aangemeld moeten worden bij de AIVD.

  De toon die de muziek maakt vertaalt zich niet in politiek, het komt er, zeker gezien het huidige veranderingstijdperk, aan op daadkracht, dát is
  wat de burger van de volksvertegenwoordigers verwacht, linksom of
  rechtsom.     

   

  @Trias: Net andersom. Ik heb in het verleden het genoegen gehad
  Fortuyn persoonlijk te ontmoeten evenals persoonlijk antwoord op mijn
  schrijven.

  In de wandelgangen zie ik weleens politici zoals o.a. Machiel de
  Graaf. Mijn indruk: toegankelijk, een enthousiaste, serieuze harde
  werker.

   

  Ben met je eens dat mensen verandering willen zien en dat hun zorgen
  worden benoemd en door de politiek worden opgelost. Door ondemocratische
  EU-inmenging in nationale problematiek kunnen we het tegenovergestelde verwachten wanneer we niet
  tijdig aan de rem trekken.

  Dat we zonder goed beleid met de extra ongevraagde problemen waar onze zuiderburen nu mee kampen worden opgescheept, kunnen we op wachten.

   

  http://actua.canvas.be/panorama/archief/panorama-34-bulgarije-aan-de-leie/

   

  ‘k Heb nog vertrouwen dat het huidige kabinet ondanks de internationale financiële erfenis-malaise, naar behoren functioneert.

  Ingeval van tegenvallende resultaten beroepen we op ons democratie wat inhoudt dat het volk
  regeert.

   

  Sta niet gek te kijken dat jij dan door het volk als minister
  van economische zaken wordt gebombardeerd met Tipo als supervisie die er
  op toeziet dat conform de grondwet elke inwoner een positieve bijdrage
  aan de maatschappij dient te leveren ;)..

   

 48. tipo

  Mag ik geen minister van Ontwikkelingssamenwerking, Publieke Omroep, EU-bijdragen, Windmolens en Verzorgingsstaat worden? Dan heb ik het na een week lekker rustig als ik dat allemaal heb afgeschaft en iedere ambtenaar die zich daar mee bezig houdt ontslagen heb. 😉

 49. Christiaan Waterman

  Heeft u nog niet in de gaten dat Ontwikkelingssamenwerking is ondergebracht bij Economische Zaken? En dat BZ ook in dienst staat van onze vrije jongens? Het bedrijfsleven schijnt. onder de armoedegrens te zijn gekomen. Dankzij de bonussen en falend toezicht… Ocherm.

 50. Mat Herben

  @Waterman. Het is leuk dat u op deze site voor een verfrissend SP-geluid wil zorgen, maar voordat u Tipo de oren wast wel even de feiten checken.

   

  Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking (en Europese Zaken) is Ben Knapen en die zit gewoon als vanouds op Buitenlandse Zaken.

   

  Economische Zaken bestaat niet meer. Heet ELI (inclusief Landbouw).

   

   

 51. Christiaan Waterman

  Nou, Mat, dat van ELI wist ik wel, maar ik dacht dat het wat te ingewikkeld zou zijn voor de meeste reaguurders.

  En, economische zaken is volgens mij nog steeds een subdepartement. Maar aan je reactie te zien heb je de portée van mijn boodschap niet begrepen. OS wordt steeds meer een handelsaangelegenheid, en de ambassades worden geacht daaraan mee te werken. Zal ook wel onder invloed van de PVV-gedoogsteun zijn. Het demoniseren heeft z’n werk gedaan.

   

  BTW, de SP krijgt mijn stem niet, want ik wil hier op DDS niet voor rechts versleten worden. Eerlijk gezegd ben ik een zwever maar na de Breivik-affaire en het zwijgen/wegkijken daarbij vallen een eental partijen toch wel af.

   

 52. peter33

  @Christiaan Waterman

  Ik heb waarschijnlijk iets verkeerd gedaan waardoor uw naam meermaals is weergegeven.

  Kan het helaas niet veranderen.

   

   

   

 53. peter33

  @Christiaan Waterman 15:49

  Christiaan WatermanChristiaan WatermanChristiaan Waterman

  – maar ik heb hem 1x van zeer nabij meegemaakt. Ik was onder de indruk –

   

    http://www.youtube.com/watch?v=O9OYntdQvz8

 54. Julius

  “en dan ziet een politiek roofdier als Wilders al gauw een prooi die afgemaakt moet worden”

   

  Oja, klopt. Wilders is niet zo van het samen oplossen van problemen he. Hij maakt liever elke opponent af. Bruggen bouwen is niet zijn ding. Liever lekker door etteren en Suikerbuiken achter zich aan horen hobbelen. Dat is Wilders pur sang en dat zijn de PVV-ers. Volgzaam sjagrijnig en altijd zeurend stemvee.

   

  We zouden het bijna vergeten.

   

  ps. ik kort je af. Ik vind je naam te lang. je mag me J noemen 😉

   


 55. Padbuffel

  Tsja, lastig. U zet de PVV stemmer bij voorbaat al weer weg in uw stukje meneer Van Baar. Wat een woede weer richting de heer Wilders. Tijdens het lezen overviel mij een Von der Dunk gevoel. Volledig gefrustreerd door het feit dat de PVV in de peilingen niet zakt.

   

   

   

   

 56. cmsuijkerbuijk

  Waterman: de verhuftering van de maatschappij,is in gang gezet én gehouden door links, door stééds maar weer weg te kijken, goed te praten, te verketteren of te vergoelijken. Hierbij werd niet geschuwd, om aanslagen te plegen (Janmaat bijvoorbeeld). Oók de Rote Armee Fraction heeft zijn “sporen” in Nederland verdiend (Aanslag politie-agent, dader komt (of is al) vrij).

  In de 70-iger en 80-iger jaren was het bon-ton om rechts totaal de demoniseren en ik weet uit eigen ervaring, dat als je “bekende” op de VVD te stemmen, je werd bedolven onder commentaar (en nu zeg ik het nog netjes). De verhuftering begon al met de hippies op ons nationale monument op de Dam.

  Ik weet nog, dat we als militair een erewacht moesten vormen op de Dam tijdens het bezoek van e.o.a. staatshoofd. Terwijl wij in de rusthouding stonden (handen netjes op de rug), werden er peuken in onze handpalmen uitgedrukt! Door LINKSE hufters. Zó lang is dat al bezig.

  Begin jaren 80 zouden er door een DEMOCRATISCHE beslissing kernwapens in Woensdrecht komen. Nou, ik heb het linkse tuig van dichtbij mee mogen maken en gelóóf me, dat was géén lolletje. Zakjes met menselijke uitwerpselen werden naar je gegooid, uitgemaakt voor Nazi, mensen, die net buiten de poort van de vliegbasis woonden totáál geÏntimideerd, vernielingen aangericht en ga zo maar door.

  Dus kom nou niet aan dat Wilders voor verhuftering gezorgd heeft. Hij heeft ontegenzeggelijk de boel verlevendigd, dat wel. Maar als je ziet wat er nu in het Euro-parlement wordt geroepen (Kampbewaarder bijvoorbeeld (Klopt overigens wel)) of in het Engelse Lagerhuis, dan is het hier een schoolklasje.

  En dan is het ook nog eens zo, dat wie niet tegen de hitte kan, maar uit de keuken moet blijven!

 57. Theo Prinse

  Professor in de sociologie Pim Fortuyn had geen goeie analyse van de islam.

  D.w.z. hij bracht het in ieder geval niet over in zijn politieke en publieke optreden zoals Hirshi Ali dat onmiskenbaar wel deed. Zelfs

  Theo van Gogh had dat bij Hirsi Ali niet begrepen. Een bewijs daarvoor is dat zij bij het maken van de islam kritische film Submission van Gogh waarschuwde voor de agressieve gevolgen van de in die film uitgesproken “heilige” teksten zouden hebben op mohamedanen welke waarschuwingen hij tegen mensen van de AIVD weer wat later bij hem aan zijn voordeur in de wind sloeg waarop hij kort daarop niets vermoedend als in een flodder film al fietsend op supertuesday werd vermoord. 

  Het was Hirsi Ali die mij op het filosofische, mono causale, onverzoenlijke karakter van de sharia heeft doordrongen en vast ook de heer Wilders die in de Tweede Kamer bankjes vlak naast haar zat.  Hirsi Ali deed dat met persoonlijke beleving en expressie.

  Zij was immers geboren en getogen in die vieze vuile smerigheid en zij was op jonge leeftijd vanwege het politieke activisme van haar vader ook doorgedrongen in de politieke tak van de islam.

  Met die persoonlijke ervaring die doorklonken in haar redevoeringen, televisie interviews en bijdragen en in haar artkelen heeft zij veel mensen die wel degelijk tegen de islam  waren en zijn geërgerd.

  Policor Nederland vond het allochtone 3e wereldland meisje toch te drammerig en die clique verweten haar zelf na haar exil uit Nederland tot bij BBC hardtalk aan toe dat zij nooit iopgehouden zou zijn een fanatieke moslim te zijn die haar genegeerde islamitische fanatisme nu toepaste in haar strijd tegen die fanatieke islam. Zo vuil was en is nog steeds de Murdoch-Brooke Mass Media !

  Dat bewees Jeremy Paxman weer in een interview met een voorman van de EDL in de blame game rond de Noorse moorden.

  Fortuyn had het probleem van de islam in aanleg wel door maar Geert Wilders heeft de onderbouwde analyse in het 370 pag. tellende rapport: Shariah, the threat to America in zijn achterhoofd. Fortuyn wist niets van de stealth en kinetic jihad. De verwarring van de verzen in de koran. Taqiyya etc. Wliders wel.

  Maar dat is een deel van het verhaal.

  De abjecte collaboratie dan wel koketteren door de Amerikaanse liberals middels de outreach voor de Muslim Brotherhood moordenaars die in Egypte zojuist op CNN hun eis voor invoering van de sharia hebben kenbaar gemaakt … en de islam for oil policy door de de Europese sociaal-democratie is werkelijk om van te kotsen heer van Baar !

  Affijn. Zapatero is weg. De Euro, het EU parlement, het Schengen akkoord en de NATO gaan er allemaal aan 

  Das Spiel ist aus.

  De islamieten moeten wg uit Nederland !

  Er is volgens het Nyfer rapport 16.5 miljard gulden per jaar voor beschikbaar en dit faciliteringsfonds zal de Arabische onrust weer stabiliseren !

 58. Esther

  Grotendeels mee eens.

  Een kleine kanttekening: ik ben niet overtuigd dat met het afnemen van de woede ook de aanhang van Wilders meteen krimpt, zeker ook als men hem verantwoordelijk houdt voor het aandragen van oplossingen. Wellicht stijgt het kritische vermogen ten opzichte van Wilders wel, als men hem minder hard nodig heeft om de woede te kanaliseren.

  Verder is Wilders wel hard, maar volgens mij zeker niet meedogenloos, ook al kan hij wel zo overkomen. Hij is eerder berekenend, wat hem ook een goed politicus maakt.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.